2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Beszámoló az ALAP-osan általános iskolai oktatási projekt felkészítő kurzusáról

2004. szeptember 28.
A Világ - Nyelv Program 2004 részeként a 2004/2005-ös tanév elején került sor az általános iskolai nyelvoktatás fejlesztését célzó Alap-osan pályázati program nyerteseinek felkészítő továbbképzésére. A pályázati kiírásra 28 oktatási intézmény adott be pályázatot 2004. áprilisában, melyből 19 került támogatásra. A 19 intézményben 26 oktatási projekt indítása kezdődött el 2004. augusztusában az ország 14 különböző városában, településén. A 26 projekt közül 16 angol, 9 német nyelven valósul meg ebben a tanévben. A projekteket összesen 29 tanár koordinálja illetve valósítja meg 10 alsó és 15 felső tagozatos tanulócsoportban.

Az Alap-osan pályázati program keretén belül egy innovatív oktatási projekt megvalósítására pályáztak a nyelvtanárok. A projekt az alábbi öt tevékenységet foglalja magában:
  • Tárgyi feltételek fejlesztése: autentikus anyagokat tartalmazó csomag
  • Tanmenet és tanítási-tanulási segédanyagok kidolgozása
  • Megvalósítás
  • Értékelés
  • Felkészítésen való részvétel
Az Alap-osan oktatási projekt sikeres megvalósítása érdekében az Oktatási Minisztérium és a Tempus Közalapítvány 30 órás felkészítő továbbképzést szervez a nyertes pályázóknak. A továbbképzés első részére a tanév elején került sor. Célja az volt, hogy a nyelvtanárok segítséget kapjanak a tartalomalapú idegen nyelvi program megvalósításához, az autentikus anyagok tanórai felhasználásához, valamint a tanmenet, óravázlatok, feljegyzések, segédanyagok kidolgozásához, az idegen nyelvi program dokumentálásához.

A felkészítő továbbképzés végére a résztvevők felfrissítették ismereteiket az általános iskolai "jó nyelvtanítási gyakorlatról", tapasztalatot szereztek a tevékenységre, feladatokra épülő nyelvtanítás alapelveiről és gyakorlatáról, képessé váltak autentikus anyagokra épülő tanmenet- és órarészlet tervezésére különböző korosztályok számára, rögzítették a projekt dokumentálásának lehetséges módszereit és kialakítottak egy kapcsolattartási rendszert a tapasztalatcsere érdekében.

A tematika tartalmazta az általános iskolai nyelvtanulás céljainak és feladatainak áttekintését és az általános iskolai tanulók életkori sajátosságaira épülő nyelvtanítási eljárásokat. A továbbképzés részletesen kitért a tartalomalapú nyelvoktatás jellemzőire és módszertani ismereteire. Osztálytermi megfigyelések elemzése és megvitatása során a résztvevők reflektáltak saját tanítási gyakorlatukról és megfogalmazták azokat az alapelveket, melyek az általános iskolai korosztály sikeres nyelvtanítását jellemzik. Az oktatási projekt az autentikus, nem nyelvtanulás céljából készült anyagok felhasználására épül. Ehhez nyújtott gyakorlati ötleteket, módszertani tanácsokat két műhelymunka, melyen angol illetve német nyelven vettek részt a tanárok. Az alsó tagozat nyelvtanításában mondókák, versek, dalok, mesék kreatív feldolgozásához kaptak segítséget a résztvevők, míg a felső tagozatos korosztály tanításához a projektmódszerről szerzett ismereteiket elevenítették fel. A felkészítő továbbképzés szerves elemét alkotta a dokumentálás tartalma és módszerei. A résztvevők ajánlást kaptak az autentikus anyagokra épülő tanmenet és óravázlat szerkezetére. Segítséget kaptak a tanítási dokumentumok megtervezéséhez, elkészítéséhez és rendszeres rögzítéséhez. Végül a tanárok áttekintették az oktatási projekt értékelésének lehetséges formáit és módszereit. A kurzus befejezése előtt kialakítottak egy olyan elektronikus kapcsolattartási rendszert, melynek segítségével egymás közt és a kurzusvezetővel is az egész tanév során folytathatják a kommunikációt és a tapasztalatcserét. A továbbképzés alatt a résztvevőknek számos lehetőségük volt a Tempus munkatársaival megbeszélni a projekt sikeres megvalósításával kapcsolatos kérdéseket.

A továbbképzés tartalma többször hivatkozott a Közös Európai Referenciakeret című dokumentumra, mely útmutatót nyújt a nyelvtanításhoz. Örülünk annak, hogy a kiadványt a suliNova Közoktatás-fejlesztő és Pedagógus-továbbképző Kht. a résztvevők számára ingyen biztosította.
A legkisebbek nyelvtanításához készült minisztériumi ajánlás "Idegen nyelvi program 1-3. évfolyam számára", szintén hasznos referenciaanyag lesz a projektet megvalósító tanárok számára. (A dokumentum az OM honlapján megtalálható.) Az oktatási projekt célja e tantervi ajánlás megvalósítása a 6-9 évesek nyelvtanításában.

A továbbképzés további célja volt, hogy olyan módszertani eljárásokat, munkaformákat mutasson be a résztvevőknek, melyek alkalmazhatók vagy adaptálhatók a mindennapos tanítási gyakorlatban, az általános iskolai nyelvtanuló csoportokban. Így a kurzus nagymértékben épített a tanárok aktív részvételére. A munkaformák között gyakran szerepelt a csoportos ötletgyűjtés, megbeszélés, a produktummal végződő csoportmunka, a pármunka, a vita és az érvelés. A foglalkozások elején és végén számos nyelvtanulási játékot próbálhattak ki a résztvevők.

A tudatosan választott, együttműködésre épülő munkaformák alkalmazása már a továbbképzés elején meghatározta a kollegiális és motiváló hangulatot, mely végigkísérte a háromnapos képzést.

A továbbképzés idegen nyelvi foglalkozásait dr. Morvai Edit (Goethe-Institut) és Trentinné Benkő Éva (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskola) vezette, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek az autentikus anyagok felhasználásban.

A felkészítés végére a résztvevők tisztában voltak a sikeres projekt megvalósításának feltételeivel, lépéseivel és a tervezés - megvalósítás - reflektálás folyamatának szakmai fontosságával.

A továbbképzés februárban folytatódik a féléves tapasztalatok megosztásával és az értékelés módszereinek további kidolgozásával. Célunk, hogy a tanév végére mások számára is felhasználható tanmenet-részleteket és óravázlatokat adjunk közre, mely segíti és ösztönzi a nyelvtanárokat az autentikus anyagok rendszeres feldolgozására a tanítási folyamatban.

A résztvevők visszajelzése arról, mennyire felelt meg a felkészítő továbbképzés elvárásaiknak:

"Nagyon sok kérdéssel és kétséggel érkeztem a továbbképzésre, de végül magabiztosan, úgy érzem, jól felkészülten távozom. Minden egyes szakasz hasznos és jól felhasználható számomra, ezen kívül jól éreztem magam."
"Felülmúlta elvárásaimat a kurzus! Szinte még friss diplomával az ember sokszor azt hiheti, hogy "mindent" tud, de ez közel sem igaz! Nagyon tetszett!!! Rengeteg új ismeretet, sok hasznos tapasztalatot szereztem, önbizalmat kaptam, hogy sikeresen megvalósítsam a projektet! Végül, de nem utolsó sorban jókedvet kaptam!"
"A félelmeim oldódtak a továbbképzés alatt, most úgy érzem az elején támadt összes kérdésemre választ kaptam. Sok segítséget kaptam az induláshoz és az évközi munkához is."
"Maximális segítséget kaptam a projekt beindításához. Igazán hasznos volt."
"A továbbképzés véleményem szerint nagyon jól sikerült. Azt nyújtotta, amire számítottam, tájékoztatott, érdekes volt és igen jó hangulatú."
"Sok segítséget kaptam, őszintén és bátran kérdezhettem, vagy kifejthettem a véleményemet és ez bátorított."
"Lényegre törő volt. Pozitívabb volt, mint amire számítottam."
"A tanévkezdés előtt jóval meg lehetett volna tartani a kurzust, hogy több idő maradjon a felkészülésre."
"Maximálisan megfelelt az elvárásaimnak. Mindazt a segítséget, ami ennek a projektnek a megvalósításához szükséges megkaptam, és úgy érzem, folyamatosan számíthatok támogatásra részetekről a továbbiakban is."
"Energiát és erőt adtatok. Bár eddig nem igazán vártam az iskolát, most alig várom, hogy kipróbálhassam az itt tanultakat. Rengeteg jó ötletet kaptam."
"Különösen azért örülök annak, hogy ilyen jól sikerült a továbbképzés, mert ez volt az első, melyen részt vettem. Ezzel a pozitív tapasztalattal bátrabban fogok részt venni az elkövetkezőkben."
"Rengeteg jegyzetet, feljegyzést készítettem, ezeket biztosan tudom majd hasznosítani, aminek nagyon örülök. A többi kollégát megismerve erőt merítettem lelkesedésükből is, hiszen közös célunk van. Tetszett a résztvevők pozitív hozzáállása a közös játékokhoz, a feldolgozandó feladatokhoz. Az előadók jól felkészültek és kedvesek voltak, jó hangulatban telt a három nap."
"Teljes mértékben elégedett vagyok a kurzussal, mivel hasonlóan magas színvonalú és ugyanakkor jó hangulatú továbbképzésben ritkán volt még részem."
"Még bizonytalan vagyok abban, hogy milyen formában fogom értékelni a tanulók teljesítményét az autentikus anyagok felhasználása során, hiszen ez a készségek fejlesztésének új módját kívánja tőlem. Értelemszerűen az értékelés módja újszerű lesz."
"Teljes mértékben megfelelt az elvárásaimnak! Segítséget kaptam ahhoz, hogyan válasszam ki a megfelelő autentikus anyagokat valamint, a projekt megvalósításának lépéseit is jobban látom. Módszertani szempontból is gazdagabban távozom."

A résztvevők visszajelzéseit összegezve elmondhatjuk, hogy egy tartalmas, kihívást jelentő és jó hangulatú projektet indítottunk el.

Sok sikert kívánunk a sikeres megvalósításhoz!
 

2004. szept. 3.Kuti Zsuzsa
Oktatási Minisztérium
Kurzusvezető
Idegen nyelvi csoportFotógaléria

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok