2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Világ – Nyelv pályázati lehetőségek

2004. szeptember 1.

A Világ - Nyelv pályázati csomag az Oktatási Minisztérium 2003-ban útjára indított átfogó idegennyelv-tudás fejlesztési koncepciójának egyik legfontosabb eleme, mely a meghirdetett tevékenységek révén a nyelvoktatás minden szintjét támogatja.

Az iskolai nyelvoktatás színvonalának növelésére sokrétű megközelítést alkalmaz: egyszerre támogatja a pedagógusok nyelvi és módszertani ismereteinek bővítését újféle alap- és továbbképzési komponensek bevezetése révén; elősegíti a tartalomalapú nyelvhasználat terjesztését a szaktárgyi órákon; hozzájárul a hátrányos helyzetű tanulócsoportok sajátos igényeinek megfelelő módszerek kidolgozásához, és támogatást biztosít az új módszerek, idegen nyelvi programok beindításához szükséges tárgyi feltételek megteremtéséhez.

A Világ – Nyelv alprogramok a nyelvoktatás különböző területeit érintik, amelyek a fejlesztéshez szükséges anyagi támogatást különféle pályázati formák keretében biztosítják. Az idei pályázati évben 11 alprogram 21 pályázati tevékenysége került meghirdetésre, melyek közül az alábbi pályázattípusokra lehet még pályázatot benyújtani a 2004-ben:

  • Új pályázati forduló kerül meghirdetésre a Váltogató alprogram / Kísérleti oktatási projektek pályázattípusban.

Beadási határidő: 2004. szeptember 27.

A projekt megvalósítási időszaka: 2004. december 1. – 2005. június 30.

A pályázattípus célja: az idegen nyelvi anyagok használatának beépítése a nem nyelvi tárgyak oktatásába a tanulók ismeretszerzési képességeinek és tartalomközpontú nyelvhasználatának fejlesztése érdekében. A tartalomalapú tanórai nyelvhasználatra vállalkozó általános és középiskolai tanárok lehetőséget kapnak nyelvi és módszertani továbbképzésre, valamint az elsajátított módszerek bevezetésére az általános és középiskolákban kísérleti oktatási projektek keretében.

Pályázásra jogosultak köre: Általános és középiskolák, amelyekben jelenleg nem folyik kéttannyelvű vagy nemzetiségi nyelvű oktatás, és amelyek a 2004/2005-ös tanév második félévében egy vagy több évfolyamon a matematika, ének-zene, testnevelés, rajz, történelem, biológia, földrajz, fizika vagy kémia tantárgyak, illetve szakképző intézmények esetében a szakmacsoportokhoz kapcsolódó tantárgyak valamelyikében, a tanórák minimum 30%-ában az angol, francia vagy német nyelv használatának bevezetését tervezik.

  • Új pályázati forduló kerül meghirdetésre az Előre fuss alprogram két pályázattípusában:
    • Kísérleti oktatási projektek szociálisan hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók idegennyelv-oktatásának fejlesztésére
    • Kísérleti oktatási projektek sajátos nevelési igényű tanulók idegennyelv-oktatásának fejlesztésére

Beadási határidő: 2004. szeptember 27.

A projekt megvalósítási időszaka: 2004. december 1. – 2005. június 30.

A pályázattípus célja: a nyelvoktatás terén hátrányt szenvedő diákok sajátos igényeinek megfelelő nyelvoktatási programok létrehozását és legalább 40 órás kísérleti oktatás megvalósítását támogatja.

Pályázásra jogosultak köre: A kísérleti oktatási projektek megvalósítására olyan intézmények vagy projekttársulások pályázhatnak, amelyek a nyelvoktatás és a hátrányt szenvedő tanulók oktatásának terén egyaránt kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek.

  • Forrás alprogram / Támogatás a tanulóközpontok fenntartására pályázattípus aktuális pályázati fordulója

Beadási határidő: 2004. október 15.

A projekt megvalósítási időszaka: 2004. december 1. – 2005. május 31.

A pályázattípus célja: A pályázattípus célja a már meglévő tanulóközpontok gondozásával és fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségekhez való hozzájárulás, valamint a képzéseken és tapasztalatcsere céljából szervezett szemináriumokon való részvétel során felmerülő utazási költségekhez és helyettesítési díjakhoz való hozzájárulás.

Pályázásra jogosultak köre: Azok az általános és középiskolák, amelyek a 2003-as Világ – Nyelv pályázati év május 15-i fordulóján vagy a 2004-es Világ – Nyelv pályázati év február 20-i fordulóján a Forrás alprogramon belül támogatást nyertek tanulóközpont létrehozására.

  • Tanártovábbképzési kurzusokon való részvételre a Világ – Nyelv Program következő alprogramjain belül lehet pályázatot benyújtani: Alap-osan, Váltogató, Mesterfokon, Mértékelés, Nyelv + számítógép.

Beadási határidő: A beadási határidő a támogatási keret erejéig folyamatos, de legkésőbb a továbbképzés indulása előtt 6 héttel kell benyújtani a pályázatot.

A projektek megvalósítási időszaka: 2005. május 31-ig tart.

A pályázattípus célja: A Világ –Nyelv Program által támogatott tevékenységekhez kapcsolódó tanártovábbképzések támogatása, a tanárok módszertani ismereteinek bővítése.

Pályázásra jogosultak köre: A pályázatot a tanártovábbképzési kurzuson részt venni kívánó nyelvtanár(ok) munkáltató közoktatási intézményei adhatják be (a pályázásra jogosultak körét ld. a 2004-es Pályázati felhívás adott pályázattípusra vonatkozó résznél).

A fenti aktuális pályázati lehetőségekre vonatkozó Világ – Nyelv pályázati felhívások és a pályázati űrlapok a Tempus Közalapítvány honlapján megtalálhatók
(világ-nyelv / letölthető pályázati dokumentumok).

A Világ – Nyelv Programiroda munkatársai készségesen állnak az érdeklődők rendelkezésére személyes konzultáció keretében is!
Konzultáció előre egyeztetett időpontban lehetséges. Kérjük, keressenek minket a (1) 237-1300 telefonszámon.

További információ:
Tempus Közalapítvány / Világ – Nyelv Programiroda
E-mail: vilagnyelv@tpf.hu
Internet: www.tka.hu

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok