2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Köszöntő

2007. január 4.
A magyar oktatásügy sok évszázados múltra tekint vissza. A kora középkorra tehető születésétől fogva az európai kultúrából táplálkozva fejlődött, s eredményeivel új színekkel gazdagította az egyetemes művelődést és tudományt. A 20. században a magyar oktatásügy olyan kiválóságokat adott az emberiségnek, mint a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin feltalálója vagy Neumann János, a modern számítógép és a számítástechnika atyja.

A Magyar Köztársaság tíz év társult tagságot követően, 2004-ben lett az Európai Unió teljes jogú tagja. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás nyomán a magyar oktatásügy immár közvetlenül kapcsolódik az európai nemzetek által egységesen és közösen vallott demokratikus elvek és események megvalósítását segíteni hivatott Egységes Európai Oktatási Térség megteremtésének folyamatához. Magyarország aktív részese és formálója a megújított lisszaboni stratégia részét képező közös európai oktatáspolitikának. E politika cél- és eszközrendszerének elidegeníthetetlen részét képezik a migráns tanulók oktatásával-nevelésével kapcsolatos feladatok.

Az elmúlt 10 esztendő során a magyar oktatásirányítás a közösségi elvekkel és jogszabályokkal összhangban egy sor intézkedést hozott annak érdekében, hogy valamennyi migráns iskolaköteles kiskorú számára a magyar diákokkal minden vonatkozásban azonos feltételeket biztosítson az oktatásba történő bejutás és az abban való részvétel tekintetében. Az alapvető jogegyenlőség feltételeinek szavatolásán túlmenően a 2005/06-os tanévben közel 20 ezer főt számláló külföldi állampolgárságú tanuló harmonikus társadalmi, kulturális beilleszkedését segítendő az oktatási miniszter a migráns tanulók interkulturális nevelését megalapozó pedagógiai programot adott közre, s az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatta a magyar nyelv idegen nyelvként való oktatásához szükséges pedagógiai, módszertani segédletek kifejlesztését. Azok az iskolák, amelyek a pedagógiai programra alapozva szervezik meg a nem magyar ajkú tanulók oktatását-nevelését, többlet támogatásra tarthatnak igényt.

2003 óta látogatható az Oktatási Minisztérium internetes portálján a külföldi állampolgárságú tanulók és szüleik tájékoztatását szolgáló többnyelvű honlap, amely számos hasznos adatot és információt kínál az érdeklődők számára a magyar oktatási rendszerről, a tanköteles migráns kiskorúak felvételére, és iskolai tanulmányaira vonatkozó jogszabályokról, valamint elsősorban a menekültek, ezen belül a menekült kiskorúak beilleszkedésének, tanulásának segítésével hivatásszerűen foglalkozó civil szervezetek elérhetőségéről.

Abban az őszinte reményben kívánok kellemes magyarországi tartózkodást, eredményes tanulást a magyar iskolarendszerbe beilleszkedni vágyó valamennyi külföldi állampolgárságú tanulónak, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján kínált információk hasznos segítséget nyújtanak az eligazodásban.


Budapest 2006. december

Dr. Szüdi János
közoktatási szakállamtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok