2021. május 18.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyek betöltésére

2007. július 4.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Pekingi, Sanghaji, Tel-Avivi, Belgrádi és Zágrábi külképviseletén létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata posztok - előreláthatólag 4 éves időtartamú - betöltésére.

Az oktatási-kulturális szakdiplomata a külszolgálatát a Külügyminisztérium állományában, az állomáshelyén a nagykövet/főkonzul általános-diplomáciai irányításával, diplomata munkakörben teljesíti. Szakmai irányítását az OKM látja el, feladatai alaputasításban kerülnek meghatározásra.

Az oktatási-kulturális szakdiplomaták feladatai:
 • a fogadó ország oktatási és kulturális piacának feltérképezése,
 • a fogadó országban élő magyar közösséggel történő kulturális kapcsolattartás,
 • a fogadó ország illetékes szakirányú hivatalos szerveivel való kapcsolattartás,
 • intézményközi kapcsolatok építésének, közös projektek megvalósulásának elősegítése,
 • magyar kulturális produkciók külföldi bemutatásának szervezésében való közreműködés,
 • a magyar kultúra értékeinek fogadó országba történő közvetítésének elősegítése,
 • kapcsolattartás a fogadó ország felsőoktatási intézményeiben működő magyar lektorral, a magyar nyelvi/irodalmi tanszékek oktatóival és hallgatóival,
 • a fogadó ország hungarológusaival való kapcsolatfelvétel és a kapcsolatok ápolása,
 • a fogadó ország kulturális értékeinek Magyarországra történő közvetítésében való részvétel,
 • oktatási és kulturális vásárokon való magyar megjelenés koordinálása,
 • költségtérítéses hallgatók toborzásával kapcsolatos információközvetítői feladatok,
 • magyar állami ösztöndíjasokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • oktatói és hallgatói csereprogramok előkészítésében való közreműködés,
 • oktatási, kulturális delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos feladatok,
 • vonatkozó nemzetközi megállapodások, munkatervek előkészítésében való részvétel,
 • a 104/2003 (VII.18) Korm. rendeletben meghatározott kötelező feladatok.
Alkalmazási feltételek:
 • a 104/2003 (VII.18.) Korm. rendelet 16.§-ban meghatározott alkalmazási feltételek,
 • a 9/1995 (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja szerinti képesítési előírásoknak megfelelő felsőfokú végzettség,
 • külpolitikai felkészültség, jó tárgyalókészség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • "B" típusú jogosítvány és gépjárművezetői gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • "C" típusú felsőfokú állami - vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított - nyelvvizsga, tárgyalóképes szakmai nyelvismeret az alább felsorolt nyelvek valamelyikéből
  • Peking, Sanghaj: angol vagy kínai,
  • Tel-Aviv: angol vagy héber,
  • Belgrád: angol vagy szerb vagy orosz,
  • Zágráb esetében: angol vagy horvát vagy szerb,
 • pszichikai alkalmasság,
 • a külügyi szakmai alapvizsga legalább "megfelelt" eredménnyel történő letétele.
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
 • az oktatás ill. kultúra területen korábban szerzett ismeret és gyakorlat,
 • nemzetközi oktatási-kulturális együttműködési tapasztalat,
 • a fogadó országgal korábban folytatott oktatási-kulturális együttműködési tapasztalat,
 • az oktatási-kulturális szakigazgatás területén szerzett tapasztalat,
 • közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte,
 • diplomáciai, szakdiplomáciai tanulmányok, publikációk
 • további nyelvek ismerete.
A beküldött pályázati anyagnak tartalmaznia kell 3 példányban:
 • a megpályázott állomáshely(ek) nevét prioritási sorrendben,
 • magyar nyelvű európai formátumú fényképes önéletrajzot (http://europass.cedefop.europa.eu/instruments/cv/step0.do)
 • a végzettséget tanúsító, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • gépjárművezetői engedély másolatát,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény valamint a 104/2003 (VII.18.) Korm rendelet vonatkozó előírásait megismerte.
A külszolgálat várható kezdő időpontja:
 • Peking és Sanghaj esetében: 2007. szeptember 1.
 • Tel-Aviv esetében: 2007. november 1.
 • Belgrád esetében: 2007. december 1.
 • Zágráb esetében: 2008. január 1.
A szakdiplomata személyére az oktatási és kulturális miniszter tesz javaslatot a külügyminiszternek. A külügyminiszter egyetértése esetén az OKM a kiválasztott személyt - a külügyi-diplomáciai felkészülés és a külszolgálat idejére - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti határozott időre a Külügy-minisztérium állományába áthelyezi. Mivel a munkakör fontos és bizalmas, a külszolgálat megkezdésére csak a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását követően, a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII.18.) Korm. rendelet rendelkezései szerint szakdiplomata státuszban kerül sor. A munka-kör ellátója vagyonnyilatkozat tételére kötelezett; javadalmazása a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerinti.

A pályázatot "Oktatási-kulturális szakdiplomata pályázat" megjelöléssel, zárt borítékban, a kiírásnak a 2007/12. számú Kulturális Közlöny való megjelenéstől számított 30 napon belül, 2007. július 29-ig az OKM Közszolgálati Főosztályára (1055 Budapest, Szalay utca. 10-14.) kell benyújtani.

További felvilágosítás az OKM Kulturális és Oktatatási Szakdiplomáciai Főosztályán kérhető személyesen vagy a 473-7511 telefonszámon.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok