2022. június 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás külföldi doktori képzésekre

2009. február 16.
A Balassi Intézet-MÖB Iroda - a 147/2002. (VI. 29.) és az 51/2007. (III. 26.) Korm.rendelet alapján - pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben, valamint megállapodásokban biztosított külföldi teljes- és rész PhD, illetve DLA képzésekre. Az ösztöndíjakat a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere adományozza.
A pályázatra magyar, vagy Magyarországon letelepedési engedéllyel élő külföldi állampolgárok pályázhatnak. Rész PhD, illetve DLA képzésre azok pályázhatnak, akik hallgatói jogviszonyban állnak valamelyik hazai államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény doktori iskolájával.

A pályázati eljárás: A határidőre benyújtott pályázatokat szakmai kollégiumok értékelik, majd az általuk készített rangsor alapján a különböző területek szaktekintélyeiből álló Magyar Ösztöndíj Bizottság jelölést tesz a külföldi fél számára. Az ösztöndíjas tanulmányútra akkor kerülhet sor, ha a megpályázott ország illetékes hatósága visszaigazolja a pályázó fogadását. (Ez a visszaigazolás nem azonos a pályázó által beküldött, szakmai fogadókészséget kinyilvánító dokumentummal.)
Az ösztöndíjat elnyert pályázó tanulmányi kötelezettségeit a Balassi Intézettel kötendő szerződés határozza meg.

Benyújtandó dokumentumok:
Két, egymástól elválasztott pályázati csomagot kérünk az alábbi sorrendben összeállítani és egy borítékban feladni. Egy pályázati csomag tartalmazzon a felsorolt dokumentumokból egy magyar és egy idegen nyelvű példányt.
 1. a MÖB adatlapja (2 példányban), és az értékelő lap (amelyet nem a pályázó tölt ki);
 2. A MÖB pályázati adatlap honlapunkról elektronikus formában tölthető le. Csak elektronikus formában kitöltött űrlapot fogadunk el.
 3. szakmai életrajz magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén (2 példányban);
 4. tudományos publikációk jegyzéke, TDK eredmények, magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén (2 példányban);
 5. ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással ellátva, magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén vagy valamely világnyelven (2 példányban);
 6. munkaterv, programterv magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén (2 példányban);
 7. az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető leckekönyvi másolat 2 példányban csak magyar nyelven;
 8. a fogadó ország nyelvének ismeretét tanúsító bizonyítvány másolata magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén vagy valamely világnyelven (2 példányban);
 9. a külföldi intézmény fogadólevele (2 példányban). A teljes PhD, illetve DLA képzésre pályázóknak 2009. augusztus 1-jéig be kell nyújtaniuk az akkreditált külföldi állami doktori iskolában tett felvételi sikeréről tanúskodó okiratot.
Figyelem! A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a fogadónyilatkozatok beszerzése a pályázó feladata. Külföldi intézmények listája a www.braintrack.com és a www.esn.org honlapon hozzáférhető. A hazai oktatási intézmények meglévő nemzetközi kapcsolataira is lehet támaszkodni és az intézményi nemzetközi kapcsolatok referenséhez is fordulhatnak információért.

A MÖB adatlap a teljes pályázati kiírással egyetemben megtalálható és letölthető a www.scholarship.hu címen.

Jelentkezési határidő: 2009. március 20. (postai bélyegző)
Kérjük, hogy a borítékra a célország nevét is írják rá.

A pályázatokat az alábbi címre kell eljuttatni:
Balassi Intézet-MÖB Iroda
1519 Budapest Pf. 385
Hungary

További információt a pályázati koordinátoroktól lehet kérni:

Kató Eszter /666-7977/: Csehország, Horvátország, Lengyelország, Szlovákia
Kurucz György /666-7976/: Irán
Molnár Kata /666-7978/: Kína
Rókás Olga /384-9011/: Észtország, Lettország, Oroszország
Dr. Vincze Krisztina /666-7979/: Románia

CSEHORSZÁG

Az ösztöndíj
A pályázó
Megjegyzés
jele
(munkatervi pont)
időtartam
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
Korhatár
személyi
12.
9 hó
3 fő
27 hó
PhD/DLA részképzés
nappali tagozatos PhD/DLA képzésben részt vevő hallgató
Valamennyi tudományág
35 év
küldő fél: 360 USD/hó, útiköltség támogatás
fogadó fél: kollégiumi elhelyezés

Az ösztöndíj legfeljebb 9 hónapra igényelhető. Megvalósulása 2009 októberétől várható.
A képzéshez a cseh nyelv ismerete szükséges.
A küldő fél biztosítja az ösztöndíjat, valamint az útiköltséget támogatja; a fogadó fél - a tandíjmentes képzést és kedvezményes kollégiumi elhelyezést.
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő útvonalon: www.dzs.cz (studijní odbor, přijímání cizinců, Application form for foreign students)

ÉSZTORSZÁG

Az ösztöndíj
A pályázó
Megjegyzés
jele
(munkatervi pont)
időtartam
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
Korhatár
személyi

4 hó

4 hó
PhD/DLA részképzés
nappali tagozatos PhD/DLA képzésben részt vevő hallgató
Valamennyi tudományág
35 év
küldő fél: útiköltség támogatás
fogadó fél: 6000 EEK/hó,
ebből a kollégiumi szállásdíj fizetendő (1200 EEK)

A meghirdetés feltételes. Változások lehetségesek.

A képzéshez az észt vagy angol nyelv ismerete szükséges.
A küldő fél támogatja az útiköltséget; a fogadó fél - a tandíjmentes képzést és az ösztöndíjat, melyből a kollégiumi szállásdíj is térítendő.
A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell 2 példányban. Az adatlap letölthető a következő útvonalon: http://www.smartestonia.ee/public/files

HORVÁTORSZÁG

Az ösztöndíj
A pályázó
Megjegyzés
jele
(munkatervi pont)
időtartam
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
Korhatár
személyi
11/c.
12-36 hó/fő
2 fő
36 hó
teljes vagy rész PhD képzés
mesterdiploma vagy nappali tagozatos PhD képzésben részt vevő hallgató
elsősorban kroatisztika
-
küldő fél: útiköltség támogatás
fogadó fél: ösztöndíj 2 200.00 Kuna/hó , kollégiumi elhelyezés
18.
12-36 hó/fő
horvát nemzetiségűek számára
teljes vagy rész PhD képzés
mesterdiploma vagy nappali tagozatos PhD képzésben részt vevő hallgató
elsősorban kroatisztika
-
küldő fél: útiköltség támogatás
fogadó fél: ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés

11/c. Az ösztöndíjra, elsősorban kroatisztikai PhD tanulmányokra lehet pályázni. A fogadó fél a doktori fokozat megszerzését előkészítő képzést biztosítja 36 hónapra, illetve részképzésre. A 36 hónapos képzéshez a fogadó intézmény felvételi eljárásában előírt követelményeinek meg kell felelni. A megvalósulásra legkorábban 2009 októberétől kerülhet sor.

18. Az ösztöndíjra, elsősorban kroatisztikai PhD tanulmányokra lehet pályázni a horvát nemzeti kisebbségieknek. A fogadó fél a doktori fokozat megszerzését előkészítő képzést biztosítja 36 hónapra, illetve részképzésre. A 36 hónapos képzéshez a fogadó intézmény felvételi eljárásában előírt követelményeinek meg kell felelni.
A megvalósulásra legkorábban 2009 októberétől kerülhet sor.

IRÁN

Az ösztöndíj
A pályázó
Megjegyzés
jele
(munkatervi pont)
időtartam
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
Korhatár
személyi
5./b
10 hó
2 fő
20 hó
PhD részképzés
nappali tagozatos PhD képzésben részt vevő hallgató
perzsa nyelv és irodalom
-


KÍNA

Az ösztöndíj
A pályázó
Megjegyzés
jele
(munkatervi pont)
időtartam
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
Korhatár
személyi
I.2.*
10 hó
1 fő
10 hó
PhD részképzés
nappali tagozatos PhD képzésben részt vevő hallgató
valamennyi tudományterület
40 év
fogadó fél: ösztöndíj + kollégiumi elhelyezés
küldő fél: ösztöndíj kiegészítés + útiköltség átalány

A kínai vagy az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges.
A kínai partner a további pályázati követelményeket írja elő:
 1. A Kínai Ösztöndíj Tanács jelentkezési lapját kitöltve, majd 2 példányban fénymásolva (összesen 3 pld.)
 2. A jelentkezési laphoz angol vagy kínai hitelesített fordításban az alábbi mellékletek csatolandók 2-2 példányban:
  • diplomamásolat;
  • leckekönyv másolat;
  • hallgatói jogviszony igazolás;
  • egészségügyi igazolás
 3. A munkatervnek minimum 500 szavasnak kell lennie (aláírva! - lehet kínai nyelven is csatolni)
 4. Az általános pályázati feltételekben is tartalmazott ajánlólevelek esetében az ajánlóknak minimum docensi fokozattal kell rendelkeznie
 5. A pályázónak el kell végeztetnie a csatolt egészségügyi nyomtatványon feltüntetett orvosi vizsgálatokat. Az eredeti nyomtatványt, valamint az egyes vizsgálatok részeredményeit a hallgatónak személyesen kell majd magával vinnie és leadnia a fogadó kínai egyetemen, részünkre a nyomtatvány 3 másolati példányát kell visszaküldeni. Minthogy a vizsgálati eredmények 6 hónapig érvényesek, a vizsgálatokat célszerű március folyamán elvégeztetni. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy 2009-ben a hallgatóknak AIDS vizsgálatot is kötelező végeztetni. A vizsgálatok összes költsége a kiutazót terhelik.
Megjegyzés: Új munkaterv aláírása esedékes, változások elképzelhetők.

LETTORSZÁG
Az ösztöndíj
A pályázó
Megjegyzés
jele
(munkatervi pont)
időtartam
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
Korhatár
személyi
11.
12 hó
1 fő
12 hó
PhD részképzés
nappali tagozatos PhD képzésben részt vevő hallgató
valamennyi tudományág
35 év
360 USD/hó+ útiköltség átalány

A képzéshez a lett nyelv ismerete szükséges.
A küldő fél biztosítja az ösztöndíjat, valamint az útiköltséget támogatja; a fogadó fél - a tandíjmentes képzést és kedvezményes kollégiumi elhelyezést.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

LENGYELORSZÁG

Az ösztöndíj
A pályázó
Megjegyzés
jele
(munkatervi pont)
időtartam
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
Korhatár
személyi
8.
6 hó
5 fő

PhD részképzés (doktori képzésen belüli résztanulmányok folytatása)
nappali tagozatos PhD képzésben részt vevő hallgató
valamennyi tudományág
35 év
Jelenleg tárgyalás alatt

Megjegyzés: Új munkaterv aláírása folyamatban, változások elképzelhetők!

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

Az ösztöndíj
A pályázó
Megjegyzés
jele
(munkatervi pont)
időtartam
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
Korhatár
személyi
5.6.
10 hó
4 fő
40 hó
PhD részképzés (doktori képzésen belüli tudományos gyakorlat folytatása)
nappali tagozatos PhD képzésben részt vevő hallgató
valamennyi tudományág
35 év
360 USD/hó+ útiköltség átalány
5.7.
3 év
1 fő
3 év
PhD képzés
mesterdiploma
valamennyi tudományág
35 év
360 USD/hó+ útiköltség átalány

A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes. Változások lehetségesek.

ROMÁNIA

Az ösztöndíj
A pályázó
Megjegyzés
jele
(munkatervi pont)
időtartam
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
Korhatár
személyi
19.C/1.
36 hó


PhD/DLA képzés
mesterdiploma
valamennyi tudományág

360 USD/hó+ útiköltség átalány
19./C/2.
10 hó


PhD/DLA részképzés
nappali tagozatos PhD képzésben részt vevő hallgató
A MÖB által jelöltek pályázatának elfogadásáról a Román Oktatási, Ifjúsági és Kutatási Minisztérium ösztöndíj-alap rendszerében döntenek.
A román fél nem adott létszámkeretet, a pályázatokat minőségük alapján bírálja el.

SZLOVÁKIA

Az ösztöndíj
A pályázó
Megjegyzés
jele
(munkatervi pont)
időtartam
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
Korhatár
személyi
5.
5 hó
10 fő
50 hó
PhD részképzés
mesterdiploma
valamennyi tudományág
35 év
360 USD/hó+ útiköltség átalány

A kétoldalú nemzetközi oktatási együttműködési megállapodások lehetővé teszik, hogy a magyar PhD hallgatók külföldön 1-1 tanévben részképzés formájában folytathassák tanulmányaikat valamennyi tudományágban.
Erre az ösztöndíjra az a magyar állampolgár pályázhat, aki hallgatói jogviszonyban áll valamelyik hazai államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény doktori iskolájával. Az ösztöndíj legfeljebb 5 hónapra igényelhető. Megvalósulása 2009 októberétől várható.
A képzéshez a szlovák nyelv ismerete szükséges.
A küldő fél biztosítja az ösztöndíjat, valamint az útiköltséget támogatja; a fogadó fél - a tandíjmentes képzést és kedvezményes kollégiumi elhelyezést.

Megjegyzés: Új munkaterv aláírása esedékes, változások elképzelhetők.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok