2024. február 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet alapján kiegészítő támogatás folyósításáról

2010. március 30.
Az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet szerint azon közoktatási intézmény-fenntartók részére, akik a 2009. évben képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatásában, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására fordítható támogatásban részesültek, a 2009/2010-es nevelési év, tanév hátralévő feladatainak ellátásárakiegészítő támogatás folyósítható.
 
A kiegészítő támogatás az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések tekintetében 2010. január 1-jétől a tanév végéig, a pedagógusok kiegészítő illetménye tekintetében 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-ig kerül folyósításra.
 
A kiegészítő támogatás összege a következők szerint alakul:
 1. képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetén a programba bevont tanulók számától függően 22.300 forint/fő,
 2. óvodai fejlesztő program esetén a programba bevont gyermekek számától függően 24.900 forint/fő
A pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható támogatás összege a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, illetve gyermekek aránya alapján került meghatározásra, az alábbiak szerint:
 1. Általános iskolák esetén a kiegészítő illetmény tagintézményi összege, ha a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya
  1. az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, tanulónként 19.200 forint,
  2. a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, tanulónként 26.000 forint,
  3. a40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, tanulónként 33.600 forint,
  4. a 60%-ot meghaladja, tanulónként 41.800 forint.
 2. Óvodák esetén a kiegészítő illetmény összege, ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya
  1. a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%, gyermekenként 26.000 forint,
  2. az 50%-ot meghaladja, gyermekenként 33.600 forint.
A kiegészítő támogatás folyósítására a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program esetén a februári vagy a márciusi havi nettó finanszírozás keretében egy összegben, a kiegészítő illetményre vonatkozó támogatás esetén havi bontásban került sor.
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendelet szerint a támogatott időszakra vonatkozóan a fenntartó és az érintett intézmény a kiegészítő támogatás vonatkozásában köteles az Educatio Kft. Országos Oktatási Integrációs Hálózattal és az OKM Támogatáskezelővel a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet 2. § (13) bekezdése alapján 2009-ben kötött együttműködési megállapodást módosítani.
 
Az OKM Támogatáskezelő valamennyi fenntartót értesíti a megítélt támogatás összegéről, valamint az együttműködési megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról. Az együttműködési megállapodásban nevesíteni kell a tanévhez, nevelési évhez kötött vállalásokat. A tanév, nevelési év végén a szakmai feladatok tekintetében intézményi önértékelés, valamint pénzügyi elszámolás benyújtására kerül sor.
 
A pénzügyi elszámolás feltételei
 
A vonatkozó OKM rendeletek, a már megkötött Együttműködési Megállapodás és a megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás kiegészítés alapján a pénzügyi elszámolások kötelezően benyújtandó mellékletei 2010. április közepétől a www.okmt.hu honlapon, az alábbi útvonalon lesz elérhető:
 
Hazai Pályázatok Monitoring / Közoktatási monitoring / 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet (esélyegyenlőségi) elszámolása és 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet (esélyegyenlőségi) elszámolása
 • A 2009-ben megkötésre került Együttműködési Megállapodásokhoz tartozó pénzügyi elszámolások 1.; 2. a); 2. b); 2. c); 3. és 4. sz. mellékleteinek,
  - valamint a 2010-ben megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás kiegészítéshez tartozó pénzügyi elszámolások 1.; 2. a); 2. b); 2. c); 3. (alaptevékenységek) mellékleteinek benyújtási határideje: 2010. június 30.
 • A 2010-ben megkötendő Együttműködési Megállapodás kiegészítéshez tartozó pénzügyi elszámolások 4. számú mellékletének (pedagógus illetménykiegészítés) benyújtási határideje: 2010. augusztus 31.
A www.okmt.hu felületen az elszámolási mellékletek kitöltéséhez felhasználónév és jelszó szükséges. A 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez tartozó elszámolási felületre való belépéséhez szükséges felhasználónevet, jelszót és egyéb, az elszámoláshoz szükséges információkat az OKM Támogatáskezelő Értékelési és Monitoring Önálló Osztálya az Együttműködési Megállapodás kiegészítés aláírását követően minden nyertes fenntartó számára tájékoztató levélben megküld.
 
A kiegészítő támogatásra vonatkozó részletes adatok az alábbiakban megtekinthetőek:
Amennyiben a támogatási igény benyújtása óta az igényléssel érintett tagintézmény esetében fenntartóváltás következett be, ha az új fenntartó a támogatást a jogszabályi kereteknek megfelelően a pályázati célra fel kívánja használni, a régi és az új fenntartó átutalással egy megállapodás alapján gondoskodik a forrás átadásáról.
 
A tanév során végzendő munkájukhoz sok sikert kívánunk!
 
OKM Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok