2024. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló igénylési rendelet megjelenéséről

2010. január 29.
Közlemény
az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló, ú.n. igénylési rendelet megjelenéséről
 
2010. január 29-én megjelent az oktatási és kulturális miniszter 5/2010. (I. 29.) OKM sz. rendelete az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról.
 
A rendelet első része alapján azon intézményi kör - illetve ezen intézmények fenntartói - részére, amelyek a 2009. évben váltak jogosulttá az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásának, valamint a pedagógusok kiegészítő illetményének forrásául szolgáló támogatásnak az igénybevételére, ú.n. kiegészítő illetmény folyósítására kerül sor.
 
A kiegészítő támogatás az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések tekintetében 2010. január 1-jétől a tanév végéig, a pedagógusok kiegészítő illetménye tekintetében 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-ig kerül folyósításra.
 
A kiegészítő támogatás összege a következők szerint alakul:
 1. képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetén 22.300 forint/fő,
 2. óvodai fejlesztő program esetén 24.900 forint/fő
A pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható kiegészítő támogatás összegét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, illetve gyermekek aránya alapján kell meghatározni, az alábbiak szerint:
 1. Általános iskolai pedagógus esetén a kiegészítő illetmény összege, ha a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya
  1. az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, tanulónként 19.200 forint,
  2. a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, tanulónként 26.000 forint,
  3. a40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, tanulónként 33.600 forint,
  4. a 60%-ot meghaladja, tanulónként 41.800 forint.
 2. Óvodapedagógusok esetén a kiegészítő illetmény összege, ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya
  1. a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%, gyermekenként 26.000 forint,
  2. az 50%-ot meghaladja, gyermekenként 33.600 forint.
A kiegészítő támogatás abban az esetben folyósítható, ha a fenntartó eleget tesz a rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének. A rendeletben meghatározott adatlapok elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott példányát a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságaihoz, a nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények fenntartójának az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságához kell 2010. február 15-ig benyújtani. Az adatszolgáltatás elmulasztása jogvesztő!
 
A támogatás folyósítására a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program esetén egy összegben, a kiegészítő illetményre vonatkozó támogatás esetén havi bontásban kerül sor. A kiegészítő illetmény tekintetében a 2010. január, február, március hónap egy összegben kerül folyósításra majd azt követően öt havi egyenlő részlet szerinti ütemezésben havonta.
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a kiegészítő támogatás folyósításának feltételeit 2010. február 1. 24 óráig a fenntartó hiánytalanul teljesíti, azaz az elektronikus úton kitöltött adatlapokat ezen időpontig hiánytalanul továbbítja, illetve azokat kinyomtatottan benyújtja vagy postára adja, akkor a támogatás folyósítására már a 2010. február havi nettó finanszírozás keretében sor kerül!
 
A kiegészítő illetmény tekintetében az előbbi feltételnek a teljesülése esetében a 2010. január, február hónap egy összegben kerül folyósításra, majd azt követően hat havi egyenlő részlet szerinti ütemezésben.
 
A rendelet szövege és mellékletei megtalálhatóak a Magyar Közlöny honlapján, Magyar Közlöny 11. szám címen.
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az 5/2010 (I. 29.) OKM rendelet szerinti on-line igénylési rendszer az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásához az alábbi címen érhető el: https://ooihpaly.educatio.hu.
 
A tanév során végzendő munkájukhoz sok sikert kívánunk!
 
OKM Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok