2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Beszámoló a Jó gyakorlat című általános iskolai idegennyelv-oktatási konferenciáról

2004. június 10.

Az Oktatási Minisztérium a Világ - Nyelv 2004 program keretén belül a Nyelvtanulás Évében ingyenes konferenciát szervezett az általános iskolai idegennyelv-oktatás jó gyakorlatáról 2004. május 15 -én Budapesten a Városmajori Gimnáziumban.

A konferencia célja az volt, hogy felkutassa és bemutassa az általános iskolai "jó nyelvtanítási gyakorlatot": innovatív, autentikus anyagokat felhasználó tanítási módszereket, az integrált készségfejlesztést, a célnyelv mielőbbi eszközként való használatának ösztönző módszereit, az anyanyelvi és az idegen nyelvi fejlesztés közös pontjait, a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartásának eszközeit, a nyelvtanulási stratégiákat valamint az önálló nyelvtanulóvá nevelés eszközeit.

A konferenciát Magyar Bálint, oktatási miniszter nyitotta meg hangsúlyozva az idegennyelv-tanulás fontosságát és a megfelelő alapok kiépítését az általános iskolában.

A konferenciára előadóként angol, német, francia vagy magyar nyelvű előadással vagy műhelymunkával lehetett jelentkezni. Az ország számos oktatási intézményéből jelentkeztek nyelvtanárok, főiskolai és egyetemi oktatók, módszertani szakemberek, tankönyvszerzők és iskolaigazgatók, hogy megosszák tapasztalataikat a 6-14 éves korú gyermekek idegennyelv-oktatásáról. A közel 50 előadó között három anyanyelvi vendégelőadó is szerepelt, akik egy-egy angol, német és francia nyelvű plenáris előadással járultak hozzá a konferencia szakmai programjának emeléséhez. A vendégelőadók részvételét a konferencián a kulturális intézetek, a British Council, a Goethe Intézet és a Francia Intézet támogatták.

Az angol vendégelőadó, Carol Read, az általános iskolai korosztály sikeres nyelvtanulásához szükséges megfelelő pedagógiai és módszertani körülmények kialakításának fontosságáról beszélt. A német vendégelőadó, Dorothea Grüttner, átfogó képet adott azokról a korszerű eljárásokról, melyek a 6-14 éves tanulók oktatásában jelennek meg, különös tekintettel az egyéni fejlesztés lehetőségeire. Marie-Paul Morin, a francia vendégelőadó, a nyelvi készségek fejlesztésének lehetőségeit taglalta előadásában.

Az előadások és a műhelymunkák változatos témákat öleltek fel mindhárom idegen, illetve magyar nyelven is. Az előadások témái között szerepelt például kitekintés az óvodai nyelvoktatásra, az önálló nyelvtanulóvá nevelés eszközei, a nyelvi tudatosság fejlesztése, beszédészlelés szerepe a nyelvtanulásban, több országot vagy iskolát összefogó idegen nyelvű projektek vagy a két tanítási nyelvű iskolák idegennyelv-oktatásának kihívásai is. A műhelymunkák számos gyakorlati ötletet adtak a nyelvtanároknak különböző témák feldolgozásához, úgy mint, a mesefeldolgozáshoz, a kereszttantervi témakörök feldolgozásához, az első osztályosok személyiségfejlesztő idegennyelv-oktatásához, a kultúra tanításához kapcsolódóan egy-egy ünnep témakörének feldolgozásához vagy a számítógép adta lehetőségek kiaknázásához a nyelvoktatásban.

A résztvevők egy adott időben nyolc előadásból vagy gyakorlati elemeket tartalmazó műhelymunkából választhattak érdeklődési körüknek megfelelően. A konferencia végén az elégedettségi kérdőív kitöltésével fejezték ki a résztvevők véleményüket a szakmai rendezvényről. A több mint, 250 résztvevő közel fele élt ezzel a lehetőséggel. A visszajelzések alapján a legsikeresebb, szakmailag leghasznosabb, és motiváló előadásokat és műhelymunkákat az alábbi előadók tartották (a leggyakrabban említett előadók sorrendje szerint):

Fiedler Judit, Sárvári Tünde, Poór Zsuzsánna, Márkusné Hardi Gabriella, Tolnai Katalin, Bedő Andrea, Faragó Lívia, Lőrincz ildikó, Csenger Lajosné, Szabóné Lőrinczy Tünde, Fekőné Kardos Judit, Helen Sherwin, David Cronin, Kiss Csilla, és Scherzinger Mária.

A visszajelzések alapján a résztvevők elégedettek voltak a konferencia meghirdetésével, az előzetes és a helyszíni tájékoztatással. A konferencia helyszínét megfelelőnek találták a szakmai tapasztalatcserére. Kiemelték az angol és német nyelvű plenáris előadás szakmai értékét és színvonalasságát. A program a legtöbb résztvevő elvárásainak megfelelt és a kollégák hasznosnak ítélték meg a konferencián való részvételt.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az előadóknak, hogy vállalták tapasztalataik megosztását idegen nyelvet tanító kollégáikkal és lelkiismeretesen felkészültek előadásukra és műhelymunkájukra. Az előadások és műhelymunkák összefoglalója a www.om.hu honlapon megtalálható.

Köszönettel tartozunk a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkézpési Kht.-nak a konferencia színvonalas megszervezéséért, valamint a Városmajori Gimnáziumnak a helyszín biztosításáért.

Bízunk benne, hogy számos hasonló szakmai fórum követi majd ezt a rendezvényt.

Idegen Nyelvi Csoport
Oktatási Minisztérium

2004. június 10.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok