2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  
  
baka üzenete
2007.06.13. 20:31
A mai Aula Hírekben szerepel, hogy az OKM "április 6-án elfogadta az L. Ron Hubbard nevéhez fűződő Tanulási Technológia módszert, melyet a jövőben a pedagógusok továbbképzési programjába beépítenek." Úgy tudom, R. Hubbard a szcientológia kitalálója és atyja. Igaz ez a hír? Mert ha igen, csak annyit kérdeznék: mi jöhet még ezután?
Ötletdoboz üzenete
2007.06.11. 22:39

Tisztelt Szerkesztők!

A pedagógia ügyéért felelős politikusok látják a magatartászavart? A téma szerepel a pedagógusképzésben, vagy csak belöknek minket képzetlenül, "oszt csinájjuk, ahogy tuggyuk!" Lehet, hogy a kollégák ideje korán elfáradnak, lehet, hogy lemaradnak az osztálytársak, lehet hogy szenved az érintett gyermek, esetleg antiszociális felnőtté lesz tétlenségünk folytán. Mérhető a magatartászavar? Regisztrálható? Kezelhető (nem gyógyszerre gondoltam, mert ez már most is jól megy!)?

A pedagógia ügyéért felelős politikusok tudják-e, hogy ha a Meixner olvasás tanítási módszerrel dolgoznánk, már rég nem azon kellene gondolkozzunk, hogyan tanítsuk meg a felsősöket olvasni és írni!

A pedagógia ügyéért felelős politikusok megkérdezték-e maguktól, hogy miért csak felsőben buktatunk, ha akkor alapkészséget fejleszteni késő, és a gyermeket teljesen hidegen hagyja, hiszen már rég rájött, hogy korábbi hitével ellentétben a tanító néni nem is isten, sőt a világot is képtelen megváltani.

A pedagógia ügyéért felelős politikusok észrevették-e, hogy kevés az óraszám és sok a tananyag, hogy az oly fontos alapkészségek helyett történelmet tanítunk.

A pedagógia ügyéért felelős politikusok tisztában vannak-e azzal, hogy a jelenleg hatályos szöveges értékelés mekkora terhet jelent a pedagógus társadalom számára, látják-e, hogy közel sem származik mindebből akkora használható pedagógiai érték, mint amekkora többlet energiát belefektetünk. Megkérdezték-e maguktól valaha, hogy mi haszna az értékelés ezen formájának? Mi célból történik? Netán öncélú? Ki igényli? Igényli egyáltalán valaki? Biztosan indokolt-e minden egyes tanuló esetében?

A pedagógia ügyéért felelős politikusok tisztában vannak-e azzal, mekkora teher a ránk erőltetett minőségbiztosítási rendszerrel együtt járó adminisztráció. Miért nem bíznak meg ezzel a feladattal fő állású szakembereket? Talán, mert mi pedagógusok elég bambák vagyunk ahhoz, hogy ingyen is megcsináljuk? Na de hogyan? Krisztus keresztjét sem vitték ingyen! Ez a feladat, egyre inkább meggyőződöm róla, jelen feltételek mellett fölösleges adminisztrációvá, aktatologatássá degradálódik. Adminisztráljuk az adminisztrációt, kipipáljuk, hogy kész, érdemi változások megtételére pedig már kinek jut ideje és energiája, ha még tanítani, házi asszonynak és anyának lenni is kellene közben?

A közoktatási törvényt módosítani kell. Nyilván akad szükségszerű változtatás bőven.
Ugyanakkor a törvények alkotóitól hogyan várhatjuk el a minőség biztosítását, ha az új törvények beválását nem ellenőrzi senki. A törvényalkotók milyen minőségbiztosítási rendszerrel dolgoznak, ha a kliensek, ez esetben a pedagógiában érintett valamennyi személy elégedettségét senki sem méri. Hogyan működik a visszacsatolás? Vagy minőséget biztosítani csak nekünk pedagógusoknak kell?

Módosítani kell a közoktatási törvényt? Szerintünk pedagógusok szerint is! Ami nem jó, az nem jó! Ami rosszul működik, nem adottak a feltételek a működéshez, ahhoz meg kell teremteni a feltételeket. Ami megoldatlan probléma azt meg kéne oldani. Igen módosítani kéne a közoktatási törvényt!
mamavica üzenete
2007.06.10. 14:05
Tisztelt Szerkesztők!!

Nagy tisztelettel szeretnék Árpádhoz hasonlóan választ kapni(277-es hozzászólás) mely jogszabályok, rendeletek szabályozzák az iskolaotthonos osztályok működtetését!
Városunkban az önkormányzat egyoldalúan és minden előzetes értesítés nélkül hozott határozatot arról, hogy 4. osztályos gyerekeink már nem részesülhetnek szeptembertől ezen oktatási formában. Mi szülők és a gyerekek is nagy felháborodással fogadtuk a hírt - mely költségmegtakarítási indokokra hivatkozik - hiszen valamennyien nagyon megszerettük ezt a rendszert, nem szeretnénk, ha gyermekeink a felső tagozat előtti utolsó évben ilyen változást lennének kénytelenek elszenvedni.
A szülők minden követ megmozgatva harcolnak jelenleg is a gyerekek érdekeiért, fontos lenne megtudnunk pontosan melyek az ide vonatkozó jogszabályok.
Kérem szíves segítségüket!
Tisztelettel: Éva
budai2 üzenete
2007.06.08. 21:29
Tisztelt Szerkesztők!
Nagyon fontos lenne a 2007/2008 tanév megszervezése szempontjából a következő kérdésekre pontos választ kamnunk.
1. Iskolánkban SNI-s ( F70) enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók is tanulnak integrált, illetve akiknek ilyen tartalmú szakértői véleménye van szegregált formában is. Két osztály van szegregált oktatásra, ahol a megfelelő szakos gyógypedagógiai tanárok tartják a foglalkozásokat egyéni speciális tanterv szerint. Most, hogy szeptembertől csoportfinanszírozás lép életbe hogyan kell az osztályokat megszerveznünk. Tudjuk, hogy az SNI-re ettől a tanévtől kiegészítő normatívaként igényelhető 240000 ft/fő, de azt már nem tudjuk, hogy hány fő egy osztály???? vagy 25 enyhefokban értelmi fogyatékos gyermeket kell egy osztályba ültetnünk, hogy a 2550000 ft/ csoport összeget megkapjuk? Ez a szabály így vonatkozik a testi és érzékszervi fogyatékosokra is( akkor ott 25 vaknak kell egy osztályba járnia és 25 tolószékes gyermeknek ) ugyanis a fenntartónk szerint csak nevelési szempontból számítanak ezek a tanulók 2 főnek csoportszervezés szerint viszont a normál osztályok létszámának kell megfelelni, tehát 1 gyerek az egy gyerek.
2. Tudjuk, hogy ez a feladat a nem kötelező, de önként vállalt feladatok közé tartozik, a KIR-ben is, mint külön tagozat szerepel az iskolánkban, úgy tudjuk, hogy az ilyen feladatok átadására az új képviselő testület megalakulását követö hat hónapon belül van mód, utána erre nincs lehetőségük akkor sem, ha itt csak 2 osztályról van szó, ugyan olyan procedúra, mint egy egész intézménynél. Tehát nem utasíthat arra a fenntartóm, hogy igtegráljam be ezeket a gyerekeket a normál osztályba, ráadásul úgy, hogy a szakvéleményük és a képességeik nem teszik ezt lehetővé, annál is inkább mivel októberben a statisztika elkészítésénél csak úgy nem szüntethetek meg egy tagozatot.
Kérem sürgős válaszukat!!!

Fülig üzenete
2007.06.08. 11:01
252-es kérdésre várom válaszukat.:

A Tudást Mindenkinek! című programból idézek:
"Megszűnik a nyolc évfolyamos gimnázium. 2008. szeptember 1-jétől vagy hat évfolyamos gimnáziumként, vagy tizenkét évfolyamos gimnáziumként, vagy négy évfolyamos gimnáziumként működhet tovább. Természetesen a megkezdett képzéseket be lehet fejezni."
Kérdezem, a szándékból lett-e jogszabály-módosítás? Ha igen, az eredeti szándék szerint vagy sem? Hol találhatom?"
Blackwall üzenete
2007.06.07. 18:40
A világ legbunkóbb sajtósa
Házon kívül
2007.06.07. - szabóZ
tv rtl klub pr osztály politika házon kívül botrány

Igen, ő is Magyarországon dolgozik, és igen, persze, hogy egy minisztériumban. Pontosabban az Oktatási és Kulturális Minisztériumban. Sajtósunk (hívjuk a rend kedvéért Szabó Bélának) azért szívta fel ennyire magát, mert az RTL Klub stábja nem átallott egy állampolgárt is magával vinni egy interjúra. Felfegyverkeztek egy kerekes székessel.

Az a felvételből nem derül ki, hogy miért is baj, ha egy egyszerű állampolgár is kérdezni szeretne a hatalmas és tekintetes Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, de azért jellemző, hogy a minisztériumi kommunikációs szakemberek a sajtóval üvöltöznek, az egyszerű emberekkel pedig szóba sem állnak. Csak a biztonsági őrrel üzennek. Videó alant, a teljes műsor este tizenegykor az RTL Klubon a Házon kívülben.
A Szerkesztők üzenete
2007.06.06. 11:57
Tisztelt "mesebolt"!
A tanulók tanulmányi teljesítményének minősítését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 70. és 71. §-a tartalmazza. Ezek nem tiltják az előírt minősítési lehetőségek alkalmazásával egyidejűleg a tanulmányi teljesítmény minőségre vonatkozó egyéb jelzések alkalmazását.
 
Szakmai véleményünk szerint nem jogellenes, ha a bizonyítványokból megállapítható az érdemjegy szerzésének időpontja. Ha a bizonyítvány rongálódása olyan mértékű, hogy az a végzett tanulmányokról nem nyújt megbízható, hiteles információkat, a bizonyítványt ki kell cserélni.
 
Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta s.k.
főosztályvezető-helyettes
ficzek üzenete
2007.06.05. 17:33
Mit tehet egy elsős tanító, ha egy gyerek nem tudta teljesíteni az első évfolyam követelményeit, de a szülő ragaszkodik ahhoz, hogy a második osztályban tanuljon tovább a gyermeke?
Varga Ildikó üzenete
2007.06.05. 10:29
A 278.sorszám alatti kérdésemre nem kaptam még választ. Kérem írjon aki tud erről valami konkrétumot!
Gabuuu üzenete
2007.06.04. 11:06
Tisztelt OM!
Szeretném megtudni, hogy a cukrász szakmunkás írásbeli vizsga eredményekről mikor lehet érdeklődni, ill. lehet-e egyáltalán? Lehetséges az, hogy az iskola nem adja ki az utolsó szóbeli vizsgáig az addigi vizsgák eredményeit?
fulopke_old üzenete
2007.06.03. 18:27
Tisztelt szerkesztő!
Szeretném megtudni,hogy akinek 3 gyermeke van és egyedülálló kaphat-e tankönyktámogatást.(Ingyen tankönyvet)
milu üzenete
2007.06.01. 11:41
Egy évismétlő tanuló ( egy tantárgy miatt ismétel, nem tanköteles, félévkor az említett tárgyból nem, de másik 3-ból bukott)a második félév közepén magántanuló lett azzal a kéréssel, hogy évvégi bizonyítványába a 2005/2006-os évvégi jegyek kerüljenek, kivéve azt a tárgyat, amiből akkor bukott. Ebből beszámol. Méltányosságból ezt engedélyezték. Törvényes az ilyen mixelés? Ha igen melyik az idevonatkozó paragrafus?
lion74 üzenete
2007.05.31. 17:34
Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretném tisztelettel megtudni, hogy általános iskolákban miért nem foglalkoznak nyáron (10 hét) nyári napközi fenntartással.Törvény nem vonatkozik erre? Városunkban három általános iskola van, 1-4. osztályok száma kb. évfolyamonként 5 osztály.(egyik általános iskolánkban sincs a nyári napközi lehetőség). Nem hiszem, hogy ezekből az osztályokból nem jönne össze annyi létszám, hogy egy, vagy kettő tanár ellássa őket. Én személyesen beszéltem az igazgatónkal aki megigérte,hogy igényfelmérést tart (ami ugye elmaradt). A válasza az volt, hogy a tanárok nem vállalják, volt egy gyűlés és egy tanár sem állt az ügy mellé (nem vállalták a nyári munkát). A gyermekeinket nem hagyhatjuk otthon 10 hétig. A táborok egyenként 4000-15000Ft-ba kerülnek, ha egy-kettő táborba beíratjuk az még elmegy, de ha 10-be, azt már nem lehet anyagilag bírni.A nagyszülők sok családnál még munkaképesek és dolgozni járnak. Szeretném meg tudni, hogy amikor közoktatásról van szó, ez csak a tanévekre vonatkozik? (mi van a nyári időszakkal) Milyen törvények vannak a kérdéseimre, kéréseimre? Törvényhozáskor miért nem gondolnak a kiskorú gyerekek nyári felügyeletére (nem lehet őket otthon hagyni felügyelet nélkül, mert minket bűntetnek meg ha valami történik velük, de nekünk dolgoznunk kell, nem mehetünk mi is 10 hétre szabadságra, ez az igazi ÖRDÖGI KÖR).
Szeretném még megtudni, hogy kérdéseimmel hova és kihez fordulhatok, ki illetékes ilyen ügyekben Békés Megyében?
A Szerkesztők üzenete
2007.05.31. 14:07
Tisztelt "Gabi60"
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a gyógypedagógiai asszisztens munkakört a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak között szabályozza.
 
Az a kérdés, hogy a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozik a kérdésben jelzett személy nem a betöltött munkakörtől függ, hanem attól, hogy közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban alkalmazzák-e. Amennyiben állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben foglalkoztatják a gyógypedagógiai asszisztenst, akkor valószínűleg közalkalmazotti jogviszonyban áll, és akkor a Kjt. szabályait kell alkalmazni esetében.
A munkaidő vonatkozásában természetesen az Mt. általános szabályai érvényesülnek, a gyógypedagógiai asszisztens esetében ugyanúgy, mint a pedagógusoknál. Tehát a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott és munkavállaló munkaideje napi nyolc, heti negyven óra. A gyógypedagógiai asszisztensnek azonban, tekintettel arra, hogy nem pedagógus munkakörről van szó, nincsen heti kötelező óraszáma.
Ugyancsak nem vonatkozik a gyógypedagógiai asszisztensre a Vhr.-nek a pedagógusok szabadságának kiadását szabályozó 10-11. §-ai. Közoktatási intézményekben csak a Vhr. mellékletében felsorolt pedagógus-munkakörökben foglalkoztatottak jogosultak az oktató és nevelő munkát végzőket megillető pótszabadságra.
 
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta s.k.
főosztályvezető-helyettes
muczatunde üzenete
2007.05.27. 22:50
Tisztelt OM!

Tanítónő vagyok, drámapedagógusi másoddiplomával. Hat éve dolgoztam Művészeti iskolában másodállásban. A KT.17§-nak módosítása értelmében 2007/2008. évtől nem dolgozhatok. Kérdésem a következő: a törvénymódosítóknak mi volt azzal a célja, hogy csak tanár, vagy művész taníthat? Ezeknek az iskoláknak a zömében a tanulók 6-12 éves korúak, ez pedig a tanítók kompetenciája. Arról nem is beszélve, hogy a tanító az 5.-6. osztályba is feltaníthat szeptembertől. Számomra nagyon nagy az ellentmondás.Vagy az áll a háttérben hogy csak így lehet jelentősen feszámolni a művészeti iskolákat?
Sajnos megnyugtató válaszra tudom nem számíthatok, mégis kérném Önöket, hogy válaszoljanak! Ha a kistanítványaim majd kérdik, hogy miért nem játszunk tovább, legyen mit mondanom nekik!
Tisztelettel: Tanító néni
A Szerkesztők üzenete
2007.05.25. 12:13
Tisztelt "Kata47"!
A kérdésből megállapítható, hogy az óvoda nem minősül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 20. § (2) bekezdése szerinti gyógypedagógiai intézménynek, másrészről a fogyatékos gyermekeket együtt nevelő óvodai csoportban a gyermekek aránya nem éri el a gyermekek 33 %-át, amelyet a törvény 1. számú melléklet Harmadik rész II/1. pontja jelöl meg feltételként ahhoz, hogy az óvodapedagógus kötelező óraszámára a fogyatékos gyermekek óvodájában pedagógus-munkakört betöltők heti 19 óra kötelező óraszámát alkalmazzák.
 
A Kt. 1. számú melléklet Első része azokban az óvodákban, ahol a többi gyermekkel együtt fejlesztik a fogyatékos gyermekeket, utazó gyógypedagógust (logopédus, pszichológus, konduktor) biztosít legalább heti öt óra foglalkoztatás keretében, nyolc gyermekenként.
 
Mindezekből következik, hogy az adott esetben az óvodához önálló gyógypedagógus létszám biztosítása nem kötelező. A csoportban dolgozó óvodapedagógus óraszáma nem változik, ha a fogyatékos gyermekek aránya alatta marad a 33 %-nak. Fejlesztő óvodapedagógus munkakört a Kt. 1. számú mellékletének - pedagógus-munkaköröket és az ahhoz tartozó kötelező óraszámokat megállapító - Harmadik rész I/B. fejezete nem tartalmaz.
 
A kötelező óraszám csökkentésére a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/5. pontjában írt feltételekkel van lehetőség. Ha teljes óraszámot tölt csoportban, a külön tartott fejlesztések jogalapját és díjazását meg kell különböztetni az óvodapedagógusi munkakörtől.
 
Üdvözlettel:   
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2007.05.24. 16:34
Tisztelt Tancsi!
 
Az Ön által leírtak alapján nem biztos, hogy a törvény értelmében állították össze a pedagógiai programot, illetve helyi tantervet. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 28. § (4) bekezdése és 29. § (2) bekezdése a következőket írja:
"Tizenharmadik évfolyamon fejeződhet be a nevelés és oktatás a gimnáziumban (szakközépiskolában) akkor is, ha a kilencedik évfolyamon legalább a kötelező tanórai foglalkozások negyven százalékának megfelelő időkeretben idegen nyelvből, illetve a nemzetiségi és a kisebbségi nyelvből intenzív nyelvi felkészítés folyik, továbbá a gimnázium a tizedik-tizenharmadik évfolyamon emelt szintű oktatás keretében felkészíti a tanulót az adott nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga letételére."
 
Ebből az következik, hogy a nyelvi előkészítő évfolyam után biztosítania kell a tanulók számára, hogy az intenzív képzés keretében tanult nyelvet a 10-13. évfolyamokon heti 5 órában tanulják, mert a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet 3. § (5) bekezdés b) pontja ezt az óraszámot írja elő.
 
Üdvözlettel,
Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes
 
A Szerkesztők üzenete
2007.05.24. 16:30
Tisztelt Reni!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a tanuló kötelességévé teszi a kötelező és a választott tanórákon, foglalkozásokon való részvételét. A mulasztást igazolni kell. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 20. §-a szerint ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen  az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában - így a nulladik évfolyamon is - a kettőszázötven tanítási órát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola a tanév során eleget tett a szülőt értesítő kötelezettségeinek. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
A teendők megbeszélése végett javasoljuk mielőbb felkeresni az iskola igazgatóját.
 
Üdvözlettel:
Csillag Márta
főosztályvezető
 
bacsatamas üzenete
2007.05.24. 10:33
T.OM!Van egy 8 éves kisfiam, aki speciális nevelési igényű.
Nagyon sok mindenhez van tehetsége/matematika, földrajz, csillagászat/, ugyanakkor figyelemzavaros. Nehezen motiválható. A kérdésem, hogy kötelezhetnek-e a magántanulói státusz további fenntartására?/2007.jan.8-óta van ebben a státuszban/Szeretném osztályba íratni, mert feltétlenül vissza kell mennem dolgozni. Az iskola nem ad befogadó nyilatkozatot,/a szakértői bizottság papírjára vár/,a bizottság pedig arra, hogy az iskola beveszi-e. Addig nem tudják kiadni a papírját, amíg nem tudok megnevezni egy iskolát, ami hajlandó felvenni.Nekem pedig égető a dolog, mert egy keresetből nem tudunk megélni, ráadásul albérletet kell fizetnem.
Előre is köszönöm a válaszát
Bacsa Tamásné
A Szerkesztők üzenete
2007.05.23. 16:43
Tisztelt Dr. Fintha Attila!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 17. § (8) bekezdéséhez a következő átmeneti rendelkezés kapcsolódik:
"128. § (20) A 2012/2013. tanítási év végéig az ötödik-hatodik évfolyamon, továbbá emelt szintű oktatás esetén az e törvény 17. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az első-negyedik évfolyamon, a nem szakrendszerű oktatásban pedagógus-munkakört tölthet be az a tanár, aki 2004. szeptember 1-jéig legalább öt év gyakorlatot szerzett az első-negyedik évfolyamon."
 
Amennyiben tehát rendelkezik az első-negyedik évfolyamon 2004. szeptember 1-jéig megszerzett legalább 5 év gyakorlattal, a fent jelzett időpontig az előírt továbbképzést nem kell elvégeznie.
A pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. r. 4. §-ának - Ön által idézett - (2) bekezdésével nincs ellentétben a Kt. 17. §-ának (8) bekezdése, ugyanis a kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdése szerint a pedagógus akkor is részt vehet a rendelet szerinti továbbképzésben, ha nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá - pl. már elmúlt 50 éves -, illetve ha már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit.
A szóban forgó továbbképzésben való részvétel nem kötelező, azonban ha nem vállalja, nem kaphat beosztást a nem szakrendszerű oktatásra 2013. szeptember 1-je után, feltételezve, hogy addig az előírt gyakorlata alapján részt vehet az 5-6. évfolyam nem szakrendszerű oktatásában.
 
Üdvözlettel:   
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2007.05.23. 16:33
Tisztelt "mentornő" és "budai2"!

Az Útravaló Ösztöndíjprogramot mindezidáig a Tempus Közalapítvány kezelte. A továbbiakban a program átkerül az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához. Az átadás-átvétel miatt az ösztöndíj kifizetések sajnos csúsznak, várhatóan június első hetében a támogatás megérkezik az intézményekhez.
 
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Üdvözlettel:
Varró Gabriella
szakértő
Esélyegyenlőségi és Nemzetiségi Főosztály
 
A Szerkesztők üzenete
2007.05.23. 16:30
Tisztelt "Safira"!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 17. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak szerint napközi otthoni és tanulószobai foglalkozáson az iskolatípusnak, kollégiumban az érdekelt iskoláknak megfelelő, a jelzett 17. § (1) bekezdés b)-f) pontjaiban felsorolt vagy szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus, pedagógia szakos, illetve nevelőtanár szakos pedagógus alkalmazható.
A Kt. 17. § (1) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy:
"17. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelő felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következők:
b) az iskolai oktatás első-negyedik évfolyamán tanítói, konduktor-tanítói, konduktori (a továbbiakban a konduktori és a konduktor-tanítói végzettség együtt: konduktor), ha az iskolában a helyi tantervben foglaltak alapján meghatározott műveltségi területen emelt szintű oktatás folyik, a művészetek, az idegen nyelv, a nemzetiségi és etnikai kisebbségi nyelv és irodalom, a testnevelés és sport műveltségi területek tantárgyaihoz tanítói vagy tanári;
c) az iskolai oktatás ötödik-hatodik évfolyamán a tantárgynak, illetve - a Nemzeti alaptantervben meghatározott - műveltségi területnek megfelelő szakos tanári vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói;
d) az iskolai oktatás hetedik-nyolcadik, továbbá a középiskola kivételével a kilencedik-tizedik évfolyamán a tantárgynak, illetve - a Nemzeti alaptantervben meghatározott - műveltségi területnek megfelelő szakos tanári;
e) középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgynak, illetve - az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott - műveltségi területnek megfelelő szakos egyetemi szintű tanári vagy készségtárgyak esetén a tantárgynak, műveltségi területnek megfelelő tanári;
f) szakközépiskolában a szakmai előkészítő ismereteket oktató pedagógusnak
- a kilencedik-tizedik évfolyamon a képzés szakirányának megfelelő tanári, ilyen tanárképzés hiányában a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú,
- a tizenegyedik-tizenharmadik évfolyamon a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű tanári, ilyen tanárképzés hiányában a képzés szakirányának megfelelő főiskolai szintű tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú;"
 
Fentiek alapján tehát egyértelmű, hogy főiskolai és egyetemi szintű pedagógus végzettséggel (a jelzett szakképzettségekkel) lehet napközi otthoni, illetve tanulószobai foglalkozást tartani.
Az egyetemi szintű végzettségnek megfelelő besorolásra pedig a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm.rendelet melléklete is lehetőséget ad.
 
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2007.05.23. 16:24
Tisztelt "sportovi"!
 
Arra kérdésre, hogy úgy jöjjön létre óvoda, hogy az igazgató kinevezéséig nincs székhelye az óvodának, a válasz egyértelműen nem. A hatályos jogszabályok alapján nem lehet létrehozni óvodaközpontokat, igazgatóságokat, hanem óvodai feladatot ellátó óvodát, amelynek esetleg több tagintézménye, feladatellátási helye van. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának (1) bekezdés 35. pontja szerint "székhely: az az alapító okiratban meghatározott, a közoktatási intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely, ahol a közoktatási intézmény képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezető munkahelye található."
Tekintettel arra, hogy jogutódlásról van szó, az intézmény egy napot sem lehet vezető és székhely nélkül.
Tájékoztatom, hogy a közoktatási törvény kimondja: ha az alapító okiratban bekövetkezett változás érinti az intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,  akkor az már intézményi átszervezésnek számít.
Az intézményi átszervezés körüli tájékozatlanság feloldására javaslom szakértő véleményének kikérését. Addig is tájékoztatom, hogy a közoktatásról szóló törvény 102. §-a alapján a fenntartónak a döntése előtt ki kell kérni a jogszabályban meghatározott szervek, személyek véleményét, majd ezt követően elfogadja az alapító okiratot.
Többféle módon lehet 9-11 intézményből egyet létrehozni, pl. jogutóddal teljesen újat vagy átszervezéssel egy székhelyintézmény okiratának módosításával és a többi jogutód megszűnésével. Az új esetén új OM azonosító kell, új törzskönyvi szám, új pályázat útján kiválasztott vezető.
 
Üdvözlettel,
Simon Henrietta
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatás-igazgatási Osztály
kata47 üzenete
2007.05.21. 17:02
Tisztelt Szerkesztők!


Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm! Kérdésemre még nem kaptam választ.
A Szerkesztők üzenete
2007.05.17. 16:33
Tisztelt "Diddl"!
 
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat)12. § (1) bekezdése rendelkezik az érettségi vizsgára bocsátás feltételeiről:
 "Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a tantárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Ez alól a feltétel alól mentesülnek azok a tanulók, akik az e rendelet 41. § (5) bekezdése szerint tanulmányi versenyeredményükkel teljesítették az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit. Az érettségi bizonyítvány megszerzése, illetve a tanulói jogviszony megszűnése utáni érettségi vizsgán bármely vizsgatárgyból - idegen nyelv esetén a Magyar Köztársaság területén középiskolában oktatott tantárgyból - tehető érettségi vizsga."
 
A vizsgaszabályzat megengedi, hogy azokból a vizsgatárgyakból érettségi vizsgát tegyen az érettségi vizsgára jelentkező, amelyekből teljesítette a vizsgára bocsátás feltételeit, azonban annak fajtáját rendesről előrehozott érettségi vizsgára kell változtatnia. Hivatkozási alapja a vizsgaszabályzat 12.§ (14)-(15) bekezdéseinek rendelkezése szerint:
"(14) Ha a jelentkező az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát azért nem kezdheti meg, mert nem teljesítette a vizsgára bocsátás feltételeit, a jelentkezését törölni kell. A törlésről az igazgató határozatot hoz.
(15) A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját előrehozott érettségi vizsgára kell változtatni, ha rendes érettségi vizsgára jelentkezett, azonban nem tudta befejezni a középiskola utolsó évfolyamán a tanulmányait."
Üdvözlettel,
a szerkesztők
Varga Ildikó üzenete
2007.05.17. 13:31
Tisztelt szerkesztők!
Iskolánk(általános iskola) Ped. programjában jelenleg a fizika, kémia tantárgyak heti óraszáma 1,5.
Az oktatási törvény módosítása ad-e lehetőséget arra, hogy tömbösítve tanítsuk ezeket a tantárgyakat, azaz egyik félévben heti 3 órában az egyiket, másodikban pedig szintén heti 3 órában a másik tantárgyat tanítsuk?
Amennyiben lehetséges ez a megoldás, további kérdésem merül fel: a nyolcadikosok felvételi jelentkezési lapjára milyen I.félévi eredményt írhatunk az első félévben nem tanított tárgyból?
arpad üzenete
2007.05.17. 09:45
Tisztelt Szerkesztők!
Milyen jogszabályok és rendeletek szabályozzák az iskolaotthonos osztályok működését?
Hogyan kell/lehet kialakítani az iskolaotthonban a munkarendet,ha szeptembertől a tanítók kötelező heti óraszáma 22 óra lesz?
Válaszukat előre is köszönöm!
kata47 üzenete
2007.05.17. 09:01
Tisztelt Szerkesztők!


Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm! Kérdésemre még nem kaptam választ.
budai2 üzenete
2007.05.17. 08:31
Tisztelt Mentornő!
Az előzetes tájékoztatásban április közepe volt megjelölve a kifizetésnek... azóta sincs sehol semmi, érdeklődésünkre azt válaszolták, hogy a MINISZTÉRIUM NEM UTALTA még az összeget A TEMPUS számlájára roppant érdekes!!!
A Miniszterünk mindennel foglalkozoik mostanában csak az oktatással nem, én még örültem is ( már bánom ) amikor ő lett a tárca vezetője, de mint boly sokszor mostanában most is tévedtem... egy sorstárs!
mentornő üzenete
2007.05.16. 15:36
A minisztérium honlapján kiemeltként említik az Útravaló ösztöndíjprogramot. Ehhez képest a második félévre szóló támogatásnak még se híre, se hamva. A 12-ikesek már el is ballagtak, milyen jól jött volna az igencsak rászoruló családoknak az a kis pénz...Lehet úgy adni valamit, hogy azt a megajándékozott megalázásként élje meg. Mit mondjak a folyamatosan érdeklődő szülőknek? Én szégyellem magam, nem tudom, ki helyett...
  
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok