2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Magyarországi továbbképzési lehetőségek 2008. év nyarára magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre határon túli magyar pedagógusok számára

2008. február 25.
Magyarországi továbbképzési lehetőségek

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága
a Balassi Intézet közreműködésével

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a értelmében
2008. év nyarára magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget határon túli magyar pedagógusok számára

A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett szakmai tanácsadó testület, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács megbízásából Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Szerbiában a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete gyűjti össze.

Általános tudnivalók:
 • Jelentkezhetnek:
  1. azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és rendelkeznek a pedagógus kedvezményekre való jogosultság hatósági igazolásával,
  2. nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
  3. a titkárság támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a pedagógus kedvezményekre való jogosultság hatósági igazolására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
 • A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10%-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 2000-2500 Ft közötti összeget nem haladja meg.
 • A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a jelentkezőt. Amennyiben a résztvevő igényli, úgy a továbbképzés szervezője megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani; a több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.
 • A jelentkezés benyújtásának határideje 2008. március 30. A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
 • Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2008 áprilisában.
 • Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál előnyben részesül az, aki
  1. még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és /vagy nyári akadémiák résztvevője volt,
  2. aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben és szülőföldjén is látogatott továbbképzéseket.
 • A részvételből való kizárás általános feltételei:
  a határidőn túl benyújtott, valamint a hiányosan kitöltött jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
 • Az elbírálásról a továbbképzések szervezője, a Balassi Intézet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2008. május 31-ig értesíti a jelentkezőt.
 • A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz a részvételi és tartalmi követelményeknek: részvétel az előadások legalább 90%-án, a képzés végén egy rövid dolgozat megírása a továbbképzésen elhangzottaknak a saját tanítási gyakorlatban történő felhasználásáról, hasznosításáról.
A jelentkezések benyújthatók az alábbi címeken:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
530241 Csíkszereda, Toplitei 20.
594501 Komárno, P. O. Box 49.
Tel: 402-66-371-377
Tel/Fax:421-357-713-572
Fax: 402-66-312-852
E-mail: rmpsz@rmpsz.ro
 
 
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
31000 Eszék, Drinska, 12/A
31106 Eszék, P.P.620
T/F: +385-31-275-480
T/F: + 385-31-377-509
Fax: + 385-31-275-481
 
 
Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
90200 Beregszász, Olga Kobiljanszka 17
9220 Lendva, Fő u. 124.
Tel/Fax:380-3141-432-59
Tel: + 386-2575-1449
Fax: + 386-2575-1419
 

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
21 000 Újvidék, Cirpanov 54.
24000 Szabadka, Djura Djakovica 23.
Tel: + 381-21-548-259
T/Fax: +381-24-557-596
Fax: + 381-21-400-268
 

Elismert képzések 2008 nyarára

Ssz.
Képzés
Képző intézmény
Időpont, helyszín
Keretszám
  Gondolkodjunk együtt óvodáról-iskoláról
  MIOK
  Nagykovácsi
  2008. július 6-11.
  30
   Projektmenedzsment ismeretek- tréning
   FPPTI és a Veszprémi Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
   Budapest
   2008. június 30-július 4.
   30
    A szövegértő olvasás fejlesztése, az olvasási problémák kezelése
    Educatio Kht
    Pilisborosjenő
    2008. július 7-11.
    30
     Az osztályfőnöki kompetenciák fejlesztése
     Hajdú Bihar Megyei Pedagógiai Intézet
     Debrecen
     2008. július 7-11.
     30
      Továbbképzés a tehetséggondozás elméleti és gyakorlati kérdéseiről
      Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet
      Debrecen
      2008. június 30.-július 5.
      30
       Művészeti nevelés a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában
       Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
       Berettyóújfalu
       2008. június 30.-július 4.
       30
        Készségfejlesztés -DIFER (főleg fejlesztés)
        Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ
        Békéscsaba
        2008. június 30.-július 6.
        30
         A kooperatív tanulási technikák alkalmazása a tanítás-tanulási folyamatban
         Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
         Pécs
         2008. június 30.-július 4.
         30
          A konfliktuskezelési készség és a szociális kompetenciák fejlesztése - a szervezeti konfliktusok megelőzésének és megoldásának korszerű gyakorlata
          Jász-Nagykun-Szolnok MPI
          Szolnok
          2008. június 28.-július 2.
          30
           Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban
           Jász-Nagykun-Szolnok MPI
           Szolnok
           2008. június 26.-30.
           30
            Együttműködő tanulás a történelem és társadalomismeret órákon
            Független Pedagógiai Intézet
            Budapest
            2008. június 30.-július 4.
            30
             Az olvasási kulcskompetencia tudás szintekre épített egyéni fejlesztési módszerei és méréstechnikája
             Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
             Pécs
             2008. június 29.-július 5.
             30
              ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
             banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
              

             Nemzeti Erőforrás Minisztérium

             1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

             Telefon: (+36-1) 795-1200

             E-mail:

             Államtitkárságok