2023. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény időközi változásoknak megfelelő szövegéről

2004. augusztus 23.
A tankönyvpiac rendjéről szóló törvénynek a tanulói tankönyv kedvezményeket és azok hatályba lépését megállapító rendelkezései többször változtak az elmúlt időszakban. A változások az eredeti hatályba léptetés időszakát nem módosították. Ennek megfelelően mindazok akik a 2003/2004. tanévtől kezdve jogosultak a kedvezményre, továbbra is igényt tarthatnak arra. Új jogosultként lépnek be a 2004/2005. tanévben a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók közül azok, akik az ötödik-nyolcadik évfolyamra járnak.
 
A kedvezményezettek köre
 
A törvény 8. §-ának (4) bekezdése szerint az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, illetőleg a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki
a) tartósan beteg,
b) sajátos nevelési igényű,
c) három- vagy többgyermekes családban él,
d) egyedülálló szülő által nevelt,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények).
 
A normatív kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg. A további kedvezmények nyújtásánál előnyben kell részesíteni azt, aki igazolja, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét.
 
A bevezetés üteme
 
A törvény 32. §-ának (9) bekezdése szerint a 8. § (4) bekezdésében szabályozott normatív kedvezmények bevezetése fokozatosan történt, illetve történik a következők szerint:
 
a) az a)-d) pont hatálya alá tartozók teljes körére a 2003/2004. tanévtől kezdődően,
b) az f) pont hatálya alá tartozóknál
ba) az első-negyedik évfolyamra járó tanulók esetében a 2003/2004. tanévtől kezdődően,
bb) az ötödik-nyolcadik évfolyamra járó tanulók esetében a 2004/2005 tanévtől kezdődően,
bc) a kilencedik-tizenharmadik és a szakképzési évfolyamokra járó tanulók esetében a 2005/2006. tanévtől kezdődően.
Az e) pont alapján a 2005/2006. tanévtől vehető igénybe a kedvezmény, melyet a 2005/2006. tanév tankönyvrendelésekor kell igényelni.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő kilencedik-tizenharmadik és szakképzési évfolyamos tanulóknak a 2005/2006. tanévtől kezdődően jár a tankönyvkedvezmény.

2193/2004.

Oktatási Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok