2023. december 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás: Világ - Nyelv Program / Satöbbi alprogram

2004. április 26.
Tanártovábbképzésen való részvétel: Az idegennyelv-tanulás elméleti és gyakorlati kérdései a nyelvi előkészítő évfolyamon

A 30 órás akkreditált továbbképzés támogatására nyelvi előkészítő évfolyamon tanító nyelvtanárok munkáltató intézményei nyújthatnak be pályázatot. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők olyan átfogó nyelvpedagógiai és módszertani képzésben részesüljenek, amely:

  1. koherens elméleti keretbe foglalja az idegen nyelvi készségek intenzív fejlesztésének gyakorlati kérdéseit;
  2. elősegíti, hogy megismerjék és a gyakorlatban alkalmazzák a tanulóközpontú nyelvtanítást, a reflektív értékelési technikákat, a tanári kooperációt és a diákokhoz, valamint a helyi kontextushoz rugalmasan igazítható osztálytermi eljárásokat;
  3. képet ad a nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás általános és különös vonásairól, ezzel a résztvevők segítséget kapnak ahhoz, hogy a nyelvi előkészítő évfolyamhoz saját helyi tantervüket és tanmenetüket a lehető legjobban megtervezhessék és megvalósíthassák.

A képzés az akkreditált tanártovábbképzés keretében zajlik.

A pályázásra jogosultak köre

Azok a közoktatási intézmények, amelyek vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetében legalább egy, a 2004/2005-ös tanévben a nyelvi előkészítő évfolyamon tanító nyelvtanárukat beiskolázzák egy, a jelen alprogram célkitűzéseinek megfelelő, a - többször módosított - 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján előkészített, akkreditált, alapítási és indítási engedéllyel rendelkező továbbképzésre.

Azon intézmények, amelynek érintett nyelvtanárai közül már vettek részt az Oktatási Minisztérium teljes támogatásával ebben a témában megrendezett továbbképzésen, kizárólag 1 nyelvtanáruk beiskolázására jogosultak.

A pályázás módja

A beadási határidő: a támogatási keret erejéig folyamatos, de legkésőbb a továbbképzés indulása előtt 2 héttel kell benyújtani a pályázatot (a 2004 májusában induló kurzusra legkésőbb 2004. május 7-ig!).

A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. május 1. – 2004. június 30.

A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázatban név szerint meg kell jelölni a tanártovábbképzésre jelentkező tanárt (tanárokat). A pályázó intézmény legfeljebb két tanárt jelölhet meg továbbképzésre a pályázatában.

A továbbképzés adatai megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján a Világ – Nyelv Továbbképzési Ajánlólistán (www.tka.hu), és a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ honlapján megtalálható Pedagógus-továbbképzési jegyzékben (www.ptmik.hu).

A pályázatban, a megjelölt tanár(ok)ra vonatkozóan többek között fel kell tüntetni az a választott akkreditált továbbképzés időpontját, helyszínét, árát.

A pályázó vállalja a kurzust érintő szükséges információk beszerzését, és a támogatás elnyerése esetén a továbbképzésre történő jelentkezés érdekében a kurzusszervezővel való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást. A kurzusszervezők elérhetőségei a fenti pedagógus-továbbképzési listákon megtalálhatóak.
A Tempus Közalapítvány a Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólistában szereplő adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja

A 30 órás továbbképzésen való részvételre megpályázható támogatás tanáronként maximum bruttó 1 000 Ft / óra (de nem több mint a továbbképzés ára) lehet. (Tehát az intézmény által megpályázható támogatás 2 tanárra vonatkozóan összesen maximum bruttó 60 000 Ft lehet.) A támogatás hozzájárulás a tanfolyam részvételi díjához, és az esetlegesen felmerülő helyközi utazási költségekhez.

A nyertes pályázókkal való szerződéskötést követően a támogatás utalása egy, a pályázó által a kurzusszervezőtől bekért igazolás alapján történik, melyben a kurzusszervező igazolja a részt vevő tanárnak a kurzuson való fogadását, megjelölve annak pontos dátumát, helyszínét és a kurzus díját.

A támogatás elnyerése önmagában nem biztosítja a megjelölt képzéseken való tényleges részvételt. Az időközben bármilyen okból meghiúsuló képzésekre megítélt támogatás, illetve az eredmény nélkül, vagyis a továbbképzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány megszerzése nélkül záruló tanfolyamokra megítélt támogatás teljes összege visszatérítendő.

A pályázás további feltételei

A pályázatban csak olyan nyelvtanárok továbbképzései támogathatók,

  • akik még nem végeztek el összesen 120 órát a 7 évenkénti kötelező továbbképzésből;
  • akik főállásban oktatnak a pályázó intézménynél;
  • akik rendelkeznek legalább három éves, közoktatási intézménynél folytatott tanítási tapasztalattal.

A pályázó intézmény vállalja, hogy a támogatás elnyeréséről szóló értesítést követően a tanártovábbképzési kurzus részvételi díját megelőlegezve befizeti a pályázatban megjelölt tanár(ok)ra vonatkozóan, amennyiben a támogatás még nem érkezett meg az intézmény nevére.

A pályázat beadásának módja

A pályázás a pályázattípus hivatalos űrlapjának kitöltésével (kizárólag szövegszerkesztővel) és postai úton, ajánlott küldeményként, kettő – eredeti aláírással és pecséttel ellátott – nyomtatott példányban való megküldésével történik a Tempus Közalapítvány postacímére.

Pályázati határidő:
A támogatási keret erejéig folyamatos, de legkésőbb 2 héttel (2004. május 7.) a kurzus indulása előtt

A 2004-es Világ – Nyelv Pályázati Felhívás és útmutatóban rögzített – a pályázat beadásával kapcsolatos – általános tudnivalók és feltételek; valamint a pályázati űrlap a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető.

További információ:
Tempus Közalapítvány / Világ – Nyelv Programiroda
1134 Budapest, Váci út 37.
Postacím: 1438 Budapest 70. Pf.508.
Infóvonal: (1) 237-1320
E-mail: vilagnyelv@tpf.hu
Internet: www.tka.hu

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok