2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
  
A Szerkesztők üzenete
2010.04.08. 14:35
Tisztelt "Mary66"!

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) módosító 2003. évi XXXVIII. törvény az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítését a záróvizsgára bocsátás feltétele helyett az oklevél kiadásának feltételeként határozza meg.

Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.

A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.”

A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.

A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ftv.) – 2006. március 1-jével – hatályon kívül helyzete az Ftv-t, valamint az azt módosító 2003. évi XXXVIII. törvényt, azonban az Ftv-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározottak az irányadóak, ugyanis az új Ftv. 160. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy 62. §-ban foglalt nyelvi követelményeket az új Ftv. alapján indított képzések és kiadott oklevelek tekintetében kell alkalmazni. Valamint az új Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése azt is kimondja, hogy azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek.
 
A 40 éves korhatár tekintetében azonban a 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 150.§-a is megismétli, hogy a nyelvi követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/16. tanévben tesznek záróvizsgát.

Sajnálattal tájékoztatom, hogy Önre a nyelvvizsgamentesség nem vonatkozik, mivel Ön 2005-ben, a beiratkozás évében még nem töltötte be 40. életévét. Tájékoztatom továbbá, hogy jogszabályi előírás alól egyedi mentesség nem adható.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor
Felsőoktatási Főosztály
MMonika üzenete
2010.04.07. 22:33
Tisztelt Szerkesztőség!

Segítségüket szeretném kérni. 2005. szeptemberében kezdtem meg főiskolai tanulmányaimat távoktatáson. 2008. márciusában (akkor már 5 hónapos terhes voltam) azt a tájékoztatást kaptam a főiskolától, hogy nekem jár tandíjmentesség, de csak ha egész évet kezdek. Ezért halasztottam. Szülésem nem volt zökkenőmentes, hosszú volt a felépülés, ezért most iratkoztam "volna" be, hogy elkezdhessem főiskolai tanulmányaim utolsó évfolyamát, azonban most kaptam egy levelet, hogy fizessem be a tandíjat. Végül is hosszas telefonálás után annyit sikerült megtudnom, hogy "azért, mert változott a törvény". Valószínűleg az én hozzá nem értésem, de nem találtam az interneten (nem is tudom, milyen címszó alatt keressem) törvény módosítást, kivéve ezt a fórumot.
Ezért Önöktől kérnék segítséget, hogy ha 2005. szeptemberében kezdtem a tanulmányaimat, 2008.08.01-jével született meg a kisfiam, akivel jelenleg GYED-en vagyok itthon, jár-e még a tandíjmentesség?

Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel: MMónika
smisi04 üzenete
2010.04.05. 13:11
Tisztelt Miniszter Úr!
Már huszonöt napja (márcuius 11 óta) nem tudjuk, miféle ködösítés folyik a "Kutatóegyetem" pályázat eredményhirdetése körül. Amit Miniszter Úr március 11-re ígért. Ennyi érne ígérete? Tisztelettel Sajgó Mihály
abcdef üzenete
2010.04.03. 10:20
Tisztelt Szakértők!

Szociális Támogatással kapcsolatban lenne kérdésem.

Én 67%-ra le vagyok százalékolva, ezért az 51/2007es kormányrendelet alapján alanyi jogon jár nekem a hallgatói normatíva 20%-a. Ebben a félévben elutasították ezt. Az lenne a kérdésem, hogy változott a rendelet vagy mi történt? Megtehetik ezt velem?

Köszönöm előre is a választ.

A.
fornai üzenete
2010.04.01. 18:08
Tisztelt Szövényi Zsolt!

Köszönöm szépen a válaszát!

Tisztelettel:
Fornai Miklós
smisi04 üzenete
2010.03.28. 20:22
Tisztelt Miniszter Úr! Már tizenhét napja nem tudjuk, miféle ködösítés folyik a "kutatóegyetem" minősítés kihirdetése körül. Tisztelettel Sajgó Mihály
czita üzenete
2010.03.28. 11:06
Tisztelt Szakértők!

A következő kérdésem lenne: ha már elvégeztem államilag támogatottként egy MA szakot, de eddig csak 8 félévet vettem igénybe ilyen formában, jelentkezhetek még államilag támogatottként egy másik MA szakra?

4 félévet jártam (régebben) az ELTE TTK matematika tanári szakára, de ezt családi okok miatt nem tudtam befejezni.
Később költségtérítésesként, levelezőn elvégeztem egy műszaki informatika szakot.
Jelenleg informatikus mérnöktanár MA-ra járok, ez 4 féléves képzés számomra.
Szeretném a matematika tanár MA szakot is elvégezni, de nem tudnék félévente nagyjából 180 ezer forintot fizetni.

Válaszukat előre is köszönöm
nagyrenata üzenete
2010.03.27. 14:06
smisi04 üzenete
2010.03.25. 15:55
Tisztelt Miniszter Úr!

A" Kutatóegyetem"-pályázatok eredményhirdetését Ön egyszer már március 11-re halasztotta, a budapesti Bologna-konferencia idejére. Aztán sem eredményhirdetés, sem magyarázat. Azt elvártam volna, hogy legalább az OM honlapján közzétesznek valami indokfélét. Csak nem kampány-akció része lesz a bejelentés, megfelelő helyen és megfelelő időben? Tisztelettel Sajgó Mihály Professor Emeritus, az MTA doktora
A Szerkesztők üzenete
2010.03.24. 15:17
Tisztelt Nagy Renáta!

Amennyiben Ön időben beadta a rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó kérelmét és az esetleg hiányos, akkor az elbírálásra jogosult szervezetnek hiánypótlást kell kérnie Öntől. Így az tételezhető fel, hogy az elutasításnak nem az esetlegesen hiányos kérelem volt az oka.

A szociális ösztöndíjra vonatkozó feltételek megváltoztak 2010. január 1-jével. A rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó változás lényege az, hogy alanyi jogon nem jár a támogatás, hanem a hallgató szociális helyzetétől függően. A 1486-os bejegyzésben részleteztük, hogy a hallgató szociális helyzetének megítélésekor milyen szempontokat kell figyelembe venni.

Azt javasolom, hogy a helyzet tisztázása érdekében keresse meg a helyi HÖK-öt, hogy mi volt az elutasítás indoka.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

 

A Szerkesztők üzenete
2010.03.24. 15:13
Tisztelt „fornai”!

A szociális ösztöndíjra vonatkozó feltételek megváltoztak 2010. január 1-jével. A rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó változás lényege az, hogy alanyi jogon nem jár a támogatás, hanem a hallgató szociális helyzetétől függően. A felsőoktatási felvételinél továbbra is alanyi jogon jár az előnyben részesítés, ha a feltételeknek megfelel a jelentkező.

A 1486-os bejegyzésben részleteztük, hogy a hallgató szociális helyzetének megítélésekor milyen szempontokat kell figyelembe venni.

Amennyiben Ön továbbra is rendelkezik a tompa látása miatt a megfelelő orvosi igazolással, akkor a kormányrendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja alapján amennyiben szociálisan rászorult, úgy az Önnek adandó rendszeres szociális ösztöndíj havi összege 2010-ben nem lehet kevesebb 23 800 Ft-nál (az éves hallgatói normatíva [2010-ben 119.000 Ft/év] 20 %-a).

Azt javasolom, hogy keresse meg a HÖK-öt annak tisztázása érdekében, hogy nem történt-e tévedés a rendszeres szociális ösztöndíj megállapításakor az orvosi igazolás tanúsította érzékszervi fogyatékosság figyelembe vételénél.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

 

matula üzenete
2010.03.23. 07:51
Tisztelt Szerkesztőség!

Segítségüket szeretném kérni. Jelenleg költségtéritéses levelező tagozatos 3. éves hallgató vagyok. A tanterv szerint 7 féléves a képzés. Utolsó félévben a szakmai gyakorlat letöltésére illetve az esetlegesen elmaradt tantárgyakat van lehetőségünk pótolni. Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben a szakmai gyakorlatomat előbb tudom igazolni (6. félévben) valamint nincs elmaradt tantárgyam, az iskola kötelezhet-e engem arra, hogy az utolsó féléves teljes tandíjamat kifizessem, hiszen tudomásom szerint ebben az esetben a 7. félév passzív félévnek fog minősülni. Van erre valamilyen törvényi szabályozás? A szakdolgozatot október végéig kell leadnunk. Azonban szeretném szintén a 6. félévben leadni.

Válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelettel: Zsanett
spiritgirl üzenete
2010.03.23. 07:38
Tisztelt Szerkesztők!

Abszolvált hallgató vagyok egy olyan egyetemen, amelyről az a hír járja, hogy visszaminősítik főiskolává. A két államvizsgám idén nyáron és jövő januárban lesz és a képzést végig egyetemi szinten végeztem. Kérdésem, hogy milyen minősítésű diplomát kapok egy esetleges lefokozás után? Illetve vannak-e lehetőségeim és ha igen, melyek azok, ilyen helyzetben az egyetemi oklevél megszerzésére?

Köszönettel:

"spiritgirl"
koczka82 üzenete
2010.03.22. 10:43
Tisztelt Szerkesztők!

Jelenleg az "ELTE- bölcsész német és tanár" szak végzős hallgatója vagyok, már csak a diplomamunka és az államvizsga van hátra. Tanulmányaim során sajnálatos módon a tanári szakomat abba kellett hagynom egy sikertelen szigorlat miatt, ergo elbocsátottak a tanári szakról. E szak befejezéséhez a pedagógiai- pszichológiai szigorlatom teljesítésére, a tanítási gyakorlatra valamint a diplomamunkára lett volna még szükségem. Mivel ezek hiányoznak tanári diplomát így már nem szerzek. Érdeklődnék, hogy milyen lehetőségeim vannak a tanári diploma majdani megszerzéséhez, értem ezalatt a felvételit, mely intézményekben tehetem ezt meg, milyen kedvezmények (pontok, kreditek) érvényesek helyzetemben, ha egyáltalán vannak ilyen kedvezmények? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy mivel terveim között szerepel a tanári pályára való lépés, van e lehetőség esetleg arra, hogy tanári diploma nélkül, bölcsész végzettséggel tanítsak általános vagy középiskolában? A gyakorlatban ez lehetséges-e, vagy csak szigorúan szakirányú végzettséggel valósítható meg?

Válaszukat és segítségüket előre is köszönöm!

Tisztelettel;
"koczka82"
nagyrenata üzenete
2010.03.21. 12:02
Tisztelt Szerkesztők!
Segítségüket kérném a hallgatóknak adható szociális támogatással kapcsolatban!
Harmadéves hallgató vagyok, beadtam a kérelmemet, hogy én is részesülhessek szociális támogatásban.sajnos a csatolmányok közül kimaradt édesanyám jövedelemigazolása,amit az APEH-től kellett volna külön kérni, de az adóbevallásáról szóló papírt elküldtük helyette. Mindezek ellenére vártam hogy kapjak támogatást, mivel gyermekvédelmi segélyben részesülök, amiről beadtam az igazolást. Mégsem kaptam szociális juttatást.
Az lenne a kérdésem, hogy mit tudnék tenni annak érdekében, hogy mégis valamennyi összeghez jussak ,vagy tehetek-e még egyáltalán valamit?...
Segítségüket előre is nagyon köszönöm!
Nagy Renáta
szanten üzenete
2010.03.20. 15:24
Köszönjük!
Sajnos még mindig nem tudták megmondani az egyetemen, hogy mikor kapjuk kézhez. Ez főleg az álláshirdetésekre benyújtott pályázatok esetén probléma.
Reméljük, már nem kell sokáig várnunk!
ottoffy üzenete
2010.03.19. 21:41
Tisztelt Szerkesztőség!

A Kjt.57. § (3) pontja szerint a ... felsõfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban az oktató, nevelõ munkát végzõ közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelybõl legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató oktató, nevelõ, illetõleg az oktatással, neveléssel összefüggõ munkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét a miniszter állapítja meg.

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiak szerint rendelkezik:
57. § Az Egyetemen az alábbi oktatói munkakörök létesíthetőek:
a) tanársegéd,
b) adjunktus,
c) főiskolai, illetve egyetemi docens,
d) főiskolai, illetve egyetemi tanár.

6/2010. számú Klinikai Főigazgatói Utasítás a következőképpen rendelkezik:
...
3. § Az oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakon kívül oktatói szabadság egyetlen közalkalmazottat sem illet meg kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
4. § (1) Azon nem oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat, akik oktatási tevékenységet végeznek, az oktatási tevékenység mértékével arányos pótszabadság illeti meg (klinikai oktatási pótszabadság).
(2) A pótszabadság mértéke legfeljebb 10 nap.

A fenti címek (oktatói munkakörök) elnyeréséhez tudományos munkásság szükséges, amelynek az oktatással csak áttételesen van kapcsolata. A tudományos fokozat hiányában rendszeres oktatási tevékenységet végző szakembereknek, például klinikai főorvosoknak minimum 15, maximum 25 nappal kevesebb szabadságuk van az oktatói munkakört betöltő kollégáikhoz képest.

Minthogy a törvény (fent) az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét a miniszter hatáskörébe utalja, a fent idézett Klinikai Főigazgatói Utasítás szerint az oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakon kívül oktatói szabadság egyetlen közalkalmazottat sem illet meg kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, érdeklődöm hogy szól az Oktatási Miniszter ide vonatkozó rendelete.

Tisztelettel:

dr Ottóffy Gábor
nyelvvizsga üzenete
2010.03.15. 14:13
Tisztelt Szerkesztők,

Korábban olvastam egy válaszukat miszerint a záróvizsga letétele után a nyelvvizsga bizonyítvány bármikor bemutatható vagyis nincs időkorlát.

Megtennék, hogy megírják nekem a forumon, hogy melyik trv.-ben vagy rendeletben stb. van ez meghatározva? Szeretném a Tanulmányi Osztályom figyelmébe ajánlani.

Köszönettel,
majdnemdiplomás
nyelvvizsga üzenete
2010.03.15. 13:50
Tisztelt Szerkesztők,

Korábban olvastam egy válaszukat miszerint a záróvizsga letétele után a nyelvvizsga bizonyítvány bármikor bemutatható vagyis nincs időkorlát.

Megtennék, hogy megírják nekem a forumon, hogy melyik trv.-ben vagy rendeletben stb. van ez meghatározva? Szeretném a Tanulmányi Osztályom figyelmébe ajánlani.

Köszönettel,
majdnemdiplomás
nagyrenata üzenete
2010.03.14. 18:49
Tisztelt Szerkesztők!
Segítségüket kérném a hallgatóknak adható szociális támogatással kapcsolatban!
Harmadéves hallgató vagyok, beadtam a kérelmemet, hogy én is részesülhessek szociális támogatásban.sajnos a csatolmányok közül kimaradt édesanyám jövedelemigazolása,amit az APEH-től kellett volna külön kérni, de az adóbevallásáról szóló papírt küldtük helyette. Mindezek ellenére vártam hogy kapjak támogatást, mivel gyermekvédelmi segélyben részesülök, amiről beadtatm az igazolást. Mégsem kaptam szociális juttatást.
Az lenne a kérdésem, hogy mit tudnék tenni annak érdekében, hogy mégis valamennyi összeghez jussak ,vagy tehetek-e még egyáltalán valamit?...
Segítségüket előre is nagyon köszönöm!
Nagy Renáta
komediaszak üzenete
2010.03.14. 13:09
Tisztelt Szerkesztők!

Még a hagyományos főiskolai képzésben 2005-ben kezdtem levelező tanulmányaimat egy főiskolán négy éves képzésben. A tanulmányi szabályzat is megengedte, így 4 évet passzívan halasztottam egyéb elfoglaltságaim miatt. Amikor visszatértem folytatni a tanulmányaimat azzal szembesültem, hogy úgy kell könyörögni a tanszékeken az egyes órákért, hogy meghirdessék, és felvehessem. Órát egyáltalán nem hirdetnek meg, csak vizsgatárgyakat és egyéni konzultációt kérhetünk, ám a tanárok semmilyen formában nem jelzik a követelményeket, úgy kell mindenféle weboldalakról, e-mailcímeket, telefonszámokat, fogadóórákat kutatni és még sokszor így is zokon veszik, ha a követelményekről érdeklődünk. Azt megértem, hogy már kevesen járunk, nem éri meg elindítani olyan órákat, amin egy-két fő vesz részt, de ebben a formában az iskola semmilyen szolgáltatást nem nyújt, holott mi kifizetjük előre a költségtérítéses képzés árát. A tanulmányi vezetőm ugyanakkor felszólított, hogy vegyek fel minden tárgyat, mert nem járhatok a továbbiakban a szakra, holott harmad éves vagyok (szabályosan) egy négy éves képzésen. Aziránt érdeklődnék, hogy milyen jogszabályok engedik meg, hogy a főiskola ilyen formában kezelje a kifutó képzést, azaz, hogy gyakorlatilag nem folyik oktatás, csak vizsgáztatás.
Köszönöm válaszukat.
M. Éva
fornai üzenete
2010.03.13. 15:20
Tisztelt Szerkesztők!

Kérdésem a rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozik, a jobb szememre un. tompa látásom van, a szakvélemény szerint "gyakorlatilag egyszeműként bírálható el,(amit benyújtottam a pályázathoz is)elutasították. (Szegedi Tudomány Egyetem Zeneművészeti kar Hök.
200km-re lakom, albérlet költségem 24000Ft és szüleim elváltak,Apukámmal élünk ketten, az egy főre jutó jövedelem, 35000Ft.

visszatérnék a kitérőm után a kérdésemhez, a Hök-ünk írta "nem felelsz meg a fent bejelölt előnyben részesítési követelménynek ezért formai"hibás a fellebbezésem,

--tényleg nem jár az előnyben részesítés tompa látásra? ( a felvételin jár érte a plusz 50 pont, amit meg is kaptam)

Előre is köszönöm a válaszukat!
A Szerkesztők üzenete
2010.03.12. 15:07
Tisztelt "beatryx_07 "!

Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy kérdéseire a levelében megadott információ alapján nem tudok válaszolni. Kérdései többsége olyan tényekre vonatkozik, amelyek az intézményi szabályozás hatókörébe tartoznak. Ezért az lenne a célszerű, ha erről felsőoktatási intézménye tanulmányi osztályán tájékozódna, ahol az ezekkel kapcsolatos helyi szabályozást is megismerheti.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

A Szerkesztők üzenete
2010.03.12. 15:06
Tisztelt Szél Attila László!

Kérdésére a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján kaphat választ.

A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ...”

Továbbá a törvény 55. § (4) szerint az „adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje”.

Tehát Önnek a 12 félév támogatási időből még 8 félév áll rendelkezésére, s ezt a törvény 55. § (4) bekezdése szerinti korlátozással veheti igénybe.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

csil üzenete
2010.03.12. 12:37
Tisztelt Szerkesztők!

2008-ban szereztem meg az ifjúságsegítő felsőfokú szakképesítést, Pécsen.
OKJ 5 762 01 0000 2
Kérném segítségüket, hogy milyen szakmákban lehet ezzel a képesítéssel elhelyezkedni.

A képesítésről szóló jelenlegi egyetemi tájékoztatásokban szerepel, hogy ezzel a szakképzettséggel betölthető egyéb munkakör többek között a
- gyermek- és ifjúsági felügyelő (FEOR 3412)
- valamint szociális és gyermekvédelmi ügyintéző (FEOR 3315).

Azért emeltem ki ezt a két munkát, mert a napokban érdeklődtem egy gyermekotthonban ezekkel az állásokkal kapcsolatban, és kiderült, hogy ez a képesítésem nem megfelelő ezeknek a munkaköröknek a betöltésére. A Népjóléti Min. rendeletére hivatkoztak, (melyet én is olvastam) melyben nem sorolják fel ezen munkakörökre vonatkozóan ezt a képesítést.

Valójában mitől függ, hogy milyen szakmákban, munkakörökben lehet elhelyezkedni egy adott felsőfokú szakképesítéssel?
Kizárólag a rendeletben meghatározott OKJ kód mellett feltüntetett FEOR kód a hiteles?
Az egyetemek mi alapján hirdetik meg a szakképesítésekhez, végzettségekhez kapcsolódóan elvégezhető feladatokat, munkaköröket?
A munkáltatók (v. minisztériumaik) hogyan értesülnek esetleges változásokról? Kb mennyi az átfutási idő?


köszönettel,
Csil
Budapest
pe_hallgato üzenete
2010.03.11. 21:31
Tisztelt Szerkesztők!

Kérdésem lehet, hogy különös lesz, illetve azt fogják gondolni, hogy csak egy buta hallgató vagyok, de a kérdésem komoly, és nem csak egy embert érint, hanem közel 150 hallgatót.
Ha az egyetemen 3 szakon, 4-5 évfolyam tanulóinak problémája van ugyanazzal a tárggyal: oktatással, számonkéréssel, oktatóval, tanársegéddel, és még a HÖK sem segít, akkor kihez lehet fordulni?

Válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlettel,
Varga Virág
fornai üzenete
2010.03.11. 18:12
Tisztelt Szerkesztők!

Kérdésem a rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozik, a jobb szememre un. tompa látásom van, a szakvélemény szerint "gyakorlatilag egyszeműként bírálható el,(amit benyújtottam a pályázathoz is)elutasították. (Szegedi Tudomány Egyetem Zeneművészeti kar Hök.
200km-re lakom, albérlet költségem 24000Ft és szüleim elváltak,Apukámmal élünk ketten, az egy főre jutó jövedelem, 35000Ft.

visszatérnék a kitérőm után a kérdésemhez, a Hök-ünk írta "nem felelsz meg a fent bejelölt előnyben részesítési követelménynek ezért formai"hibás a fellebbezésem,

--tényleg nem jár az előnyben részesítés tompa látásra? ( a felvételin jár érte a plusz 50 pont, amit meg is kaptam)
A Szerkesztők üzenete
2010.03.11. 12:59

Tisztelt "kingdavid"!

Mivel kérdését a másik topicban is feltette, ott válaszoltunk rá február 18-án. Közoktatási témakör, 1710-es hozzászólás.

Üdvözlettel,
a szerkesztők

beatryx_07 üzenete
2010.03.10. 18:14
Tisztelt Szerkesztők!

Ebben a félévben kellene befejeznem az alapképzést(már a 8. félévben járok),de sajnos nem fogom tudni. A magyar szakomon ha mindent sikerül is megcsinálnom, a német minorom azaz közel 50 kredit még hiányozni fog ahhoz, hogy államvizsgázhassak. Annak idején költségtérítéses képzésre nyertem felvételt, de mivel árva vagyok,vagyis hátrányos helyzetűnek számítok átvettek államilag támogatott képzésre. Jelenleg is az árvaellátásomból élek,meg a szociális támogatásból,amiből nem fogom tudni finanszírozni az iskolát. Tehetek valamit, hogy be tudjam fejezni?Van esetleg valami kedvező lehetőség?Vagy mindenképpen költségtérítéses formában kell befejeznem?Hallottam olyat is, hogy kreditenként 3500ft-ot kellene fizetni.Ez valós adat vagy csak pletyka?(A Miskolci Egyetemre járok,ha esetleg ez iskolafüggő lenne.)
Segítségüket előre is köszönöm!
K.Beatryx
Mary66 üzenete
2010.03.10. 15:34
Tisztelt Szerkesztők!

39,5 évesen (2005-ben) kezdtem első felsőfokú tanulmányaimat a Széchenyi István Egyetemen főiskolai felnőttképzés keretében. Az idén sikerült államvizsgáznom. Szerettem volna méltányossági alapon "felmentést" kérni a C-típusú nyelvvizsga megszerzésére, amit elutasítottak, ezért érdeklődöm Önöktől, hogy a törvény ad-e lehetőséget méltányossági felmentésre?

Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelettel: Borsós Marianna
  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok