2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

 

Tisztelt Olvasóink!


A szöveges értékelést támogató szoftverrel kapcsolatos kérdéseiket a

kozoktatas@nefmi.gov.hu címre küldhetik.

 


Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az alapfokú művészetoktatási intézmények új okmányairól, nyomtatványairól

2005. április 20.
Tájékoztatjuk az intézményeket, hogy a minisztérium fejlesztőmunkája eredményeképpen
 • a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 70. § és a 72. §-ában meghatározottak figyelembe vételével,
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló - többször módosított - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. sz. mellékletében foglalt előírások beépítésével, valamint
 • az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet tanszakainak, azok tantárgyainak pontos rögzítésével elkészültek az alapfokú művészetoktatási intézmények alábbi új közoktatási nyomtatványai.
 1. Bizonyítványkönyv - zeneművészet - klasszikus zene-jazz-zene
 2. Bizonyítványkönyv - zeneművészet - népzene-elektroakusztikus zene
 3. Bizonyítványkönyv - táncművészet
 4. Bizonyítványkönyv - képző- és iparművészet
 5. Bizonyítványkönyv - szín- és bábművészet
 6. Törzslap külív, belív - zeneművészet - klasszikus zene-jazz-zene
 7. Törzslap külív, belív - zeneművészet - népzene-elektroakusztikus zene
 8. Törzslap külív, belív - táncművészet
 9. Törzslap külív, belív - képző- és iparművészet
 10. Törzslap külív, belív - szín- és bábművészet
A nyomtatványok gyártására és forgalmazására kizárólag az Állami Nyomda Rt., a Grafika Press Nyomdaipari Rt., valamint a Pátria Nyomda Rt. jogosult. A beszerzések hagyományosan, a nyomdák által kiadott megrendelőlapokon, illetve egyéb tájékoztatóikban ismertetett módon történnek.
A nyomtatványok okmányok, ezért függetlenül a gyártótól, azonos kivitelben készülnek.
A gyártó a nyomtatványok impresszumából (apró betűs lábjegyzetből) állapítható meg.
A szakszerű és takarékos beszerzés érdekében az alábbiakban ismertetjük a 2004/2005. tanévben belépő új nyomtatványok főbb jellemzőit.
 
Bizonyítványkönyvek
 
Az új bizonyítványkönyv felépítése, szerkezete számos új elemet tartalmaz. Mérete a korábbinál nagyobb, A/5-ös nagyságú. A borítólap kék, a belső oldalak alapnyomata halványkék. A borítólapon és a belső oldalak alapnyomatán a Magyar Köztársaság címere látható.
A bizonyítvány oldalakon a művészeti ágnak megfelelően szerepnek a tantárgyak, illetve a tantárgyak üresen hagyott rovatait az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló - módosított - 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet mellékletében tanszakonként meghatározott tantárgyak szerint kell kitölteni. A bizonyítványkönyv 12 évfolyam adatainak bejegyzésére szolgál, tehát a tanulók előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamainak osztályzatát egy bizonyítványkönyvbe kell bejegyezni.
Az új bizonyítványkönyvet csak a 2004-2005. tanévre beíratkozott tanulók számára kell megrendelni. A régi bizonyítványkönyvvel rendelkező tanulók bizonyítványkönyveit nem kell új bizonyítványkönyvre cserélni.
Amennyiben az iskola rendelkezik még jelentős ki nem töltött régi bizonyítványkönyvekkel, azok ebben a tanévben még felhasználhatók. Ebben az esetben viszont a kitöltés alapjául csak a régi törzslap nyomtatványok használhatók, mivel tartalmilag azok egyeznek meg a régi bizonyítványkönyvvel.
A régi törzslap a már kiállított régi bizonyítványkönyvhöz a továbbiakban is megrendelhető a nyomdáktól.

Törzslapok
 
Az új törzslap szigorú számadású, sorszámozott okmány-nyomtatvány lett, következésképp egy törzslap (belív) csak egy tanuló adatait tartalmazhatja. A törzslap 12 évfolyam adatainak folyamatos bejegyzésére szolgál. A törzslapokat megnyitás előtt csoportonként össze kell fűzni. A törzslapok belíveinek számát - az összefűzés előtt - a maximális tanulólétszám figyelembevételével kell megállapítani.
A zeneművészeti ágban kétféle törzslap készült: - egy tanév adatainak és tizenkét tanév adatainak bejegyzésére szolgáló. Az iskola döntheti el, hogy az egy vagy a tizenkét tanévre szóló törzslapot használja.
Az egy tanév adatainak bejegyzésére szolgáló törzslap álló helyzetű, A4-es nagyságú, a tizenkét tanév adatainak bejegyzésére szolgáló törzslap fekvő helyzetű, A/3-as nagyságú, kétoldalas, beírást segítő alapnyomati mintával készített nyomtatvány.
A törzslapok tartalmazzák a törzslapszámot, a beírási napló sorszámát, a tanulóra vonatkozó személyes adatokat, a tantárgyakat, valamint a tanév, az évfolyam, a tanszak, a csoportos foglalkozási napló sorszám/naplószám bejegyzésének helyét. A törzslap további rovatai a nevelőtestület határozatának, a megjegyzéseknek, a tanuló teljesítménye, szorgalma minősítésének, a művészeti alapvizsga és záróvizsga eredményének bejegyzésére szolgálnak.
A törzslap- külív új fejlesztésű, nem okmány nyomtatvány. Funkciója a korábban használatos törzslap külíveknek felel meg. A nyomtatvány beszerzése során figyelembe kell venni azt, hogy törzslap-külívet csoportonként kell vezetni.
A bizonyítványkönyv és a törzslap használatával kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy az alapfokú művészetoktatásban eddig használatos valamennyi nyomtatvány továbbra is érvényben van. A fentebb ismertetett új nyomtatványok bevezetése a 2005-2006. tanévtől kezdve felmenő rendszerben kötelező.
Az eddig kitöltött nyomtatványokat nem kell és nem lehet lecserélni, kivéve a 2004. október 1-jéig kiállított régi törzslapot abban az esetben, ha a tanuló 2004-2005. tanévben kezdte meg az intézményben a tanulmányait, így még nem rendelkezik bizonyítványkönyvvel, és számára már a régi bizonyítványkönyv nem szerezhető be. Ebben az esetben az új törzslapot kell kitölteni, mivel az új bizonyítványkönyv kiállításának alapját csak az új törzslap képezheti, mivel ezek vannak tartalmilag összhangban egymással. Tehát a 2004-2005. tanévben beíratkozott tanulók esetén nem lehetséges a régi törzslap és az új bizonyítvány együttes alkalmazása. A kiállított, de a továbbiakban a fenti okból nem használt régi törzslapot az iratkezelés szabályai szerint az irattárba kell helyezni.

Végezetül felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az általunk leírt tájékoztató nem kötelező érvényű, csupán a fenntartói, intézményvezetői, munkáltatói döntéshozatalt segíti, segítheti. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.

Budapest, 2005. április

Oktatási Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok