2021. május 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás

2004. október 7.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet Magyarországon vagy magyar felsőoktatási intézmények kihelyezett képzésein szerzett oklevelek romániai honosíttatásában való közreműködésre.
1. A pályázat célja:
 
A külföldön szerzett diplomák honosíttatása meglehetősen költségigényes és hosszadalmas eljárás Romániában. Ugyanakkor a Magyarországon tanuló magyar fiatalok hazatérését erősen ösztönözné és a romániai munkaerőpiacon való érvényesülésüket is megkönnyítené, ha magyar oktatási intézmények által kiállított okleveleiket hivatalosan is elismernék Romániában. Annak érdekében tesszük közzé a jelen pályázati felhívást, hogy a hazatérőket egy megfelelő személyi és tárgyi infrastruktúrával rendelkező szervezet segítse a honosítási eljárás folyamán.
 
2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Romániában bejegyzett és működő társadalmi szervezetek, alapítványok, gazdasági társaságok.

3. Általános tudnivalók:

A nyertes pályázó szervezettel a Márton Áron Szakkollégium szerződést köt és annak alapján megfelelően gondoskodik a támogatás kifizetéséről. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozás formájában. Az elszámolható költségekről vonatkozó részletes információt a Márton Áron Szakkollégium és a nyertes pályázó szervezet között létrejött támogatási szerződés tartalmazza.

A pályázaton elnyerhető összeg legfeljebb 3 millió Ft.

A pályázatokról az Oktatási Minisztérium nemzetközi helyettes államtitkára dönt. Az elbírálás határideje: 2004. november 15. A pályázat eredményét az Oktatási Minisztérium és a Márton Áron Szakkollégium honlapján közzétesszük, a pályázó szervezeteket írásban értesítjük a döntéstől számított 8 napon belül.

A támogatás kizárólag az oklevelek honosíttatásával kapcsolatos költségekhez használható fel.A nyertes pályázó szervezetek névsora nyilvános.

4. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázatot írásban, magyar nyelven, 1 példányban postán vagy személyesen kell eljuttatni a Márton Áron Szakkollégium címére (1037 Budapest, Kunigunda útja 35).

A pályázatok beérkezési határideje: 2004. november 10.
A határidőn túl beérkezett és nem a pályázati felhívásnak megfelelően elkészített, hiányos pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 
5. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  • a pályázó nevét, székhelyét, képviselőjének, kapcsolattartójának nevét, telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetőségét;
  • pályázó szervezet bemutatását, tevékenységének ismertetését különös tekintettel azokra az eredményekre, amelyek azt igazolják, hogy a pályázó szervezet alkalmas a jelen pályázati felhívásban meghirdetett feladat ellátására;
  • a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek, feladatok, megvalósításának ismertetését, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségvetési tervet;
  • a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, a megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezését.
6. A pályázathoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:
  • a pályázó létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés vagy működési engedély) egyszerű másolatát és hiteles magyar fordítását;
  • a pályázó aláírt nyilatkozatát:
    • a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről;
    • arról, hogy a román jog szabályai alapján nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban;
    • arról, hogy magyar államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;
    • arról, hogy a jelen pályázati felhívásban meghirdetett tevékenység, feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe;
    • arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban, illetve a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul;
    • arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
    • arról, hogy a pályázat bírálatának eredményének a pályázat kiírója általi közzétételéhez hozzájárul.
A pályázat beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást levélben, telefonon vagy faxon lehet kérni a következő címen: Márton Áron Szakkollégium 1037 Budapest, Kunigunda útja 35., tel: +361 368 8860/215 mellék, fax: +361 240 4804.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok