2021. május 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás az Európai Bizottság Leonardo da Vinci szakképzési együttműködési programjában való részvételre

2004. január 6.

- Mobilitási projektek -

A Leonardo mobilitási projektek célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erősítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elősegítése, lehetővé téve az oktatási és a gazdasági szféra közötti együttműködést.

Támogatott tevékenységek:

1. A külföldi gyakorlat olyan szakmai gyakorlattal töltött időszak, amelyet a résztvevő egy külföldi fogadóintézményben (cégnél, vállalatnál) tölt. Ezen időszak alatt alkalma nyílik szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamely idegen nyelv aktív gyakorlására, bepillantást nyerhet a “munka világába”. A külföldi gyakorlat célcsoportjai: szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok, felsőoktatásban tanuló diákok, fiatal dolgozók, friss diplomások.

2. A csereprogramok képzőintézmények és vállalatok közötti mobilitási tevékenységek. A szakképzésben dolgozók számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy tudásukat és tapasztalataikat más országokban, eltérő szervezeti körülmények között hasznosíthassák, illetve gyarapíthassák. Fontos elem továbbá az oktatási és gazdasági szféra közötti tapasztalatcsere, a technológiai és tudományos újítások átvitele. A csereprogramok célcsoportjai: HR vezetők, szakképzési vezetők/munkatársak, oktatók, foglalkoztatási tanácsadók, szaknyelvet oktatók, szaknyelvi tanácsadók. A csereprogramok nem feltétlenül jelentenek kölcsönösséget!

Mindkét típus esetében a küldő félnek kell pályázatot benyújtania saját nemzeti irodájához. A Leonardo program támogatja azokat a mobilitási projekteket, amelyek viszonossági alapon épülnek fel, a partnerek kölcsönös látogatása azonban csak abban az esetben jöhet létre, ha a külföldi partner szintén pályázik Leonardo támogatásra, és azt elnyeri, illetve egyéb forrásokat talál magyarországi látogatásának fedezésére.

Pályázásra jogosultak köre

A programban a szakmai képzésben érintett valamennyi intézmény részt vehet: szakképző intézmények, beleértve a felsőoktatási intézményeket is; kutatóintézetek; vállalkozások (főleg kis- és középvállalkozások); szakmai szervezetek (pl. kamarák); szociális partnerek; települési önkormányzatok; non-profit, politikamentes szervezetek. Egyének, magánszemélyek csak intézményeken keresztül részesülhetnek Leonardo da Vinci támogatásban.

A mobilitási projektek alapfeltételei:

 • A pályázó intézménynek minimálisan egy külföldi partnere legyen.
 • Legalább az egyik partner az Európai Unió valamely tagállamából származzon. A 2004-es fordulóban Magyarország már mint európai uniós tagállam vesz részt.
 • A projektek maximális időtartama 2 év, amely magában foglalja a külföldi gyakorlat/csere előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését, terjesztését.
 • Elszámolható költségtételek:
  • általános programszervezési költségek (ide tartozik a monitoring és az elért eredmények terjesztésének költsége is);
  • a mobilitással összefüggő költségek (utazás, szállás, megélhetés, biztosítás);
  • a kedvezményezettek pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészítése.
 • A mobilitási projekttípus decentralizált pályázati forma, tehát a pályázatok benyújtása a Leonardo Nemzeti Irodához történik, a pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott hazai szakértők végzik, a nyertes pályázókkal a Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda köt szerződést, és ennek megfelelően a támogatás átutalását is a Közalapítvány végzi.
 • A Leonardo támogatás kiegészítő támogatás. A pályázati útmutató ugyan nem határoz meg kötelező önrészt a pályázók számára, a projekt megvalósításához azonban az esetek jelentős részében további források bevonása szükséges.

A pályázat beadási határideje:
2004. február 13.

Pályázni az Európai Unió 11 hivatalos nyelvének valamelyikén vagy magyar nyelven lehet. A pályázati űrlap a Leonardo Nemzeti Iroda honlapjáról letölthető, illetve telefonon igényelhető.

A pályázat egy eredeti és két másolati kinyomtatott példányát az intézmény pecsétjével és hivatalos képviselőjének aláírásával ellátva postai úton ajánlva is el kell juttatni a Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda címére.

Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda
1134 Budapest Váci út 37.
Postacím: 1438 Budapest 70, Pf.: 508.
Infóvonal: 06 (1) 237-1320
Központi szám: 06 (1) 237-1300
Fax: 06 (1) 239-1329
E-mail: leonardo@tpf.hu
Internet: www.tka.hu

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok