2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Beszámoló az ALAP-osan általános iskolai oktatási projekt projektértékelő napjáról - 2005. jún. 18. (III. rész)

2005. augusztus 22.
A Világ - Nyelv Program 2004 részeként a 2004/2005-ös tanév elején került sor az általános iskolai nyelvoktatás fejlesztését célzó Alap-osan pályázati program nyerteseinek felkészítő továbbképzésére. A továbbképzés második részét 2005. február 5-én, harmadik, záró, projektértékelő részét 2005. június 18-án tartottuk meg.

A továbbképzésen a projektben 27 tanár vett részt. Az oktatási projekt megvalósítása 10 alsó és 15 felső tagozatos tanulócsoportban történt a szeptemberi terveknek megfelelően.

Az Alap-osan oktatási projekt koordinálása és értékelése érdekében az Oktatási Minisztérium és a Tempus Közalapítvány megszervezte a továbbképzés harmadik, egyben befejező részét.

A tanév végi továbbképzés célja az volt, hogy a nyelvtanárok megosszák tapasztalataikat egymással, értékeljék egész éves munkájukat és megvitassák a projekt további sikeres folytatását. További célok között szerepelt a szakmai visszajelzés biztosítása az idegen nyelvi programok megvalósításáról, a projekt értékelése, visszajelzés a szakmai fejlődésről, valamint a további lehetőségek felvázolása.

A továbbképzésen a résztvevők felidézték a tanév elején kitűzött célokat és reflektáltak azok megvalósításának sikerességéről és nehézségeiről. Felelevenítették a jó általános iskolai idegennyelv-tanítás alapelveit és összevetették azokat saját tapasztalatukkal. Meghatározták szakmai fejlődésük szakaszait, jelen állomását és a továbbfejlődés lehetőségét. Hatékonyan alkalmazták a reflektív gondolkodási folyamatot az oktatási segédanyagok kipróbálásával és saját fejlődésükkel kapcsolatban.
A szakmai nap jelentős részén az egyéves projekt értékelését vitattuk meg több szempontból. A résztvevők interaktív feladatokon keresztül értékelték a választott autentikus anyagok sikerességét, a tanulók és saját tanári munkájuk fejlődését, valamint a projekt egészét. Változatos feladatokban és munkaformákban számoltak be a tanév során szerzett tapasztalataikról.

A továbbképzés alatt a résztvevőknek lehetőségük volt a Tempus munkatársával megbeszélni a projekt záró beszámolójával és értékelésével kapcsolatos kérdéseket.

Újra felhívtuk a figyelmet a legkisebbek nyelvtanításához készült új videós órarészlet-gyűjteményre, mely szorosan épít a 2004-es tanév elejére elkészült "Idegen nyelvi program 1-3. évfolyam számára" című tanár segédletre.

A képzés további célja volt, hogy olyan módszertani eljárásokat, munkaformákat mutasson be a résztvevőknek, melyek alkalmazhatók vagy adaptálhatók a mindennapos tanítási gyakorlatban, az általános iskolai nyelvtanuló csoportokban. Így a kurzus nagymértékben épített a tanárok aktív részvételére. A munkaformák között gyakran szerepelt a csoportos ötletgyűjtés, megbeszélés, a produktummal végződő csoportmunka, a pármunka, a vita és az érvelés. A foglalkozások elején és végén nyelvtanulási játékot próbálhattak ki a résztvevők.

A projekt a záró dokumentumok megírásával és átadásával fejeződik be. Terveink szerint a tanév során összegyűjtött tapasztalatokból összeállítást, ötletgyűjteményt készítünk, amely más nyelvtanár kolléga érdeklődésére is számíthat.

A projekt sikeressége a tanárok szakmai megújulásában, fejlődésében, valamint a tanulók kimagasló motiváltságában mérhető a leghatékonyabban. A projekt koordinálása során a legtöbb nehézséget a folyamatos kapcsolattartás és tapasztalatcsere jelentette. A kapcsolattartást akadályozta, hogy tanároknak még nem épült be mindennapos gyakorlatába az elektronikus levelezésen folytatott kommunikáció, amely a folyamatos tapasztalatcserét biztosította volna.

A résztvevők visszajelzése arról, miben segített nekik az Alap-osan oktatási projekt:

A projekt segített abban, hogy ...
a) szakmai fejlődés
"...szakmailag megújuljak, új ötleteket és módszereket sajátítsak el."
"...érdekesebbé tegyem az óráimat és több pozitív élményt nyújtsak a gyerekeknek."
"...fiatalon, szinte friss diplomával ne álljak meg a szakmai fejlődés útján."
"...céltudatosan tervezzem meg az adott anyaghoz kapcsolódó órákat és azok egymásra épülését."
"módszertanilag gazdagodjak a kollégákkal való tapasztalatcsere során."
"... a használt tankönyv hiányosságait minél változatosabban tudjam kiegészíteni az adott csoport érdeklődésének megfelelően."
"... szakmai megerősítést kapjak eddigi - mások által furcsának tartott - gyakorlatomról."

b) a nyelvtanulás feltételei
"...több órában tanítsam az idegen nyelvet."
"...iskolánk könyvállománya olyan könyvekkel és olyan mennyiségben bővüljön, amelyre a pályázati forrás nélkül nem lett volna lehetőségünk."
"... számítógépet is használhassunk a nyelvórán."
"... elérjem, végre legyen internet a gyerekek számítógépén is."

c) iskolán belüli lehetőségek
"... továbbfejlesztve az új tanévben más csoportokkal is kipróbálhassuk az anyagokat."
"... ennyi tapasztalat és szakmai fejlődés után, bártan belevághassunk a kéttannyelvű oktatásba."
"... jobban összehangoljuk munkaközösségünk tagjainak munkáját az év során."
"... kivívjam az iskolavezetés elismerését."

d) tanulók motiválása
"... jól érezzük magunkat a nyelvórán."
"... sikeresen motiváljam a tanulókat."
"... kezeljem a hátrányos helyzetű gyerekek problémáit és őket is motiváljam a nyelvtanulásra."
"... mindenkinek sikerélménye legyen valamilyen téren."
"... a gyerekeket ösztönözzem a bátrabb szóbeli megnyilvánulásra idegen nyelven."
"... a gyerekek érdeklődési körét, a korosztály igényeit, tanulási sajátosságait jobban megismerjem."
"... közelebb kerüljek a gyerekekhez."


A résztvevők visszajelzéseit összegezve elmondhatjuk, hogy egy szakmai megújulást jelentő, tartalmas, a tanulók számára motiváló projektet vezettek a tanárok a 2004/2005-ös tanévben.


További sok sikert kívánok a folytatáshoz!

2005. jún. 28.


Kuti Zsuzsa
Oktatási Minisztérium
Kurzusvezető
Idegen nyelvi csoport
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok