2021. május 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A 2005. évre meghirdetett szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor, tanulmányi verseny, valamint magyarországi rendezésű nemzetközi (határon túli magyar érdekeltségű) tanulmányi verseny pályázat eredménylistája*

2005. április 18.
(I. Szaktáborok)
(II. Versenyek)

I. Szaktáborok
 
Pályázó országa
Pályázó szervezet
Tábor célja
Támogatás (Ft)
Magyarország
Debreceni Egyetem
Tehetséggondozó: sejtbiológia... alapja
-
Magyarország
Eszterházy Károly Főiskola
Anyanyelv-tanítási módszertani foglalkozások
-
Magyarország
Nagyvilágban a Magyar Kultúráért Egyesület
Útravaló, magyar nyelv és önismeret-fejlesztő
-
Magyarország
Földrajztanárok Egylete
Kárpát-medence éghajlata
170.000,-
Románia
Ferences Kolostor - Szászsebes
III. Ferences Zarándoklat
-
Románia
Evangelikus-Lutheránus Egyházközség Hosszúfaluszeg
Vegyes házasságból származó gyermekek anyanyelvi oktatása
170.000,-
Románia
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület
VI. országos nemzeti, néphagyomány átadása
-
Románia
Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége Szováta(RMPSZ)
Csángó gyermekek anyanyelvi tanítása
-
Románia
Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége Szováta(RMPSZ)
Erdei iskola 4 éves tanítási programú természetvédelmi neveléshez
180.000,-
Románia
Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége Szováta(RMPSZ)
Bethlen Gábor honismereti tábor
290.000,-
Románia
Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége Szováta(RMPSZ)
Bandi Dezső fafaragó tábor
160.000,-
Románia
Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége Szováta(RMPSZ)
Matematika nemzetközi verseny felkészítő
230.000,-
Románia
Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége Szováta(RMPSZ)
Teleki Virág környezetvédelmi versenytábor
210.000,-
Románia
Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ)
Tehetséggondozó tábor
210.000,-
Románia
Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ)
VI. Hagyományőrző néptánc és anyanyelvi tábor
130.000,-
Románia
Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ)
Aradi Apáczai Nyelvi tábor
110.000,-
Románia
Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ)
X. erdélyi magyar iskolák találkozója, csapatversenye
160.000,-
Románia
Nagyváradi Magyar Diákszövetség
Egyetemista diákszervezetek találkozója
-
Románia
Nagyváradi Magyar Diákszövetség
XII. Diákönkormányzati Szabadegyetem
-
Románia
Nagyváradi Magyar Diákszövetség
XIII. KÖDAK diákvezető képző
-
Románia
Romániai Iskolapolgár Alapítvány
Ifjúság és EU csatlakozási szaktábor
-
Románia
Romániai Iskolapolgár Alapítvány
Anyanyelvőrző tábor csángó falvak és helybeliek gyermekeivel
-
Románia
Philadelphia Transylvania Alapítvány
Tormac helységből anyanyelvi táboroztatás
-
Románia
Orbán Balázs Alapítvány
Kisvárosi középiskolás versmondók IX. műhelytábora
-
Románia
Millenium Alapítvány
Környezetvédelmi tábor
-
Románia
Mikes Kelemen Líceum
Unitáriusok lakta honismereti kerékpár tábor
60.000,-
Románia
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Természetkutató diáktábor
185.000,-
Románia
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Számítástechnikai szaktábor
100.000,-
Románia
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Csillagászati szaktábor
140.000,-
Románia
Demokratikus Oktatás és Emberjogvédelmi Egyesület
Demokrácia és emberjogi szaktábor, jog az interkulturalitáshoz
-
Románia
Brassói Bolonyai Római Katolikus Plébánia
Szórványtábor
100.000,-
Románia
Pro Schola Kulturális-Nevelési Egyesület
Retorika tábor tanítójelölteknek
-
Románia
Felfalusi Kovács Antal Alapítvány Társulás
MATAB anyanyelvi és matematika tábor
190.000,-
Szlovákia
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos kórusa
Pedagógusok nyári zenei szaktábora
-
Szlovákia
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Jókai Mór Vers- és Prózamondó tábor
180.000,-
Szlovákia
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Alkotótábor
150.000,-
Szlovákia
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Földrajz szaktábor
190.000,-
Szlovákia
Selye Jánosért Egyetem Alapítvány
Héthatár anyanyelvi tábor
-
Szlovákia
Selye János Kollégium
Felvidéki olvasótábor általános iskolásoknak
-
Szlovákia
CSEMADOK Rozsnyói Területi Választmány
IV. Rovásírás tábor
120.000,-
Szlovákia
Bástya Egyesület
Anyanyelvi tábor gömöri szegény sorsú tanulóknak
-
Horvátország
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
Kézműves tábor
100.000,-
Horvátország
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Kárpát-medencei honismereti tábor
45.000,-
Horvátország
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Nyári alkotótábor, művészeti tábor
100.000,-
Horvátország
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Barkóca újságíró tábor
100.000,-
Szerbia és Montenegro
Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Honismereti tábor Mátyás és kora témában
100.000,-
Szerbia és Montenegro
Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Jutalomkirándulás Felvidékre pedagógusoknak
-
Szerbia és Montenegro
Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Általános művészeti vetélkedő
180.000,-
Szerbia és Montenegro
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Szórakoztató szórakésztető anyanyelv-ápolási tábor
280.000,-
Szerbia és Montenegro
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Fizika-kémia tábor
100.000,-
Szerbia és Montenegró
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Kincses tarisznya
190.000,-
Szerbia és Montenegró
Vajdasági Magyar Óvópedagógusok Egyesülete
Anyanyelvi szaktábor óvóképző főiskolai hallgatóknak
140.000,-
Szerbia és Montenegro
Vajdasági Magyar Diákszövetség
József Attila tábor egyetemistáknak
-
Szerbia és Montenegro
Vajdasági Magyar Diákszövetség
Ősmagyar kultúra ismeretek, nyelvjárási tábor egyetemistáknak
-
Szerbia és Montenegro
Módszertani Központ Újvidék
Középiskolások III. irodalmi műhelye
170.000,-
Szerbia és Montenegro
Magyakanizsa Község Pedagógus Egyesülete
Bontakozás-Horgos honismereti tábor
180.000,-
Szerbia és Montenegro
Arany János Kultúregyesület
Hagyományőrző tábor ősi mesterségektől
-
Szlovénia
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva
Kelepelő; Mátyás király; Honismereti táborok
280.000,-
Ukrajna
Kárpátaljai Református Egyház Tanügyi Bizottsága
Reád bízott kincsnépművészeti tábor
160.000,-
Ukrajna
Kárpátaljai Református Egyház Tanügyi Bizottsága
Példaképeink egyháztörténeti anyanyelvi tábor
160.000,-
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Mikes Kelemen Hagyományőrző tábor
170.000,-
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
IRKA tábor a szórvány anyanyelvoktatásban
290.000,-
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Ének, néptánc, kézműves tábor
160.000,-
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
ABACUS matematika tábor
170.000,-
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Természetismereti tábor
180.000,-
Ukrajna
Fornosi Református Egyházközség
István király történelmi és vallástörténeti tábor
60.000,-
Ukrajna
Fornosi Református Egyházközség
Őseink nyomában történelmi tábor a Vereckei-hágónál
140.000,-
Ukrajna
Derceni Református Egyházközség
Derceni Gyermek tábor
110.000,-
Ukrajna
Derceni Református Egyházközség
Derceni Ifjúsági tábor
-
Ukrajna
Derceni Református Egyházközség
Derceni Református Gyermekhét
-


II. Versenyek

Pályázó országa
Pályázó szervezet
Verseny témája
Javasolt támogatás (Ft)
Románia
S. Ladislaus Alapítvány
Szent László történelmi verseny
-
Románia
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társulat
Vermes M-Öveges J. Fizikaverseny
140.000,-
Románia
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társulat
Nemes Tihamér Számítástechnika verseny
80.000,-
Románia
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társulat
Irinyi János-Nemes Tihamér kémia versenyek
140.000,-
Románia
RMPSZ
(Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Kitaibel Pál Középiskolai Biológia és Környezetvédelmi verseny
100.000,-
Románia
RMPSZ
(Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Alternatív irodalmi verseny
220.000,-
Románia
RMPSZ
(Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
VII. Hermészkedő középiskolai művészeti vetélkedő
110.000,-
Románia
RMPSZ
(Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Kárpát-medencei Nemzetközi Földrajz verseny
135.000,-
Románia
RMPSZ
(Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Kuruty Általános Műveltségi vetélkedő
100.000,-
Románia
Orbán Balázs Alapítvány
Őszi anyanyelvi napok
-
Románia
József Attila Alapítvány
József Attila emlékverseny általános iskolásoknak
-
Románia
Nagyváradi Magyar Diákszövetség
Irodalmi Kreativitás Verseny
-
Románia
Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség
Megyei tantárgyverseny
135.000,-
Románia
Georgius Aranka Társaság
X. Országos Nyelv- és Beszédművelő verseny
-
Románia
Erdélyi Református Egyházkerület
IV. Egyházkerületi vetélkedő
135.000,-
Románia
Pro Schola Kulturális-nevelési Egyesület
Romániai magyar Kossuth-szónok verseny
-
Ukrajna
KMPSZ
(Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség)
Humán tanulmányi versenyek
400.000,-
Ukrajna
KMPSZ
(Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség)
Természettudományi versenyek
370.000,-
Ukrajna
KRE
(Kárpátaljai Református Egyház)
Számadásra készen tanulmányi verseny
190.000,-
Magyarország
Bem József Általános Iskola
Balogh János Országos Környezetvédelmi verseny
60.000,-
Magyarország
Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete
Tanulmányi verseny
-
Magyarország
Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola
Implom József Helyesírási verseny
120.000,-
Magyarország
Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenium Alapítványa
Nemzetközi irodalmi vetélkedő
-
Magyarország
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
Szép magyar beszéd 40. országos döntő
150.000,-
Magyarország
Magyar Nyelvtudományi Társaság
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kárpát-medencei döntője
170.000,-
Magyarország
Rákóczi Szövetség
Gloria Victis XII. történelmi vetélkedő középiskolásoknak
160.000,-
Magyarország
BKMÖ Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona
Kulturális szemle, sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyerekeknek
145.000,-
Magyarország
Balassi Bálint Megyei Könyvtár
József Attila tanulmányi verseny
150.000,-
Magyarország
Debreceni Zsidó Hitközség
VII. Dr. Kardos Albert Vers- és Prózamondó verseny
100.000,-
Magyarország
Berzsenyi D. Evangélikus Gimnázium és Kollégium
Vermes Miklós Nemzetközi Fizika verseny
160.000,-
Magyarország
ELTE BTK Főiskolai Magyar Nyelvtudományi Tanszék
VII. Kossuth-szónokverseny
150.000,-
Magyarország
Magyar Természettudományi Társulat
Herman-Teleki-Hevesy versenyek
200.000,-
Magyarország
Hungarofest Kht. - Égtájak Határon Túli Magyar Kulturális Rendezvényszervező és Szolgáltató Iroda
Vendégségben Budapesten
400.000,-
Szerbia és Montenegró
Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete
Magyar nyelv ápolása és fejlesztése
-
Szerbia és Montenegró
VMPE (Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete)
Szórakoztató szórakésztető anya-nyelvápolási szemle
140.000,-
Szerbia és Montenegró
VMPE (Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete)
Torontál vármegye vetélkedő
50.000,-
Szerbia és Montenegró
VMPE (Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete)
XX. Szólj, síp, szólj
120.000,-
Szerbia és Montenegró
VMPE (Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete)
V. Suliszínház fesztivál
220.000,-
Szerbia és Montenegró
VMPE (Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete)
IX. Kőketánc
200.000,-
Szerbia és Montenegró
VMPE (Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete)
III. Genius verseny
100.000,-
Szerbia és Montenegró
VMPE (Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete)
Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia verseny
100.000,-
Szerbia és Montenegró
Vajdasági Módszertani Központ
Tantárgyháló tanulmányi verseny
140.000,-
Szerbia és Montenegró
ÉMPE (Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete)
Nemzetközi matematika és fizika versenyen való részvétel
70.000,-
Szerbia és Montenegró
ÉMPE (Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete)
Matematika versenyek
180.000,-
Szerbia és Montenegró
ÉMPE (Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete)
Hétvégi matematika és természettudományi verseny
80.000,-
Szerbia és Montenegró
ÉMPE (Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete)
Irodalmi vetélkedő
120.000,-
Szerbia és Montenegró
ÉMPE (Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete)
Vajdasági szintű honismereti verseny
100.000,-
Szerbia és Montenegró
ÉMPE (Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete)
Himnusz és Szózat 7-8. osztályosok versmondó versenye
50.000,-
Szerbia és Montenegró
Módszertani Központ, Újvidék
Simonyi Zsigmond versenyen való részvétel
90.000,-
Szerbia és Montenegró
Módszertani Központ, Újvidék
XVII. Bátaszéki Matematika verseny
90.000,-
Szerbia és Montenegró
Módszertani Központ, Újvidék
Curie kémiaverseny
90.000,-
Horvátország
HMPSZ (Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Ezer esztendő mese vetélkedő 3-4. osztályosoknak
100.000,-
Horvátország
HMPSZ (Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Csupa játék, mese óvodás találkozó
90.000,-
Horvátország
HMPSZ (Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Történelmi vetélkedő
120.000,-
Horvátország
HMPSZ (Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Nyelvében él a nemzet irodalmi vetélkedő
80.000,-
Horvátország
HMPF (Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma)
Merki Ferenc Anyanyelvápoló szemle
160.000,-
Horvátország
HMPF (Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma)
Középiskolások matematika versenye
60.000,-
Horvátország
HMPF (Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma)
Általános iskolások zenei vetélkedője
50.000,-
Horvátország
HMPF (Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma)
Középiskolások Anyanyelvi vetélkedője
60.000,-
Szlovákia
NÉVA Társaság
Magyar nyelvi verseny
100.000,-
Szlovákia
Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum
Katedra versenyek matematika, magyar, történelem, környezetvédelem
190.000,-
Szlovákia
SZMPSZ (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Öveges József fizikaverseny
55.000,-
Szlovákia
SZMPSZ (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
100.000,-
Szlovákia
SZMPSZ (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny
50.000,-
Szlovákia
SZMPSZ (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Jókai és kora műveltségi vetélkedő
80.000,-
Szlovákia
SZMPSZ (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Kárpát-medence éghajlata, földrajzi verseny
65.000,-
Szlovákia
SZMPSZ (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Beszterce ostroma irodalmi-történelmi verseny
80.000,-
Szlovákia
SZMPSZ (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Kishazám az Unióban, alapiskola 1-4. o.
30.000,-
Szlovákia
SZMPSZ (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Kitaibel Pál Középiskolai biológiaverseny
60.000,-
Szlovákia
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
Tompa Mihály országos vers- és prózamondó verseny
70.000,-
Szlovénia
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
Tanulmányi versenyek Muravidéken
240.000,-

*Az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázati kiírása alapján

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok