2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Cigány kutatási pályázat

2003. május 5.

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a cigány kisebbségi nevelésben, oktatásban felhasználható módszertani anyagok kidolgozásának támogatására.


Pályázati témák:

  1. A népismeret oktatásával kapcsolatos módszertani anyagok.
  2. A romani és beás nyelvek oktatását segítő módszertani anyagok.
  3. A kisebbségi oktatásban, nevelésben résztvevő pedagógusok továbbképzését segítő, a romák helyzetét bemutató módszertani anyagok kidolgozása.

Pályázhatnak:

A fenti témák kutatására vállalkozó kutatóintézetek, kutatócsoportok.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a kitöltött pályázati űrlapot,
  • nyilatkozatot arról, hogy nincs 60 napon túli köztartozása,
  • az intézet, ill. kutatócsoport eddigi tevékenységének rövid összefoglalóját,
  • a kutatásban résztvevők publikációs listáját,
  • részletes kutatási tervet,
  • az Országos Cigány Önkormányzat véleményét, illetve a véleményt kérő levél másolatát.

A 2002-ben nyertes pályázók esetén további feltétel a korábbi támogatás felhasználásáról szóló elszámolás megküldése legkésőbb a jelen pályázat benyújtásával egy időben, kivéve, ha a szerződés ennél későbbi időpontot állapít meg – ez esetben a szerződéskötésre az elszámolást követően kerül sor.

A támogatás formája: A kutatási programmal kapcsolatos költségek támogatása. Nem támogatandó a konferencián való részvétel, a külföldi tanulmányutak költségei, illetve az eszközbeszerzések. Az OM fenntartja magának a jogot, hogy a kutatási program alapján meghatározza a támogatandó projekteket vagy a vonatkozó költségek azon tételeit, melyeket támogatni kíván.

A pályázat benyújtásának határideje: 2003. május 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2003. június 25.

Pályázati űrlap” és “Nyilatkozat” nyomtatvány letölthető az Oktatási Minisztérium honlapjáról (www.om.hu), illetve levélben és személyesen igényelhető az OM Ügyfélszolgálati Irodájától (1055. Budapest V. Szalay u. 10-14. Postacím: 1884. Budapest Pf. 1.).

A pályázatokat kérjük az alábbi címre megküldeni: Oktatási Minisztérium Nemzetiségi és Etnikai Oktatási Főosztály (1884. Budapest Pf. 1.).

A borítékra kérjük ráírni: "Cigány kutatási pályázat".

Információ kérhető a 06-/1/473-7531 vagy a 473-7324-as telefonon.

A hiányos vagy határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. Az a pályázó, aki az OM-től az elmúlt két évben jogosulatlanul vett igénybe költségvetési támogatást, ill. korábbi támogatásról határidőre nem vagy nem megfelelően számolt el, nem kaphat újabb támogatást. Az a pályázó, aki a jelen pályázat alapján jogosulatlanul veszi igénybe a költségvetési támogatást, két évig az OM-től semmilyen jogcímen nem kaphat újabb támogatást.


Oktatási Minisztérium

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok