2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Magyar Köztársaság Nagykövetsége Kulturális Tanácsosi Hivatala - Kairó igazgatói álláshelyének betöltésére

2007. május 31.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a külföldi kulturális intézetekről szóló 10/2007. (II.28.) OKM rendelet 5. §-a alapján pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Nagykövetsége kairói Kulturális Tanácsosi Hivatala igazgatói álláshelyének betöltésére 2007. szeptemberétől kezdődően.

Az intézet fő feladata, hogy Kairóban és Egyiptom vidéki régióiban elősegítse a két ország közötti kulturális és intézményes kapcsolatrendszer további fejlődését, a magyar kultúra hagyományos értékeinek és a kortárs művészet alkotásainak bemutatását, az oktatási-, tudományos- (elsősorban régészeti), sajtó- és audiovizuális területekre kiterjedő együttműködések fejlesztését.

Az igazgató feladatköre:
 • az intézet teljes körű irányítása
 • az egyetemes magyar kulturális örökség, valamint a jelenkori magyar és magyarországi kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek megismertetése, népszerűsítése és hiteles közvetítése a fogadó országban a kulturális diplomácia eszközeivel
 • kezdeményező szerepvállalás, kapcsolatépítés, a kulturális, oktatási és tudományos intézmények közötti kapcsolatok fejlesztése, az intézet profiljának alakítása
 • a tudományos tevékenység keretében az egyetemek közötti együttműködés elősegítése és folytatása
 • kulturális diplomáciai és közszolgálati diplomáciai feladatok ellátása
 • az intézet képviselete a küldő és a fogadó ország hatóságainál, intézményeinél
 • korszerű és hatékony médiakapcsolatok kialakítása, a fogadó ország tömegtájékoztatási eszközeinek folyamatos tájékoztatása és e médiumokban lehetőség szerint minél gyakoribb megjelenés biztosítása
 • a nagy jelentőségű kulturális-művészeti-tudományos eseményekhez társuló egyedi kommunikációs politika kialakítása, az egyiptomi kulturális piac jellegzetességeit figyelembe véve
 • a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való felelősségteljes gazdálkodás
 • az intézet éves munkatervének elkészítése és végrehajtása, éves beszámoló készítése
 • az intézet internetes megjelenítése
A pályázóval szembeni követelmények:
 • a magyar kultúra magas fokú ismerete
 • a fogadó ország kultúrájának, civilizációjának, tudományos életének és oktatási területének magas szintű ismerete
 • az angol nyelv magas szintű ismerete, az arab nyelv ismerete
 • a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által előírt alkalmazási feltételek, és a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja szerinti képesítési előírásoknak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség)
 • vezetői gyakorlat, megfelelő szervezői tapasztalat, az intézet gazdasági ügyeinek menedzselésére való alkalmasság
 • számítógépes felhasználói ismeretek
 • gépjármű-vezetői jogosítvány
 • orvosi alkalmasság
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • az igazgatói tevékenységet, az intézet irányítását, vezetését körvonalazó stratégiai tervet, amely tekintetbe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a külföldi kulturális intézetekről szóló 10/2007 (II.28.) OKM rendeletre, és amely figyelembe veszi az adott országgal ápolt kulturális, oktatási kapcsolataink jellegzetességeit
 • a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével)
A pályázathoz mellékelni kell:
 • részletes önéletrajzot
 • a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát
 • amennyiben rendelkezésre áll, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát, esetleg tudományos publikációs jegyzéket
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minősül, melynek betöltéséhez szükséges "C" típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A kinevezendő igazgató egészségügyi alkalmassági vizsgálatának elvégeztetéséről a Balassi Intézet gondoskodik.

Az igazgató megbízása határozott időre, a kirendelés időtartamára szól. Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. június 30.

A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által felkért bíráló bizottság véleményezi. A pályázatot elnyert igazgató személyéről az oktatási és kulturális miniszter a benyújtási határidő lejártától számított 30 napon belül hoz döntést. A pályázat eredményéről az érintettek 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.

A pályázat benyújtható a Balassi Intézetben (1016 Budapest, Somlói út 51.) vagy postai úton (levélcím: 1519 Budapest, Pf. 385.)

Az intézet tevékenységére, illetőleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetők a Balassi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán (tel. 666-79-00, fax: 666-79-09)


Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
s.k.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok