2021. május 10.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ intézeti titkári álláshelyének betöltésére

2008. január 28.
A Balassi Intézet főigazgatója pályázatot hirdet a stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ intézeti titkári álláshelyének betöltésére 2008 márciusától.

Az intézeti titkár feladatköre:
 • Részvétel az intézet éves kulturális programtervének elkészítésében;
 • A magyarországi kulturális élet folyamatos figyelemmel kísérése, állandó kapcsolattartás a magyarországi kulturális élet meghatározó intézményeivel, művészeti projektek, produkciók "kiajánlása", javaslattétel az intézet igazgatója számára;
 • Az egyes művészeti produkciók, programok önálló megszervezése, előkészítése és teljeskörű lebonyolítása az intézetben és külső helyszíneken egyaránt;
 • Programok, estek gyakorlati levezetése (pl. kiállítás-megnyitás, bemutatás, bevezetés, szükség esetén tolmácsolás);
 • A fogadó állam kulturális intézményeivel való kapcsolattartás; az intézet képviselete a zenei, irodalmi és egyéb művészeti fórumokon és rendezvényeken;
 • Korszerű és hatékony médiakapcsolatok kialakítása, az intézettel kapcsolatos németországi sajtó- PR- és marketingfeladatok ellátása, folyamatos kapcsolattartás a helyi médiákkal, sajtótermékekkel, az intézet imázsának tevőleges alakítása, a programok előzetes reklámjának és utólagos sajtóvisszhangjának megszervezése;
 • Az intézet kiadványainak, meghívóinak szerkesztése, lektorálása, szöveggondozása;
 • Az intézet negyedéves programfüzetének szakterületével, az általa szervezett programokkal kapcsolatos szöveges anyagainak megírása, gondozása;
 • A szakterületét érintő kétnyelvű szöveges anyagokkal ellátja az intézeti honlap feltöltéséért felelős munkatársat;
 • A szakterületét érintő pályázati kiírások követése, pályázati anyagok összeállítása, szponzorok keresése;
 • Aktív közreműködés az éves és a havi beszámolók, programösszesítők elkészítésében;
 • Általános információszolgáltatás a magyar és német kulturális kapcsolatok területén;
 • A magyar-baden-württembergi testvérvárosi kapcsolatok ápolása, tevőleges figyelemmel követése;
 • Az intézeti könyvtár felügyelete: a könyvtári állomány gondozása (leltározás, selejtezés), gyarapítása; a hazai és német könyvpiacon való folyamatos tájékozódás, a könyvtárba beérkezett dokumentumok feldolgozása, rendszerezése, nyilvántartása.
A pályázóval szembeni követelmények:
 • Felsőfokú végzettség.
 • Felsőfokú "C" típusú német nyelvvizsga.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • Személygépjármű-vezetői engedély.
 • Orvosi alkalmasság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • Az intézeti titkári tevékenységre vonatkozó tervet, amely figyelembe veszi a fogadó országgal ápolt kulturális kapcsolataink jellegzetességeit (maximum 4 gépelt oldalon).
 • A pályázó jelenlegi és/vagy előző munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás, esetleg referencia-személy megjelölésével).
A pályázathoz mellékelni kell:
 • Részletes szakmai önéletrajzot.
 • A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Az intézeti titkár munkaviszonya határozott időre, a kirendelés időtartamára szól. Jogállására, munkabérére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a Balassi Intézet belső szabályzataiban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 10.

A pályázatot elnyert intézeti titkár személyéről a Balassi Intézet főigazgatója - a bíráló bizottság javaslata alapján - a benyújtási határidő lejártától számított 15 napon belül hoz döntést. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.
A pályázat benyújtható a Balassi Intézet Főigazgatói Titkárságán (1016 Budapest, Somlói út 51.) személyesen vagy postai úton (levélcím: 1519 Budapest, Pf. 385.)

Az intézet tevékenységére, illetőleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetők a http://www.magyarintezet.hu és www.bbi.hu honlapokon.


Dr. Lauter Éva
főigazgató
s.k.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok