2022. június 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívások magyar állampolgárok külföldi felsőoktatási intézményben folytatott teljes, illetve részképzését támogató ösztöndíjakra a 2008/2009-es tanévre

2008. január 29.
Pályázatok

magyar állampolgárok külföldi felsőoktatási intézményben folytatott teljes, illetve részképzését támogató ösztöndíjakra

a 2008/2009-es tanévre vonatkozóan


Az oktatási és kulturális miniszter pályázatokat hirdet a más államok illetékes szerveivel kötött megállapodások keretében rendelkezésre bocsátott ösztöndíjak elnyerésére. A pályázatok elbírálásával a miniszter a Magyar Ösztöndíj Bizottságot bízta meg, amelynek irodája a Balassi Intézet szervezetéhez tartozik. Az ösztöndíjat a miniszter adományozza a MÖB javaslata alapján.

A pályázatokat a felsőoktatási intézményekbe kell benyújtani, ahol azokat rangsorolják. A rangsorolt pályázatokat a felsőoktatási intézmények továbbítják a MÖB irodájának. A MÖB által érdemesnek ítélt pályázatokat az Iroda küldi meg az ösztöndíjat biztosító külföldi partner szervnek. Az ösztöndíj a külföldi szerv elfogadó válasza után tekinthető elnyertnek.

Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe.

A pályázatokat 2008. március 1-ig kell postára adni a MÖB irodája címére (Balassi Intézet, Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája, 1519 Budapest Pf. 385). Az Iroda csak a postai úton beérkezett pályázatokkal foglalkozik.

A külföldi képzés során szerzett oklevelet, diplomát a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ ismeri el, amely a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett fokozatok, oklevelek, diplomák elismeréséről és honosításáról szóló 2001. évi C. törvény alapján jár el.

Pályázattal kapcsolatos személyi információkat - az adatvédelmi előírásoknak megfelelően - az Iroda csak a pályázóval közöl.

A részletes pályázati feltételek, illetve további információ az alábbi ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapján - www.scholarship.hu - tekinthetőek meg. Az Iroda munkatársai is tájékoztatást adnak a honlapon megadott elérhetőségeken.

Cseh nyelvszakos részképzés (11. munkatervi pont)

Célország:
Cseh Köztársaság
Szakterület:
Nyelvi képzés
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj kiegészítés, útiköltség támogatás
Juttatások:
200 USD havonta
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
5 hónap /fő
Szükséges nyelvtudás:
cseh
Ösztöndíj keret:
125 hónap
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.

Az ösztöndíjat a küldő fél biztosítja, devizában.

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.

A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő útvonalon: www.msmt.cz/international-cooperation-l/scholarships .
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

Észt nyelvszakos részképzés (5.A munkatervi pont)

Célország:
Észtország
Szakterület:
Bölcsészettudományok
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
4500 EEK havonta
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
5 - 10 hónap /fő
Szükséges nyelvtudás:
észt
Korhatár (alsó-felső):
nincs - 30
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.

Az ösztöndíjat, kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldő fél az útiköltséget támogatja.

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.

A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell.

Horvátországi teljes képzés (11.a munkatervi pont)

Célország:
Horvátország
Szakterület:
Nyelvtudományok, irodalomtudományok
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
900 kuna havonta
Az ösztöndíj célja:
teljes képzés
Az ösztöndíj időtartama:
5 év /fő
Szükséges nyelvtudás:
horvát
Ösztöndíj keret:
2 fő
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

Horvátországi teljes képzés nemzetiségi pályázóknak
(18. munkatervi pont)

Célország:
Horvátország
Szakterület:
Nyelvtudományok, irodalomtudományok
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Az ösztöndíj célja:
teljes képzés
Az ösztöndíj időtartama:
5 év /fő
Szükséges nyelvtudás:
horvát
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

Az ösztöndíjra csak a horvát nyelv és irodalom szakos pályázhat felsőfokú alapképzésre (3-4 éves BSc, BA), melyhez szükség esetén 10 hónapos nyelvi-szakmai előkészítőt biztosít a fogadó fél. Az alapképzés sikeres elvégzése után lehetőség van mesterképzésen való továbbtanulásra 1,5-2 évig. Ehhez a fogadó intézmény felvételi eljárásában előírt követelményeinek meg kell felelni.

A 18. munkatervi pontra csak a horvát nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgár pályázhat. A pályázónak eleget kell tennie az 51/2007 (III. 26.) sz. Kormányrendelet 25. § (2) bekezdésében előírt követelményeknek. További információt a szakreferenstől lehet kérni Bónisné Zseltvay Iréntől (384-9011).

Horvát nyelvszakos részképzés (11.b munkatervi pont)

Célország:
Horvátország
Szakterület:
Nyelvi képzés
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
900 kuna havonta
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
5 hónap /fő
Szükséges nyelvtudás:
horvát
Ösztöndíj keret:
50 hónap
10 fő
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
Az ösztöndíjat és kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldő fél az útiköltséget támogatja.

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.

Lengyelországi részképzés (8/a munkatervi pont)

Célország:
Lengyel Köztársaság
Szakterület:
Valamennyi tudományág
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
250 USD havonta
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
5 hónap /fő
Szükséges nyelvtudás:
lengyel
Ösztöndíj keret:
50 hónap
10 fő
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

Figyelem: Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. Magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak bármely tudományágban a művészeti szakok kivételével. A lengyel nyelv ismerete szükséges. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. A részletes pályázati kiírást a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az érintett intézményeknek közvetlenül juttatjuk el.

Lengyel nyelvszakos részképzés (8/b munkatervi pont)

Célország:
Lengyel Köztársaság
Szakterület:
Nyelvi képzés
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
250 USD havonta
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
5 hónap /fő
Szükséges nyelvtudás:
lengyel
Ösztöndíj keret:
200 hónap
40 fő
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

Figyelem: Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. Azon magyar állampolgárságú egyetemi vagy főiskolai hallgatók pályázhatnak, akik a lengyel nyelvet nappali tagozaton szakként tanulják. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. A részletes pályázati kiírást a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az érintett intézményeknek közvetlenül juttatjuk el.

Lett nyelvszakos részképzés (9. munkatervi pont)

Célország:
Lettország
Szakterület:
Nyelvi képzés
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj kiegészítés, útiköltség támogatás
Juttatások:
200 USD összesen
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
5 hónap /fő
Szükséges nyelvtudás:
lett
Ösztöndíj keret:
10 hónap
2 fő
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:
Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.

A küldő fél az ösztöndíj-kiegészítést biztosítja, illetve az útiköltséget támogatja, a fogadó fél a kollégiumi szállást és a tandíjmentes képzést.

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.

Litván nyelvszakos részképzés (6.2.1 munkatervi pont)

Célország:
Litvánia
Szakterület:
Nyelvi képzés
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, tandíjmentesség, étkezés, útiköltség támogatás
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
3 - 10 hónap /fő
Szükséges nyelvtudás:
finnugor nyelvcsoport, litván
Ösztöndíj keret:
20 hónap
Pályázati határidő:
2008-02-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:


Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.

Az ösztöndíjat, kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldő fél az útiköltséget támogatja.

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.

A pályázathoz a litván fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a www.smm.lt/en/ honlapon.

Mongol nyelvszakos részképzés (7. munkatervi pont)

Célország:
Mongólia
Szakterület:
Nyelvtudományok, irodalomtudományok
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, ösztöndíj kiegészítés, útiköltség támogatás
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
5 hónap /fő
Szükséges nyelvtudás:
mongol
Ösztöndíj keret:
20 hónap
Pályázati határidő:
2008-03-01

Nyelvi részképzés Mongóliában mongol szakos nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók részére.

Tudományterület: mongol nyelv és irodalom.

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni.

A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.

Anyagi ellátás:
  • fogadó fél: ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés
  • küldő fél: ösztöndíj kiegészítés, útiktg.átalány
Erre az ösztöndíjra csak a hallgató felsőoktatási intézményén keresztül lehet pályázni.

Orosz nyelvszakos részképzés (5.5 munkatervi pont)

Célország:
Orosz Föderáció
Szakterület:
Nyelvi képzés
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
140 USD havonta
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
6 hét /fő
Szükséges nyelvtudás:
orosz
Ösztöndíj keret:
50 fő
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

Figyelem: Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. Azon magyar állampolgárságú nyelvszakos hallgatók pályázhatnak, akik az orosz nyelvet szakként nappali tagozaton tanulják.

A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. A részletes pályázati kiírást a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az érintett intézményeknek közvetlenül juttatjuk el.

Oroszországi részképzés (5.6 munkatervi pont)

Célország:
Orosz Föderáció
Szakterület:
Nyelvi képzés
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
140 USD havonta
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
6 hét /fő
Szükséges nyelvtudás:
orosz
Ösztöndíj keret:
100 fő
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

Figyelem: Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni.

Különböző szakos hallgatók pályázhatnak orosz nyelvi gyakorlatra, akik legalább heti 4-6 órában tanulják az orosz nyelvet.

A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. A részletes pályázati kiírást a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az érintett intézményeknek közvetlenül juttatjuk el.

Oroszországi részképzés (5.7 munkatervi pont)

Célország:
Orosz Föderáció
Szakterület:
Nyelvi képzés
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
200 USD havonta
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
4 hónap/fő
Szükséges nyelvtudás:
orosz
Ösztöndíj keret:
35 fő
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

Figyelem: Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni.

Pályázhatnak magyar felsőoktatási intézményekben tanuló felsőbb éves hallgatók orosz nyelv és irodalom szakon folytatandó tanulmányokra.

A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. A részletes pályázati kiírást a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az érintett intézményeknek közvetlenül juttatjuk el.

Romániai teljes képzés nemzetiségi pályázóknak (26. munkatervi pont)

Célország:
Románia
Szakterület:
Valamennyi tudományág
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
200 USD havonta
Az ösztöndíj célja:
teljes képzés
Szükséges nyelvtudás:
román
Ösztöndíj keret:
-
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

A teljes képzésre csak magyarországi román nemzetiségű fiatalok pályázhatnak államilag elismert romániai felsőoktatási intézménybe. A pályázónak eleget kell tennie az 51/2007 (III. 26.) sz. Kormányrendelet 25. § (2) bekezdésében előírt követelményeknek. A pályázatokat abba a magyarországi felsőoktatási intézménybe kell benyújtani, ahol a hallgató tanulmányait folytatja. A pályázatokat a felsőoktatási intézmény rangsorolja, és továbbítja a MÖB Irodának. A Magyar Ösztöndíj Bizottság a román-magyar munkaterv és a hallgatók teljesítménye alapján dönt a pályázatokról. Szükség esetén és kérésre mód van egy éves nyelvi előkészítő tanfolyamon való részvételre.

További információt a szakreferenstől lehet kérni Dr.Vincze Krisztinától (666-7979).

Romániai részképzés (19. munkatervi pont)

Célország:
Románia
Szakterület:
Valamennyi tudományág
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
200 USD havonta
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
5 -10 hónap /fő
Szükséges nyelvtudás:
román
Ösztöndíj keret:
-
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

A részképzésre csak államilag elismert romániai felsőoktatási intézménybe lehet pályázni valamennyi tudomány területen. A pályázatokat abba a magyarországi felsőoktatási intézménybe kell benyújtani, ahol a hallgató tanulmányait folytatja. A pályázatokat a felsőoktatási intézmény rangsorolja, és továbbítja a MÖB Irodának. A Magyar Ösztöndíj Bizottság a román-magyar munkaterv és a hallgatók teljesítménye alapján dönt a pályázatokról.

Szlovák nyelvszakos részképzés (11. munkatervi pont)

Célország:
Szlovákia
Szakterület:
Nyelvtudományok, irodalomtudományok
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
150 USD havonta
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
5 hónap /fő
Szükséges nyelvtudás:
szlovák
Ösztöndíj keret:
375 hónap
75 fő
Pályázati határidő:
2008-03-01
Pályáztató szervezet:
Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe:
Magyarország Budapest
1519. Pf.: 385.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma:
+36 1 422 06 78
Pályáztató URL-je:

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.

Az ösztöndíjat a küldő fél biztosítja, devizában.

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.

Vietnámi részképzős hallgatói ösztöndíj (9. munkatervi pont)

Célország:
Vietnámi Szocialista Köztársaság
Szakterület:
Nyelvi képzés
Kik pályázhatnak:
egyetemi hallgatók, főiskolai hallgatók
Támogatások formája:
szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség támogatás
Juttatások:
 
Az ösztöndíj célja:
részképzés
Az ösztöndíj időtartama:
10 hónap /fő
Szükséges nyelvtudás:
vietnámi
Ösztöndíj keret:
20 hónap, 2 fő
Pályázati határidő:
2008-03-01.

Vietnámi nyelvet tanuló és jól beszélő, felsőoktatási intézményben tanuló egyetemi, főiskolai hallgatók részére.

Az ösztöndíjat nappali tagozatos, a fogadó ország nyelvét jól beszélő, a jelen tanévben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók pályázhatják meg. Nem nyújthat be pályázatot az a hallgató, aki felsőfokú tanulmányai keretében a Magyar Ösztöndíj Bizottság részéről a korábbiakban már részesült a VSZK-ba szóló ösztöndíjban.

Az adatlap a MÖB honlapjáról tölthető le.

Dr. Hiller István
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok