2021. május 18.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Londoni Magyar Kulturális Központ igazgatói álláshelyének betöltésére

2006. október 24.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a külföldi kulturális intézetekről szóló 11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet 9. §-a alapján pályázatot hirdet a Londoni Magyar Kulturális Központ igazgatói álláshelyének betöltésére 2007. januárjától kezdődően.

Az intézet fő feladata, hogy Londonban és Nagy-Britannia vidéki régióiban elősegítse a két ország közötti kulturális kapcsolatok további fejlődését, a magyar kultúra hagyományos értékeinek és a kortárs művészet alkotásainak bemutatását, az oktatási-, tudományos-, sajtó- és audiovizuális területekre kiterjedő együttműködések fejlesztését.

Az igazgató feladatköre:
 • az intézet teljes körű irányítása
 • az egyetemes magyar kulturális örökség, valamint a jelenkori magyar és magyarországi kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek megismertetése, népszerűsítése és hiteles közvetítése a fogadó országban a kulturális diplomácia eszközeivel
 • az intézet kiterjedő szakmai kapcsolatrendszerére építkező munka folytatása, a jelentős brit fesztiválokkal és könyvkiadókkal való együttműködések valamint a tematikus programsorozatok továbbvitele
 • kezdeményező szerepvállalás, kapcsolatépítés elősegítése a két ország kulturális, oktatási és tudományos intézményei között
 • a tudományos tevékenység keretében az egyetemek közötti együttműködés elősegítése és folytatása
 • kulturális diplomáciai és közszolgálati diplomáciai feladatok ellátása
 • az intézet képviselete a küldő és a fogadó ország hatóságainál, intézményeinél
 • korszerű és hatékony médiakapcsolatok kialakítása, a fogadó ország tömegtájékoztatási eszközeinek folyamatos informálása és e médiumokban lehetőség szerint minél gyakoribb megjelenés biztosítása
 • a nagy jelentőségű kulturális-művészeti-tudományos eseményekhez társuló egyedi, erőteljes kommunikációs politika kialakítása, a brit kulturális piac jellegzetességeit figyelembe véve
 • a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való felelősségteljes gazdálkodás
 • az intézet éves munkatervének elkészítése és végrehajtása, éves beszámoló készítése
 • az intézet korszerű internetes megjelenítése
A pályázóval szembeni követelmények:
 • a magyar kultúra magas fokú ismerete
 • a fogadó ország kultúrájának, civilizációjának, tudományos életének és oktatási területének magas szintű ismerete
 • a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által előírt alkalmazási feltételek, és a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja szerinti képesítési előírásoknak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség)
 • vezetői gyakorlat, megfelelő szervezői tapasztalat, az intézet gazdasági ügyeinek menedzselésére való alkalmasság
 • számítógépes felhasználói ismeretek
 • gépjármű-vezetői jogosítvány
 • orvosi alkalmasság
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • az igazgatói tevékenységet, az intézet irányítását, vezetését körvonalazó stratégiai tervet, amely tekintetbe veszi a vonatkozó szabályokat, különös tekintettel a külföldi kulturális intézetekről szóló 11/2000. (II.8.) Korm. rendeletre, és amely figyelembe veszi az adott országgal ápolt kulturális kapcsolataink jellegzetességeit
 • a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével)
A pályázathoz mellékelni kell:
 • részletes önéletrajzot
 • a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát
 • amennyiben rendelkezésre áll, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát, esetleges publikációs jegyzéket
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minősül, melynek betöltéséhez szükséges "C" típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A kinevezendő igazgató egészségügyi alkalmassági vizsgálatának elvégeztetéséről a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága gondoskodik.

Az igazgató megbízása határozott időre, a kirendelés időtartamára szól. Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. november 20.

A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által felkért bíráló bizottság véleményezi. A pályázatot elnyert igazgató személyéről az oktatási és kulturális miniszter a benyújtási határidő lejártától számított 30 napon belül hoz döntést. A pályázat eredményéről az érintettek 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.

A pályázat benyújtható a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatóságán (1072 Budapest, Nagydiófa u. 11.) vagy postai úton (levélcím: 1410 Budapest, Pf. 219.).

Az intézet tevékenységére, illetőleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetők a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatóságán (tel: 484-71-64, fax: 484-71-84).


Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok