2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítést, illetve óvodai fejlesztő programot szervező, a 2008/2009-es tanévben nevelési évben támogatott fenntartók számára

2008. november 28.
Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet (a továbbiakban: 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet) 1-2. §-a alapján
  • integrációs felkészítés,
  • képesség-kibontakoztató felkészítés,
  • óvodai fejlesztő program esetén
támogatásra jogosult fenntartók által elnyert támogatási összeg fedezetét a 2008-as költségvetési tv. mellett éven túli kötelezettségvállalás biztosítja. A 2008-ban kiutalásra kerülő, illetve a 2009-ben kiutalásra kerülő gyermekenkénti, tanulónkénti támogatási összeg a következőképpen oszlik meg:

program
2008. évi támogatás gyermekenkénti, tanulónkénti összege
2009. évi támogatás gyermekenkénti, tanulónkénti összege
a 2008/2009-es tanévre, nevelési évre jutó teljes gyermekenkénti, tanulónkénti támogatás
óvodai fejlesztő program
42.785 Ft/fő
25.715 Ft/fő
68.500 Ft/fő
integrációs képesség-kibontakoztató felkészítés
38.485 Ft/fő
23.015 Ft/fő
61.500 Ft/fő

A 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 2. § (11) alapján a támogatást elnyert fenntartók és a támogatásban részesülő intézmények az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal és az OKM Támogatáskezelővel Együttműködési Megállapodást kötnek. A tagintézményi szintű Együttműködési Megállapodásokat a támogatásról szóló értesítő levéllel együtt az OKM Támogatáskezelő küldi meg az érintett fenntartók részére.

Figyelem! Az Együttműködési Megállapodások megkötésének határideje módosult 2008. december 20-ra. A minta Együttműködési Megállapodás itt megtekinthető.
Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza az Országos Oktatási Integrációs Hálózat által nyújtott szolgáltatásokat, illetve a fenntartók és tagintézmények kötelezettségeit. A Megállapodás a teljes támogatási összegről szól, mely a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 2. sz. melléklet szerinti mértékben, a miniszter által kiadott iskolai, óvodai Integrációs Pedagógiai Programban meghatározott tevékenységekre célok megvalósítására használható fel. A megkötésre kerülő Megállapodásban a fenntartó és az adott tagintézmény kötelezettséget vállal a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 6. sz. mellékletei szerinti szándéknyilatkozatokban foglaltak teljesítésére.
A 9/2008. (III 29.) OKM rendelet 1. § (9) bekezdése szerint a támogatás becsült tanulólétszám alapján igényelhető, de a 2008. októberi statisztikai létszámadatok szerint használható fel. Az esetleges változások miatt a tagintézménynek lehetősége van arra, hogy a 6. számú melléklet kitöltésekor megadott vállalásokat 2009. január 20-ig egyszeri alkalommal önkorrekció keretében módosítsa. A módosítás jóváhagyásához a kijelölt IPR szakértő ellenjegyzése szükséges. A módosított vállalásokat a megadott határidőig az Országos Oktatási Integrációs Hálózat részére kell megküldeni elektronikusan az integracio@educatio.hu címre, illetve papír alapon a következő címre: Educatio Kht., Esélyegyenlőségi Igazgatóság, Országos Integrációs Oktatási Hálózat, 1538 Budapest, Pf. 469.
A tanév, nevelési év során a pedagógiai munkát, valamint az intézményi önértékelések elkészítését folyamat-tanácsadást nyújtó IPR szakértők segítik. A 2008/2009. tanévben, nevelési évben a szakértői szolgáltatás regionális szolgáltatókon keresztül valósul meg. Az IPR szakértői szolgáltatást biztosító regionális szolgáltatók elérhetősége itt megtekinthető.

A szolgáltatókkal az intézmények, fenntartók szerződést kötnek és a szolgáltatás díját - amely az elnyert támogatási összeg 8%-a + ÁFA - a szolgáltatónak megfizetik. A szolgáltatási díj 2008-ra illetve 2009 -re eső összege gyermekenként, tanulónként a következő:

program
2008. évi támogatás gyermekenkénti, tanulónkénti összege
2008. évi szolgáltatási díj gyermekenkénti, tanulónkénti összeg
2008. évi szolgáltatási díj ÁFA tartalma
2008. évi szolgáltatási díj ÁFA-val együtt
óvodai fejlesztő program
42.785 Ft/fő
3.420 Ft/fő
685 Ft/fő
4.105 Ft/fő
integrációs képesség-kibontakoztató felkészítés
38.485 Ft/fő
3.080 Ft/fő
615 Ft/fő
3.695 Ft/fő

program
2009. évi támogatás gyermekenkénti, tanulónkénti összege
2009. évi szolgáltatási díj gyermekenkénti, tanulónkénti összeg
2009. évi szolgáltatási díj ÁFA tartalma
2009. évi szolgáltatási díj ÁFA-val együtt
óvodai fejlesztő program
25.715 Ft/fő
2.055 Ft/fő
410 Ft/fő
2.465 Ft/fő
integrációs képesség-kibontakoztató felkészítés
23.015 Ft/fő
1.840 Ft/fő
370 Ft/fő
2.210Ft/fő

A támogatásról szóló pénzügyi elszámolásban az ÁFA akkor elszámolható, ha adólevonási jog nem illeti meg az adott intézményt.
A 2008. költségvetési évhez tartozó források felhasználása a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet szerint történik, vagyis a forrás felhasználására 2008. december 31-ig kerülhet sor, a 2008. december 31-ig fel nem használt kötelezettség vállalással terhelt maradvány 2009. június 30-áig használható fel pénzügyi teljesítésre. Az Együttműködési Megállapodás megkötése a fenntartó számára kötelezettségvállalásnak minősül. A 2008/2009-es tanévre, nevelési évre elnyert támogatás 2009. költségvetési év szerinti részének felhasználására 2009-ben kerül sor. A 2009. évi költségvetésből folyósított támogatásrész felhasználási véghatárideje és az azzal történő elszámolás határideje 2009. június 30.
A tanév, illetve a nevelési év során elvégzendő munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, OKM
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok