2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  
  
napleon üzenete
2009.02.26. 21:39
Tisztelt Szerkesztesőg!

A 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásait és az általuk fizetendő egyes térítéseket szabályozza. Amely kimondja, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató: halmozottan hátrányos helyzetű.
Rám igaz, hogy halmozottan hátrányos helyzetű vagyok és erről jegyzői igazolásom van. Mégis a Budapesti Gazdasági Főiskola-Pénzügy és számviteli Karának- Salgótarjáni Intézetének hallgatójaként azt a tajékoztatást kaptam, hogy rájuk nem vonatkozik ez a Kormány rendelet, és Salgótarjáni Intézetben saját térítési és juttatási szabályzat van életben, ami eltér a BGF-Pénzügyi és számviteli Karának szabályzatától is.Ezek alapján halmozottan hátrányos helyzetűként kb. havi 10.000 Ft rendszeres szociális támogatásra számíthatok a következő hónaptól(Hök elnökének tájékoztatása alapján). Amely lényegesen kevesebb, az éves hallgatói normatíva 20%-ánál. A kérdésem az lenne, hogy valóban nem tartozik a Salgótarjáni Intézet az említett Kormány rendelet hatálya alá?
Köszönettel: Gera T.
B.Krisztina üzenete
2009.02.26. 21:37
Tisztelt Szerkesztők!

Segítséget szeretnék kérni! Főiskolára járok és átkerültem költségtérítéses képzésre, mert nem sikerült egy vizsgám, de viszont árva vagyok, nagyszüleim sem élnek, bátyám viszont nem tud anyagilag támogatni.
Az iskolától kértem a költségtérítésem mérséklését, de viszont a dékánhelyettes elutasította. A dékántól még nem kaptam választ, de félek, hogy ő is el fogja utasítani.
Tanulmányaimat szeretném folytatni.
Nem vagyok tisztába a jogaimmal,hogy ilyenkor kihez fordulhatok, milyen támogatások illetnek meg, ha egyáltalán megillet valami!
Mivel költségtérítéses képzésben lévő diákok nálunk nem igényelhetnek semmilyen szociális támogatást így a megélhetésem bizonytalanná vált. Dolgozom iskola mellett, de annyit nem keresek, hogy az iskolát is ki tudjam fizetni és fenn tudjam magam tartani!

Segítségüket nagyon szépen köszönöm!
napleon üzenete
2009.02.26. 21:32
Tisztelt Szerkesztesőg!

A 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásait és az általuk fizetendő egyes térítéseket szabályozza. Amely kimondja, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató: halmozottan hátrányos helyzetű.
Rám igaz, hogy halmozottan hátrányos helyzetű vagyok és erről jegyzői igazolásom van. Mégis a Budapesti Gazdasági Főiskola-Pénzügy és számviteli Karának- Salgótarjáni Intézetének hallgatójaként azt a tajékoztatást kaptam, hogy rájuk nem vonatkozik ez a Kormány rendelet, és Salgótarjáni Intézetben saját térítési és juttatási szabályzat van életben, ami eltér a BGF-Pénzügyi és számviteli Karának szabályzatától is.Ezek alapján halmozottan hátrányos helyzetűként kb. havi 10.000 Ft rendszeres szociális támogatásra számíthatok a következő hónaptól(Hök elnökének tájékoztatása alapján). Amely lényegesen kevesebb, az éves hallgatói normatíva 20%-ánál. A kérdésem az lenne, hogy valóban nem tartozik a Salgótarjáni Intézet az említett Kormány rendelet hatálya alá?
Köszönettel: Gera T.
glizzy üzenete
2009.02.26. 21:27
Tisztelt Szerkesztők!

2005. szeptembere és 2007. májusa között végeztem el egy felsőfokú szakképzést a Külkereskedelmi Főiskolán. A záróvizsgát sikeresen teljesítettem, valamint az előírt két nyelvből egy nyelvvizsgával már rendelkezem. Tanulmányaimat ugyanitt folytattam, azonban a főiskolán a közelmúltban úgy tájékoztattak, hogy ha ez év júniusáig nem mutatom be a másik nyelvből is a nyelvvizsga bizonyítványt, akkor az oklevelemet nem kapom meg, a szakképzésen töltött tanulmányi idő elveszik. Sajnos azonban jelenleg nincs lehetőségem a nyelvvizsga teljesítésére. Visszaolvastam a fórumon, de az általam talált törvény ezen része nem konkrétan a felsőfokú szakképzésekre vonatkozik.
Kérem, ha ez ügyben rendelkeznek információval, tájékoztassanak, hogy tényleg ez vonatkozik-e rám és ha igen, tehetek-e még valamit a probléma megoldásának érdekében!

Tisztelettel
Gorcsa Erzsébet
A Szerkesztők üzenete
2009.02.26. 17:04

Tisztelt "Március"!

A 2004. szeptemberében és utána beiratkozott hallgatókra az vonatkozik, hogy a beiratkozás naptári évében betöltött 40. életév esetén kaphat a hallgató mentességet, amennyiben a nyelvi feltétel általános nyelvi (nem szaknyelvi) vizsga volt. A 2003. július 1-jén hallgatói jogviszonyban, illetve 2003. szeptemberében beiratkozott hallgató akkor kaphat mentességet, ha a szak képzési ideje alatt (azaz a záróvizsgáig) betölti 40. életévét.

Leírása alapján Önnek nyelvvizsgát kell tennie ahhoz, hogy oklevelét megkaphassa, mivel törvényi előírás alól egyedi mentesség nem adható.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.02.26. 17:03

Tisztelt "anzsuzsu"!

Amennyiben 2006. szeptember 1-je előtt kezdte meg tanulmányait, Önre a képesítési követelményeket szabályozó 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet előírása vonatkozik, amelynek 5. számú melléklete 9. pontja szerint újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésben az első oklevél nyelvi követelménye az oklevél megszerzésének feltétele.

Az életkor az Ön esetében nem játszik szerepet, mivel a záróvizsga időpontjáig sem fogja betölteni 40. életévét.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.02.26. 17:01

Tisztelt "fillomorfia"!

Amennyiben a másoddiplomás szakjára vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet nem ír elő ezzel kapcsolatos megkötést, úgy az első okleveléhez szerzett nyelvvizsga elfogadható. Mivel nem írta meg, milyen szakra szeretne jelentkezni, nem tudok ennél pontosabb választ adni. A fenti jogszabályt megtalálja a honlapunkon: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=638&articleID=227575&ctag=articlelist&iid=1.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.02.26. 16:58

Tisztelt "Monsi"!

A felsőoktatási törvény nem szab határidőt a záróvizsga és a nyelvvizsga letétele között. Ez azt jelenti, hogy nincs időhatár, amelyen belül kellene megszereznie nyelvvizsgáját. A felsőoktatási törvény előírásai minden intézményre egyformán vonatkoznak.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.02.26. 16:45

Tisztelt Tóth Ervin!

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) módosító 2003. évi XXXVIII. törvény az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítését a záróvizsgára bocsátás feltétele helyett az oklevél kiadásának feltételeként határozza meg.

Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.

A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.”

A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.

Összefoglalva: amennyiben felesége 2004. szeptember 1-je előtt iratkozott be a képzésbe, és a záróvizsgáig betölti 40. életévét, mentesül az általános nyelvi vizsga letétele alól.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

anipanni üzenete
2009.02.25. 16:55
Tisztelt Szerkesztők!
E-mailben már fordultam Önökhöz,de sajnos nem kaptam választ...
Kérdésem a következő: A JELENLEG HATÁLYOS felsőoktatási törvények közt néztem utána a gyes-en,gyed-en lévők tandíjmenetsségéről,s ott CSAK az 51/2007 korm.rend. 36/1 § szól erről.Kérdezném,hol található olyasmi,ha nem a jelenleg hatályos rendeletek,törvények közt,ami alapján tőlem tandíjat kér az intézmény?Miért nincs a jelenleg hatályosak közt a módosítás,ha egyáltalán van ilyen?
Köszönettel: Marton Anita
A Szerkesztők üzenete
2009.02.25. 14:49

Kedves GMA Hallgatók!

A régi OKJ szerint egyes programok esetében a záróvizsgára bocsátás feltétele meghatározott nyelvvizsga letétele. Ezt a követelményt olyan programok esetében kell teljesíteni, ahol a tanulmányok teljesítésének, a hatékony munkavégzésnek feltétele az idegen nyelv ismerete. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezen követelmények teljesítése nem mindig könnyű, ugyanakkor a tanulók, illetve hallgatók érdekében is áll a követelmények teljesítése.

Bár az FSZ tanulók és hallgatók esetében is kezdeményeztük a nyelvvizsga követelményt a bizonyítvány kiadásának feltételeként értelmezni, kezdeményezésünk nem járt sikerrel. A tapasztalatok azt is mutatják, hogy amennyiben nem kerül sor a záróvizsgáig a nyelvvizsga letételére, sok esetben csak nagyon soká, vagy egyáltalán nem kapják kézhez bizonyítványukat a korábbi tanulók illetve hallgatók.

Kérem ezért, hogy tanulmányaik sikeres befejezése és gyakorlati alkalmazása érdekében – saját érdekükben is – tegyenek meg mindent a nyelvvizsga követelmények időben történő teljesítéséért.

Üdvözlettel:
Dr. Veres Pál PhD
szakmai tanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2009.02.24. 12:33

Tisztelt Kiss Benedek!

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet mellékletében a jelmagyarázatok között található meg az OKJ-s számok szöveges megfeleltetése, amelyből megállapíthatja, hogy az Ön bizonyítványának az OKJ számának első két számjegye mit takar. Mindezt a Hatályos Magyar Jogszabályok Gyűjteményében keresheti le, az alábbi linken:

http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso/pf/SearchLaw/searchLaw

Üdvözlettel,
a szerkesztők

A Szerkesztők üzenete
2009.02.24. 12:32

Tisztelt "13boszi"!

A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 8. § (3) bekezdése szerint az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart.

A Kt. 8. § (4) bekezdése alapján a középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdődik, és szakiskolában a tizedik, középiskolában a tizenkettedik vagy a tizenharmadik évfolyam végén fejeződik be.

A Kt. 8. § (6) bekezdésében leírtak szerint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza a középfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdődik, és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon fejeződik be.

Tehát a Kt. alapján az OKJ-s bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít.

Üdvözlettel,
a szerkesztők

A Szerkesztők üzenete
2009.02.24. 12:30

Tisztelt "plaszlone67"!

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-a szabályozza az ingyenes tankönyvellátást. Az Önök esetében háromgyermekes családról van szó, ahol az egyik gyermek várhatóan egyetemre fog járni, vélhetően nappali tagozatra, tehát nem rendelkezik majd önálló keresettel. E feltételezés alapján arról tájékoztatom, hogy a nappali rendszerű közoktatásban résztvevő gyermekei jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra.
Az igényjogosultságot a nappali rendszerű közoktatásban résztvevő gyermekei után ez év február 28-ig, az iskolai tankönyvrendelési időpontig kell bejelentenie. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a családi pótlékról szóló igazolás mellett célszerű lesz bemutatni a felvételi értesítőt, mindaddig, amíg nem lesz birtokukban az iskolalátogatási igazolás.

Üdvözlettel:
Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes

mlasz84 üzenete
2009.02.24. 08:11
Tisztelt Szerkesztőség!
Nem kaptam még választ a kérdésemre eddig Önöktől!
Kérem segítségüket ismételten! Nagyon fontos lenne!
köszönöm szépen
Timi86 üzenete
2009.02.23. 10:20
Tisztelt Szerkesztők!

2004 szeptemberében kezdtem meg főiskolai tanulmányaimat államilag finanszírozott képzésben. Jelenleg az utolsó (10.)félévemet töltöm és arra hivatkozva, hogy képzési időn túl vagyok tandíjkötelességet állapított meg az iskola számomra. Utána néztem és úgy találtam, hogy államilag finanszírozott képzésben 12 félévet finanszíroz az állam a 2006 után megkezdett tanulmányokból. Azt szeretném megkérdezni, hogy én hány finanszírozott félévet vehetek igénybe és mely törvény szabályozza ezt?

Várom mihamarabbi válaszukat!

Tisztelettel: Timi86
marcius11 üzenete
2009.02.22. 21:42
Tisztelt Szerkesztők!

2005. szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat. Ha jól tudom nem kellene nyelvvizsgát tennem akkor, ha a beiratkozás évében 2005. 12. 31.ig betöltöttem volna 40. évemet. Esetemben ez 3 nappal később, 2006. 01.03-án történt meg. Kérdésem: Kérhetek-e méltányossági kérelmet, illetve ha engedélyt kérek a nyelvvizsga követelmény záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, mentesülhetek-e a nyelvvizsga tételi kötelezettség alól.

Segítségüket köszönöm!

"Március"

G. üzenete
2009.02.19. 21:28
Tisztelt Szerkesztőség!
ELTE PPK Spec. pedagógia szakkal, egyetemi végzettséggel (gyógypedagógia tanári diplomával is) pszichológia mesterképzésbe van-e lehetőségem bekapcsolódni?
Tisztelettel: G.
gnagy8 üzenete
2009.02.19. 16:15
Tisztelt Szerkesztőség!

Másoddiplomásként végeztem egy pénzügyi főiskolán.
Az összes vizsgám letétele után 2003-ban megkaptam az Abszolutoriumot. Több év kihagyása után most jelentkeztem államvizsgára. Az iskola tájékoztatása szerint le kellene még tennem két különbözeti vizsgát és ismételten el kellene végeznem a négy félévből kettőt, hogy záróvizsgázhassak!
A Felsőoktatási Törvény szerint a záróvizsga letételét csak a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után lehet feltételhez kötni.
Mivel még hét éven belül jelentkeztem az Államvizsgára, meglátásom szerint ezeknek az előírásoknak nincs semmilyen jogi alapja.

Várom véleményüket!
Segítségüket köszönöm!
anzsuzsu üzenete
2009.02.18. 11:34
Tisztelt Szerkesztők!

Másoddiplomásként végzem a jogi egyetemet, 2010-ben fogok diplomázni, ekkor 39 éves leszek. Az a kérdésem, hogy ebben az esetben is szükséges középfokú, C típusú nyelvvizsga letétele?

Köszönettel.
raven86 üzenete
2009.02.18. 10:00
Tisztelt Szerkesztők!
Jelen pillanatban a Pécsi Tudományegyetem negyed éves hallgatója vagyok, tehát terveim szerint 2010-ben diplomáznék pedagógia szakon, BTK-n. Arra lennék kíváncsi, hogy van-e arra mód, hogy mesterképzésre a Rendőrtiszti Főiskola valamely szakára jelentkezzem, vagy ezzel a végzettséggel ilyen irányba nem tudok lépni? Segítségüket előre is köszönöm!
mlasz84 üzenete
2009.02.17. 18:09
Tisztelt Szerkesztőség!
Nem kaptam még választ a kérdésemre eddig Önöktől!
Kérem segítségüket ismételten!
köszönöm
A Szerkesztők üzenete
2009.02.17. 11:30

Tisztelt "tibi333"!

Jelentkezhet történelem diszciplináris mesterszakra, és tanár-történelemtanár mesterszakra is.

Üdvözlettel,
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.02.17. 11:28

Tisztelt "bfedit"!

A hatályos jogszabályi előírások lehetővé teszik a gyógypedagógus képzésen belül két szakirány választását. Ennek konkrét megvalósításáról az adott felsőoktatási intézmény dönt.

Ennek megfelelően kérdésével ahhoz a felsőoktatási intézményhez kell fordulnia, ahol tanulni kíván.

Üdvözlettel,
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.02.17. 11:26

Tisztelt Bódorné Csikai Erzsébet!

Kérdésére válaszolva tájékoztatom arról, hogy Önnek tanító szakra kell jelentkeznie. Felvétele esetén természetesen kérheti, hogy bizonyos tárgyakat ismerjenek el Önnek a korábbi tanulmányai alapján.

Üdvözlettel,
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.02.17. 11:24

Tisztelt "S mariann"!

A hatályos jogszabályok nem tiltják azt, hogy valaki főiskolai, egyetemi hallgatóként szakképzésben is tanuljon.

A másik kérdése arra vonatkozott, hogy felvétele esetén halaszthat-e 2 évet valaki. Erre vonatkozóan a felsőoktatási törvény úgy rendelkezik, hogy a felvételt követően meg kell kezdeni a tanulmányokat, nem lehet azonnal passzív félévre menni. (Ez a hivatalos elnevezése a korábbi köznyelvi „halasztásnak”.) A felsőoktatási intézmények azonban saját szabályzatukban lehetővé tehetik azt is, hogy azonnal passzív félévre menjen valaki, azonban ez csak két félévig terjedő időszakra lehetséges. Erről minden esetben az érintett felsőoktatási intézmény tud felvilágosítást adni.

Üdvözlettel,
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.02.17. 11:17

Tisztelt "bun"!

A 2004. szeptemberében és utána beiratkozott hallgatókra az vonatkozik, hogy a beiratkozás naptári évében betöltött 40. életév esetén kaphat a hallgató mentességet, amennyiben a nyelvi feltétel általános nyelvi (nem szaknyelvi) vizsga volt. A 2003. július 1-jén hallgatói jogviszonyban, illetve 2003. szeptemberében beiratkozott hallgató akkor kaphat mentességet, ha a szak képzési ideje alatt (azaz a záróvizsgáig) betölti 40. életévét.

Leírása alapján Önnek nyelvvizsgát kell tennie ahhoz, hogy oklevelét megkaphassa.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

Manolino üzenete
2009.02.16. 18:34
Tisztelt Szerkesztők!
Érdeklődnék, hogy hozzászólásomra miért nem érkezett még válasz?
Várom mielőbbi válaszukat!
Köszönettel: Manolino!
laji69 üzenete
2009.02.13. 19:53
Előírja-e alkotmány vagy törvény azt, hogy az első diploma ingyenes?
Kleopatra üzenete
2009.02.13. 09:38
Az előző kérdésem már nem aktuális, köszönöm, sikerült kinyomoznom.
Most már csak azt nem értem, hogy levelezőn is két szakot kell választani tanári szakokon?
Köszönöm, ha valaki válaszol.
  
 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok