2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  
  
roxxor üzenete
2009.06.07. 13:47
T. Szerkesztő!

A felvételi eljárással kapcsolatban a következő kérdésem van:

Ha idén nappali, költségtérítéses szakot kezdek el egy adott egyetemen, akkor a jövő évi felvételinél a jelentkezési lapon megjelölhetem ugyanannak az egyetemnek ugyanazt a szakát- annyi különbséggel, hogy a finanszírozási forma állami?

Ebben az esetben a felvételt (átvételt) követően folytathatnám-e tanulmányaimat a második évtől?

Köszönettel:

Kis Imre

2009.06.06. 10:34
Tisztelt Szerkesztők!
Felvételt nyertem az ELTE PPK Nyelvpedagógiai Doktori Programjára a 2009/10. tanévre. Jelenleg GYED-en vagyok. Kaphatok-e mentességet a tandíj fizetése alól? Ha nem, akkor kedvezményt?
Válaszukat előre is köszönöm,
L Viktória
Cukahara üzenete
2009.06.04. 17:37
Tisztelt Szerkesztő!

A következő kérdésemre várnám a választ: nem rendelkezem nyelvvizsgával, de 2 hét múlva államvizsgázok. Az eredményről kapok valamilyen tanúsítvány vagy igazolást , hogy leállamvizsgáztam?
jelentkeztem mesterképzésre( sokak szerint mesterképzésre nem feltétel a nyelvvizsga csak a "tanúsítvány "másolata amin rajta szerepel az államvizsga jegyem) de most kétségbe estem, mert mindenki mást mond!
előre is köszönöm válaszát!
Cukahara
levendula üzenete
2009.06.04. 12:41
Tisztelt Szerkesztők!
A kérdésem a következő lenne:
Az esti tagozaton gimnáziumi tanulmányokat folytató érettségiző részére hány nap tanulmányi szabadságot kell elszámolni a munkáltatónak.
A munkavállalót nem a munkáltató kötelezete az érettségi vizsgára, munkaköre betöltéséhez nem szükséges érettségi bizonyítvány.
Köszönettel: Levendula
mallorn üzenete
2009.06.03. 21:31
Tisztelt Szerkesztők!
Első kérdésem a következő: ha 2010-ben kezdem a master képzést, amikor már betöltöm a 40. életévemet, mentesülök-e a master szak nyelvvizsga követelménye alól? (A képzés ideje max. 5 szemeszter.)
Más.
Jelenleg BA képzésben vagyok végzős. Tanulmányaimat 2006 szeptemberében kezdtem, nem vagyok még 40 éves, de 1991 óta közalkalmazottként dolgozom. Korábban tanítói oklevelet szereztem. Van-e bármilyen lehetőség arra, hogy mentesüljek a BA szak nyelvvizsga követelménye alól?
Segítségüket és válaszukat köszönöm.
Üdvözlettel: Zs
attila0502 üzenete
2009.06.02. 16:27
Tisztelt Szerkesztők!
Én a RTF levelező tagozatáról szeretnék kérdezni!
Mégpedig azt ,hogy a levelező nem jelent egyet a költségtérítéses formával? És még azt ha én levelezőre járok akkor a félévkor tehetek-e különbözeti vizsgát amivel átvennének nappali tagozatra?
Köszönettel: attila0502
bfedit üzenete
2009.06.02. 11:35
T. Szerkesztőség!

Kérem, szíves válaszukat, hogy lányom,jogosult-e államilag finanszírorzott képzésbe való átsorolására, ha 2008.VI.hóban Pedagógia szakon főiskolai diplomát szerzett / első diplomája. Itt költségtérítéses hallgató volt, de méltányossági gyes miatt 3 félévet nem kellett fizetnie, a 4. félévben pályázat alapján költségtérítés csökkentést kapott, utána az 4-8 félévre átsorolták államilag finanaszírozottra jó tanulmánya miatt.

2008.szeptemberében gyógyped szakra,mely ismét alapszaknak minősül, költségtérítésesként nyert felvételt. Az 1-2 félév után, a harmadik félévtől kérheti átsorolását, a megüresedett helyekre.

Büntetőjogilag nyilatkoznia kell, hogy jogosult-e rá.( szó szerint: "a szóban forgó költségtérítéses képzésem képzési ciklusában (alapképzés/főikolai szintű képzés vagy mesterképzés/egyetemi szintű képzés) korábban államilag támogatott formában végbizonyítványt még nem szereztem."

Bizonytalanok vagyunk, hogy a 12 félévi támogatást Ő igénybe veheti-e.
Van jelentősége, hogy már rendelkezik diplomával, ha kérheti, hány félévben kaphat támogatást?

Köszönettel: bfedit
levendula üzenete
2009.05.31. 17:05
Tisztelt Szerkesztők!
Kérdésem lenne, hogy a felsőoktatásban nyelvvizsga alól kik kaphatnak mentességet.
Úgy tudom, nem kell nyelvvizsgát tennie annak, aki 1992 évtől közalkalmazott.
Én 1990 évtől vagyok közalkalmazott, még nem múltam el 40 éves, viszont többször voltam GYES-en, GYED-en, GYET-en, és ezen felül közalkalmazotti jogviszonyom 3 hónapra megszakadt.
Kérném segítségüket, hogy tisztán lássam a nyelvvizsga mentesség feltételeit.
Köszönettel:Levendula
A Szerkesztők üzenete
2009.05.29. 13:00

Tisztelt "adibassist"!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 55. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítania megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is.

Levelében nem derül ki egyértelműen, hogy a BA képzésben milyen módon került át költségtérítéses képzésről államilag támogatott képzésre, illetve a felvételi eljárás során költségtérítéses képzésre nyert-e felvételt.

Az Ftv. hivatkozott 55. §-ának (2) bekezdése szerint a rendelkezésére álló tizenkét támogatott félévből le kell vonni a korábban államilag támogatott képzésben eltöltött időt és így megmaradt időtartamban vehet részt államilag támogatott képzésben. Ugyanakkor az Ftv. 55. §-ának (4) bekezdése kimondja, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja.

A fentiek alapján, alapképzésben Ön a képzési idő plusz két féléven át jogosult államilag támogatott képzésben részt venni, amennyiben felvételi eljárással államilag támogatott képzésre került felvételre. Amennyiben költségtérítéses képzésre nyert felvételt alapképzésre, azonban időközben államilag támogatott képzésbe került, úgy kizárólag az intézmény tud felvilágosítást adni, hogy milyen szempontok alapján és mennyi ideig jogosult államilag támogatott képzésre.

Üdvözlettel,
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2009.05.29. 12:51

Tisztelt "vicuska0102"!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 125. §-a szabályozza az ingyenesen és térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat.

Az Ftv. 125. §-ának (3) bekezdése d) pontja értelmében az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által térítési díj fizetése mellett igénybe vehető: kollégiumi és szakkollégiumi elhelyezés, ennek keretei között a kollégium létesítményeinek - így különösen a könyvtár, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények - eszközeinek használata.

A hivatkozott szakasz (7) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy a kollégiumban az alapszolgáltatáson felüli további szolgáltatásokért a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott esetben kérhető térítési díj.

Szakmai véleményünk szerint a felsőoktatási intézmény abban az esetben kérhet díjat a levelében meghatározott szolgáltatásokért (bogrács, tüzifa stb.), amennyiben a hallgatói önkormányzattal egyeztetve az intézményi szabályzat tartalmazza és azt valóban igénybe is veszi a hallgató. Általánosságban kaució nem szedhető véleményünk szerint.

Üdvözlettel,
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2009.05.29. 12:09

Tisztelt Herczeg Viola!

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján nincs lehetőség a nyelvvizsga bizonyítványának idegen nyelvi érettségi vizsgára történő megfeleltetésére. Erre utoljára a 2005. év október-novemberi vizsgaidőszakban volt lehetőség

Üdvözlettel,
Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.05.29. 11:50

Tisztelt "aladdin"!

Kérdésére csak akkor tudok válaszolni, ha megírja, milyen szakra járt. A képesítési követelményeket a 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet tartalmazta a 2004-ben megkezdett tanulmányokra, de szakra és nem intézményre vonatkozóan.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.05.29. 11:44

Tisztelt "k.edit"!

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban vizsgaszabályzat) 9. § (8) bekezdése rendelkezik a javító vizsgáról. A javító vizsgára akkor kerül sor, ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból „megbukik”.

Ha Ön így érti a „javító vizsga” kifejezést, a javító érettségi vizsgák száma nem korlátozott, addig tehet javító vizsgát a vizsgázó, amíg eredményesen (tehát legalább elégséges eredménnyel) nem teljesíti az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát.

Ha a „javító vizsga” kifejezést úgy érti, hogy Ön már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, de egy vizsgatárgyból a jobb eredmény reményében újra érettségi vizsgát kíván tenni (ezt ismétlő érettségi vizsgának hívják), ennek a száma sincs korlátozva, ugyanis a vizsgaszabályzat 12. § (5) bekezdése alapján az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázó bármelyik vizsgatárgyból bármelyik szinten bármelyik vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát, függetlenül attól, hogy az adott vizsgatárgyból hány és milyen szintű érettségi eredménnyel rendelkezik.

Üdvözlettel:
Pongrácz László
főosztályvezető
Oktatási Hivatal

A Szerkesztők üzenete
2009.05.29. 11:42

Tisztelt "jozsagabi"!

A felsőoktatási törvény írja elő a minimum nyelvi szintet az oklevél megszerzésének feltételeként, majd a szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó OM rendelet pontosítja a nyelvi követelményeket. Jogszabályok előírása alól egyedi felmentés nem adható.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.05.29. 11:41

Tisztelt "szotikat"!

A tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzésre történő felvétel feltételeit - a felsőoktatási törvény 32. § (4) rendelkezése alapján - a felsőoktatási intézmény határozhatja meg. A felvételi lehetőségeket és a felvétel feltételeit, az értékelés és rangsorolás elveit a felsőoktatási intézmények az országos felvételi tájékoztatóban és saját honlapjukon, továbbá, általában a doktori iskolák saját honlapján is közzé teszik. A tájékoztató tartalmazza:
- a felvenni tervezett létszámot;
- a költségtérítéssel és juttatásokkal kapcsolatos információkat;
- a felvétel követelményeit, különös tekintettel a felvételi vizsga értékelésére, és a rangsorolás elveire;
- a felvételi eljárási díj összegét és az annak befizetésével kapcsolatos információkat;
- egyéb, rendeletben meghatározott, illetve a jelentkezők számára szükséges információkat.

A tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzésre történő felvétel feltételei között a kezdeti tudományos tevékenység eredményeit tekintik meghatározónak, és nincs a tudományos eredményektől független előnyben részesítési követelmény.

Üdvözlettel,
Dr. Csákvári Éva
tudományszervezési referens

czbalazs üzenete
2009.05.28. 19:42
Tisztelt Szerkesztőség!

Érdeklődni szeretnék a 2010-es érettségi illetve felvételi "pontduplázással" kapcsoaltban.
Több internetes blogon illetve fórumon olvasható, hogy az idei évben élhetnek a tanulók utoljára az ún. pontduplázás lehetőségével, miszerint 2009 az utolsó tanév, amikor a diákok a "szerzett pontok"(adott szakra szükséges 2 tantárgy érettségi százalákos eredményénei) beduplázásával élhetnek(amennyiben ez szükséges).
Kérdésem:
Mennyire hivatalos ez a dolog?
Amennyiben pedig még nem az, mi várható?

Köszönettel: C.B.
Evelyn2008 üzenete
2009.05.28. 13:44
Tisztelt Szerkesztők!

A Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (időközben BMF)műszaki menedzser szakán folytattam tanulmányaimat 1997-2001 között. 2001-ben sikeres záróvizsgát tettem, kivéve nyelvvizsga. Közben elvégeztem ugyanott a villamosmérnök szakot 2001-2003 között párhuzamos képzésben. 2004-ben záróvizsgáztam, de az oklevelet szintén nem kaptam meg, nyelvvizsga hiányában. Most nyelvvizsgáztam (középfok A), remélem ezúttal sikerrel. Kérdéseim a következők: megkapom-e az okleveleimet, amennyiben bemutatom a nyelvvizsga bizonyítványt? Érvényes-e rám nézve a 3 éves időkorlát? Illetve legutolsó információim szerint alapfokú C típusú nyelvvizsga kellett az oklevél megszerzéséhez. Ez elegendő-e, illetve elegendő-e az általam tett középfokú A vizsga?
Köszönöm segítségüket!
stehka üzenete
2009.05.27. 12:02
Tisztelt Szerkesztő!

A következő kérdéssel fordulok Önhöz:

2006-ban szereztem meg két diplomámat. Az egyik földrajz tanár szakos, a másik pedig (terület- és településfejlesztő) geográfus diploma. Jelenleg a második diplomámmal helyezkedtem el, vagyis nem tanárként. Kérdésem a következő lenne: attól függetlenül, hogy nem tanítok, a földrajz tanári diplomámra is vonatkozik-e a kötelező továbbképzés? És ha igen, akkor mettől meddig terjed a 7 éves intervallum, és hány pontot kell teljesíteni? Pontosan melyik rendeletben tudok erről bővebb információt szerezni? Továbbá hol tudok utánanézni, milyen típusú továbbképzést kell teljesítenem a geográfus diplomámhoz. Gondolok arra, hogy amit földrajzos továbbképzésként végzek, elfogadható-e a geográfushoz, vagy fordítva. Vagy teljesen eltérő képzést kell elvégezni a kétféle szakhoz?

Válaszát előre is köszönöm!
horvathe84 üzenete
2009.05.26. 18:07
Tisztelt Szerkesztőség!

2007. nyarán sikeresen leállamvizsgáztam, azonban a diplomát nem kaptam meg nyelvvizsga hiányában. Alapfokú C típusú nyelvvizsga a feltétel. 2007. szeptemberében letettem az alapfokú írásbeli nyelvvizsgát, de a szóbelit azóta sem. Kérdésem az lenne, hogy nem áll-e fenn az elévülés veszélye a nyelvvizsga vonatkozásában?
A segítséget előre is köszönöm!
tbooo üzenete
2009.05.26. 10:57
Tisztelt Szerkesztőség!
2002-ben kezdtem tanulmányaimat a BMF-en. Terhesség miatt 2 évet halasztottam (passzívon voltam), most szeptembertől újra aktív hallgató leszek. Az lenne a kérdésem, hogy gyed alatt kell-e tandíjat fizetni? Eredetileg államilag finanszírozott képzésre jártam, csak csúsztam és ezért lettem költségtérítéses.
Segítségét előre is köszönöm!
viragvivi üzenete
2009.05.25. 09:17
Tisztelt szerkesztőség!

Érdeklődni szeretnék az ösztöndíjakról,támogatásokról:

1.: Ki és hogyan kaphat szociális támogatást? Milyen egy főre jutó jövedelmi szint szükséges hozzá? Mennyi ennek alsó határa?

2.: Jár-e tanulmányi ösztöndíj és egyéb támogatás Felsőfokú(nappali) képzés esetén?(Konkrét iskolák:BGF, KJF)

Válaszukat előre is köszönöm!
((Viola)) üzenete
2009.05.23. 20:44
Tisztelt Szerkesztőség!

Érdeklődni szeretnék, hogy kiváltja-e a felsőfokú C típusú, tehát komplex nyelvvizsga (ECL) a középszintű, ill. emelt szintű érettségit, tekintettel arra, hogy még ez utóbbi nehézségi szintje is a középfokú nyelvvizsgáéval egyezik meg, hiszen eredménytől függően váltható be arra, ill. alapfokú nyelvvizsgára.
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Herczeg Viola
senga üzenete
2009.05.19. 11:40
Tisztelt Szerkesztő!

Az Általános Vállalkozási Főiskola nonprofit gazdálkodási szakán végeztem 2008-ban 41 évesen. A diploma kiadásának feltétele C típusú középfokú szakmai nyelvvizsga. Hallottam, hogy bizonyos esetekben a közalkalmazottak kaphatnak felmentést. 2000-óta dolgozom közalaklmazottként. Van-e rá mód, hogy kaphassak felmentést a nyelvvizsga alól? Válaszukat előre is köszönöm.
szegeditimea üzenete
2009.05.17. 19:06
Tisztelt Szerkesztő!

Kérdésem a következő rendelettel kapcsolatos:
"A szociális felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 6/1996. (I. 18.) Korm.
rendeletben meghatározott főiskolai szintű általános szociális munkás, valamint szociálpedagógia szakra 2006.
március 1-je előtt felvett azon hallgatók, akik 1996. január 26-a előtt létesített, a közalkalmazottak által
betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló 3/2001. (II. 20.) EüM rendelet hatálya
alá tartozó közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, illetve szociális és egészségügyi tevékenységet vagy
család-, gyermek- és ifjúságvédelmet ellátó szervezetnél munkaviszonnyal rendelkeznek, mentesülnek a
záróvizsgára bocsátás feltételeként meghatározott egy idegen nyelvből A vagy B vagy C típusú, középfokú
állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól."

2005. Szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat Egerben szociálpedagógus szakon, de 2007. szeptemberében átlépéssel átmentem Jászberénybe szociális munkás szakra(II.évfolyamra).Ebben az esetben is figyelembe lehet-e venni a nyelvvizsga felmentéshez a 2005.évet ,mint tanulmány megkezdésének évét, vagy nem jár ez a felmentés és a 2007-es évet kell figyelembe venni,mint a tanulmány megkezdésének évét?

Válaszukat előre is köszönöm!
Buddhisuli üzenete
2009.05.17. 04:26
Tisztelt Szerkesztő!

Kérdésem az alábbi tövénnyel lenne kapcsolatos.
Mégpedig, hogy az MA-ra jelentkező hallgatóra is vonatkozhat e a nyalvvizsga követelményének mentessége?

"150. § (1) Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát."

Válaszukat előre is Köszönöm!
lnici üzenete
2009.05.16. 15:16
Tisztelt Szerkesztők!

Köszönöm válaszukat! Szeretném egy pontatlanságomat kijavítani és így egy újabb kérdéssel élni ha lehetséges. Akkor is az alábbi válasz érvényes ha 2005-ben felvételt nyertem de a 2. gyermekem születése miatt 2006-ban kezdtem meg ténylegesen a tanulmányaimat? Halasztottam egy évet. Vagy ebben az esetben más rendelkezések érvényesek a helyzetre.
Válaszukat előre is köszönöm!

Pálné L. Nikoletta
marlen üzenete
2009.05.16. 14:53
Tisztelt Szerkesztők!
2006-ban érettségiztem, jelenleg az ELTE TTK-án van hallgatói jogviszonyom, ez a 6. félévem államilag finanszírozott képzésben (fizika Bsc). Idén részt vettem a felvételi eljárásban, felvételi kérelmemet benyújtottam egy másik intézmény 3 és fél éves Bsc képzésére. (A felvételi kérelem visszaigazolása megtörtént, beküldött dokumentumok rendben vannak stb.) Nemrégiben ahogyan olvasgattam különböző forrásokból az államilag finanszírozott félévek megoszlását, az erre vonatkozó újabb rendeleteket, a következő kérdések fogalmazódtak meg bennem:
- egyáltalán van esélyem felvételt nyerni erre az újabb Bsc képzésre államilag finanszírozott formában? mert bár 3 évet tanultam az ELTE-n, elméletileg most lenne az ideje a Bsc záróvizsgámnak, de sajnos idő közben annyit csúsztam az egymásra épülő tantárgyakkal, hogy arra csak 2-3 év múlva kerülhetne sor, ezért is döntöttem úgy, hogy szeretnék megpróbálkozni egy másik szakkal, másik intézményen belül.
- ha felvételt nyerek (ami egyébként, ha nem ütközik más jogi akadályokba, akkor a pontjaim alapján nagyon valószínű) akkor hány félévem maradt államilag finanszírozott? Tudomásom szerint 12 félév jár, ebből 6-ot kihasználtam itt, ha most megszűntetem a jogviszonyom az ELTE-n, és szeptembertől a másik egyetem Bsc képzésében veszek részt, akkor ott mind a 6 fennmaradó finanszírozott félévemet ki tudom használni? vagy van valamiféle megosztás, hogy a 12-ből mennyi fordítható Bsc képzésre?
Válaszukat előre is köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2009.05.15. 14:51
Tisztelt "GuardAngel "!
 
Kérem, olvassa el lenti, 855-ös számú válaszunkat, az Ön kérdésére is választ ad.
 
Üdvözlettel,
a szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2009.05.15. 14:38

Tisztelt "deva2121"!

A felsőoktatási törvény eltörölte a záróvizsga és a nyelvvizsga letétele közötti időhatárt. Akkor kapja meg oklevelét, amikor nyelvvizsga-bizonyítványát be tudja mutatni.

Végzettségéről az intézmény ad ki igazolást, amelyben leírja, hogy teljesítette a szakmai követelményeket, de oklevelet nyelvvizsga hiányában nem kapott. Amíg az oklevelét meg nem szerzi, nincs okleveles felsőfokú végzettsége.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.05.15. 14:37

Tisztelt "Inici"!

A 2005-ben megkezdett tanulmányokra a 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet vonatkozik, amelynek 13. számú, a tanító és óvópedagógus szakcsoportra vonatkozó melléklete 9. pontja értelmében az újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésben az első oklevél nyelvi követelménye a szabályozó. Önnek tehát nem kell nyelvvizsgát tennie akkor sem, ha első oklevelének nem volt nyelvi követelménye.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

  
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok