2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  
  
A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 14:42

Tisztelt "hatalmas"!

A közoktatási bizonyítvány közokirat. Kitöltésére vonatkozó kötelező előírásokat a bizonyítvány-nyomtatvány kitöltési utasítása tartalmazza. A tantárgyak helyi tantervben szereplő éves óraszámait azért kell a bizonyítványba beírni, hogy a több tantárgy műveltséganyagaiból összeállított helyi, egyedi tartalmú és nevű tantárgyak esetén is biztonságosan megállapíthatóak lehessenek a tanuló által tanult ismeretek.

Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 14:40

Tisztelt "szfeeca"!

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésének értelmében:

„(7) A felügyelő tanárt, a vizsgáztató tanárt és a vizsgabizottság jegyzőjét az igazgató bízza meg. Amennyiben az igazgató vizsgáztató tanár, megbízását az iskola fenntartója adja ki. Ilyen megbízás akkor adható, ha az igazgató a vizsgaszervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos feladatait átadta helyettesének vagy más megbízottjának.”

A vizsga helyszínét is a vizsgát szervező intézmény igazgatója határozza meg, amelynek értelmében nem sért „emberi jogokat” a vizsga helyszínéről történő tájékoztatás.

Üdvözlettel,
a szerkesztők

szegokri üzenete
2009.01.26. 11:57
Tisztelt Szerkesztők!
Kérdésem a pedagógusok szabadságára vonatkozóan:
Tanítóként dolgozom, és a bérpapíromon évi 44 nap szabadság van feltüntetve. 6 éve dolgozom, gyermekem nincs. Mindenhol 21+25 nap pótszabadságról olvasok. Emiatt decemberben minden előzetes tájékoztatás nélkül 3 nap fizetés nélküli szabadnapot számoltak, ami 12000 Ft levonással járt az amúgy sem magas béremből. Törvényes ez az eljárás? Járható út lenne, ha a nyári szabadság terhére ledolgoznám azt a 3 napot? Hiszen nem mi alakítjuk a tanítás nélküli munkanapokat. Ráadásul július 1-jéig bejártunk dolgozni, és így sem lett elég a szabadság. Más iskolákban ezt hogyan oldják meg? Több kollégát is érint, várjuk válaszukat. Köszönjük!
c.otto üzenete
2009.01.26. 09:39
Kedves Rianna!
A dolog nem ennyire egyértelmű! Nem írta, hogy milyen típusú iskoláról van szó a kérdéses esetben. Ugyan is amennyiben az enyhe értelmi fogyatékos tanuló középiskolában, szakképzés keretében tanul tovább, a szakmai-és vizsgakövetelmények a szakképző évfolyamokon kötelezően egyes szakmákban előírják a nyelvi vizsgák meglétét. Ebben az esetben a vizsga alól felmentés nem adható, csak a törvény által biztosított lehetőségeket(pl. több felkészülési idő) veheti igénybe a tanuló. Ennek értelmében a nyelvből felmenteni nem lehet.
Vaci üzenete
2009.01.24. 15:18
Tisztelt Szerkesztők!
A kérdésem a következő: Ha valaki rendelkezik pl. kémiából egyetemi tanári végzettséggel, de matematikából csak főiskolai tanári végzettsége van, akkor a középiskola 9-12. osztályaiban taníthatja törvény szerint a matematikát? Lehet úgy értelmezni, hogy van egyetemi tanári végzettsége, van az adott tantárgynak megfelelő tanári végzettsége is. Vagy ebben az esetben törvény szerint csak kémiát taníthat 9-12. évfolyamokon, matematikát csak általános iskolában? Előre is köszönöm.
icukaka üzenete
2009.01.22. 21:45
Tisztelt Szerkesztők! 2003-ban Tanítóképző Főiskolán szerzett informatika műveltség területtel jár-e számítástechnika pótlék a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 15.§ (2) h)alapján annak az iskolaotthonos tanítónak, aki mem tanít informatikát, de a szerzett ismereteket tanítási órákon és szabadidős foglalkozásokon alkalmazza?
kabe96 üzenete
2009.01.22. 17:55
Tisztelt szerkesztőség!
Kérdeésem az lenne, hogy milyen alapon lett eltörölve a szóbeli felvételi középiskolákba(legalábbis 6 osztályosban)??? én egy alternatív iskolába járok, ahol ez fontos lenne, de egyébként is érdekelne.

Válaszukat előre is köszönöm: K.Balázs
Rianna üzenete
2009.01.22. 07:13
Kedves Csigabiga!
Én is gyógypedagógus vagyok, szerintem sem kell idegen nyelvet tanulni ezeknek a gyerekeknek, de nálunk az iskolavezetés más véleményen van. Ezért kellene valamilyen "hivatalos" vélemény is.
csigabiga üzenete
2009.01.21. 18:32
Kedves Rianna!
Gyógypedagógus vagyok és az enyhe értelmi sérült gyermekek nem tanulnak idegen nyelvet. Nem kell könyvet rendelni.
Üdvözlettel Csigabiga
Rianna üzenete
2009.01.20. 19:46
Tisztelt szerkesztőség!
enyhe értelmi fogyatékos gyerekeknek kell-e idegen nyelvet tanulni. Hamarosan itt a tankönyvrendelés, kell-e számukra is könyvet rendelni.Hatalmas lemaradásaik vannak a magyar nyelv területén is, van aki még a betűket sem ismeri.
Válaszukat előre is köszönö: Rianna
radimagdi üzenete
2009.01.20. 14:31
Tisztelt Szerkesztőség!
Elvégeztem a nem szakrendszerű oktatáshoz szükséges 120 órás képzést. Csoport társaim szerint igazgatónk magasabb fizetési fokozatba sorolhat ezáltal engem. Kérdezném, hogy ezt a törvény szabályozza-e.
Köszönettel: Rádi Magdi
zstothagi üzenete
2009.01.18. 08:56
Tisztelt Szerkesztók!
Az előző kérdésemben néhány dolgot elírtam. Férjem jelenleg is megkapja a három szakért járó 10%-ot, de helyettesítésért nem kap őradíjat.
zstothagi üzenete
2009.01.16. 19:16
Tisztelt Szerkesztők!
Szeretném megkérdezni Önöktől, hogy 1983-ban szerzett technika szakos középiskolai tanári diplomával lehetséges-e középiskolában az informatika tantárgyat tanítani?
Férjem matematika-fizika szakos középiskolai tanár, később a technika szakot is elvégezte. Iskolánkban kezdetek óta tanítja az informatika tantárgyat, így a harmadik szakképesítésért járó 7%-ot is megkapta. Jelenleg is tanít 3 órában informatikát szakiskolásoknak, de például, ha helyettesíteni megy be az informatika szakos kollegát, nem tekintik szakszerűnek ezt a helyettesítést, és így csak felügyeletet lát el ingyen. Mindemellett persze a 7%-os keresetkiegészítést sem kapja, mondván nem szakosként tanítja a tárgyat. Kérdem Önöktől, jogszerűen jár el el a z igazgató ebben az esetben. Válaszukat lőre is köszönöm!
agnes600121 üzenete
2009.01.15. 15:56
Tisztelt Szerkesztők!
Tantestületünket mélységesen felháborította a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok pótlékával kapcsolatos rendelet. Tudomásunk szerint csak azok pályázhatnak a pótlékra, akik részt vesznek az integrációs vagy képesség-kibontakoztató programban. Mi is pályáztunk, hiszen már több mint 3 éve megfelelünk minden feltételnek, sőt mondhatom, hogy Baranya megyében kiemelkedően végezzük a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel végzett munkánkat. A pályázatunkat a következő indoklással utasították el: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. § (1) bekezdés a) pontja szerint nem indítható integrációs felkészítés, ha „az iskolában, tagiskolában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók osztályon, osztálybontás esetén, csoporton belüli aránya az intézmény bármely osztályában, csoportjában meghaladja az ötven százalékot”. Azért léptük túl a megengedett %-ot, mert egy számot elírtunk, vagyis formai hibát vétettünk. A hibát korrigálni nem lehetett. Tehát kb. 6 millió forinttól elesett iskolánk és most még a bérpótlékot sem kapjuk meg. Felháborító, hogy a pótlékot csak azok kapják meg, akik ezen a pályázaton nyertek. Nem értjük, ha pótlék, akkor miért kell megpályázni? Miért nem jár automatikusan azoknak a tanároknak, akik a feltételeknek megfelelnek? Miért büntetik azokat az iskolákat, ahol több a halmozottan hátrányos helyzetű gyerek? Miért nem lehet egy apró hibát korrigálni, amikor milliókról van szó? Miért nem tudták előre az iskolák, hogy mi alapján fogják elosztani ezt a pótlékot? Számos kérdés merül fel bennünk, és csalódottan tapasztaljuk, hogy megint átvertek bennünket!

Üdvözlettel: Ágnes
c.otto üzenete
2009.01.14. 09:46
Tisztelt Szerkesztők!
Munkaügyi kérdésben szeretném kikérni véleményüket. Középiskolánkban az alábbi helyzet válik egyre tarthatatlanabbá.
Egy szakoktató kollégánk (közalkalmazotti jogviszonyban)több mint egy éve táppénzen tartózkodik. A táppénzét a hivatalos tanév szüneteiben megszakítja, így az nem folyamatos. Ha helyesen értelmeztem a törvény által leírtakat, a táppénzes időszakok így össze nem adhatók, ezért a munkavállalónak jogviszonyát iskolánk megszüntetni nem tudja. A szünetekben csak a munkaköri leírásának megfelelő munkára lehetne kötelezni, viszont ekkor értelem szerűen gyakorlati oktatás nem folyik. Ő státuszban van, helyette a létszámkeretünk végessége miatt felvenni más személyt nem tudunk, viszont a helyettesítő kollégák leterheltsége nagyon magas.
MEDDIG MEHET EZ ÍGY MÉG? A kollégát őszintém sajnálom valós betegsége miatt, de az iskola érdekeit is szem előtt kell tartanom, és egyre nehezebben tudjuk biztosítani a kialakult viszonyok muiatt az oktatás zavartalanságát.
Előre is köszönöm válaszukat!
Susmus üzenete
2009.01.12. 20:12
Tisztelt Szerkesztők!

10 éve tanítok a felső tagozatban. Most tettem szakvizsgát az egri főiskolán:Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája, oklevél száma 544-TK/2008.Az lenne a kérdésem, hogy taníthatok -e a jövő tanévben az 5-6.évfolyamon nem szakrendszerű oktatásban? Vagy el kell végeznem a 120 órás továbbképzést? Melyik rendelet, törvény vonatkozik a helyzetemre? Köszönöm a segítséget!
A Szerkesztők üzenete
2009.01.12. 16:07

Tisztelt Neményi János!

Telefonon már részletesen tájékoztattuk arról, hogy a gyermek láthatásával, az elvált szülők és a gyermek együtt töltött idejének szabályozásával kapcsolatos kérdésekben az érvényes jogszabályok alapján a bíróság jogosult állást foglalni. A gyermek számára is kedvező lenne, ha ezek a kérdések nem viták, hanem megállapodás keretében rendeződnének. Az érvényes jogszabályok világosan rendelkeznek az iskolai szünetek időtartamáról, a felek egymás közötti nézeteltéréseivel kapcsolatosan nem tudunk állást foglalni. Tájékoztatásul közöljük az érvényes rendelkezéseket.

A 2008/2009. tanév rendjéről szóló17/2008. (V. 9.) OKM rendelet 3. § (2) bek. szerint a téli szünet 2008. december 22-től 2008. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2008. december 20. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2009. január 5. (hétfő).

A 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet szerint december 20. munkanap, december 24. pihenőnap.
A 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelet 2. §-a szerint január 2. pihenőnap, január 10 munkanap.

A tanév rendjéről szóló rendelet szerint a nevelőtestület öt, illetve hat tanítási napot tanítás nélküli munkanapként használhat fel:
3. § A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt - a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban és szakközépiskolában hat - munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
(4) Az iskola a szorgalmi idő kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, illetőleg a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.01.12. 16:04

Tisztelt "1955"!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 13. §-a (2) bekezdésének d) pontja a szülőt arra kötelezi, hogy rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. A gyermek iskoláztatásával kapcsolatos szülői kötelezettségek elmulasztása esetén az iskola igazgatója az önkormányzat jegyzőjének, illetve a gyermekjóléti szolgálatnak a segítségét kérheti.
A törvény nem hatalmazza fel a pedagógust arra, hogy a szülőket otthonukban felkeresse. Az igazgató családlátogatást elrendelő intézkedése jogszabályi szempontból aggályos.

Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.01.12. 16:02

Tisztelt "Wirnhardt"!

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §-ának (10) bekezdése szerint az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt.
- A törvény 66. §-ában foglaltak alapján általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető.

Hasonló témában tett fel kérdést a másik topicon, az ott feltett kérdésére a részletes választ ott találja.

Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.01.12. 15:52

Tisztelt "zinedinefigo"!

A kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés szabályait a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 118. § (10)-(12) bekezdései tartalmazzák. A hivatkozott előírások alapján a közoktatási intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését, illetve - a helyettesítést kivéve - az átmeneti többletfeladatok ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minőségi munkavégzést (a továbbiakban: kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés).
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítható - a közoktatási intézmény bármely alkalmazottja részére - egy alkalomra, illetőleg meghatározott időre. A meghatározott időre szóló kereset-kiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni. A kereset-kiegészítés megállapításánál figyelembe kell venni a vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének eredményeit.
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a kollektív szerződésben, ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni.
A kereset-kiegészítésre való jogosultság legfeljebb egy nevelési évre, egy tanítási évre szólhat. A kereset-kiegészítést ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja.
A kereset-kiegészítésre való jogosultság megállapítása során előnyben kell részesíteni azt, aki az intézményi teljesítményértékelés alapján az előző nevelési évben, tanítási évben kereset-kiegészítésben részesült, feltéve, hogy a minőségirányítási programban meghatározott ciklusidő nem telt el, és a munkáltató megítélése szerint teljesítményével ismét kiérdemelte azt.
Az intézményfenntartónak valamennyi közoktatási intézményét figyelembe véve kell megterveznie a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetét. Az összeg meghatározásának számítási alapja az éves költségvetésről szóló törvényben egy főre meghatározott összeg és a nevelési-oktatási intézményekben, valamint a pedagógiai szakszolgáltatást ellátó intézményekben pedagógus munkakörben, a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak létszámának szorzata.

A fenntartónak az így meghatározott összeget az érintettek létszámának megfelelően szét kell osztania az intézmények között, tehát nem fordulhat elő, hogy a székhelyintézmény alkalmazottai részesülnek, a tagintézményben dolgozók pedig nem részesülnek a juttatásban. A székhely és a tagintézmény ugyanis szervezetileg egy intézménynek számít.

Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.01.12. 15:40

Tisztelt "losztrisz"!

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 109. §-a szerint a 18 éves korig tartó tankötelezettség külön engedély nélkül teljesíthető külföldi oktatási intézményben. Ez azt jelenti, hogy külföldön is be kell iratkozni az ottani középiskolába, és a tankötelezettség teljesítését igazolni kell. Amennyiben a külföldre távozó tanköteles korú tanuló tanulói jogviszonyban áll valamelyik magyarországi oktatási intézménnyel, ott kell bejelentenie, hogy tankötelezettségét külföldön teljesíti. Az iskola szünetelteti tanulói jogviszonyát, visszatérésekor pedig az iskola igazgatója dönt arról, hogy tanulmányait milyen feltételekkel, melyik évfolyamon folytathatja. Szükségesnek bizonyulhat különbözeti vizsga letétele is.
Amennyiben a tanuló nem áll tanulói jogviszonyban magyarországi közoktatási intézménnyel, a lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének kell bejelentenie, hogy tankötelezettségét külföldön teljesíti. Hazatérésekor pedig meg kell keresnie annak az iskolának az igazgatóját, ahol tanulmányait folytatni kívánja. Felvételéről, a felvétel feltételeiről az iskola igazgatója dönt.
A közoktatási törvény 111. §-a szerint a külföldre vitt magyar bizonyítványt az iskola fenntartója hitelesíti, felülhitelesítését pedig az oktatásért felelős miniszter (a minisztérium ügyfélszolgálata), a külpolitikáért felelős miniszter és az okirat felhasználása szerinti állam magyarországi külképviselete hitelesíti felül.

Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

Gazdasági vezető üzenete
2009.01.12. 09:45
T.C!
Szociális és munkaügyi miniszter 22/2008. (XII.31) SzMM rendeletének 19§-ban a mérlegképes könyvelői oklevelet szakvizsgával egyénértékűként fogadja el. Ez az egyenértékűsítés a képesítésre vonatkozik vagy csak azokra akik,a NSzFI, OMFI, RKK, és SzMI közalkalmazottai közé tartoznak. Várható-e hogy a közoktatásban dolgozó gazdasági vezetők G osztályba sorolhatóak. Köszönettel: Lampert Andrea
asdu49 üzenete
2009.01.11. 22:36
Tisztelt Szerkesztők!
12 évi vállalati munkaviszony, majd azt kővető 32 évi közalkalmazotti munkaviszonnyal, 60 évesen, nyugdíjba vonulásom alkalmával igényelhetem-e a negyven évet elismerő jubileumi jutalmat?
Válaszukat köszönöm!
Szívélyes üdvözlettel:
asdu49
maria621 üzenete
2009.01.09. 13:36
Tisztelt szerkesztők!
Unokámat az édesanyja egyedül neveli,de mivel én nem dolgozzom ,besegítek neki.6 éves lesz Január 18-án.2 éve jár oviba,és mennénk iskolába.Olvastam,hogy az óvodának nem kötelessége a gyerekeket az iskolára felkészíteni.Szeretném megkérdezni,akkor az iskolába miért csak ők dönthettik el
,hogy a gyerek iskola érett-e?Ők napi 5 órát vannak vele,én az egész életemben.Tanultam Gyermekvédelmi Felügyelő szakot ,szociális munka kérdésekben is otthon vagyok.Régen a nagycsoport volt az iskolára való felkészítés!!!Óvonő mindent kitalál,csak hogy vissza fogja a gyerekeket.Tavaly olyan középsös óvis csoprtba jártunk,ahol 3-5-éves korosztály volt,Idén kértem a nagycsoportba rakják,ez a nagycsoport 25 gyerekből áll.25 gyerek már mind mehetett volna iskolába ,ha nem lenne ez a szabályzat:szociális beilleszkedés.Unokám tud öltözködni,ismeri a számok fogalmát,betükkel ismerkedünk,jó a szó kimondó készlete,csak egy baj van ,ha valakit a szívébe zár,nagyon ragaszkodik hozzá.Játszik másokkal is,de a barátnő kérdés az ő számára szent.Nevelési Tanácsadóba kell vinnem a gyereket,de mi van ha ott csak az óvónéni leirását veszik figyelembe.Szeretnék tanácsot kérni!Óvódában miért módósitották meg a törvényt?20 éve nem így volt.
Üdvözlettel :nagymama
Fülig üzenete
2009.01.09. 12:55
Tisztelt szerkesztők!
TIK-es kérdésem lenne: Táppénzen volt a pedagógus.

1.A kieés miatt levonható órák számát úgy állapítjuk meg, annyit vonunk le, amennyivel az adott napon meg volt bízva a pedagógus.(?)


Vagy:

2.A kötelező órák száma/5 (esetünkben ez 22/5= 4,4), illetve, ha kevesebb volt ennél, akkor a tényleges óraszám.

Köszönöm!
cserzsi52 üzenete
2009.01.09. 11:49
Tisztelt Szerkesztők !
Kérem sziveskedjenek az alábbi probléma megoldásában segítséget nyújtani.
A közalkalmazott munkaköre ápoló, valamint ellátja a kollégiumban az ifjuságvédelmi feladatokat. Az alábbi képesítésekkel rendelkezik:szakközépiskolai érettségi-általános ápoló és szakasszisztens képesítéssel, valamint gyermekápolói szakképesítéssel és tanárképző főiskolai végzettséggel,szociálpedagóia szakon. A besorolását F fizetési osztályba készítettük el, valamint szakmai szorzóként 7 %-os
illetménynövekedést állapítottunk meg részére. Helyesen soroltuk-e be a közalkalmazottat ? Az ápolói képesítése elfogadható-e további szakképesítésként ebben az esetben. Kérem szíveskedjenek álláspontjukat mielőbb közölni.
Tisztelettel:
Cserzsi52
Gabi60 üzenete
2008.12.27. 19:37
Tisztelt Szerkesztők!
A kötelező hétévenkénti továbbképzéssel kapcsolatos a kérdésem. 1984-ben szereztem első diplomámat, de pedagógusként csak 2003. szeptemberétől dolgozom. 2006. januárjában ujabb diplomát szereztem. 2010 decemberében betöltöm az 50. életévemet. Kérdésem az, hogy nekem részt kell-e még vennem továbbképzésen illetve, ha szeretnék pedagógus szakvizsgát tenni ezt a munkáltatóm támogathatja-e ?
Válaszukat előre is köszönöm!
Kívánok Önöknek boldog új esztendőt munájukhoz sok sikert!
Tisztelettel:Horváthné
pdibolya üzenete
2008.12.25. 15:03
Tisztelt Szerkesztők!

Pedagógusként dolgozom, jelenleg G kategóriába vagyok sorolva( főiskolai diploma, pedagógus szakvizsga).Szeptembertől szeretnék mesterképzésre jelentkezni, ha sikerül elvégeznem, milyen kategóriába léphetek, és a diploma megszerzésétől számítva mikor?
Válaszukat köszönöm!
Munkájukhoz jó egészséget kívánok a következő évben is!
Tisztelettel: Pappné
Fülig üzenete
2008.12.24. 22:41
Tisztelt Szerkesztők!
Köszönöm válaszukat. Kérem, bocsássanak meg nekünk, ha egyszerű, profán dolgokat is kérdezünk. Higyjék el, itt a "frontvonalban" nem túl könnyű a helyzet. Én személy szerint akkor lennék boldog, ha "elfogynának" a kérdezők.
Kívánok minden munkatársuknak békés Karácsonyt, és boldog új évet.

Fülig
hatalmas üzenete
2008.12.22. 22:40
Tisztelt Szerkesztők!

Kötelező-e kitölteni a bizonyítványokban a tantárgyak évi óraszámát?

  
 32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok