2024. február 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
  
aszesz üzenete
2010.02.03. 10:07
Tisztelt Szerkesztők!

Egy számomra fontos kérdés megválaszolására kérném önöket.
Az államilag finanszírozott félévek számáról lenne szó. Én eddig elhasználtam 8 félévet BSc képzésben, de még nem fejeztem be a képzést. A kérdésem az lenne, hogy az MSc képzésben felhasználható 4 félévemet áthozhatom-e BSc-re vagy csak költségtérítéses formában folytathatom a tanulmányaimat az alapképzésben?

Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: aszesz
orshe89 üzenete
2010.02.02. 20:39
Tisztelt OKM!

1. évfolyamos államilag támogatott pszichológia hallgató vagyok és érdeklődnék, hogy ha párhuzamos képzésbe jelentkezem a jövő évtől, akkor az államilag támogatott féléveimből 1 vagy 2 félévet használok el félévente. A Felvi eddigi információja szerint 2, azonban 2 különböző egyetemen is érdeklődtem, ahová jelentkeznék a jövő évben és mindkét intézménytől azt a választ kaptam, hogy 1 félévet használnék fel. Érdeklődnék, hogy más törvény vagy rendelkezés is szabályozza-e ezt.
A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról alapján:

"56. § (1) Ha a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, hallgatói jogviszonyából eredő jogaira és kötelezettségeire alkalmazni kell az e törvényben meghatározottak mellett a felnőttképzésről szóló törvény 20-27. §-ában

foglaltakat, azzal az eltéréssel, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell a következőket is: a költségtérítés összegét, a költségtérítésért járó szolgáltatásokat, a befizetett költségtérítés visszafizetésének feltételeit.

(2) A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha a felsőoktatási intézményben megkezdett féléveinek a száma - beleértve az államilag támogatott képzés idejét is - meghaladja a tizenhat félévet. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszűnését követő öt év eltelte után létesít új hallgatói jogviszonyt.

(3) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató - az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel -

a) egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ha

b) ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel."


Tekintettel a jelentkezési határidőre, ami február 15. , várom mielőbbi válaszukat!


Tisztelettel
A Szerkesztők üzenete
2010.02.02. 14:58
Tisztelt „Greg22”!

Amennyiben betegsége (fogyatékossága) miatt igényt tart a felsőoktatási felvételi eljárás során a többletpontokra, a jogosultságát a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2010. szeptemberben induló képzések c. kiadvány 73. oldalán leírt módon kell igazolnia. Erről további részletes információkat talál a www.felvi.hu oldalon.

Amennyiben a fogyatékossága miatt az érettségi vizsgán kedvezményt kapott, ezt az iskola igazolhatja Önnek. Egyéb esetben a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményét kell csatolnia a jelentkezéséhez.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
Felsőoktatási Főosztály

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.02. 14:56
Tisztelt „gbarbara22”!

A leírt esetben – amennyiben államilag támogatott hallgatóként végzi az első szakját – csak költségtérítéses képzésben végezheti el a második alapképzési szakot.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
Felsőoktatási Főosztály

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.02. 14:45
Tisztelt „tothb”!

Kérdésére a jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) rendelkezései adnak választ.

A támogatási idő kiszámításánál alapvetően a törvény alábbi szabályozását kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ...

... aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben ...”

A fenti rendelkezések alapján tehát Ön helyes felvilágosítást kapott.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.02. 14:42
Tisztelt „Alexandra24”!

Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy kérdéseire pontos válasz a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet), valamint az ebben a tárgyban hozott intézményi, helyi szabályozás (továbbiakban szabályzat) alapján kapható.

- A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ...
... aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben ...”

Továbbá a törvény 55. § (4) szerint az „adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje”.
- Amennyiben Ön a főiskola germanisztika-német szakirányú alapképzésében vesz részt, akkor a fentiek szerint az állami támogatást maximum 6+2 félévig veheti igénybe.
- Ha már nem jogosult állami támogatásra, akkor tanulmányait már csupán költségtérítéses képzési formában folytathatja (55.§ (4)).
- A költségtérítés mértékéről és egyéb paramétereiről a főiskola szabályzataiban, hirdetményeiben, illetve a Tanulmányi Osztályán kaphat felvilágosítást.

Tájékoztatom arról is, hogy az összes magyar jogszabály hatályos változata, így a jelen levelemben hivatkozottak is, a hatálybalépés napjától ingyenesen elérhetőek az alábbi internet címen: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

Dominika24 üzenete
2010.02.02. 14:38
Tisztelt Szerkesztők!

Segítséget szeretnék kérni az ismételt érettségivel kapcsolatban. Tavalyi évben érettségiztem, de ősszel történelem tantárgyból ismétlő vizsgát tettem, amiért nem kellett díjat fizetnem. A tavaszi érettségi időszakban újabb két tantárgyból szeretnék ismételni a többletpontok miatt. Minden tantárgy első ismétlése díjmentes, vagy csak egy tantárgy ingyenes? Befolyásolja-e, hogy a régi iskolámban érettségizek-e újra, vagy esetleg vendégdiákként más iskolában?

Köszönettel: Dominika24!
anett_s üzenete
2010.02.02. 12:34
Tisztelt szerkesztők!

Tájékoztatást szeretnék kérni.
Arra lennék kíváncsi, hogy ha a Mesterképzésben szerzett diploma másoddiplomának számít-e? Abból a szempontból fontos nekem ez az információ, hogy én félárva vagyok és kapok támogatást a Nyugdíjfolyósító Intézettől. De ők ezt a támogatás- tudomásom szerint- másoddiploma szerzése estén nem folyósítják, hiába vagyok nappali tagozatos hallgató és még nem múltam el 25 éves. Viszont nekem ez a továbbtanulásom szempontjából fontos anyagi támogatás lenne.

Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel: anett_s
almacsutka üzenete
2010.02.02. 10:19
Kedves Szerkesztők!

Tájékoztatást/ segítséget szeretnék kérni. Az orvosi képzés államilag finanszírozott féléveinek számára lennék kíváncsi.
(Ha jól tudom az egységes, osztatlan képzés orvosin 12 félév, ami maximálisan kihasználja az államilag támogatott keretidőt- a többi képzéssel ellentétben nincs bukásra "lehetőség"? - )
Azonban nekem már van egy államilag támogatott félévem természettudományos (Biológia BSc) területen.
Azt szeretném tudni, hogy ebben az esteben már csak 11 államilag támogatott félévem maradt és az utolső orvosi félévemet már költségtérítéssel kellene végigcsinálnom? Vagy orvosin 14 félév támogatott? (és akkor nyugodtan felvehetek még 1 támogatott félévet a Bilológia BSc-n?)

Válaszaikat előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlettel: almacsutka
Parazita3 üzenete
2010.02.02. 08:23
Tisztelt szerkesztők!

Olyan ügyben írom a fórumra,hogy én járok egy esti iskolába,le szeretnék érettségizni.Befizettem a tandíjat megyek rendszeresen.Sajnos elég sokan abba hagyták.Most,mivek sokan már nincsenek azt találta ki az iskola,hogy lehet,hogy nem is folytatja tovább,de már a félévet sem felyezhetjük be.A kérdésem az lenne,hogy meg teheti-e ezt az iskola,vagy hol érdeklődhetnék ez ügyben?

Üdvözlettel Parazita!
BBernadett üzenete
2010.02.01. 22:17
Tisztelt Munkatársak!

Segítségüket szeretném kérni tandíj fizetéssel kapcsolatban.
2004 őszén kezdtem el az ELTE Tanítóképző főiskola esti tagozatát, államilag finanszírozott képzésben. 2008 februárban megszületett kislányommal GYED-en vagyok itthon, nem halasztottam félévet, most, 2010 tavaszán szeretnék diplomázni. Ma kaptam egy levelet, miszerint költségtérítéses lettem.
Kérem, írják meg, mi a jelenlegi helyzet ezzel kapcsolatban!
Segítségüket előre is köszönöm,
üdvözlettel,
BBernadett
dorpis üzenete
2010.02.01. 11:31
Tisztelt Szerkesztőség!

Egy kérdéssel fordulok Önökhöz. 2005-ben kezdtem meg felsőoktatási
tanulmányaimat, még a régi típusú, egyetemi képzés keretein belül
szociológia szakon és várhatóan 2010 nyarán fejezem be. A
tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint ahhoz, hogy megkapjam a diplomámat egy
középfokú C és egy alapfokú C típusú nyelvvizsga szükséges. Azonban
jelenleg én egy középfokú C és egy középfokú B típusú nyelvvizsgával
rendelkezem. Megkaphatom-e így, ilyen feltételek mellett a diplomámat?

Válaszukat előre is köszönöm!
almacsutka üzenete
2010.02.01. 10:41
Kedves Szerkesztők!

Tájékoztatást/ segítséget szeretnék kérni. Az orvosi képzés államilag finanszírozott féléveinek számára lennék kíváncsi.
(Ha jól tudom az egységes, osztatlan képzés orvosin 12 félév, ami maximálisan kihasználja az államilag támogatott keretidőt- a többi képzéssel ellentétben nincs bukásra "lehetőség"? - )
Azonban nekem már van egy államilag támogatott félévem természettudományos (Biológia BSc) területen.
Azt szeretném tudni, hogy ebben az esteben már csak 11 államilag támogatott félévem maradt és az utolső orvosi félévemet már költségtérítéssel kellene végigcsinálnom? Vagy orvosin 14 félév támogatott? (és akkor nyugodtan felvehetek még 1 támogatott félévet a Bilológia BSc-n?)

Válaszaikat előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlettel: almacsutka
epitesz77 üzenete
2010.02.01. 10:26
Tisztelt Szerkesztők!

1998-ban szereztem nappali tagozaton a főiskolai diplomám (3 év). Majd 2000-ben beiratkoztam egyetemi kiegészítő képzésre, ami akkor levelező költségtérítéses formában volt csak elérhető, ott 2007-ben szereztem meg az egyetemi diplomám. Szeretnék még tanulni, több lábon állni, így két kérdésem lenne:
1. ha újra beiratkozom, akkor az új rendszer szerint a bsc képzésnél már nem tudom felhasználni a megmaradt 6 félévemet, csak az msc képzésnél?
2. mi a helyzet az osztatlan képzéssel? ott a tanulmányaim elején már felhasználhatom a megmaradt 6 félévemet, és elég a végén költségtérítést fizetnem?

Köszönettel: építész
Vaarpet üzenete
2010.02.01. 08:44
Tisztelt Szerkesztők!

Betegség miatt nem tudtam elmenni a diplomaosztómra és nem adják ide csak pótdiplomaosztón. Ezt megtehetik?
Dina88 üzenete
2010.01.31. 18:56
Tisztelt Szerkesztők!

Mesterképzésen tanulok, ahol a nyelvvizsgakövetelmény egy második középfokú nyelvvizsga. Szeretnék tájékozódni, hogy ha van egy idegen nyelvből egy felsőfokú nyelvvizsgám, akkor is kell egy második nyelvből egy középfokú, vagy a felsőfok kiváltja a középfokú nyelvvizsgát?

Válaszukat előre is köszönöm!
almacsutka üzenete
2010.01.31. 18:16
Kedves Szerkesztők!

Tájékoztatást/ segítséget szeretnék kérni. Az orvosi képzés államilag finanszírozott féléveinek számára lennék kíváncsi.
(Ha jól tudom az egységes, osztatlan képzés orvosin 12 félév, ami maximálisan kihasználja az államilag támogatott keretidőt- a többi képzéssel ellentétben nincs bukásra "lehetőség"? - )
Azonban nekem már van egy államilag támogatott félévem természettudományos (Biológia BSc) területen.
Azt szeretném tudni, hogy ebben az esteben már csak 11 államilag támogatott félévem maradt és az utolső orvosi félévemet már költségtérítéssel kellene végigcsinálnom? Vagy orvosin 14 félév támogatott? (és akkor nyugodtan felvehetek még 1 támogatott félévet a Bilológia BSc-n?)

Válaszaikat előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlettel: almacsutka
bagi_kitti üzenete
2010.01.31. 18:00
Én nagyon igazságtalannak tartom azt, hogy aki árva/félárva nem kap többletpontot. Viszont az, aki hátrányos helyzetű és egy nyilatkozattal valamint 2 tanúval tudja azt igazolni, hogy ő árva/félárva annak jár a többletpont vagyis ő 25+25 pontot kap, azaz 50 pontot.....
Én ezt nagyon igazságtalannak tartom azokkal szemben akik árvák/félárvák és nem kapják meg a plusz pontot, nekem is 5 pont kellene, hogy felvegyenek... És ezzel nem magamat akarom sajnáltatni, sokan vagyunk így akiknek nem jár a plusz pont emiatt. Akkor a hátrányos helyzetűeknek miért jár az árvaság következtében is a 25 pont? Ezt mind a felvin.hu-n tapasztaltam ....
almacsutka üzenete
2010.01.31. 10:35
Kedves Szerkesztők!

Tájékoztatást/ segítséget szeretnék kérni. Az orvosi képzés államilag finanszírozott féléveinek számára lennék kíváncsi.
(Ha jól tudom az egységes, osztatlan képzés orvosin 12 félév, ami maximálisan kihasználja az államilag támogatott keretidőt- a többi képzéssel ellentétben nincs bukásra "lehetőség"? - )
Azonban nekem már van egy államilag támogatott félévem természettudományos (Biológia BSc) területen.
Azt szeretném tudni, hogy ebben az esteben már csak 11 államilag támogatott félévem maradt és az utolső orvosi félévemet már költségtérítéssel kellene végigcsinálnom? Vagy orvosin 14 félév támogatott? (és akkor nyugodtan felvehetek még 1 támogatott félévet a Bilológia BSc-n?)

Válaszaikat előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlettel: almacsutka
orsika01 üzenete
2010.01.31. 09:22
Tiszteletem mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy valóban igaz, hogy végzés utánn két évvel ha nem mutatod be a nyelvvizsgádat, akkor nem érvénytelenítik a diplomádat?
fabiandora üzenete
2010.01.30. 21:21
Tisztelt Szerkesztők!

Idén érettségizem és felsőfokú szakképzésre szeretnék jelentkezni, amit levelezőn végeznék.Emellett szeretnék maradni a középiskolában ötödéven.
Van arra mód, hogy a 2010-es tanévben a kettőt párhuzamosan végezzem?
A válaszokat előre is köszönöm!
valcsika üzenete
2010.01.30. 13:53
Tisztelt Szerkesztők!

Korábban két diplomát is szereztem költségtérítéses kategóriában.
1.Azt szeretném kérdezni, hogy most jelentkezhetek-e állami finanszírozásos mesterképzésre?
2.Mindkét főiskolán koromra való tekintettel nyelvizsgamentessége kaptam.
Ha a mesterkézésben a felvételi feltétel a nyelvvizsga akkor megkaphatom-e továbbra is a menetességet?

Köszönöm.
angszoc üzenete
2010.01.29. 21:16
Tisztelt Szerkesztők!

Osztatlan jogi képzésben veszek részt, jövőre kezdem a harmadik évemet. (2008 ősszel kezdtem)
Fel szeretnék venni egy második szakot is, az viszont nem osztatlan (BA,alapképzés). (2010 ősszel kezdeném)
A kérdésem az lenne, hogy az azonos intézményben párhuzamosan teljesített félévek az állami támogatás szempontjából összeadódnak-e?
Köszönettel,

U. Dávid
almacsutka üzenete
2010.01.29. 20:19
Kedves Szerkesztők!

Tájékoztatást/ segítséget szeretnék kérni. Az orvosi képzés államilag finanszírozott féléveinek számára lennék kíváncsi.
(Ha jól tudom az egységes, osztatlan képzés orvosin 12 félév, ami maximálisan kihasználja az államilag támogatott keretidőt- a többi képzéssel ellentétben nincs bukásra "lehetőség"? - )
Azonban nekem már van egy államilag támogatott félévem természettudományos (Biológia BSc) területen.
Azt szeretném tudni, hogy ebben az esteben már csak 11 államilag támogatott félévem maradt és az utolső orvosi félévemet már költségtérítéssel kellene végigcsinálnom? Vagy orvosin 14 félév támogatott? (és akkor nyugodtan felvehetek még 1 támogatott félévet a Bilológia BSc-n?)

Válaszaikat előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlettel: almacsutka
almacsutka üzenete
2010.01.29. 20:19
Kedves Szerkesztők!

Tájékoztatást/ segítséget szeretnék kérni. Az orvosi képzés államilag finanszírozott féléveinek számára lennék kíváncsi.
(Ha jól tudom az egységes, osztatlan képzés orvosin 12 félév, ami maximálisan kihasználja az államilag támogatott keretidőt- a többi képzéssel ellentétben nincs bukásra "lehetőség"? - )
Azonban nekem már van egy államilag támogatott félévem természettudományos (Biológia BSc) területen.
Azt szeretném tudni, hogy ebben az esteben már csak 11 államilag támogatott félévem maradt és az utolső orvosi félévemet már költségtérítéssel kellene végigcsinálnom? Vagy orvosin 14 félév támogatott? (és akkor nyugodtan felvehetek még 1 támogatott félévet a Bilológia BSc-n?)

Válaszaikat előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlettel: almacsutka
lorivo üzenete
2010.01.28. 20:23
Tisztelt Szerkesztő!

Röviden megpróbálom megfogalmazni a kérdésem lényegét.

Gazdálkodási menedzserasszisztensnek tanulok, másod éves vagyok, tehát elvileg idén tavasszal végzek. A tanulmányaimat 2008 augusztus 28.-án kezdtem meg. A közelmúltban közölték, hogy nem kell nyelvvizsga a szakmai vizsgára való bocsátáshoz, azonban, most ismét kitalálták, hogy kell. A kérdésem az lenne, hogy a jogszabályok értelmében, így hogy 2008-ban kezdtem el a szakot, akkor most kell nyelvvizsga, avagy sem? Elég elszomorító hogy az iskolában sem tudja senki megmondani, hogy akkor most mi van,ezért gondoltam hogy önökhöz fordulok.

Várom válaszát!

Üdvözlettel: Pokk Roland
tktk üzenete
2010.01.28. 20:02
Tisztelt Szerkesztő!

Szeretnék tanácsot kérni Öntől abban a kérdésben, hogy 2006-ban kezdtem meg tanulmányaimat BSC képzésben, és az iskola oldalán akkor is, és jelenleg is 6+1 féléves képzésnek hirdették meg a szakirányt ezzel szemben az iskola 8 félévnyi tandíjat kér el.
A minisztérium oldalán található dokumentum is arról tanúskodik, hogy a 6+1 félév a helyes.
A tantárgyi követelményeket teljesítettem, utolsó vizsgáimat teszem le a 2009-2010-es tanévben, és annak is az első félévében. Az iskola kiszabott rám ismét egy tandíjat, így ha ezt befizetem, akkor 8 félévnyi tandíj az amit be kell fizetnem, pedig a második félévben tantárgyam nincsen, csak államvizsgám.
A vizsgákat úgy írták ki, hogy a 3 tárgyból kettőből csak februárra írtak ki időpontot, emiatt nem tudom január végéig teljesíteni azokat. Előre hozott vizsgát nem engedélyezett az iskola annak ellenére sem, hogy az összes tantárgyfelelős szóbeli egyeztetés alapján engedélyezte azt. Ennek azért van jelentősége, mert egy korábbi dokumentum szerint az iskola akkor nem számít fel tandíjat, ha január 31-ig befejezi a hallgató a vizsgákat.
Az iskola többszöri megkeresésre sem adott választ sem a vitatott tandíjjal kapcsolatban intézett kérdésekre, sem az előre hozott vizsgákkal kapcsolatos kérvény elutasításának okáról, így szeretném Önt megkérdezni arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a kiszabott tandíjat ne kelljen kifizetni egy olyan félévre ami sem a kiírásban nincsen benne, se tantárgyi követelményt nem tartalmaz?

Válaszát előre is köszönöm!
TK
tktk üzenete
2010.01.28. 20:01
Tisztelt Szerkesztő!

Szeretnék tanácsot kérni Öntől abban a kérdésben, hogy 2006-ban kezdtem meg tanulmányaimat BSC képzésben, és az iskola oldalán akkor is, és jelenleg is 6+1 féléves képzésnek hirdették meg a szakirányt ezzel szemben az iskola 8 félévnyi tandíjat kér el.
A minisztérium oldalán található dokumentum is arról tanúskodik, hogy a 6+1 félév a helyes.
A tantárgyi követelményeket teljesítettem, utolsó vizsgáimat teszem le a 2009-2010-es tanévben, és annak is az első félévében. Az iskola kiszabott rám ismét egy tandíjat, így ha ezt befizetem, akkor 8 félévnyi tandíj az amit be kell fizetnem, pedig a második félévben tantárgyam nincsen, csak államvizsgám.
A vizsgákat úgy írták ki, hogy a 3 tárgyból kettőből csak februárra írtak ki időpontot, emiatt nem tudom január végéig teljesíteni azokat. Előre hozott vizsgát nem engedélyezett az iskola annak ellenére sem, hogy az összes tantárgyfelelős szóbeli egyeztetés alapján engedélyezte azt. Ennek azért van jelentősége, mert egy korábbi dokumentum szerint az iskola akkor nem számít fel tandíjat, ha január 31-ig befejezi a hallgató a vizsgákat.
Az iskola többszöri megkeresésre sem adott választ sem a vitatott tandíjjal kapcsolatban intézett kérdésekre, sem az előre hozott vizsgákkal kapcsolatos kérvény elutasításának okáról, így szeretném Önt megkérdezni arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a kiszabott tandíjat ne kelljen kifizetni egy olyan félévre ami sem a kiírásban nincsen benne, se tantárgyi követelményt nem tartalmaz?

Válaszát előre is köszönöm!
TK
szaboszilvi üzenete
2010.01.28. 15:51
Tisztel Szerkesztő!

A felsőoktatásban 2006-ban kezdtem el tanulni, jelenleg 4.dikes vagyok. Az akkori Vizsgaszabályzatban teljesen más feltételek vannak, mind az aktuálisban.
a kérdésem az lenne, hogy számomra melyik VSZ. az irányadó?

köszönöm válaszukat!

üdvözlettel: Szabó Szilvi
SzBarbara üzenete
2010.01.28. 14:35
Tisztelt Szerkesztő!

Nappali tagozatos hallgató vagyok és áthallgattam egy másik intézménybe három tárgyat!
Az intézmény nem akarja a tárgyaimat akreditálni, mert nappaliról levelezőre hallgattam át, különbözeti vizsgát akarnak tettni.
Voltak már más tárgyam is amit úgyan így hallgattam át és azt elfogadták, csak itt ezen a tanszéken nem megy ez!
Kérdésem az, hogy van e erre szabályzat? TO. vezető nem tudd segíteni, nincs hatásköre! Ha dékánnál is falakba ütközöm kihez lehet fordulni? Nem szeretnék különbözeti vizsgát tenni, mert csak arra megy ki, hogy megbuktassanak!!!!
Előre is nagyon köszönöm!

Üdv.
SzBarbara
  
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok