2022. június 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás középtávú külföldi szakképzési kutatások finanszírozására

2006. november 14.
A Tempus Közalapítvány - az Országos Szakképzési Tanács határozata és az oktatási miniszter döntése nyomán megítélt források terhére - pályázatot hirdet középtávú külföldi szakképzési kutatások finanszírozására.

A külföldi kutatások támogatására egyéni pályázat keretében az alábbi személyek jogosultak pályázni:
 • szakképző intézményekben szakmai tárgyat tanító tanárok és oktatók
 • szakképző intézményekben, valamint szakmai szervezeteknél, önkormányzatoknál, munkaadói és munkavállalói szervezeteknél, kamaráknál a szakképzés irányításával, fenntartásával, fejlesztésével és érdekképviseletével foglalkozó szakemberek.
A kutatások célja, hogy a résztvevők új, szakképzési vonatkozású pedagógiai módszereket tanulmányozzanak, azokat elsajátítsák és megismertessék a hazai szakképzés szereplőivel, többek között az alábbi témakörökben:
 • a projektmódszer alkalmazása az oktatásban
 • a pályatanácsadás rendszere
 • a nemzetközi együttműködési projektek szerepe a szakképzésben.
A kutatásoknak ezen kívül célja, hogy hozzájáruljon az intézmények európai uniós projektekben való részvételéhez, az intézmények közötti nemzetközi kapcsolatok megalapozásához és továbbfejlesztéséhez, illetve közvetett módon a résztvevők szakmai nyelvismeretének elmélyítéséhez és gyakorlatiasabbá tételéhez.

A kutatások keretében az alábbi tevékenységek kaphatnak támogatást:
 • hospitálás iskolákban és gyakorlati képzőhelyeken (a résztvevők szakmai ismereteinek elmélyítésére, új pedagógiai módszerek megismerésére és elsajátítására),
 • konzultációk lefolytatása,
 • oktatási és képzési (rész)feladatok ellátása.
A tanulmányutakra az Európai Unió és az EFTA azon országaiban kerülhet sor, amelyeknek hivatalos nyelve az angol, francia vagy német: Ausztria, Belgium (vallon és németajkú területek), Franciaország, Írország, Nagy-Britannia, Németország, Svájc, Luxemburg és Liechtenstein.

A pályázás feltételei:
 • pályázatot kizárólag a pályázásra jogosult személyek nyújthatnak be a Tempus Közalapítvány által közzétett hivatalos pályázati űrlapon,
 • a pályázatban foglalt kutatási tevékenységek leghamarabb 2007. április 1-jén indulhatnak és legkésőbb a pályázat beadása utáni 1 éven belül kell lezárulniuk,
 • támogatás a min. 9 - max. 13 hét időtartamú kutatások költségeire (az útiköltség és biztosítás esetében a tényköltségek alapján, a megélhetés esetében átalányalapú térítés alapján) és a helyettesítési költség 1/3-ad részére ítélhető meg,
 • lehetőség van a tanulmányút egyszeri legfeljebb 6 hónapig tartó megszakítására,
 • a kiutazó személynek költségtakarékosságra kell törekednie, minden lehetséges kedvezményt igénybe kell vennie (pl.: utazási kedvezmények),
 • a bírálat során előnyben részesülnek azok a pályázók, akiknek küldő intézménye még nem vett részt a nemzetközi együttműködési programokban, illetve azok, akik a támogatást új partnerkapcsolatok kiépítésére használják fel,
 • a pályázó vállalja, hogy az esetleges támogatásról a támogatási szerződésben foglalt feltételek alapján elszámol.
A pályázat kitöltéséhez szükséges űrlap a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető, vagy a Tempus Közalapítványtól igényelhető.

A pályázatok benyújtásának határideje
A 2007. évi pályázati forduló több körben is lehetőséget biztosít a pályázatok benyújtására.
A Tempus Közalapítvány előzetes formai bírálatot végez legkésőbb 2 héttel a benyújtási határidők előtt feladott pályázatok esetében (a postai bélyegző dátuma számít). Az esetleges formai hibákról az Iroda munkatársai értesítik a pályázó intézményt, amelynek az adott hivatalos beadási határidőig hiánypótlás keretében lehetősége van kijavítani a hibákat, ill. pótolni a hiányzó dokumentumokat.A megjelölt időpontnál később beérkező pályázatok esetében nincs lehetőség az esetleges formai hibák korrigálására, utólagos hiánypótlásra.

A pályázatok benyújtásának határideje [1]
2007. február 1.
2007. április 2.
2007. június 1.
2007. október 1.
2007. december 3.

A Tempus Közalapítvány pályázati programjaiban a döntések ellen - sem méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs lehetőség.
A pályázatok bírálatára és támogatására pályázati körönként kerül sor. Az egyes pályázati fordulók után a Tempus Közalapítvány közzéteszi a honlapján, hogy mekkora a még rendelkezésre álló pályázati keret, illetve annak kimerülésének esetén jelzi, hogy további pályázatok befogadására nem kerülhet sor.

A pályázás részletes feltételei és a pályázati űrlap a következő linkre kattintva érhető el:

További információ:
Berkes Blanka
Tempus Közalapítvány/ Leonardo Nemzeti Iroda
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Tel.: (1) 237 1300, Fax: (1) 237 1301


[1] Az áprilisi, júniusi, októberi és decemberi fordulóra csak abban az esetben kerül sor, ha a korábbi pályázati fordulók során nem került lekötésre a rendelkezésre álló teljes keret.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok