2023. szeptember 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

"Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai" - A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2010. közös anyanyelvi pályázata

2010. december 1.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Anyanyelvápolók Szövetsége
2010. évi közös anyanyelvi pályázata
civil szervezetek és magánszemélyek részére
 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium az Anyanyelvápolók Szövetségével együttműködve pályázatot hirdet a magyar nyelv értékeinek föltárására, megóvására, nyelvi örökségünk megőrzésére és életre keltésére, az újabb nemzedékkel való megismertetésére.
 
A pályázaton társadalmi szervezetek, szövetségek, társaságok, alapítványok és magánszemélyek, valamint ugyanilyen jellegű határon túli magyar szervezetek és magánszemélyek vehetnek részt.
 
A pályázati téma:
 
Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai
 
Minden magyart érdekel lakóhelye környékének, illetve általában a magyarok által lakott minden földrajzi helynek neve, annak magyarázata, eredete, története. A jelenlegi tudásunknak megfelelő, tudományosan megalapozott etimológiák – igaz, csupán igen rövidre fogva – megtalálhatók Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára című kétkötetes munkájában. A nép fiaiban és leányaiban azonban korábban is élt ezeknek a magyarázatoknak az igénye, s ezért elődeink igyekeztek is ennek megfelelni. Lakóhelyüknek (falujuknak, városuknak vagy az egész tájnak, vidéknek) és környékének (a közelben levő patakoknak, tavaknak, hegyeknek, domboknak, különösen várromoknak, de hidaknak, malmoknak, csárdáknak nevére is) kigondoltak valamilyen magyarázatot. Kitaláltak valamilyen mesét, esetleg valós történeteket színeztek ki, illetve nemegyszer a névhez kötődő közszavak beleérzésével adtak „magyarázatot” a névre. Noha nem pontosan névmagyarázatok, pályázatunkba belevonhatók a falucsúfolók is, amelyek egy-egy település egyedi sajátságairól adnak legtöbbször humoros, de általában találó képet. Ezek a falucsúfolók (vagy akár faludicsérők) mindig jellemzőek voltak a korra, népcsoportra, annak gondolatvilágára.
 
Pályázóink maguk dönthetik el, hogy a megjelölt témakörön belül pontosan milyen témát választanak. Elképzelhető, hogy munkájuk csupán egyetlen helynévhez kötődik, de az is, hogy helynévtörténeti, illetve bizonyos helynevek múltjára, keletkezésére vonatkozó, akár népetimológiás magyarázatok egész sorát gyűjtik össze, s küldik el nekünk valamilyen csoportosításban.
 
A pályázóktól olyan, tetszés szerinti műfajba vagy műnembe tartozó írásműveket várunk, amelyek terjedelme legalább tíz-tizenöt oldal (20-30 000 karakter). A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályaművet nyújthat be.
 
A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek, a nyertes pályázók munkáiból készülő válogatást a minisztérium – lehetőség szerint – külön kiadványban jelenteti meg. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez, a későbbiekben szerzői jogokat nem érvényesít.
 
A pályázat díjai:
I. díj:
800 000 Ft
II. díj:
500 000 Ft
III. díj:
300 000 Ft
IV. díj:
200 000 Ft
V. díj:
100 000 Ft
VI. díj:
50 000 Ft
 
A pályadíjakat a bírálóbizottság meg is oszthatja.
 
A pályázatot pályázati adatlap kíséretében kell benyújtani, amely a www.anyanyelvapolo.hu honlapról is, személyesen pedig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ügyfélszolgálati irodájában (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) díjtalanul szerezhető be.
 
A pályázatot – a kitöltött adatlappal együtt, egy példányban, Anyanyelvi pályázat 2010. jelzéssel, a NEFMI Közművelődési Főosztálya címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), legkésőbb 2011. május 1-jei beérkezéssel – kizárólag postai úton lehet benyújtani.
 
A pályázatokat 2011. július 1-jéig a miniszter által, az Anyanyelvápolók Szövetsége javaslata alapján fölkért szakértői bizottság értékeli. A kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött adatlap kíséretében, valamint a határidő után benyújtott pályázatokat a szakértői bizottság nem bírálja el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A szakértői döntés felülbírálatának nem tudunk helyt adni. A pályázatok anyagát nem küldjük vissza.
 
Az eredményhirdetésre 2011 szeptemberében kerül sor. Az eredmények megjelennek a NEFMI és az Anyanyelvápolók Szövetsége honlapján. A minisztérium a nyertes pályázókat legkésőbb 2011. augusztus 31-éig levélben értesíti.
 
A nyertes pályázók pályadíjának kifizetését, illetve átutalását az Anyanyelvápolók Szövetsége intézi.
 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a 473-7582 (NEFMI), illetve a 317-3062 (ASZ) telefonszámon.
 
Dr. Grétsy László
Szőcs Géza
elnök
kultúráért felelős államtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok