2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

 

Tisztelt Olvasóink!


A szöveges értékelést támogató szoftverrel kapcsolatos kérdéseiket a

kozoktatas@nefmi.gov.hu címre küldhetik.

 


Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a szöveges minősítés új nyomtatványainak az általános iskolák első évfolyamain történő alkalmazásáról

2005. február 25.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 70. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint a jelen tanévben az általános iskolák első évfolyamaiban félévkor és év végén szöveges minősítést kell alkalmazni. A fejlesztőmunka eredményeképp elkészültek az év végi szöveges minősítést alkalmazó iskolák eltérő pedagógiai igényeihez is igazodó, továbbá a korszerű elektronikus tanügyigazgatási feltételeknek is megfelelő új közoktatási nyomtatványok, az általános iskolai bizonyítványok, a hozzájuk tartozó pótlapok és törzslapok.

A nyomtatványok kizárólag a gyártásukra és forgalmazásukra jogosult Állami Nyomda Rt-nél, a Grafika Press Nyomdaipari Rt-nél és a Pátria Nyomda Rt-nél szerezhetők be. A beszerzések hagyományosan a nyomdák által kiadott megrendelő-lapok, illetve egyéb tájékoztatóikban ismertetett módon történnek. A nyomtatványok okmányok, erre való tekintettel függetlenül a gyártótól, azonos kivitelben készülnek. A gyártó a nyomtatványok impresszumából (apró betűs lábjegyzetben) állapítható meg.

A szakszerű és takarékos beszerzés érdekében alábbiakban ismertetjük a 2004/2005. tanévben belépő új nyomtatványok főbb jellemzőit.

Általános iskolai bizonyítvány az 1-8. évfolyamok számára

Az új bizonyítvány felépítése, szerkezete és adatállománya hagyománykövető, de számos újdonságot is tartalmaz. Mérete a korábbinál nagyobb, A/5-ös lett. A borítólap kék, a belső oldalak alapnyomata halványkék. A borítólapon és a belső oldalak alapnyomatán a Magyar Köztársaság címere látható. Az 1-3. évfolyamok számára külön oldalak készültek. Ezeken a tanuló és az iskola legfontosabb adatai, a nevelőtestületnek a tanuló továbbhaladásával kapcsolatos határozata és egyéb megjegyzések szerepelnek. A tanuló teljesítményének szöveges minősítése a bizonyítványhoz tartozó pótlapra kerül. A kitöltött bizonyítvány pótlapot a bizonyítvány borítólapjának hátsó belső oldalán található tasakba kell helyezni.

Az új bizonyítványt kell használni az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulókat nevelő-oktató iskolákban is. Azonos elv szerint megszerkesztett, új bizonyítvány készült a középsúlyos fokban értelmi fogyatékos tanulók részére is.

Bizonyítvány pótlap

A bizonyítvány pótlap tartalmazza a tanuló teljesítményének, magatartásának, szorgalmának szöveges minősítését. A pótlapból kétféle változat készült. Mindkét változat szigorú számadású, sorszámozott, az A/4-es lap méretnél néhány milliméterrel kisebb okmány nyomtatvány.

- Kézi kitöltésre alkalmas bizonyítvány pótlap. A kézi kitöltést a (fekvő lapon) vízszintes sorokat képező alapnyomati minta könnyíti. A nyomtatvány írógéppel is kitölthető. A nyomtatvány a tanuló és az iskola beazonosító adatait és a kitöltés idejének rögzítésére szolgáló előjelzéseket, valamint az impresszum "kézi kitöltésre alkalmas" szövegét tartalmazza. A bizonyítvány pótlapból tanulónként és tanévenként egyet kell kitölteni. Amennyiben a pótlap a szöveges minősítéshez kevésnek bizonyul, további pótlap(ok), tölthető(k) ki. A felhasznált pótlapokat be kell jegyezni a bizonyítvány "Pótlapok jegyzéke" nevű kimutatásába.

- Számítógépes kitöltésre alkalmas bizonyítvány pótlap. Az okmány nyomtatvány alapnyomata azonos a kézi kitöltésűével. Ebből a nyomtatványból is tanulónként és tanévenként egyet kell kitölteni, és további lapok kitöltésére is van lehetőség. A nyomtatványon csak a nyomdai sorszám és az impresszum "számítógépes kitöltésre alkalmas" szövege olvasható.
Ennek a pótlapnak a kitöltéséhez az Oktatási Minisztérium - eltérő pedagógiai programokhoz igazodó és így különböző "minősítési szemléletet" képviselő - számítógépes szoftverkínálatot készíttet, amelyet legkésőbb ez év május 1-jéig minden iskolához eljuttat.
A bizonyítvány pótlap kitöltését az iskolák az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott más rendszer alkalmazásával is elvégezhetik. A szoftvert úgy kell elkészíteni, hogy alkalmazásával a pótlapra ugyanazok az adatok és ugyanolyan formátumban kerüljenek, mint a kézi kitöltésre alkalmas nyomtatványokon található adatok.

A kézi és a gépi kitöltésre készített pótlap egyaránt alkalmazható a 4-8. évfolyamokon helyi döntéssel bevezetett szöveges minősítést alkalmazó iskolákban és az enyhe fokban értelmi fogyatékosokat, továbbá a középsúlyos fokban értelmi fogyatékosokat nevelő-oktató iskolákban is.

Törzslapok

Az új törzslapok szigorú számadású, sorszámozott okmány-nyomtatványok lettek, következésképp egy törzslap csak egy tanuló adatait tartalmazhatja. Az első évfolyamokon alkalmazott szöveges minősítésekhez az 1-3. évfolyamokon használható törzslap készült. A törzslap - hasonlóan a bizonyítvány pótlapokhoz - kétféle - kézi és számítógépes - kitöltésre alkalmas formában készült.

- Kézi kitöltésre alkalmas törzslap. Álló helyzetű, A/4-es nagyságú, kétoldalas, beírást segítő vízszintes alapnyomati mintával készített nyomtatvány. Első oldala a bizonyítványnak az iskolára és a tanulóra vonatkozó adatait, a nevelőtestület határozatait és a megjegyzéseket, hátoldala a tanuló teljesítményének, magatartásának, szorgalmának szöveges minősítését tartalmazza. A nyomtatvány írógéppel is kitölthető. A törzslapból tanulónként és tanévenként egyet kell kitölteni. Amennyiben a törzslap a szöveges minősítéshez kevésnek bizonyul, további törzslap is kitölthető. Az impresszum jelzi a nyomtatvány használatát: "kézi kitöltésre alkalmas".

- Számítógépes kitöltésre alkalmas törzslap. A nyomtatvány alapnyomata azonos a kézi kitöltésűével. Ebből a nyomtatványból is tanulónként és tanévenként egyet kell kitölteni, és további lapok kitöltésére is van lehetőség. A nyomtatványon csak a nyomdai sorszám és az impresszum "számítógépes kitöltésre alkalmas" szövege olvasható.
Az Oktatási Minisztérium fentiekben említett szoftverkínálata erre a nyomtatványra is vonatkozni fog.
A törzslap kitöltését az iskolák az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott más rendszer alkalmazásával is elvégezhetik. A szoftvert úgy kell elkészíteni, hogy alkalmazásával a törzslapra ugyanazok az adatok és ugyanolyan formátumban kerüljenek, mint a kézi kitöltésre alkalmas nyomtatványokon található adatok.

A kézi és a gépi kitöltésre alkalmas törzslap egyaránt alkalmazható a 4-8. évfolyamokon helyi döntéssel bevezetett szöveges minősítést alkalmazó iskolákban és az enyhe fokban értelmi fogyatékosokat, továbbá a középsúlyos fokban értelmi fogyatékosokat nevelő-oktató iskolákban is.

- Általános iskolai törzslapgyűjtő. Új fejlesztésű, nem okmány nyomtatvány. Funkciója a korábban használatos törzslap külíveknek felel meg. A törzslap-gyűjtő egyaránt alkalmas az első-harmadik évfolyamokon kötelezően, a negyedik-nyolcadik évfolyamokon helyi döntéssel bevezetett szöveges minősítés, továbbá a negyedik-nyolcadik évfolyamokon a hagyományos (számjegyekkel történő) minősítés alkalmazásához. Ezt a törzslapgyűjtőt kell használni a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolákban is. A nyomtatvány beszerzése során figyelembe kell venni azt, hogy törzslap-gyűjtőt osztályonként (évfolyamonként) kell vezetni.

Osztálynapló

A szöveges minősítés alkalmazásával járó adminisztráció csökkenthető: a minősítésnek mind a kézzel, illetve írógéppel, mind pedig a számítógéppel írt szövege A/4-es írólapra írható, másolható. Ezt a példányt az osztálytanító aláírása után az osztálynapló értékelési és osztályozási fejezetében a tanuló adataihoz lehet csatolni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az általános iskola 2-8. évfolyamain az eddig használatos valamennyi nyomtatvány továbbra is érvényben van. Az ismertetett új nyomtatványok ettől a tanévtől kezdve felmenő rendszerben kerülnek kötelező alkalmazásra.

Végezetül felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az általunk leírt tájékoztató nem kötelező érvényű, csupán a fenntartói, intézményvezetői, munkáltatói döntéshozatalt segíti, segítheti. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.

Budapest, 2005. február 24.
Oktatási Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok