2024. március 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  
A Szerkesztők üzenete
2007.06.06. 11:53
Tisztelt "Lexy"!
 
Akiket 2007. szeptemberében vesznek fel a felsőoktatási intézmények, azoknak kell 2008 szeptemberétől fejlesztési hozzájárulást fizetniük. Természetesen nem kell fizetnie annak, aki korábban kezdte meg felsőfokú tanulmányait.
 
Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
főtanácsos
Felsőoktatási Főosztály
Oktatási és Kulturális Minisztérium
cskriszta üzenete
2007.06.04. 22:33
Tisztelt Szerkesztőség!
Érdeklődnék, hogy a záróvizsgát követően mennyi idő áll rendelkezésre a nyelvvizsga letételére, hogy a záróvizsga ne vesszen el. Korábban 2 évről volt szó, de most azt hallottam, ezt korlátlanná tették. Kérem, hogy írják meg, melyik Korm. rendeletben találok erre hivatkozást, már mindenütt kerestem.
Köszönöm!
lexy üzenete
2007.05.25. 19:16
Tisztelt Szerkesztőség!

Nekem csak egy egyszerű kérdésem lenne, amire mégse tudja senki a választ. Mindenki mást tud. A 2008-ban az egyetemi tandíj csak azokra vonatkozik, akik 2008-tól jelentkeznek egyetemre vagy azokra is akik 2008 előtt jelentkeztek.
A Szerkesztők üzenete
2007.05.23. 16:39
Tisztelt Eliza!
 
A felsőoktatási intézmények terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási segély  (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) vagy gyermeknevelési támogatás (GYNT) ellátásban részesülő hallgatóinak biztosított kedvezményekről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló, 2007. augusztus 1-jétől hatályos 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése rendelkezik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény felhatalmazása alapján. Ennek értelmében az a hallgató, aki 2006. december 31-e előtt hallgatói jogviszonyt létesített (vagyis egy konkrét szakra vagy szakpárra illetve szakképzésre felvételt nyert és arra beiratkozott) és ezen időpont előtt költségtérítéses képzésben vett részt, valamint e költségtérítéses képzése során már ezen időpontot megelőzően is és az aktuális tanulmányai alatt is az adott félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesült illetve részesül, az adott költségtérítéses szakon, szakképzésben folytatott tanulmányai idején költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.
 
Mivel a későbbi másoddiplomás képzése tekintetében a 2006. december 31-e előtti időszakra vonatkozóan nem teljesül egyszerre a hármas feltétel (1: hallgatói jogviszony;  2: költségtérítéses képzés;  3: TGYÁS, GYES, GYED vagy GYNT ellátás), így 2007. január 1-jét követően a jogszabály szerint Ön nem jogosult a "kismamáknak" járó költségtérítés-mentességre.
Felhívom figyelmét arra, hogy az összes magyar jogszabály aznapi hatályos változata, így a jelen levelemben is hivatkozottak a hatálybalépés napjától ingyenesen elérhetőek az alábbi internet címen: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso .
Tájékoztatom, hogy a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatban további hasznos információkat találhat az alábbi honlapon: http://www.felvi.hu
 
Üdvözlettel,
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

lbiagiotti üzenete
2007.05.22. 15:00
Köszönöm szépen a válaszukat! Utána fogok nézni!
kata47 üzenete
2007.05.21. 17:01
Tisztelt Szerkesztők!
Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm hogy megtisztelnek válaszukkal!
A Szerkesztők üzenete
2007.05.21. 13:19
Tisztelt "lbiagiotti "!
Amennyiben Ön a 2007. évi felvételi eljárás során anglisztika alapszakra jelentkezett, abban az esetben valóban jelentkezési feltétel az angol emelt szintű érettségi, függetlenül a korábban szerzett végzettségétől.
Felhívom a figyelmét azonban arra, hogy ha elindulnak - várhatóan 2008-ban - a bölcsészettudományi területen a mesterképzések, lesz olyan lehetősége, hogy angol tanári végzettséget annak elvégzésével szerezzen. Kérem, hogy nézze majd meg a 2008-as évre vonatkozó felvételi tájékoztató kiadványt, illetve érdeklődjön közvetlenül a felsőoktatási intézményeknél.
 
Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
főtanácsos
Felsőoktatási Főosztály
Oktatási és Kulturális Minisztérium

A Szerkesztők üzenete
2007.05.17. 16:54
Tisztelt " mártus"
 
Kérdésére tájékoztatom arról, hogy az ECDL Start vizsga nem vehető figyelembe a pedagógus-továbbképzés teljesítése szempontjából.
A pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) rendelet 5. §-ának (1) bekezdése szerint a hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább 120 tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. A 6. § (11) bekezdése értelmében a továbbképzés szervezője a továbbképzésben való részvételről tanúsítványt állít ki, amely - más adatok mellett - tartalmazza az indítási engedély számát is. Az olyan továbbképzés, amely nem rendelkezik az említett kormányrendelet 7. és 8. §-a szerinti alapítási és indítási engedéllyel, nem minősül pedagógus-továbbképzésnek.
A kormányrendelet 5. § (2) bekezdése határozza meg azt, hogy a pedagógus-továbbképzés követelményeinek az akkreditált továbbképzési programokon kívül milyen más módon lehet még eleget tenni. Az ECDL vizsgával nem lehet felsőfokú vagy emelt szintű, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést szerezni, amelyek közül a nevelő és oktató munkát segítő szakképesítéseket el kell fogadni a pedagógus-továbbképzés teljesítéseként is.
 
Üdvözlettel:   
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2007.05.17. 16:44
Tisztelt "dobti"!
 
Az OKJ-ben szereplő szakképesítésben iskolai rendszerben képzés akkor indítható, ha a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét tartalmazó miniszteri rendelet hatályba lépett és a központi programot a szakképesítését felelős miniszter kiadta.
 
Az 52 464 105 informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakképesítés szakképesítésnek azonban sem a szakmai és vizsgakövetelménye nem lépett hatályba, sem a központi program nem került kiadásra. Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakképesítésben szakmai vizsga tehát nem szervezhető, mert erre képzés eddig és jelenleg sem indítható.
Az iskola jogszerűtlenül járt el, ha ilyen képzést indított, további jogszerűtlenség lenne, ha ebben a szakképesítésben szakmai vizsgát is szervezne.
 
Önnek akkor lenne esélye arra, hogy július 11.-e előtt az iskolai rendszerű képzésben megszerezze a fenti szakképesítést, ha megjelennek a fent felsorolt dokumentumok és hatályba is lép a szakmai és vizsgakövetelmény úgy, hogy arra képzés indítható és vizsga szervezhető.
 
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2007.05.17. 16:39
Tisztelt "Mimike45"!
 
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések esetében nincs életkorhoz kötött felmentés nyelvvizsga követelmény alól.
Tájékoztatom, hogy az Ön által megadott szakképesítés esetén a szakmai és vizsgakövetelmények nem írnak elő nyelvvizsga követelményt.
Amennyiben Ön a képző intézményhez levélben fordult kérdésével, a képző intézménynek levelére ugyancsak írásban kell válaszolni.
Javaslom, hogy kérdéseivel az intézmény vezetőjét szíveskedjék megkeresni, mivel azokra a helyi tanulmányi és vizsgaszabályzat, illetve az Önnek az intézmény részéről adott tájékoztatás alapján lehet válaszolni.
Üdvözlettel,
Dr Veres Pál
osztályvezető
kata47 üzenete
2007.05.17. 09:00
Tisztelt Szerkesztők!
Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm
Válasz
A Szerkesztők üzenete
2007.05.15. 14:53
Tisztelt "Nasasou"!
 
A felsőoktatási intézmények saját szabályzataikban rögzítik az ösztöndíjak számításának rendjét és a helyi szabályozás a felsőoktatási törvény és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján történik.
 
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
A Szerkesztők üzenete
2007.05.15. 14:40
Tisztelt Ancsa!
 
A képzési hozzájárulás fizetésére 2008 szeptemberétől csak az államilag finanszírozott alap- és mesterképzésre felvett hallgatók kötelezettek, a felsőfokú szakképzésre felvettek nem.
 
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
kata47 üzenete
2007.05.15. 13:10
Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm
MaoT üzenete
2007.05.07. 14:42
Tiszteletem az oktatási minisztérium minden dolgozójának!

Szeretnék érdeklődni, hogy mint 1996. szeptemberében felvett hallgató hány félévig folytathatom tanulmányimat nappali tagozaton ugyanannál a felsőoktatási intézménynél államilag finanszírozott képzésben?

Válaszukat előre is köszönöm. Maradok tisztelettel, Ádám
MaoT üzenete
2007.05.07. 14:27
Tiszteletem az oktatási minisztérium minden dolgozójának!

Szeretnék érdeklődni, hogy mint 1996. szeptemberében felvett hallgató hány félévig folytathatom tanulmányimat nappali tagozaton ugyanannál a felsőoktatási intézménynél államilag finanszírozott képzésben?

Válaszukat előre is köszönöm. Maradok tisztelettel, Ádám
Ancsa2007 üzenete
2007.05.07. 14:07
Tisztelst Szerkesztők!
Szeretnék érdeklődni, h. ha az 1. felsőfokú szakképzésemre jelentkeztem, 2007 szeptemberétől, államilag finanszírozott szakon kell-e fizetnem?
Várom mielőbbi válaszukat! Köszönettel:Ancsa
csipetke üzenete
2007.05.07. 09:17
Tisztelt Szerkesztők!
Utoljára 2007. március 15-én tettem fel kérdése(i)met, de választ senkitől sem kaptam.
Minek van akkor ez a fórum?
A 61., 62., 71., 82. és 94. szám alatt megemlített kérdéseimre szeretnék igaz választ kapni.
kata47 üzenete
2007.05.05. 09:20
Tisztelt Szerkesztők!
Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm!
lbiagiotti üzenete
2007.05.04. 15:52
Tisztelt Szerkesztők!
98-ban végeztem debrecenben angolnyelvoktató-tanító szakon. A diplomámban is ez van és nem műveltségterület. Most adódott lehetőségem arra, hogy továbbtanuljak. És azzal kellett szembesülnöm, hogy a főiskola, ahova beadtam a jelentkezésemet, nem fogadja el a diplomámat. Emelt szintű érettségit kell tennem angolból. Ha megírom 60 %-ra, akkor kapok egy C tipusú középfokú nyelvvizsga bizonyítványt. Igaz, hogy a diplomámban egy olyan betétlap van, hogy nyelvszakon szerzett tanári vagy tanítói diploma felsőfokú nyelvvizsga fokozatnak minősül. Kérdem én, hogy akkor az én diplomám akkor most nem ér semmit??? Minek tanultam akkor négy évig. Szuándékoznak ezzel a jövőben tenni valamit? Mert szerintem az egy kicsit furcsa, hogy taníthatok angolt (papírom van róla), mégis érettségiznem kell újra. Kérem, hogy reagáljanak az általam leírtakra! Köszönöm!
mártus üzenete
2007.05.04. 12:34
Tisztelt Szerkesztők!
3 diplomás ált. isk. tanár vagyok. 2005 és 2012 között újabb 120 pontot kell teljesítenem. Elvégeztem azonban egy 7 modulos ECDL-tanfolyamot, majd 2005 áprilisában sikeres vizsgát tettem minden modulból akreditált központban. A bizonyítványomra mégsem kaptam az iskolában egyetlen pontot sem. Jogszerű ez?
dobti üzenete
2007.05.02. 15:40
Tisztelt OM, Szerkesztőség!

Nem tudtam hova is írjak...remélem tudnak segíteni.

Hódmezővásárhelyen, a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskolába járok másodszakmára (első szakmám: Műszaki informatika mérnökasszisztens, OKJ: 55542302), informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakra. Május - júniusban lenne esedékes a szakmai - OKJ-s - vizsgám. Az oktatóim a hét folyamán tájékoztattak arról, hogy az 52464105 OKJ számú szakmának, amelyre járok nem lehetséges a szakmai vizsgája. Az iskola tájékoztatása szerint az Oktatási Minisztérium nem fogadta még el - többszöri kérésükre - a szakmai vizsga lehetőségét.
Az iskola felajánlotta, hogy lerakhatunk valami alapszintű, 32-es OKJ számmal kezdődő vizsgát.
Ezzel az a baj, hogy én egy középfokú képzésre jelentkeztem, annak a tananyagát sajátítottam el. A középszintű szakma a továbbtanulási esélyeimet is javítaná, mivel plusz 7pontot érne, míg az alapszintű semmit se. Nem is beszélve az elhelyezkedési esélyeimről.

Kérem a fent említettekkel kapcsolatban legyen szíves felvilágosítást adni, kihez lehet ezzel fordulni, van e esély arra hogy még július 11.-e előtt - sikeres vizsgát követően – kézhez kaphassam a középfokú, 52464105 OKJ-számú, Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető végzettségemet.

Az iskola honlapja a következő címen keresztül elérhető: http://www.kzs.hu/

A következő pedig az idén is meghirdetett szakra mutat, amelyre jelenleg járok: http://www.kzs.hu/ihtu.asp
Várom mihamarabbi válaszát.
Nasasou üzenete
2007.04.28. 14:38
Elnézést a pontatlanságért, a tanulmányi ösztöndíjra gondoltam.
Nasasou üzenete
2007.04.28. 14:17
Tisztelt OM!
Arról szeretnék érdeklődni, hogy az új BA képzésben van-e egy államilag meghatározott számítási rendszer, ami alapján az egyetemi ösztöndíjakat számolják, vagy ezt teljes mértékben az egyetemek maguk döntik el hogyan teszik? (Értem ez alatt, hogy az ösztöndíj-átlagot, vagy a tanulmányi átlagot veszik-e alapul).
Elnézést ha esetleg nem érinti Önöket kérdésem, de nem tudtam máshova fordulni.
Előre is köszönöm válaszukat!
A Szerkesztők üzenete
2007.04.20. 12:31
Tisztelt Hargitai Ákos!
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-a a következőképpen határozza meg a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben az alkalmazáshoz előírt feltételeket:
"b) az iskolai oktatás első-negyedik évfolyamán
- valamennyi tantárgyhoz a tanítói, konduktor-tanítói, konduktori (a továbbiakban a konduktori és a konduktor-tanítói végzettség együtt: konduktor),
- a testnevelés tantárgyhoz a tantárgynak megfelelő tanári,
- feltéve, hogy e területeken az iskolában a helyi tantervben foglaltak alapján emelt szintű oktatás folyik, a művészetek, az idegen nyelv, a nemzetiségi és etnikai kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyakhoz a tantárgynak megfelelő tanári;
c) az iskolai oktatás ötödik-hatodik évfolyamán a nem szakrendszerű oktatásban a b) pontban meghatározottak szerinti, a szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói;
d) az iskolai oktatás hetedik-nyolcadik, továbbá a középiskola kivételével a kilencedik-tizedik évfolyamán a tantárgynak megfelelő szakos tanári;
e) középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű tanári, a művészetek, a testnevelés, a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelő tanári" szakképzettség szükséges.
 
Tájékoztatom továbbá arról, hogy a 2006/2007-es tanévtől a felsőoktatási intézmények - egyes kivételektől eltekintve - csak az új képzési rendszerű alapképzési szakokat (bachelor) indíthatják. A képzés alapképzési és mesterképzési ciklusokra bomlik. Az új rendszerben tanári szakképzettség osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterképzési szakon szerezhető.
 
A régi képzési rendszerről az új képzési rendszerre történő átállás szabályairól a  felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény 158.§-a a következőképpen rendelkezik:
"(2) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek.
(4) Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon alapfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell.
(5) Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon mesterfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály mesterfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell.
 
Az idézett jogszabályi rendelkezések értelmében tehát főiskolai szintű végzettséggel az iskolai oktatás hetedik-nyolcadik, illetve a középiskola kivételével a kilencedik-tizedik évfolyamig taníthat. Az új képzési rendszerben részt vevők azonban csak a mesterfokozat megszerzését követően lesznek jogosultak tanítani.
 
Üdvözlettel:
Dr. Rádli Katalin
főosztályvezető-helyettes
csitt üzenete
2007.04.06. 14:35
Köszönöm a válaszukat.
A Szerkesztők üzenete
2007.04.06. 10:41
Tisztelt Csilla!
A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 55. §-ának (2) bekezdése szerint, egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A támogatási időbe be kell számítania megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is.
 
Szakmai véleményünk szerint az Ön finanszírozására a fent hivatkozott Ftv. irányadó, hiszen az államilag támogatott képzésben való részvételt (összesen 12 féléven át) nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte sem, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben.
 
A levelében foglaltak szerint Ön a korábbi, (befejezetlen) programtervező matematikus szakon való államilag támogatott tanulmányait követően 2006. szeptemberében kezdte meg tanulmányait biológia alapképzési szakon. Ezen tényre tekintettel az intézmény a korábban programtervező matematikus szakon államilag támogatott képzésben eltöltött félévek számát (4 félév) jogosult levonni az Ftv-ben meghatározott 12 államilag támogatott félévből, azonban ebben az esetben még 8 félév, azaz 4 év állami támogatásra jogosult a 2006-ban felvett programtervező matematikus alapképzési szakon.
Üdvözlettel,
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
A Szerkesztők üzenete
2007.04.03. 16:58
Tisztelt Simon Andrea!
 
A felsőoktatási törvény lehetővé teszi az intézményváltást, de az átvételek feltételeit a fogadó intézmény saját tanulmányi és vizsgaszabályzatában határozza meg.
 
Így, ha felvételt nyer egy vidéki orvosi karra, akkor várhatóan két lezárt félév után - a fogadó budapesti intézmény feltételi szerint - történhet meg az intézményváltás.
 
A feltételekről a Semmelweis Egyetemen érdeklődjön.           
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt s.k.
főosztályvezető

Mimike45 üzenete
2007.03.30. 18:26
Tisztelt OM!

Szeretnék azzal kapcsolatban felvilágosítást kapni, hogy 45 éves múltam, jelenleg az emeltszintű irodavezetői képzést OJS- 54343901 - minden tantárgyi vizsga sikeres volt- el is végeztem. Sajnos 3szor nem sikerült a nyelvvizsga, én az iskola főigazgatójának kérelmet nyújtottam be, hogy tudjak majd menni a nagy záró vizsgára. Erre levelet nem kaptam, csak telefon értesítést, hogy állítólag nem mehetek a nagyvizsgára. Többször is átolvastam a felnőttképzési szerződésemet s nincs benne szó a nyelvvizsgáról, hogy csak akkor mehetek a vizsgára, ha bemutatom a nyelvvizsga bizonyítványt. Tudom többek szerint, hogy ez kötelező. Két kérdésem is lenne: van-e olyan törvény, hogy 40 felett nem kötelező a nyelvvizsga? A második pedig, hogy az iskolának kellett volna-e levélben értesítenie, hogy nem mehetek vizsgázni?
Tulajdonképpen nem kevés pénzről van szó 231.680,-Ft amiben a nagyvizsga díja is benne foglaltatik.
Köszönöm előre is válaszát!
kovacs.t üzenete
2007.03.28. 16:22
Tisztelt Szövényi Zsolt!

Köszönöm, hogy leírta a törvényt, bár ezzel én is tisztában vagyok, sőt a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatunk (SZTE), ami 2006. szeptembere óta hatályos ugyanezt írja. Ezért pontosítom a kérdést.

A SZTE Bölcsészettudományi karának hirdetőtáblájára az van kiírva, hogy a "2005. évi CXXXIX. törvény módosított 55.§ (6.) bekezdése az átsorolást a Kormány hatáskörébe sorolja. Karunk a tételes jogszabály megjelenéséig költségtérítéses hallgatókat nem tud államilag támogatott képzésbe átsorolni"

Az Intézmény, tehát a következőre hivatkozik: "A támogatási idő nyilvántartásának rendjét a Kormány határozza meg."
(2005. évi CXXXIX. 6.).

Ezáltal figyelmen kívül hagyja a 55. §-ának (1) bekezdését. Továbbá, korában ön ezt írta korábban:
"Az Ftv. értelmében tehát Ön, mint költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató az államilag támogatott képzésből kilépett hallgató helyébe léphet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában foglalt feltételekkel. Erről azonban a helyi lehetőség alapján a felsőoktatási intézmény dönthet."

Akkor, ezek figyelembevételével nézzük, hogy mit ír az intézményi tanulmányi és vizsgaszabályzat:

"6.6. A hallgató nem folytathatja államilag támogatott képzésben a tanulmányait,
ha a képzési időszak felét követő leckekönyv-zárási időszak végéig a ké-
pesítési és kimeneti követelménye szerinti kreditmennyiség negyedénél
(25%) kevesebb kreditet teljesített.
Ftv. 55. § (1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanul-
mányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait
költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére a felsőoktatási intézményben
költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgató léphet, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott eljárás szerint.
6.7. A költségtérítéses hallgató az alapképzésben legalább kettő félévre szá-
molt halmozott tanulmányi átlaga alapján kérheti átsorolását államilag tá-
mogatott képzésbe. Az átsorolást a karok külön feltételhez köthetik."

Jelzem minden feltételt teljesítettem, átlagom kíváló, okatatói ajánlás stb. stb.
Erre a következő választ kaptam: AZ ÁTSOROLÁSRÓL A KORMÁNY DÖNT, MERT MÓDOSÍTOTTÁK AZ 55.§ (6) PONTJÁT.

A kérdés már korábban is felmerült, ezért írtam Dr. Bakos Károlynak, aki szintén megerősített abban, hogy az intézményi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglalt feltételeknek kell megfelelnem, az átsorolás tehát intézményi hatáskör! Hivatalos levelet írtam a oktatási dékánhelyettesnek (ajánlva + válaszboríték stb. 2 hónapja), aki a mai napig nem válaszolt.

Milyen jogsegélyszolgálatot vehetek igénybe?

Megértésüket és válaszukat előre is köszönöm.
  
 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok