2021. május 10.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo partnerségek

2010. december 15.
Pályázhatnak: szakképzésben érintett intézmények
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2011. február 21.
 
A partnerségek átmenetet képeznek a Leonardo mobilitás és az innováció fejlesztés / innovációtranszfer pályázattípusok között. Ezen együttműködések célja az egymástól tanulás, jó gyakorlatok átvétele, közös tapasztalatok cseréje szakképzési témában.
 
A 2 éves projektek során több ország partnerintézményei működnek együtt. Egy adott témára koncentrálva kiutazásokat, partnertalálkozókat szerveznek egymáshoz, ahol a témára vonatkozó megbeszéléseket tartanak, közösen dolgoznak egy kisebb projekteredményen, mely lehet tanulmány, honlap, CD, konferencia, képzési anyag stb. A projekt futamidejének többi részében pedig saját intézményükben dolgoznak az adott témán, majd az elért tapasztalatokat összegzik, értékelik, a tapasztalatokat megosztják, terjesztik.
 
A korábban már ismert Comenius "Iskolai együttműködések" és Grundtvig "Tanulási kapcsolatok" projektekhez hasonlóan adott számú mobilitáshoz kapcsolódóan lehet támogatást igényelni (átalány összegek, minimum 4, 8, 12 vagy 24 kiutazás megvalósítása), a partnerek azonban kisebb „projektterméken”, eredményen is dolgoznak („projekttermék” lehet egy tanulmány / honlap / felmérés / CD stb.).
 
A projektekben a szakképzésben tanulók aktív részvételére, tanulók és oktatók közös projektmunkájának megvalósítására, a képzőintézmények és a vállalati szféra kooperációjára is lehetőség van.
 
A projektek időtartama 2 év, minimum 3 ország 3 intézményének részvétele szükséges.
 
Fontos változás a 2011-es pályázati évre vonatkozóan:
A kizárólag képzőintézményekből (pl. kizárólag szakközépiskolák kooperációja) álló partnerségi együttműködések a Comenius iskolai együttműködések pályázattípuson belül támogathatóak. Ha a partnerségbe bevonják a "munka világának" képviselőjét/it is, pl. kamara, szakmai szövetség stb., akkor a Leonardo partnerségekhez pályázhatnak.
 
Támogatott tevékenységek:
Mobilitási tevékenységek (pl. oktatók, képzési szakemberek, tanulók cseréje stb.)
A partnerek közös „projektterméken” dolgoznak (rövid tanulmány, konferencia, CD, képzési anyag, honlap stb.)
Kooperáció egy adott témakörben (pl. egy speciális képzési módszer tanulmányozása)
Kooperáció egy adott szakmára, szektorra koncentrálva
 
A pályázható összegek Magyarországon:
A Leonardo támogatás kiegészítő támogatás. A támogatás összege a vállalt mobilitások számához igazodik.
Az adott partner min. 4 mobilitást valósít meg a projektben: 7000 €
Az adott partner min. 8 mobilitást valósít meg a projektben: 11000 €
Az adott partner min. 12 mobilitást valósít meg a projektben: 15000 €
Az adott partner min. 24 mobilitást valósít meg a projektben: 21000 €
(1 fő egy kiutazása számít 1 mobilitásnak)
 
A pályázás menete:
1. A pályázat tartalmát a partnerek közösen egyeztetik. A végleges űrlapot minden partner a saját nemzeti irodájához nyújtja be.
2. A pályázat tartami bírálatát a partnerség koordinátorának adott országában található nemzeti iroda végezteti.
3. A 2011-es pályázati körre vonatkozó plusz feltétel:
Egy intézménynek – függetlenül a partneri vagy koordinátori szereptől – egyszerre csak egy pályázata lehet. Annak a pályázónak a (2011-es) pályázata, amely futó projekttel rendelkezik (2009 vagy 2010. évi kör), automatikusan formai hibának számít.
A partnerségi pályázatok benyújtása a Magyarországon a programot koordináló Tempus Közalapítványhoz történik, a magyar koordinációjú pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott hazai szakértők végzik, valamennyi nyertes magyar pályázóval a Tempus Közalapítvány köt szerződést, és ennek megfelelően a támogatás átutalását is a Közalapítvány végzi.
A pályázatok elkészítése egy pdf formátumú e-form segítségével történik, a pályázatok on-line és nyomtatott verzióban is beérkeznek. A pályázatok nyelve a partnerség közös nyelve, az EU valamely hivatalos nyelve, legtöbbször az angol, német vagy francia.
 
A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz. Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu / Pályázatok / Egész életen át tartó tanulás / Leonardo / Pályázati formák / Leonardo Előkészítő látogatások
 
További információ:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok