2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Beszámoló az ALAP-osan általános iskolai oktatási projekt felkészítő kurzusáról - 2005 febr. 5. (II. rész)

2005. március 22.
A Világ - Nyelv Program 2004 részeként a 2004/2005-ös tanév elején került sor az általános iskolai nyelvoktatás fejlesztését célzó Alap-osan pályázati program nyerteseinek felkészítő továbbképzésére. A továbbképzés második részét 2005. február 5-én tartottuk meg.

A továbbképzésen a projektben résztvevő összes tanár (29 fő) részt vett. Az oktatási projekt megvalósítása 10 alsó és 15 felső tagozatos tanulócsoportban történik a szeptemberi terveknek megfelelően.

Az Alap-osan oktatási projekt követése és koordinálása érdekében az Oktatási Minisztérium és a Tempus Közalapítvány megszervezte a továbbképzés második részét. A februári továbbképzés célja az volt, hogy a nyelvtanárok beszámoljanak a projektek megvalósításának első szakaszáról, megosszák tapasztalataikat egymással, megvitassák a projektek további sikeres megvalósításával kapcsolatos kérdéseiket, és, hogy szakmai segítséget kapjanak az értékelés és a dokumentálás módszereiben. További célok között szerepelt a szakmai visszajelzés biztosítása az idegen nyelvi programok megvalósításáról, a szakmai beszámolók és a bemutatott dokumentáció alapján, valamint a további célok meghatározása a második félévre.

A továbbképzésen a résztvevők projektenként beszámoltak az iskolájukban folyó idegen nyelvi programokról és az autentikus anyagok felhasználásáról. Megosztották ötleteiket az autentikus anyagok hatékony felhasználásáról, és visszajelzést adtak egymásnak munkáikról. A szakmai tapasztalatcsere elősegítette a hasonló korosztályt tanító nyelvtanárok közötti kommunikáció megerősítését. A tanárokat leginkább foglalkoztató szakmai és szervezési kérdésekre is választ kaptak a pályázók. A szakmai fórum egyik lényeges eleme az értékelési elvek és módszerek megvitatása volt. A tanulók haladásának követésére és munkáinak értékelésére gyakorlati ötleteket kaptak a nyelvtanárok. A közös feladatok meghatározásában fontos szerepet játszott a projektek megvalósítása során formálódó 'jó gyakorlat' összegyűjtése és későbbi közkinccsé tétele. A fórum végén a hatékony szakmai kapcsolattartás és folyamatos tapasztalatcsere érdekében kiscsoportokban vitatták meg az együttműködés lehetőségeit.

A továbbképzés alatt a résztvevőknek lehetőségük volt a Tempus Közalapítvány munkatársával megbeszélni a projekt adminisztrálásával és megvalósításával kapcsolatos kérdéseket.

Örömmel mutattuk be a Világ - Nyelv Program keretein belül, a legkisebbek nyelvtanításához készült új videós órarészlet-gyűjteményt, mely szorosan épít a 2004-es tanév elejére elkészült "Idegen nyelvi program 1-3. évfolyam számára" című tanár segédletet.

A képzés további célja volt, hogy olyan módszertani eljárásokat, munkaformákat mutasson be a résztvevőknek, melyek alkalmazhatók vagy adaptálhatók a mindennapos tanítási gyakorlatban, az általános iskolai nyelvtanuló csoportokban. Így a kurzus nagymértékben épített a tanárok aktív részvételére. A munkaformák között gyakran szerepelt a csoportos ötletgyűjtés, megbeszélés, a produktummal végződő csoportmunka, a pármunka, a vita és az érvelés. A foglalkozások elején és végén számos nyelvtanulási játékot próbálhattak ki a résztvevők.

A tudatosan választott, együttműködésre épülő munkaformák alkalmazása már a továbbképzés elején meghatározta a kollegiális és motiváló hangulatot, mely végigkísérte az egynapos fórumot.

A továbbképzésen Trentinné Benkő Éva (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskola) társtrénerként vett részt.

A továbbképzés a tanév végén zárul a projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok megosztásával és az értékelésével. Továbbra is célunk, hogy a tanév végére mások számára is felhasználható tanmenet-részleteket és óravázlatokat adjunk közre, mely segíti és ösztönzi a nyelvtanárokat az autentikus anyagok rendszeres feldolgozására a tanítási folyamatban.

A résztvevők visszajelzése arról, mivel gazdagodtak a tapasztalatcsere során:

"Nagyon hasznos volt, hogy megismerhettem olyan kollégák munkáját, akik hasonló csoporttal dolgoznak mint és. Egyrészt jó összehasonlítási alapul szolgált. Másrészt nagyon sok ötletet, érdekességet 'leshettem el' tőlük."
"Sok-sok ötlettel gazdagodtam. Örülnék, ha ilyen tanárkollégám tanítaná a gyermekemet. Megerősítést kaptam abban, hogy jó a megkezdett út."
"Sok kreatív ötletet hallottam, amelyek biztatóak arra nézve, hogy az országban mindenütt vannak jól működő nyelvtanári műhelyek, akiknek munkája emelheti presztízsünket."
"Gazdagodtam az értékeléssel kapcsolatos módszerekkel."
"Gazdagodtam azzal az érzéssel, hogy kollégáim is hasonló problémákkal szembesültek a pályázat megvalósítása során. Ez megerősített abban, hogy jó úton járok."

A résztvevők visszajelzése arról, milyen szakmai támogatásra lenne szükségük:

"Módszertani továbbképzésre lenne szükségem. Jó lenne, ha a tanárképzés az autentikus anyagok felhasználásra nagyobb hangsúlyt fektetne és ilyen tematika szerint képezné a tanárokat, mint amit mi itt sűrítve kaptunk."
"Folyamatosan szükség lenne a legújabb elméleti változások és új kiadványok megismerésére, és a hasonló gondolkodású kollégákkal való tapasztalatcserére. Hogyan lehetnénk hatással a fenntartókra, hogy ne csökkenjen alsó tagozaton a nyelvórák száma és a támogatás?"
"Szívesen megnéznék egy autentikus anyagok felhasználására épülő nyílt órát."
"Speciálisan az első osztályos nyelvtanításhoz szeretnék továbbképzést kapni."
"Mindenképpen jó ötletnek tartom az ajánlott videókazettát."
"Egy az értékeléssel kapcsolatos továbbképzésen szeretnék részt venni."
"Értesítést szeretnék az elérhető támogatásokról, újabb pályázatokról."

A résztvevők visszajelzése arról, milyen célokat tűztek ki maguknak a második félévre:

"Az autentikus anyagok minél szélesebb körű felhasználása, változatos sokrétű tevékenységekkel összekapcsolva."
"További motiválás az olvasásra."
"Folytatni az önálló olvasmány-feldolgozást, több lehetőséget adva az iskola többi tanulójának. Több könyvhöz kapcsolódó feladatsor kidolgozása."
"Nyelvi kompetenciák továbbfejlesztése, különös tekintettel a szövegértésre és a szövegalkotásra autentikus anyagok felhasználásával."
"Nem egyes órákba szeretném beépíteni az autentikus anyagokat, hanem egy nagyobb témakört feldolgozva vinni végig a folyamatot."
"Célom az előző félévinél is többrétű értékelési folyamatot kidolgozni."
"Szeretném jobban és hatékonyabban bevonni a szülőket és tanárkollégáimat a projektbe."
"Célom a sajátos nevelési igényű tanulók aktívabb bevonása, könyvekkel való motiválása."

A résztvevők visszajelzéseit összegezve elmondhatjuk, hogy egy tartalmas, egymás tapasztalataira építő és határozott egyéni tanítási célokkal rendelkező projektet folytatnak a tanárok a második félévben.


További sok sikert kívánunk a sikeres megvalósításhoz!

2005. febr. 10.
Kuti Zsuzsa
Oktatási Minisztérium
Kurzusvezető
Idegen nyelvi csoport

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok