2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
  
A Szerkesztők üzenete
2009.09.21. 14:52

Tisztelt "egyetem"!

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjat szabályozó 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet hatálya – összhangban a felsőoktatási törvény 140. §-ának (3) bekezdése rendelkezéseivel – „nem terjed ki a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatóira”.

Tehát amennyiben Ön katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény NEM katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt, valamint nappali tagozaton folytatja tanulmányait (államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben), jogosult a Bursa Hungarica-ösztöndíjra.

Az ösztöndíjról további részleteket tudhat meg a www.bursa.hu internetes felületen valamint állandó lakóhelyének önkormányzatánál, ahol pályázatát be kell nyújtania.

Üdvözlettel:
Köteles Rita
főtanácsos

A Szerkesztők üzenete
2009.09.21. 14:40

Tisztelt "Agi04"!

Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy kérdéseire a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet), valamint az ebben a tárgyban hozott helyi szabályozás (továbbiakban szabályzat) alapján lehet válaszolni.

A rendelet 3. § (2) szerint a „felsőoktatási törvény 55. §-ának (2) és (4) bekezdése szerint minősül államilag támogatott képzésben részt vevőnek a 2006/2007-es tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített személy”.

A törvény 55. § (2) alapján alapvetően egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben. Egyéb helyen a szabályozás ezt szűkíti, illetve bővíti is. Az 55. § (4) pedig arról szól, hogy „adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje”.

Tehát az Ön jelenlegi képzése 8 féléves. A támogatási idő 2 félévvel lehet több, azaz 10 félév, amelyből eddig 3+4 félévet már igénybe vett, így ezen képzésének keretében még 3 támogatott félévvel számolhat, de ennek pontos részleteiről a helyi szabályozás rendelkezik.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

ildy87 üzenete
2009.09.21. 14:27
Tisztelt Szerkesztőség!

A problémám a következő:
A 2009/2010-es tanév I-II. félévére köztársasági ösztöndíjat kaptam. Jelenleg nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésben tanulok, szeptemberben kezdtem meg a 7. azaz utolsó félévemet. Érdeklődni szeretnék, hogy amennyiben februártól másik intézményben folytatom tanulmányaimat, kapom-e a II. félévre is a köztársasági ösztöndíjat.

Válaszát előre is köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2009.09.21. 14:02

Tisztelt Táborosiné Rita!

Sajnos a nappali rendszerű képzések ingyenességével kapcsolatban téves információkkal rendelkezik.
A leírt kérdésekre a választ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban: Kt.) adja meg.
Azt, hogy meddig lehet állami finanszírozásban ingyenesen részt venni a képzésben, azt a közoktatás finanszírozásának elvei fejezet cím alatt lévő rendelkezések szabályozzák. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre a Kt. 114. §-ában találhatók meg.

„114. § (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:

…..b) az általános iskolában, illetve az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon minden esetben, továbbá - a 115-116. §-ban meghatározott kivétellel - a szakiskolában és a középiskolában

- a tanórai foglalkozások [52. § (3)-(11) bekezdés];

- a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való felkészülés,…”

Alapesetben tehát nappali rendszerben a második és további szakképesítés megszerzése a hátrányos helyzetű tanulók kivételével térítési díj köteles, tehát nem ingyenes.
Azonban a Kt. 121. § (1) 21. pontjában megfogalmazottak szerint „nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben - jogszabályban meghatározott körben - szerezhető szakképesítés”.

Összefoglalva: Önnek nappali rendszerben a második szakképesítés megszerzése nem ingyenes, mert már rendelkezik egy iskolai rendszerben, nappali tagozaton megszerzett szakképesítéssel.

Üdvözlettel,
a szerkesztők

A Szerkesztők üzenete
2009.09.21. 13:50

Tisztelt "opika"!

A felsőoktatási felvételi eljárás során a fogyatékosság alapján többletpontokat akkor lehet kapni, ha a megfelelő szakértői bizottság igazolja a fogyatékosság tényét. A kérdéses esetben a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolását kell majd csatolni a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz.

Üdvözlettel,
dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
OKM Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.09.21. 13:47

Tisztelt "andicc"!

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés e) pontja szerint akkor kapható többletpont az OKJ-s képzések alapján, ha a rendelet 2. sz. mellékletében található táblázat alapján az szakirányú továbbtanulásnak minősül.

Ennek megfelelően, meg kell keresnie a mellékletben azt a szakképesítést, amit meg kíván szerezni, és akkor megnézheti azt, hogy annak alapján melyik képzési terület számít szakirányú továbbtanulásnak.

Üdvözlettel,
dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
OKM Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.09.21. 13:45

Tisztelt "rh2rd8"!

Nem változik a felsőoktatási felvételi eljárás során az a szabály, hogy vagy a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összegzésével, vagy az érettségi pontok kétszerezésével kell megállapítani az összpontszámot.

Üdvözlettel,
dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
OKM Felsőoktatási Főosztály

katakuopio üzenete
2009.09.21. 11:30
Tisztelt szerkesztőség!

A BGF KVIFK-en tanulok marketingkommunikációt, ez a 7. élévem. Februárban lesz az államvizsgám. Szeptemberben szeretném elkezdeni a marketing mesterképzést(MSc) a Corvinus egyetemen, illetve párhuzamosan egy idegenforgalmi felsőfokú szakképzést a BGF KVIFK-en,mindkettőt államilag támogatott képzésen. Ez lehetséges? Így beleférek a 12 félévbe, viszont lehetséges-e egy felsőfokú szakképzést is ingyen elvégezni ha már rendelkezem egy alap diplomával (BSc)?

Előre is köszönöm a válaszukat!

Üdvözlettel,

Sándor Katalin
anckom üzenete
2009.09.19. 12:11
Tisztelt Szerkesztőség!
1982-ben az ELTE ÁJTK nappali tagozatán egytemi abszolutóriumot szereztem, de személyes okokból nem tettem államvizsgát, így nem vagyok doktor. Az évek múltával egyre távolabb kerültem a lehetőségtől, hogy ezt megvalósíthassam. Az egyetemen szerzett tudásomat azóta is folyamatosan használom és kihasználják a munkám során, azonban a munkahelyeimen a fizetési besoroláskor nem hajlandók figyelembe venni, hogy azért mégis 4,5 évig tanultam jogot, nem is rossz eredménnyel. Szeretném tudni, hogy a legújabb jogszabályi változások szerint milyen jogkört láthatok el, illetve milyen munkát végezhetek egyetemi végbizonyítvánnyal az Önök véleménye szerint.
Köszönettel várom válaszukat.
icsjulcsi üzenete
2009.09.19. 10:58
Tisztelt Szerkesztőség!
1997-ben iratkoztam be a SZP Akadémiára.
A főiskolai 5 évet sikeresen elvégeztem 2002-ben. Beiratkozásom még abba az évbe esett, hogy a diploma megszerzéséhez nem kell nyelvvizsga.
Érdeklődnék, hogy 7 év kihagyás után lediplomázhatok e?
Kell e esetleg nyelvvizsgát tennem?
Érdekelne még az is, hogy a főiskola kitételként mondhatja e nekem, hogy mivel nem járok már 3 éve az iskolát alapító felekezethez, ezért nem ad nekem diplomát.
Köszönettel és válaszukat várva!
I.Cs.J.
diuska5 üzenete
2009.09.14. 20:37
Tisztelt Szerkesztők!

Szeretném megtudni hogy hány félévet lehet államilag támogatottan végezni. Eddig 6 félévet végeztem el,de nem diplomás szakon, hanem fsz képzésben.Még van hátra 2 félévem és utána szeretnék jelentkezni alapképzésre, de csak állami finanszírozásra. Van rá lehetőségem?

Előre is köszönöm!
samraimi üzenete
2009.09.14. 11:57
Tisztelt Szerkesztők
Ez év májusában államvizsgáztam történelem bölcsész alapszakon. Az lenne a kérdésem, hogy az oklevelem elévülhet-e ha nem kellő időintervallumon belül teszek nyelvvizsgát

Tisztelettel Ungvári Imre

Nixe86 üzenete
2009.09.14. 10:52
Tisztelt Szerkesztők!

Most hallgatom a rádiót, ahol a felsőoktatásról van szó, a finanszírozásról..
Én 2005ben nyertem felvételt egy 5 éves egyetemi(ma már osztatlan a neve) képzésre, állami finanszírozásra. Tavaly szeptemberben átjelentkeztem karon belül egy másik, már bsc rendszerű szakra, ahová már költségtérítéses finanszírozásra vettek át. Így az állami finanszírozásomat csak 3 évre használtam ki. Ugyancsak tavaly, ugyanezen a karon jelentkeztem egy másik bsc rendszerű képzésre(3,5éves képzés) is, ahová felvételt nyertem költségtérítéses képzésre. Így egy karon 2 bsc-s szakot végzek, mindkettőt költségtérítésesen. Az első szakomon van még 2 évem, de mivel az levelezős, így nyilván arra már nem kapok á.támogatást.A másik szakom viszont nappali képzés, arra felhasználhatom még a maradék 6félév á.támogatást? Egyáltalán 2005-ben az 5 éves egyetemi képzésre 12 vagy 13 félév á.támogatás járt?Ha jól tudom az vonatkozik rám, ami abban az évben elő volt írva, amikor felvettek, függetlenül attól, hogy közben szakot váltottam.

Köszönöm előre is!

F.N.
eszter21 üzenete
2009.09.11. 17:37
Tisztelt Szerkesztők!
Jövőre végzek költségtérítéses alapképzésben. Azt szeretném megtudni, hogyha a most folyamatban lévő tanulmányaimat befejeztem és egy másik alapképzésre jelentkezek akkor az lehet-e államilag finanszírozott vagy automatikusan egy végzettség után csak költséges? (Eddig minden félévem költségtérítéses volt.)
Előre is nagyon köszönöm a választ!
Üdvözlettel: Eszter
kockas.m üzenete
2009.09.11. 16:03
Tisztelt szerkesztők!
A kérdésem a következö lenne, Gyógypedagógiai asszinszten emelt szintű OKJ tanfolyamot végeztem.(2-éves)
Minek minösül ez? Felsöfokú képzésnek?
Válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlettel: Mónika
cirpityu üzenete
2009.09.11. 00:37
Tisztelt szerkesztők!
4.éves gépészmérnök hallgató vagyok szüleim elváltak édesanyám egyedül nevel minket így rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagyok jogosult ,de az errőlszóló papírt csak 2 éve állíttattam ki ezenkívül édesanyám csak az általánosiskola nyolcadik évfolyamát fejezte be.Azt szeretném megtudni hogy halmozottan hátrányos helyzetűnek számítok e mert az iskolámban(Miskolci Egyetem) azt állítják csak akkor vagyok az ha a középiskolai éveim során voltam jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és az erről szóló papírt kérik tőlem.Amim nekem értelem szerűen nincs.Ezek alapján az előző félévben sem kaptam csak 9000ft -ot.Előreis köszönöm válaszukat.
üdvözlettel :Czirják István
Zoli8626 üzenete
2009.09.10. 15:25
Tisztelt Szerkesztők!

2004-ben nyertem felvételt egyetemi szintre nappali, államilag finanszírozott szakra. Akkor -ha jól tudom- 13 volt az államilag finanszírozott félévek száma, én ekkor 1 év halasztást kértem az intézménytől, amit meg is kaptam.
Ezután hozták be intézményünkbe a 2005-ös őszi félév kezdetével a Bsc. rendszert, melybe át kellett iratkoznom, hogy elkezdhessem tanulmányaimat.
Úgy tudom, hogy a Bsc. rendszerben az államilag finanszírozott félévek száma 7+2.
Azt szeretném megtudni, hogy ez rám is vonatkozik-e?
Válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlettel: Zoltán
miklosapolo üzenete
2009.09.09. 13:45
Tisztelt Szerkesztők!

Ebben az évben nyertem felvételt a DEOEC Egészségügyi karának ápolás és betegellátás szakára. Azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy ha államilag támogatott státuszba vettek fel, megmarad-e az állami támogatás jövöre is, ha paszív hallgatói jogviszonyt választom a következő két félévre. Mivel tanulmányaimat csak jövö évben tudnám elkezdeni.
Szeptember 18-ig kell a passzivitást beállítanom a Neptun rendszerében, így várom mielőbbi válaszukat és az idevonatkozó jogszabályokat, amit kérném, hogy e-mailben is küldjenek el a következő címre: v.miki@freemail.hu

Segítségüket előre is köszönöm!
opala üzenete
2009.09.09. 13:31
Tisztelt, Szerkesztőség!

48 éves vagyok, középiskolai értettségim van és szeretnék felsőoktatásra jelentkezni. Kérdésem: van-e felső korhatár és jelentkezhetem- e államilag támogatott képzésre? Továbbá, ha emelt szintű érettségit szeretnék tenni, hova kéne forduljak. Jelent-e problémát a felvételinél, hogy nincs nyelvvizsgám?

Tisztelettel
Sz Kata
Hermi üzenete
2009.09.09. 12:32
Tisztelt Szerkesztőség!

1996-2000 között végeztem főiskolai tanulmányaimat, oklevelet 2000-ben szereztem mérnök informatikusként, és informatika szakos mérnöktanárként. A jelenlegi tanévben kezdtem el mesterképzésben az informatikatanári szakot. Nem rendelkezem nyelvvizsgával, mert amikor végeztem nem volt követelmény. Most az új jogszabályok szerint ezt teljesítenem kell? Ilyenkor számít az, hogy mikor kezdtem meg a tanulmányaimat? Ha teljesítenem kell a nyelvvizsga követelményt, a záróvizsga után van valamilyen időkorlát erre?

Válaszát köszönöm!
Gogo üzenete
2009.09.08. 21:54
Tisztelt Dr. Bakos Úr!

A tavaji tanévben, 2008-ban kezdtem el egy OKJ-s képzést, sportoktatóit a Gr. Batthyány Lajos Alapítványnál, amely valószínűleg levelező tanrendszerű volt. Nekem ez a képzés 155.000 Ft-omba került, mint első szakképzés. Ha jól gondolom, akkor nem köteles minden iskola ingyenes képzést nyújtani azon diákok számára, akik érettségi utáni első szakképzésüket végzik el. (Legalábbis ahogy látom, ők sem így tették.)
Azonban egy jóval fontosabb kérdés érdekelne. Ezt a képzést még nem teljesen végeztem el, vagyis a tanórák lezajlottak, a gyakorlati vizsgarészeket már elvégeztem, de az elméleti vizsga októberben lenne, amikor én már külföldön leszek, és előreláthatólag két évig nem jövök haza. Van olyan szabály, amely meghatározza, hogy az OKJ-s képzésen való részvételt követően közvetlenül kell-e vizsgázni? Arra próbálok utalni, hogy pl. a jogosítvány esetében , illetve az ECDL vizsgákon is van egy olyan időtartam, ami után az elvégzett vizsgarészek elvesznek, és meg kell ismételni őket a hivatalos végzettség elnyeréséhez. Van ilyen időtartam az OKJ-s képzések esetében?

Köszönettel: Gulyás Kata
A Szerkesztők üzenete
2009.09.08. 14:46

Tisztelt "blikopener"!

Ön nem másoddiplomás képzés iránt érdeklődik, mert az csak már egy diploma megszerzése után folytatható, hanem az első képzése mellett egy másikat is szeretne elkezdeni.

Ezzel kapcsolatosan jó hírem van. Önnek még lehetősége van arra, hogy a rendelkezésére álló, államilag támogatott félévek számításánál a jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) 56. § (3) bekezdésében szabályozott kedvező lehetőséggel (a támogatási idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani az elsőként megkezdett képzés legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) képzést) éljen. Sikeres felvételi esetén mindkét képzése államilag támogatott lehet, úgy, hogy a párhuzamosan folyó képzés „dupla” támogatása is csupán egy félévvel fogja gyarapítani támogatott féléveinek számát. Sikeres felvétel esetén ezt a tényt mindkét intézményben be kell jelentenie.

Egyébként nem lenne akadálya annak, hogy egy támogatott, illetve egy költségtérítéses képzésben párhuzamosan, a leírtak szerint vegyen részt.

Bármelyik változat mellett dönt, erőit és a várható terheket reálisan mérje fel!

Üdvözlettel: 
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

Lokomotív üzenete
2009.09.08. 14:07
Tisztelt Oktatási és Kulturális Minisztérium !

3 gyernekem van. 2 még középiskolás, 1 főiskolai hallgató, de költségtérítéses képzésben. Eddig mivel a 3 gyermek miatt nagycsaládosnak számítottunk, ingyen volt a tankönyv és az étkezés. Úgy hallottam viszont, hogy mivel a legnagyobbik gyermek költségtérítéses felsőfokú tanulmányokat kezdett, így már csak 2 gyermek vehető figyelembe, ezért nagycsaládosnak nem számítok, és a fenti kedvezmények nem járnak. Érdeklődnék, hogy ez így van-e? És az iránt is, hogy ha nem, akkor a középiskolás, illetve a főiskolás gyermekem mire jogosult?

Köszönöm válaszukat!

Üdv.: Lokomotív
A Szerkesztők üzenete
2009.09.08. 13:00

Tisztelt "palgabesz"!

A finanszírozott félévek számbavételére vonatkozó állításai és kérdései összetettek. Ezekkel kapcsolatosan tájékozódását az alábbiakkal tudom segíteni.

Mindenek előtt tisztáznia kellene, hogy a 2007. évi átsorolás alkalmával mire hivatkozva közölték Önnel, hogy a 2009/2010-es tanév 2. félévéig folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzés formájában. Ez tévedés volt? Amennyiben ez nem jogellenes, akkor ennek érvényesítését kell kérnie.

A jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) alapján helyes tájékoztatást kapott, mert valóban 8+3 támogatott félévet vehet igénybe.

A rendelet vonatkozó része: „3. § (1) Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és

d) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, amennyiben

da) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket,”.

(Az a tanács azonban nem helytálló, hogy újabb felvételi esetén ez kedvezőbb volna, mert a 2006/2007-es tanévtől hallgatói jogviszonyt létesítők esetében (rendelet 3. § (2)) a törvény 55. § (4) szerint az „adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje”, tehát 8+2 félév! )

A kieső állami támogatás pótlásánál az alábbi lehetőségeket ajánlom figyelmébe:

- Az intézményi szabályozástól függően, annak feltételei szerint kérhet a költségtérítés fizetésénél mentességet, esetleg díjmérséklést, illetve kiemelkedő teljesítmény esetén talán ösztöndíjat is
- A diákhitel igénybevétele
- Vállalati, intézményi ösztöndíjak felkutatása
- Adott esetben az önkormányzathoz szociális segélyért fordulni.

Üdvözlettel: 
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

gabcsa üzenete
2009.09.07. 11:40
Tisztelt Szerkesztő!
A párom 2005 januárjában államvizsgázott a GDF -en, viszont nyelvvizsga hiányában nem kapta meg a diplomát. 2008 -ban kapott egy levelet, hogy augusztus 31-ig be kell mutatnia a nyelvvizsgát különben elveszti a diplomáját (első diploma), erre ő kért egy év halasztást, amit meg is kapott. Sajnos azonban most augusztusban csak az alapfokú nyelvvizsga szóbeli részét tudta sikeresen letenni, az írásbelit nem! Az iskolában szeretett volna még december 31 -ig haladékot kérni, az írásbeli újrapróbálása miatt, de azt a választ kapta, hogy sajnos nem adhatnak és a diploma megszerzésének lehetőségét elveszti! Az ott folytatott tanulmányai kárba vesznek. Az lenne a kérdésem, hogy ez tényleg megtörténhet-e? És hogy a továbbiakban mit tehetünk, ha tehetünk egyáltalán valamit az ügy érdekében? A páromra nem vonatkozik a nyelvvizsga bemutatás idejének az eltörlése? Nagyon el vagyunk keseredve! Válaszát előre is köszönöm!
ildy87 üzenete
2009.09.06. 16:51
Tisztelt Szerkesztők!

Én 2010 februárjában fejezem be 7 féléves főiskolai tanulmányaimat államilag finanszírozott képzés keretében. Érdeklődni szeretnék, hogy idén októberben jelentkezhetek-e keresztféléves államilag finanszírozott képzésre? (Diplomám csak 2010 júniusban lesz, akkor fogok záróvizsgázni, illetve addigra tervezem 2 nyelvvizsga megszerzését).

Érdeklődni szeretnék továbbá arról, hogy mivel szeptembertől köztársasági ösztöndíjban részesülök, de hallgatói jogviszonyom februárban megszűnik, így elvileg csak addig kapnám az ösztöndíjat is. De amennyiben bekerülök keresztféléves képzésre, kapom-e tovább az ösztöndíjat? Ha felsőképzésre (OKJ-s képzésre) vesznek fel, akkor kaphatom-e tovább az ösztöndíjat?

Válaszát előre is köszönöm!
Kumullusz üzenete
2009.09.05. 19:31
Tisztelt Szerkesztők!

Egyetemi szintű (3 éves), bolognai rendszer szerinti gyógypedagógus képzésben vettem részt Bukarestben. Jövőben fejezem be a magiszteri képzést (2 éves) logopédia szakon. Az alapképzést általános gyógypedagógia szakon végeztem, mivel itt nem létezik szakosodás.
Jövőben honosíttatni szeretném Magyarországon a romániai diplomám és azt szeretném tudni, hogy hol kell ezt elkezdeni és milyen esélyekkel indulok. A két egyetemi rendszer teljesen különbözik, emiatt milyen eséllyel leszek én további tanulmányokra ítelve? A bolognai rendszer miben segít nekem ebben? A honosíttatáshoz szükséges valamilyen idegen nyelvből tett nyelvvizsga?
Mennyi ideig szokott eltartani a diploma elismertetése és körülbelöl milyen költséggel szokott ez járni?
Köszönöm szépen a választ!
Ballack üzenete
2009.09.05. 14:06
Tisztelt Szerkesztők!

Az én problémám kicsit összetett. Eddig tanulmányaimat az egyik egyetemen folytattam, államilag támogatott képzésben,de a keretet kimerítettem,és a 7. félév után, februártól áttesznek költségtérítéses képzésre. Én erről értesültem még májusban,és úgy döntöttem,nem szeretném így folytatni,inkább OKJ-s képzést választottam. Az okj szintén államilag támogatott,ugyanis nem vagyok még 23 éves,és ez lesz az első szakmám. Tehát a lényeg,hogy küldtem levelet az említett egyetemnek,még júliusban,hogy szeretném,ha törölnének a neptun rendszerből,ezt e-mailben is megerősítettem nekik. Választ nem kaptam, ha felhívtam őket,azt mondták,hogy ha elküldtem,akkor meg is érkezett a levél. Szeptemberben elkezdtem az okj-t, a neptunba pedig ugyanúgy be tudok lépni még ma is,hiába nem regisztráltam a következő félévre,akkoris kiírja,hogy "állami" és hogy 7. félév. Lehet-e ebből bajom, mert úgy tudom, két iskolát nem lehet végezni állami támogatással,fizetni pedig nem akarok!

A választ előre is köszönöm!
verenata üzenete
2009.09.03. 23:23
schneider márta asszonynak szánom:
a közlekedési múzeumba felvettek áthelyezéssel 3 embert. a gazd. ig. helyet megpályáztatták, ez rendben. az nem annyira, hogy a felvett nő évek óta nem is dolgozik, mert szülni volt, még a saját adóbevallását se tudja elkészíteni elektronikusan. most odavitte maga mellé két, szintén hasonló színvonalú volt kolléganőjét áthelyezéssel úgy, hogy a helyüket nem pályáztatták, nem hirdették meg. mivel létszámstop van, a kikérő levelet visszadatálták júliusra és ma vitték kézbe a két nő volt munkahelyére, hogy még a postán se legyen nyoma. a baj csak az, hogy amikor ezt elmesélték, egy diktafon "véletlenül" be volt kapcsolva... jó minőségű a hangfelvétel, továbbítjuk a médiának, a fidesznek, és mindenkinek, aki el tudja érni, hogy az ilyen szemét csalók takarodjanak a közszférból!!!!
bagoly11 üzenete
2009.09.03. 17:10
Tisztelt Szerkesztőség!

A kérdésem a következő lenne: 2004-ben kezdtem a tanulmányaim, idén fejezném be a főiskolát, a mostani 11. félévtél tandíjköteles vagyok? Azt tudom, hogy az állam 12 félévet támogat, de nekem most már fizetnem kell, erről tájékoztattak, ez így van?
A másik kérdésem, ha átraknak költségtérítésesre, de passzív félévet szeretnék kezdeni, fizetnem kell nekem erre a tanévre vagy sem? Szinte minden hol azt olvasom , hogy nem kell fizetni, és mint passzív féléves megszűnik a hallgatói jogviszonyom, nincs diákigazolvány, stb. A főiskolán viszont azt mondják, akkor is fizetnem kell, mert a passzív aktívnak számít. Milyen törvény vonatkozik erre, kerestem,de nem találom és biztosat szeretnék tudni, fontos lenne! Válaszát előre is nagyon köszönöm!
  
 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok