2023. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának központi programja keretében kifejlesztett kompetencia alapú oktatási programok kiadásáról szóló, 2007. november 7-én megjelent közlemény kiegészítéséről

2008. június 30.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/G. §-a (2)-(3) bekezdéseinek, valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rend. VIII. részének megfelelően az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) - az Országos Köznevelési Tanács (a továbbiakban: OKNT) véleményének kikérését követően - a mai napon az alábbi kompetencia alapú oktatási program (pedagógiai rendszer) részét képező kerettanterveket adja ki:
 1. életpálya építési kompetenciaterület (egyben letölthető itt):
  • általános iskola 1-8. évfolyam, középiskola 9-12. évfolyam
 2. idegen nyelvi kompetenciaterület (egyben letölthető itt):
  • általános iskola 1-8. évfolyam, középiskola 9-12. évfolyam (kiegészítő tananyag a 6-19 éves tanulók angol és német nyelvi, illetve a 14-19 éves tanulók francia nyelvi kompetenciájának fejlesztéséhez)
 3. matematika kompetenciaterület (egyben letölthető itt):
  • általános és középiskola 1-12. évfolyam (több műveltségterületet érintő - bevezető-kezdő szakasz - és tanórán kívüli fejlesztés),
  • általános és középiskola 3-12. évfolyam (több műveltségterületet érintő fejlesztés),
  • szakiskola 9-10. évfolyam
 4. szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület (egyben letölthető itt):
  • általános iskola 1-6. évfolyam (az önismeret és a társas kapcsolatok fejlődését támogató program),
  • általános iskola 1-6. évfolyam (a környezeti kompetenciák fejlődését támogató program),
  • általános és középiskola 7-12. évfolyam - reflektálás a jelenre, felkészülni a jövőre
  • szakiskola 9-10. évfolyam
 5. szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterület (egyben letölthető itt):
  • általános iskola 1-4. évfolyam (magyar nyelv és irodalom, valamint több műveltségterületet érintő fejlesztés)
  • általános és középiskola 5-12. évfolyam (magyar nyelv és irodalom)
  • általános és középiskola 7-12. évfolyam (magyar nyelv és irodalom, valamint több műveltségterületet érintő fejlesztés)
  • általános iskola 5-6. évfolyam (több műveltségterületet érintő fejlesztés)
  • általános és középiskola 7-9. évfolyam (tanórán kívüli fejlesztés, médiaismeret)
  • általános iskola 1-6. évfolyam (tanórán kívüli fejlesztés, báb- és drámajáték)
  • szakiskola 9-10. évfolyam
  • középiskola 9-12. évfolyam (magyar nyelv és irodalom)
  • középiskola 9-12. évfolyam (tanórán kívüli fejlesztés, irodalmi önképző)
I. Az oktatási programok (programcsomagok) kiadását megelőző jóváhagyási folyamat:

Az elkészült kompetenciafejlesztő programok szakmai felülvizsgálatát az Országos Köznevelési Tanács Kerettantervi Bizottsága végezte. A bizottság összeállította, és a 2006. december 21-i ülésén megvitatta, majd elfogadta a programok bírálati szempontjait.
Az egyik lényeges szempont, hogy a programtantervekben a Nat szellemisége érvényesüljön, ami azt jelenti, hogy kompetencia-központúsága biztosítva legyen, melyeknek fejlesztéséhez a kikristályosodott és releváns tudásokon át vezet az út. A vizsgálatok kiterjedtek a program (programcsomag) minden elemére elvégzendő konzisztencia-elemzésekre: a programtantervbe és a koncepcióba foglalt alapelvek, tartalmak azonosíthatóak, kimutathatóak-e az adott eszközben.

A Kerettantervi Bizottság döntése alapján került a jóváhagyásra vonatkozó javaslat az OKNT elé. Az Országos Köznevelési Tanács 2008. június 26-ai ülése a fenti, a) - e) pontokban foglalt kerettanterveket jóváhagyta.

Az oktatási programok (pedagógiai rendszerek) megtekinthetők az Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóságának Programfejlesztési Irodáján: Budapest, XIII., Váci út 37., tel. 477-3100.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok