2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
  
A Szerkesztők üzenete
2009.08.26. 12:49

Tisztelt „d__era”!

Kérdésére a jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) 55. § (2) alapján az válaszolható, hogy Ön ugyanazon képzési ciklusban részt vehet két államilag támogatott képzésben is, amennyiben támogatott féléveinek száma még nem érte el a 12 félévet, illetve egyik képzésben sem szerzett záróvizsgát.

A törvény idézett bekezdése: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is.... A támogatási időbe be kell számítania a megkezdett államilag támogatott félévet is ... Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is.””

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József

A Szerkesztők üzenete
2009.08.26. 12:44

Tisztelt „Piroska1988”!

Kérdésére a jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján pozitív válasz adható. Amennyiben az adott képzésnél megadott feltételeknek megfelel, semmi akadálya nincs annak, hogy államilag támogatott képzésben részt vegyen, de számítson arra, hogy az eddigi költségtérítést igazolnia kell..

A törvény alábbi bekezdése alapján erről Ön is meggyőződhet: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is ....”

„161. § (2) E törvény hatálybalépése után az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intézményben költségtérítéses képzésben szerzett oklevelet, az 53-55. § alapján jogosult igénybe venni az államilag támogatott hallgatói képzést. Azoknál, akik 2006. január 1-je után felsőoktatásban szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés fizetése mellett folytatták, az 55. § (2)-(3) bekezdésének alkalmazásában – bármely képzési ciklus esetén - azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozáskor igazolással élhet.”

Üdvözlettel:  Dr. Szitás József

A Szerkesztők üzenete
2009.08.26. 12:42

Tisztelt „ritarigo”!

A fejlesztőpedagógus munkakörrel kapcsolatban felvetett kérdésére a válaszadáshoz szükségünk lenne másoddiplomájának fénymásolatára.
Kérem, küldje meg azt a 332-6582 fax-számunkra.

Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

Brita82 üzenete
2009.08.26. 12:21
Tisztelt Szerkesztő!

Érdeklődni szeretnék, hogy, ha van már egy szakmám, lehet-e ingyenesen érettségire épülő szakmát tanulni?
Röviden leírnám a részleteket:
2000- ben végeztem Szakácsként, majd 1 év kihagyás után esti tagozaton érettségiztem.
Majd szintén 1 év kihagyása után főiskolára mentem.
Elvégeztem iskolarendszeren kívül egy 3 hónapos érettségire épülő Okj-s tanfolyamot.
A főiskola még folyamatban van.
Szeretnék újjabb érettségire épülő okj-s szakmát iskolarendszerben elkezdeni, de a beiratkozásnál azt mondták, hogy kell fizetni tandíjat, mert van már egy szakács szakmám.
Nem értem ezt az egészet, lehet téves információim vannak, de azt hittem a magasabb szintü szakmák elvégzése ingyenes, hiszen a szakács egy alapfokú 3 éves nappali rendszerű képzés volt.
Kérem, ha lehet és vannak ide vonatkozó jogszabályok jelezze!
Köszönöm segítségét!

Táborosiné Rita
pongraczi üzenete
2009.08.25. 16:58
Tisztelt Szerkesztő!

Érdeklődni szeretnék, hogy lehet-e egyszerre két iskolában levelezős tanulmányokat folytatni?
Nemzetközi tanulmányok szakon 2002/2003-as tanévet nagyon jó eredménnyel fejeztem be, közben felvételt nyertem jogi karra, ahol három évet elvégeztem, majd halasztottam, hogy be tudjam fejezni a nemzetközit, de mivel időközben változott a rendszer újra kellett felvételiznem. Az újrafelvételizés után krdeitbeszámították a már korábban teljesített egy évet, így kerültem rögtön másodévre. Azóta egyetlen tantárgy kivételével, ez a német, minden más tantárgyat teljesítettem, de ez az egy valahogy kimaradt a kreditbeszámításból és emiatt csúsztam. A jogot is szeptembertől szeretném folytatni, mivel már nem tudom tovább halogatni, de nagyon fontos lenne munkát találnom, hogy a taníttatásommal és létfenntartásommal járó költségeket fedezni tudjam, ezzel könnyítve szüleim terhein, hiszen van egy 18 éves öcsém, aki az idén érettségizik és akit szintén taníttatniuk kell. Így arra gondoltam, hogy ha van rá mód mindkét iskolát levelezőn fejezném be. Ezért érdekelne, hogy lehetséges-e ez?
A nemzetközi tanulmányok szakot önköltségesen végzem, tehát a másik kérdésem az lenne, hogy reális-e az, hogy egyetlen tantárgy felvétele után is a teljes tandíj összegét kifizettessék velem?

Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Pongrácz I.
A Szerkesztők üzenete
2009.08.24. 16:09

Tisztelt "Bea68"!

A 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet a 2006 szeptembere előtt megkezdett képzésekre vonatkozik. Ön már 2006 szeptemberében kezdte meg tanulmányait, így Önre már a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet előírása vonatkozik, amely nem tesz különbséget újabb oklevél megszerzésére irányuló képzés és első oklevél feltétele között.

A 40. év betöltése csak akkor ment fel a nyelvi feltétel alól, ha a beiratkozás naptári évében betöltötte. 2004. szeptemberében és utána beiratkozott hallgatókra már ez a szabályozás vonatkozik.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegennyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.08.24. 15:59

Tisztelt "Stuli"!

A levelében foglaltak szerint Ön 2004-ben nyert felvételt a Miskolci Egyetemre, azonban tanulmányait csak a következő, a 2005/2006. tanévben kezdte meg.

Az Ön tanulmányai megkezdésekor az 51/2002. (II. 26) Korm. rendelet volt hatályban, mely kormányrendelet hatályon kívül helyezésre került, azonban a finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseit a jelenleg hatályos, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. §-a szabályozza.
 
Leveléből nem derült ki, hogy a Miskolci Egyetemre történő felvételét megelőzően is részt vett-e már államilag támogatott képzésben, ezért mindkét esetre vonatkozó jogszabályi háttérről tájékoztatom Önt.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet kimondja hogy:
„3. § (1) Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és
d) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, amennyiben
da) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy
db) e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket.”

A 3. § da) pontjában tehát arra az esetre vonatkozik, ha Ön a Miskolci Egyetemmel létesített hallgatói jogviszonya előtt még nem volt hallgatói jogviszonya, így a szakra irányadó képzési idő plusz kettő, illetve három féléven át jogosult államilag támogatott képzésben részt venni. A 3. § db) pontja pedig arról szól, hogy a hallgatói jogviszonya előtt létesített hallgatói jogviszonya megszűntetésére került sor, ebben az esetben az új felvételi eljáráskor levonásra került a korában esetlegesen államilag támogatott képzésben töltött idő.

Amennyiben a jövőben kíván felsőoktatási tanulmányokat folytatni államilag támogatott képzésben úgy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 55. §-ának (2) bekezdése lesz irányadó finanszírozására. A törvény értelmében egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítania megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el. A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A részidős képzés ideje és a távoktatás ideje legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is.

A hivatkozott rendelkezés szerint a rendelkezésre álló tizenkét támogatott félévből le kell vonni az eddig államilag támogatott képzésben eltöltött képzési időt és a még hátralévő időtartamban lehet államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató azzal, hogy ha valamelyik képzési ciklusban végbizonyítványt szerez, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2009.08.24. 15:47

Tisztelt "edit6"!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 55. §-ának (2) bekezdése értelmében egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítania megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el. A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A részidős képzés ideje és a távoktatás ideje legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is.

A hivatkozott rendelkezés szerint a rendelkezésre álló tizenkét támogatott félévbe beleszámít a felsőfokú szakképzés ideje is. A levelében foglaltak szerint Ön már bizonyítványt szerzett felsőfokú szakképzésben, így újabb alkalommal már nem tud államilag támogatott felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytatni. A tizenkét államilag támogatott félévből még hátralévő időtartamot alapképzésben, valamint mesterképzésben tudja felhasználni.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2009.08.24. 15:44

Tisztelt "gwaleriol"!

A ma hatályos jogszabályok alapján oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga bemutatásának nincs időkorlátja. Azt tanácsolom, hogy forduljon a Budapesti Gazdasági Főiskolához, és kérje az oklevele kiadását, amennyiben megvan a nyelvvizsgája.

A szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga természetesen megfelelő ott is, ahol a jogszabályok csak általános nyelvvizsga kötelezettséget írnak elő.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2009.08.24. 15:42

Tisztelt "vicuska69"!

Az államilag támogatott képzésről nem lehet olyan formában „lemondani”, ahogy kérdezi.

Ön államilag támogatott képzésre, helyre nyert felvételt, joga és lehetősége van ezt a képzést ilyen formában befejezni, kivéve azt az esetet, ha gyenge tanulmányi eredménye miatt átsorolják költségtérítéses képzésre, vagy valamilyen okból megszakítja a tanulmányait.

Tájékoztatom arról is, hogy egy szinten csak egy szakot végezhet államilag támogatott formában.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2009.08.24. 15:41

Tisztelt "komarom2"!

A leírt esetben Ön államilag támogatott képzés keretében fejezheti be főiskolai tanulmányait.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly

A Szerkesztők üzenete
2009.08.24. 15:36

Tisztelt "minoptics"!

A hatályos rendelkezések alapján egy szinten csak egyszer lehet államilag támogatott hallgató. Ez tehát azt jelenti, hogy az államilag támogatott alapszakja elvégzését követően a 2. alapszakon Ön csak költségtérítéses hallgató lehet.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly

A Szerkesztők üzenete
2009.08.24. 15:34

Tisztelt "noi"!

A jogszabályok nem tiltják azt, hogy egyetemi hallgatóként részt vegyen OKJ-s képzésben is.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly

A Szerkesztők üzenete
2009.08.24. 15:33

Tisztelt "Katóka30"!

A felsőoktatási felvételi eljárásban minden esetben az utolsó felvett ember pontszáma a ponthatár.

A mesterképzésben a felsőoktatási intézmények pályázati úton kaptak államilag támogatott keretszámokat, és annak mértékéig vehettek fel hallgatókat.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.08.24. 15:30

Tisztelt "juhaszreni"!

Alapképzés után mesterképzésben vagy felsőfokú szakképzésben vehet részt államilag támogatott formában.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
Felsőoktatási Főosztály

Borcsa üzenete
2009.08.24. 13:37
Tisztelt Szerkesztőség!

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 123. § (10) bekezdése, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2003. évi XXXVIII. törvény 33. § (6) bekezdése alapján a hallgatók – amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő – mentesülnek a nyelvvizsga kötelezettség alól, ha a beiratkozás évében, vagy a képzési idő alatt betöltik 40. életévüket.
Kérdésem, hogy hol találhatóak a hittanár-nevelő szak régi FTV. alapján meghatározott képesítési követelményei.
A 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendeletben csak annyit találtam, hogy a nyelvi követelményekre az adott szakok ágazati képesítési követelményeiben meghatározottak az irányadók.
Köszönettel: Borcsa
egyetem üzenete
2009.08.24. 13:35
Budapesti katonai, rendvédelmi egyetem polgári hallgatója vagyok, költségtérítéses képzésben veszek részt. Szeretném tudni, hogy mivel polgári hallgató vagyok, igényelhetek-e Bursa Hungarica ösztöndíjat. 2008. őszén azt mondták, hogy nem igényelhetem,szerintem viszont igen.
Köszönöm a segítséget.
P. Anna üzenete
2009.08.19. 17:58
Tisztelt Szerkesztőség!

2006 júniusában sikeres záróvizsgát tettem a NYME-BEPF karán óvodapedagógus szakon – levelező tagozaton, költségtérítéses képzésben –, diplomámat azonban nyelvvizsga bizonyítvány hiányában nem kaptam meg.
A 2003/2004-es tanévben kezdtem meg a tanulmányaimat, és akkor azt mondták választhatok, hogy alapfokú C típusú nyelvvizsgát, vagy középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgát teszek. Most, hogy benne vagyok a nyelvtanulásban, megnéztem a képzési és kimeneti követelményeket, ahol azt írják, hogy kötelezően középfokú C típusú nyelvvizsgát kell tenni.
Kérdésem az lenne, hogy akkor most nekem milyen szintű nyelvvizsgát kell tennem? Létezhet, hogy 2003-ban más volt a képzési és kimeneti követelmény? Hiába kerestem, sehol nem találtam az interneten régebbi KKK-t.
Feltettem ugyanezt a kérdést a Tanulmányi Osztálynak is, de nem válaszoltak a levelemre.


Segítségüket előre is köszönettel:

P. Anna
g.dorisz üzenete
2009.08.19. 13:21
Tisztelt Szerkesztők!
Az elhasználható államilag finanszírozott félévek számáról és a másoddiplomás képzésről érdeklődnék, ugyanis erről egyértelmű jogszabályt eddig sehol nem találtam.
Az előző félévben fejeztem be a negyedik államilag finanszírozott félévemet magyar szakon és a 2009 évi felvételi eljárás során felvételt nyertem egy szintén államilag finanszírozott képzésre egy jogi egyetemen.
Meddig vagyok jogosult az államilag finanszírozott félévekre és konkrétan mennyi áll még a rendelkezésemre? Ha a 2009/2010-es tanévben befejezem a magyar szakot, akkor a jog automatikusan másoddiplomás minősítést kap és másik finanszírozási rendszerbe kerül?
Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlettel: g. dorisz
horsebi üzenete
2009.08.18. 17:13
Tisztelt Szekesztőség!

Kérem segítségüket! Régóta foglalkoztat, hogy mit jelent az "azzal egyenértékű nyelvvizsga" az én esetemben.

1986-1989. között a Kossuth Lajos Katonai Főiskolára jártam, nappali tagozaton. A "kor szellemének" megfelelően mindvégig katonai szakanyaggal bővített orosz nyelv oktatás folyt, amelynek zárásaként 1989-ben orosz nyelvi szigorlatot kellett tennünk. (Nem vagyok az eredményre büszke, de közpest (3) szereztem, ha számít.)

Tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy esetemben az "azzal egyenértékű nyelvvizsga" értelmezhető-e, és mondjuk egy alapfokú "C" típusú nyelvvizsgának, vagy sem.

(Természetesen szöveg értés, fordítás, azonnalos szituációs gyakorlat, 3 percet meghaladó idegen nyelvi előadás meghatározott témára stb., elemei voltak a szigorlatnak.)

Válaszukat előre is tisztelettel megköszönve:

horsebi@
gépész üzenete
2009.08.17. 21:12
T.Szerkesztőség!

2004-ben iratkoztam be főiskolára és halasztottam egy évet. A 2005/2006 tanév volt az az első tanévem. Az idén végeztem a záróvizsgát is letettem. 1967.11.15-én születtem. Az szeretném Önöktől megkérdezni, kell-e nekem nyelvvizsga.
Jelentkeznék Msc képzésre és ott is kell-e nekem a nyelvizsga.
Előre is köszönöm a válaszukat.


Kovács István
blikopener üzenete
2009.08.17. 12:14
Tisztelt Szerkesztők!
A következő kérdéssel fordulok Önökhöz: Szeptembertől államilag támogatott közgazdász képzésben veszek részt. Idén érettségiztem tehát ez lesz az első egyetemi félévem. A következő évben szeretnék felvételizni mérnöki szakra másoddiplomára, de nem ugyanarra az egyetemre. Van-e lehetőség arra hogy az először elkezdett egyetemen félévkor átjelentkezek költségtérítéses szakra és a februári felvételi folyamán a másoddiplomás képzésben ismét államilag finanszírozott képzésre jelentkezzek?(persze a közgazdás képzést már végig költségtérítésesen csinálnám) Azzal tisztában vagyok hogy az állam csak 5 évnyi egyetemi tanulmányt biztosít. viszont nem mindegy hogy fél milliót fizetek félévente vagy 180ezret.
Válaszukat előre is köszönöm.
opika üzenete
2009.08.14. 21:17
T.szerkesztők!
Lányom jelenleg középiskolás és két év múlva lesz aktuális a felvételi a felsőoktatásba.5 éves kora óta gyógyíthatatlan szemfenéki betegsége miatt magasabb összegű családi pótlékban részesül (tartósan beteg).2007-ben gyermekszemész főorvos végleges állapotáról igazolást állított ki.Szeretném megkérdezni,hogy a felsőfokú intézménybe jelentkezésekor a fogyatékosságát igazolhatja-e ezzel a 2007.ben kiállított igazolással vagy külön szakértői vizsgálat kell ahhoz hogy a fogyatékossága miatt plusz pontot illetve kellő segítséget kaphasson.Ha igen akkor hová kell fordulnunk ezért?
köszönettel várom válaszukat.
palgabesz üzenete
2009.08.13. 13:03
Tisztelt Szerkesztők!

Egy kérdéssel fordulok Önökhöz.
A következő a helyzet: 2002 szeptemberében kezdtem el tanulmányaimat a felsőoktatásban, az orvoskaron,ami 12 féléves képzés. Ide 7 félévet jártam, közben halasztottam, végül ottagytam és átvétellel, tehát folyamatos jogviszony fennállásával 2007 szeptemberében elkezdtem a védőnő alapszakot, ami 8 félév. Oda költségtérítéses képzésre vettek át, de rögtön az első félévben méltányosságból átsoroltak államilag finanszírozott képzésre. Itt el is végeztem 4 félévet, tehát most 11 félévnél tartok. Amikor 2007-ben megkaptam a határozatot az átsorolásról, abban az szerepelt, hogy a 2009/2010-es tanév 2. félévéig folytathatom a tanulmányaimat államilag finanszírozott képzés formályában, de a napokban megjelent az ETR-ben,hogy költségtérítéses vagyok és tartozom a tandíjjal. A Tanulmányi Osztálytól azt a tájékoztatást kaptam, hogy mivel 2002-ben kezdtem a tanulmányaimat 8+3 félévet járhatok és azt elhasználtam. Azt tanácsolták felvételizzek újra a szakomra és akkor még egy félévet járhatok államilag finanszírozott formában. Az ETR-ben viszont az szerepel, hogy maximum finanszírozott félév 12+3. Emellett még gyesen is vagyok 2007 decemberében született a kisfiam.
Kérdésem az lenne, hogy tényleg 11 8+3 félév-e a valós és ha igen van e valami lehetőségem a költségtérítés csökkentésére. (Korrigált kreditindexem 4,93)
Válaszukat előre is köszönöm!

Kérdé
voice üzenete
2009.08.11. 22:40
Tisztelt Szerkesztőség!

Hatalmas a probléma!
Költségtérítéses képzésben veszek részt az egyik nagy múltú budapesti egyetem biztonságtechnikai mérnök levelező szakán.
A költségtérítést két részletbnen fizetem be.

Eddig az első részlet befizetése Szeptember 15.-e volt.

Az új befizetési határidő az első részletre vonatkozóan Augusztus 15.-e lett.

A probléma az, hogy az egyetem pénzügyi feladatait ellátó szervezet erről AUGUSZTUS 4.-ÉN értesítette a hallgatókat.

Így 10 nap alatt igen nehezen kaparok össze több mint 55000 Forintot.

Próbáltam keresni az erre vonatkozó törvényben az erre vonatkozó információkat de idegességemben nem találom meg.

A kérdésem az, hogy a felsőoktatási intézménynek a befizetési határidő megváltoztatásáról, a befizetési határidőhöz képest mennyi idővel kell értesítenie a hallgatóit??????????????????????????????????????????

Kérem szíves válszukat!

Köszönöm!


A Szerkesztők üzenete
2009.08.11. 15:41
Tisztelt "tundedraga"!
 
2008-ban a felsőoktatási intézmények, 2009-től - a jogszabályi előírások változása miatt - az Oktatási Hivatal bírálja el a magyar felsőoktatásba jelentkező külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők pontjait.
 
Amennyiben Önnek, ennek alapján nincs két olyan érettségi vizsgatárgya, ami a választott szakon, szakokon kell, megteheti azt, hogy bejelentkezik érettségire a szükséges vizsgatárgyból, vagy olyan más szakot (szakokat) választ, amelyekhez megvan a szükséges két szerbiai érettségi tárgya.
 
Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
Felsőoktatási Főosztály
A Szerkesztők üzenete
2009.08.11. 15:23

Tisztelt "andicc"!

A februárban induló (keresztféléves) képzésekre vonatkozó keresztféléves felvételi eljárás tudnivalóit a megelőző év október 15-én megjelenő Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza, ekkor indul a jelentkezési időszak. A jelentkezési időszak november 15-én zárul, a jelentkezők elbírálása a következő év január 15-én történik - így a felvételt nyert új hallgatók februárban megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat. Bővebb információt a www.felvi.hu oldalon talál a keresztféléves képzéssel kapcsolatban.
A besorolási döntés ellen fellebbezés nyújtható be. A www.felvi.hu oldalon talál információt a „Jogorvoslat a besorolási döntés után”  címen.
A hivatkozott honlapon az alábbi információt található:
„Amennyiben a jelentkező jogorvoslattal („fellebbezéssel") szeretne élni - pl. benyújtott dokumentuma alapján nem kapta meg a kormányrendeletben előírt pontszámot, többletpontot, pontszámát véleménye szerint rosszul állapították meg -, akkor a jogorvoslati kérelmet az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtania az Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre, illetve személyesen félfogadási időben benyújtható Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán (Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ 1088 Budapest, VIII. ker. Reviczky u. 6.).
A jelentkező jogorvoslati kérelemmel a döntés tudomására jutásától számított 15 napon belül élhet. A jogorvoslati kérelemminta letölthető a Kérvénytárból.
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: 2009. augusztus 17. (hétfő).
A határidő után érkezett kérelmek elutasításra kerülnek.”

Üdvözlettel,
A szerkesztők

A Szerkesztők üzenete
2009.08.11. 14:57
Tisztelt "Rita68"!
 
Kérem, vegye fel velem közvetlenül a kapcsolatot judit.sarvari@okm.gov.hu, mivel szükségem lenne eredeti kérdésére és válaszunkra ahhoz, hogy segíteni tudjak.
 
Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor
döncike üzenete
2009.08.11. 14:56
Tisztelt Szerkesztők!

Én csak annyit szeretnék megtudni, hogy most végeztem Bsc alapszakon (3év) és ha szeretnék még egy bsc szakot elkezdeni akkor még elvileg 3 év ingyen van? Vagy csak ha msc-re megyek!?
Köszi!
A Szerkesztők üzenete
2009.08.11. 14:55
Tisztelt " Florabarna"!
 
A 2005-ben megkezdett tanulmányokra, illetve ekkor létesített hallgatói jogviszonyra a 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet vonatkozik, amelynek 13. számú, a tanító és óvópedagógus szakcsoportra vonatkozó melléklete 9. pontja értelmében az újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésben az első oklevél nyelvi követelménye a szabályozó. Önnek tehát nem kell nyelvvizsgát tennie akkor sem, ha első oklevelének nem volt nyelvi követelménye.
 
Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor
  
 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok