2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  
  
ervint üzenete
2009.09.07. 18:07
Tisztelt Szerkesztők!

A korábbi években láttam olyan pályázatot/ösztöndíjat a honlapon, ami középiskolai tanév(ek) külföldön való eltöltéséről szólt.
Létezik még ilyen? Lesz esetleg a 2010/2011-es tanévben?

Köszönöm válaszukat.
Üdvözlettel: egy érdeklődő szülő
molacika üzenete
2009.09.07. 15:47
Tisztelt Szerkesztők!

Megvan németből az előrehozott érettségim és nem vagyok már tanköteles, ezért érdeklődeni szeretnék, hogy ilyen esetben be kell járni német órára vagy már nem, mert az érettségi felment az óralátogatás alól?

Válaszukat előre is köszönöm.
hajni70 üzenete
2009.09.07. 09:54
Tisztelt Szerkesztők!
Én "csak" egy szülő vagyok, arra szeretnék válasz kapni, hogy gyermekeim közti három év mért sok ahhoz, hogy használni tudják egymás tankönyveit?
Miért nem szabályozzák le a tankönyvek átdolgozási idejét?
Az idén is felháborodva tapasztaltam, hogy ugyan az a kiadó, ugyanaz a szerző páros, más külső, más képek, a szövegtartalom kb. 80%ban megegyezik 2006-2008-as kiadásban.
Rengeteget sporolhatna az ország, és mi is, ha ezt keretek közé szorítanák pl:5 évbe.
Köszönöm, hogy ezt elmondhattam, egy, de nem az egyetlen elkeseredett Szülő.
blili üzenete
2009.09.06. 15:12
Tisztelt Szerkesztők!

A heti óraszám pontos kiszámításával kapcsolatban érdeklődöm. Intézményvezetőm a következők szerint számol (iskolaotthonos, kéttanáros, "gurulós" modell, melynél mindkét osztályt tanító pedagógus óraszáma ugyanannyi): délelőtti tanítási órákat 45 percnek számolja, melyeknél az óra előtti szünet kötelezően díjtalanul ellátandó. Délutáni napközis, tanulószobai órákat, valamint az ebédeltetés, uzsonnáztatás, felügyelet idejét percekben összeadja, majd 90-nel osztja (mondván a tanítási órákon kívüli tevékenységeknél 90 perc egy óra), s kap egy újabb óraszámot. Így a délelőtti 45 perces órákat és a tanítási órákon kívüli tevékenységek idejéből (ahol egy óra 90 perc, például kettő 45 perces ebédeltetés ad ki egy órát) kapott óraszámot összeadja.
Helyes-e így számolni? A tanulószobai, napközis órák nem 60 percesek?
A törvény melyik paragrafusa rendelkezik a tanítási órák helyes kiszámításáról?
Válaszukat köszönöm. Tisztelettel: B. Lilien
gbubu üzenete
2009.09.05. 01:41
Tisztelt Szerkesztők!

Környezettan szakos egyetemi tanári végzettségem van.
Az a kérdésem, hogy taníthatok-e gimnáziumban kémiát és biológiát.
Másnak adott korábbi válaszukban azt írták, hogy ha a képző egyetem ad erről igazolást (mikor állást kerestem,nekem kiadták), hogy el kellett sajátítani a tantárgy oktatásának módszertanát, akkor jogosult vagyok e tantárgyak tanítására.(Kt. 127.§)
Tehát jól értelmezem, hogy környezettan szakos tanári végzettséggel taníthatok gimnáziumban kémiát és biológiát?

Válaszukat előre is köszönöm.
sanka üzenete
2009.09.04. 17:14
Tisztelt Szerkesztőség !
Alapfokú művészetoktatási intézményben tanítok zongorát.Miskolci szakközépiskolában szereztem zongorából érettségit 1982-ben, ezt követően a nyíregyházi tanárképző főiskolán az ének-zene történelem szakon folytatott tanúlmányaim ideje alatt 1986-ban zongora tárgyból 2 éves zongora módszertan tanulása után a műv. minisztérium által kiadott működési engedély szerint zongora oktatóként taníthatok. 157/1955./VIII.31/MT értelmében kaptam meg ezt a működési engedélyt. Kérem szíves tájékoztatásukat azzal kapcsolatban, hogy ezen engedély és a főiskolai diplomám együttesen megfelel e az oktatási törvény 127§ (1) a pontban foglalt követelményeknek ? Üdvözlettel : Sanka
czeglédi57 üzenete
2009.09.04. 09:25
T. Szerkesztőség!
Köszönöm a "gyors és pontos" válaszukat kérdésemre.
verenata üzenete
2009.09.03. 23:23
schneider márta asszonynak szánom:
a közlekedési múzeumba felvettek áthelyezéssel 3 embert. a gazd. ig. helyet megpályáztatták, ez rendben. az nem annyira, hogy a felvett nő évek óta nem is dolgozik, mert szülni volt, még a saját adóbevallását se tudja elkészíteni elektronikusan. most odavitte maga mellé két, szintén hasonló színvonalú volt kolléganőjét áthelyezéssel úgy, hogy a helyüket nem pályáztatták, nem hirdették meg. mivel létszámstop van, a kikérő levelet visszadatálták júliusra és ma vitték kézbe a két nő volt munkahelyére, hogy még a postán se legyen nyoma. a baj csak az, hogy amikor ezt elmesélték, egy diktafon "véletlenül" be volt kapcsolva... jó minőségű a hangfelvétel, továbbítjuk a médiának, a fidesznek, és mindenkinek, aki el tudja érni, hogy az ilyen szemét csalók takarodjanak a közszférból!!!!
Anoli67 üzenete
2009.09.03. 15:38
Tisztelt Szerkesztőség!
Azután érdeklődnék, hogy gimnáziumban a társadalomismeret tantárgyat taníthatja-e pedagógusi végzettség nélkül, óraadóként valaki?
steiner üzenete
2009.09.03. 13:13
Tisztelt Szerkesztőség!
A régi oklevéllel rendelkező tanító szakkollégiumi végzettségét hasznosíthatja-e 5-6. évfolyamon, vagy csak az újabb, műveltségi területen szerzett végzettséggel lehet 5-6. évfolyamon tanítani?
Tisztelettel: Steiner Zsoltné
evi1966 üzenete
2009.09.03. 11:21
Tisztelt OKM!
4 éves felnőtt esti iskolában vagyok végzős. Arra szeretnék választ kérni, hogy valóban igaz-e, miszerint ha a tanulmányaim megkezdésekor betöltöttem a 40 évet, mentességet kérhetek angol nyelvből való érettségi alól?
Válaszukat előre megköszönöm.
V. Andrea üzenete
2009.09.03. 09:38
Tisztelt Oktatási és Kulturális Minisztérium!
Kérdésem az lenne, hogy a középiskola 2. osztályában nem kimondottan káros e a gyermekek szellemi fejlődésére nézve a 8-9 tanítási óra megtartása? Mindezek után még otthon az ezen órákon feladott házi feladatok elkészítése? Ehhez még hozzá jönnek az esetleges különórák és a sport. Milyen teljesítményt várunk el ezektől a gyermekektől? Milyen teljesítményre lehetnek képesek a 8.9. órában? Nem csoda, hogy a nem kiemelkedő képességekkel megáldott gyermekek inkább lemondanak a tanulásról, hiszen könnyen belátható, hogy az iramot csak nagy erőfeszítések árán lehet, lehetne tartani. Egy fenőtt ember napi átlagos munkaideje napi 8 óra. Miért várjuk el a fejlődő 15-16-17 éves gyermekektől, hogy többet "dogozzanak" naponta mint a szüleik? Nem csoda, hogy ennyi fusztrált gyerekkel van dolga a pedagógusoknak, hiszen a folyamatos nem tudok megfeleleni érzés károsan hat a gyermek lelki fejlődésére.
Válaszukat megköszönöm, üdvözlettel: V. Andrea
Szűcs Péter_old üzenete
2009.09.02. 22:45
Tisztelt Szakértő!
Nyolc éve testnevelést tanítok. Önerőből elvégeztem a SOTE EFK gyógytornászi szakát. Mégsem láthatom el a gyógytestnevelési munkakört sem az iskolámban sem a ped.szakszolgálatnál. A nyolc féléves egészségügyi főiskolai diplomám, a nyomába sem ér a három félév alatt megszerezhető posztgrad. kiegészítő gyógytestnevelői oklevélhez képest. Vajon miért nincs erre megoldás, hiszen pedagógus is vagyok, meg egészségügyis is? Valljuk be a gyógytestnevelés közelebb áll az egészségügyhöz, mint a pedagógiához.
Válaszukat érdeklődve várom, tisztelettel!
fszabolcs üzenete
2009.09.02. 14:17
Tisztelt Szerkesztők!

2008-ban végeztem másoddiplomásként törtélem szakon, de szakdolgozatomon (magánéleti és kutatási nehézségek miatt)még jelenleg is dolgozom. Az államvizsgához szükséges minden feltételt teljesítettem, pedagógia szakdolgozatomra jelest kaptam, gyakorlótanításomat is elvégeztem.
Sürgős kérdésem az, hogy jelenlegi helyzetemben jogom van-e történelmet tanítani az általános iskola 5. és 6. évfolyamán, mert ezen áll vagy bukik jelenlegi állásom. Korábbi végzettségem tanító(angol műv. ter.)
Válaszukat előre is köszönöm!
anne üzenete
2009.09.02. 13:41
Tisztelt Címzett!
Kiskorú gyermekem most kezdte volna a 8.osztályt Magyarországon, de lehetőséget kapott, hogy Svájcban tanulhasson. (Kb.4 évet)
A tanévet el is kezdte ott.
Az iskola igazgatóval személyesen beszéltem, és az mondta, hogy csak a magántanulói jogviszonnyal tudom megtartani a tankötelezettséget ( hogy ne szakadjon meg).
Hol, milyen engedélyeket kell beszerezni, hogy a tankötelezettség ne szakadjon meg?
Fél vagy évente kell (kötelező)itthon letenni a vizsgákat?
Kell-e egyáltalán? Elismerik-e a gyermek kint eltöltött éveit, ha nem jár haza letenni a különbözeti vizsgákat.
Üdv
Anne
A Szerkesztők üzenete
2009.09.02. 12:59

Tisztelt "kohlagota"!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdése határozza meg a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltételeit:
• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;
• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
• legalább öt év - a jogszabályban meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

Pedagógus szakvizsga tekintetében az átmeneti rendelkezések szerint új megbízás esetén 2010. január elsejétől feltétel a szakvizsga megléte, és a 2015/16-os tanévtől pedig másodszori, további megbízás esetén feltétel az intézményvezetői szakvizsga.

Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.09.02. 12:57

Tisztelt "Vaci"!

A pedagógus-munkakörök betöltéséhez szükséges megfelelő felső iskolai végzettségeket és szakképzettségeket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 17. §-a határozza meg.
Idézem a 17. § (7) bekezdését:
„(7) Tantárgyi modul (tánc és dráma, hon- és népismeret, egészségtan, mozgókép- és médiaismeret, etika, társadalomismeret stb.) oktatására a megfelelő szakos tanári végzettség és szakképzettség, vagy a munkakörre előírt végzettség és szakképzettség mellett a tantárgyi modulnak megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség jogosít.”
A Kt. 128. §-ának (15) bekezdése az új tantárgyi modul bevezetésétől számított tíz évig annak a pedagógusnak ad felmentést a szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség alól, aki az adott ismereteket magában foglaló, feldolgozó tantárgy tanítására és az adott iskolatípusban és évfolyamon pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.
A fizika-kémia szakos tanári szakképzettség az említett modul tanításához nem felel meg.

Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.09.02. 12:55

Tisztelt "Seregtanar"!

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) 19/A.§-ának (1) bekezdése értelmében a prémiumévek programban résztvevő, korábban pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkavégzési kötelezettsége (ideértve a nem állami szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben foglalkoztatottakat is) - munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret átlagában - nevelési-oktatási feladatok ellátása esetén a jogszabályban előírt heti kötelező óraszám harminchárom százaléka, valamint további, legfeljebb heti öt óra a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatokra.

A nettó illetmény kiszámításával kapcsolatos kérdése nem közoktatási jellegű, ezért arra nem áll módunkban válaszolni.

Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy rendszergazdai feladatok ellátására munkáltatójánál további megbízási jogviszonyt létesítsen, a prémiumévek programról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. §-ának b) pontja szerint csak új munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony létesítése esetén kell megszüntetni a prémiumévekről szóló törvény szerinti foglalkoztatási jogviszonyt.

Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.09.02. 12:36

Tisztelt "gtari"!

A jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításánál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 87/A.§-ának (1) bekezdésében közalkalmazotti jogviszonynak elismert jogviszonyokat lehet figyelembe venni.
A levelében írt, egyesületi és egyházi fenntartású közoktatási intézményekben fennálló (fennállott) munkaviszonyait egy közalkalmazotti munkáltatónál a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 209. §-ában írt rendelkezések alkalmazásával akkor lehetett volna számításba venni, ha azok 1992. július 1. napját megelőzően áthelyezéssel szűntek volna meg, és a munkahelyváltozások között az úgynevezett „áthelyezési lánc” sem szakadt volna meg.
Jelenlegi munkahelye, az egyesületi fenntartású gimnázium nem tartozik a Kjt. hatálya alá, így ott a Kjt. szerinti jubileumi jutalom nem jöhet szóba.

Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.09.02. 12:34

Tisztelt "jujiabf1"!

Kérem, küldjön egy e-mailt a szerkeszto(kukac)okm.gov.hu címre, mert a válasz elég hosszúra sikerült, elküldeném e-mailben.

Köszönöm,
a szerkesztő

tanítók üzenete
2009.09.01. 21:45
Tisztelt Szerkesztők!
Tanítóként dolgozom. Mivel szakvizsgám van, G fizetési osztályba soroltak.Az idén pedagógiatanár szakos mesterképzésen veszek részt.Ha megkapom a diplomám, milyen fizetési osztályba kerülök?
Tisztelettel várom válaszukat.
kalmár1 üzenete
2009.08.31. 20:17
Tisztelt Cím! Olasz nyelv- és irodalomszakos bölcsészdiplomával és testnevelés szakos tanári diplomával rendelkezem. Óraadó tanárként taníthatok-e olasz nyelvet középiskolában?
Üdvözlettel,
Kalmár1
A Szerkesztők üzenete
2009.08.31. 14:29

Tisztelt "Heizler"!

Javaslatát írásban, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár részére a 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. postacímre, vagy a kozoktatas@okm.gov.hu közérdekű e-mail címre küldheti meg.

Üdvözlettel:
Ügyfélszolgálati Iroda

Forrainé üzenete
2009.08.30. 22:23
Tisztelt Címzett!
Kérdésem a kéthavi tanítási időkerettel kapcsolatos:
A tanítási időkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően kell csökkenteni minden kieső tanítási nap után, amely az Mt. 151.§-ának (2) bekezdésében megjelölt távollét napjaira, a keresőképtelenség időtartamára vonatkozik.
Ha egy kollega munkaköréhez kapcsolódó kötelező óraszáma 22 és 25 a órát kell elrendelni a tantárgyfelosztásban számára és az egyik napon 7 tanítási órát lát el órarend szerint, akkor távollét idején ezt az óraszámot kell levonnom.
Tanítási időkerétenek alapja a 22 óra.
Válaszukat tisztelettel köszönöm: Forrainé Kószó Györgyi
agáma üzenete
2009.08.30. 14:32
Tisztelt OKM!
Mennyi idővel előbb köteles a vezető tájékoztatni az óvónőt, amennyiben értekezletre, megbeszélésre hívja? Megteheti azt, hogy vasárnap délután küld egy sms-t, hogy nézze az e-mailt, hogy hétfőn munkaidő lejártát követően 1 órás szünet után megbeszélést tartana. A napi nyolc órába belefér, azt tudom, de mi van, ha rendszeresen ezek a megbeszélések túl tesznek a heti 40 órán, ez miként jelentkezik a munkaidőben? Meddig lehetünk terhelhetőek?
Nem is beszélve arról, hogy a vonatközlekedés miatt munkakezdés előtt, után 1-2 órát várakozunk, naponta 10-12 órát vagyunk otthonunktól távol.
Tisztelettel várom a feltett kérdésekre a válaszukat.
t.magdolna üzenete
2009.08.29. 16:33
Tisztelt Szerkesztők!

Intézményünkben új vezető van, aki minden eszközzel azon van, hogy felmondjon nekem. Jelenleg fejlesztőpedagógus -szakvizsgás képzésben veszek részt és az utolsó félévet kezdeném meg szeptembertől. Kérdéseim a következők: megakadályozhatja vagy megtiltathatja-e, hogy befejezzem az iskolát? Illetve, ha a tanév során felmondja az állásomat, akkor vissza kell-e fizetnem a tandíj azon részét, amelyet az intézmény fizetett? Ha igen akkor is, ha munkaügyi bírósághoz kell fordulnom a felmondás miatt?
Sajnos a továbbképzési tervbe nincs betekintési jogom. Kihez lehet ez ügyben segítségért fordulni? Ha én magam mondok fel, akkor vissza kell fizetni a tandíjat?
Köszönettel mielőbbi válaszukat, mert hamarosan elkezdődik a tanév és sürgető volna válasz.
Gabryella üzenete
2009.08.28. 21:09
Tisztelt OKM!
Az alábbi problémámra szeretnék választ:
minden évben az iskolától megkapott tankönyvlista alapján - számomra horribilis összegekért- megvásárolom a tankönyyveket, amelyeket elvileg használni kellene.Még nem múlt el olyan tanév, hogy ne találtam volna olyan könyvet, munkafüzetet,amelyet ki sem nyitottak egész évben! Miért kell ezeket megvennem???
Tisztelettel várom a válaszukat, vélhetően nem én vagyok az egyetlen akit érdekelne.
ecse üzenete
2009.08.28. 19:26
Tisztelt OKM!

Iskolánkban elterjedt az a gyakorlat, hogy a tanulók 10. végén vagy a 11. évfolyam elején középszintű érettségit tesznek idegen nyelvből és többé nem látogatják a nyelvórákat. Művészeti szakközépiskola a miénk, és gyakorlásra kell nekik a felszabadult idő. Kollégáimmal ezt önsorsrontásnak tartjuk, hiszen a középszintű érettségi B1-es (KER) szintű, ami alapfokú nyelvtudásnak felel meg. Mi használható nyelvtudással szeretnénk a gyerekeket érettségire küldeni, és ez a középszintű érettségi nyelvi szintjénél magasabb. Kötelezhetjük-e a diákokat az órák látogatására az előrehozott középszintű érettségi után is? A PP-ben B1+/B2-es (középfok) szint a meghatározott kimeneti szint a 12. évf. végén. A középszintű érettségi előtti előrehozott osztályozó vizsgákon ugye az iskolai PP-ben meghatározott kimenti nyelvi szinten kell a tanulóknak vizsgát tenniük?
Előre is köszönöm a választ!
Ecs
szepibolya üzenete
2009.08.28. 18:16
Tisztelt OKM! Tisztelt Szerkesztők!
Az osztálynaplók felépítését a Közoktatási törvény 2. számú mellékletének rendelkezése határozza meg. A napló törvényi rendelkezések szerinti rublikákat kínál. 2005 óta tizenegyjegyű azonosító kóddal rendelkeznek a tanulók. Mi az oka, hogy nem jelenhet meg a megfelelő számjegy rublikával? Miért nem harmonizál a bizonyítványok tantárgyi jegyzéke az osztálynaplóéval? Miért nem tartalmazza a napló nyomtatványként a bizonyítvány utolsó bejegyzéseit a következő évfolyamba lépésről? Ki a felelőse a közoktatási dokumentumok anyakönyv -napló - bizonyítvány koharenciavizsgálatának? A Közoktatási fejlesztési Iroda?
Amennyiben közoktatási szakértőként felkérnek, örömmel végzem el ezt a feladatot, régóta foglalkoztat a probléma.
Kitől remélhetek választ a kérdéseimre?
Tisztelettel várom válaszukat!
czeglédi57 üzenete
2009.08.28. 17:08
Tisztelt Szerkesztők!
Pedagógia és technika szakos ált. iskolai tanár vagyok. 2000 óta tanítok informatikát, de közben elvégeztem egy felsőfokú oktatásinformatikus okj-s iskolát. Taníthatom-e a tantárgyat?
Köszönettel
  
 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok