2021. május 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás A hungarológiai képzés határideje március 20-ra módosult!

2005. január 6.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Balassi Bálint Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára.PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Balassi Bálint Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára:
 • I. magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre, vagy
 • II. magyar nyelvi és hungarológiai képzésre
A pályázattal kapcsolatos általános tudnivalók:
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a két meghirdetett ösztöndíj pályázati kategória között nincs átjelentkezési lehetőség! Az ösztöndíj elnyerése után nem lehet kérelmezni a másik ösztöndíj kategóriába való átsorolást.
 • A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs!
 • Egy pályázó egyidejűleg csak az egyik ösztöndíj kategóriára pályázhat!
I. Magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzés
 
A magyar állami ösztöndíj célja: felkészítés magyarországi felsőfokú tanulmányokra.

Az ösztöndíjban részesülő hallgatók az előkészítő évet a Balassi Bálint Intézetben végzik. A hallgató a Balassi Bálint Intézetben elvégzett egyéves felkészítést követően tett sikeres magyar nyelvi, illetőleg magyar nyelvi és szaktárgyi záróvizsga eredményével is bizonyíthatja alkalmasságát a magyar felsőoktatási intézményben magyar nyelven való tanulásra, és ezáltal felvételt nyerhet a megjelölt magyarországi felsőfokú intézménybe, ahol tanulmányai alatt magyar állami ösztöndíjban részesül.

A magyar nyelv ismerete nem kötelező a pályázaton való részvételhez. Az ösztöndíjasok kiválasztását pályázati úton az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Balassi Bálint Intézet közösen végzi, az ösztöndíj odaítéléséről az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Balassi Bálint Intézet közösen dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Balassi Bálint Intézet szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben, a Balassi Bálint Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatában, vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.

A képzés leírása:
 
Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek igazolatlan mulasztása, valamint a Balassi Bálint Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatának megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság azonnal megszűnik.

Az oktatás a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban történik.
 • A nem kielégítő nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és párhuzamosan féléves szakmai előkészítésben vesznek részt.
 • A kiváló nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves szakmai előkészítésben részesülnek.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a BME Építész karán kizáró jellegű rajz alkalmassági vizsgát, valamint a zenei, képzőművészeti és iparművészeti egyetemeken a sikeres záróvizsga mellett emeltszintű felvételi vizsgát írnak elő a felsőoktatási intézmények. A zene, képzőművészeti, iparművészeti szakmai előkészítő tanfolyamai nem a Balassi Bálint Intézetben kerülnek megtartásra és nem ingyenesek.

Az ösztöndíj tartalma:
 • ingyenes előkészítő képzés
 • 16 000 Ft/hó ösztöndíj
 • kollégiumi elhelyezés (2 ágyas szobákban)
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
 • ingyenes egészségügyi ellátás (kivéve fogszabályozás, fogpótlás, plasztikai műtétek)
A pályázót érintő költségek:
 • utaztatás költségei
 • étkezés költségei
 • személyes költségek
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 150-200 USD / hó
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten!
Az ösztöndíj elnyerésének feltételei és a csatolandó mellékletek és igazolások:
 • Külföldi állampolgárság (szlovák, ukrán, román, szerbia és montenegrói, horvát és szlovén állampolgárság kivételével)
 • A nyugati magyar közösségekben (egyesületek, cserkészet stb.) végzett eredményes munka és a szülőföldi magyar szervezetek, országos szövetségek, illetve országos tanácsok vezetőjének írásbeli támogatása. (Nem kötelező feltétele a pályázat beadásának! A támogatási nyilatkozattal rendelkező pályázók előnyben részesülnek az elbírálás során.)
 • A választott tanulmányi terület megnevezése. (A választott szak esetleges pontosításával, a személyes elképzelésekhez és a magyarországi felsőoktatási rendszerhez való igazításával kapcsolatban a beiratkozáskor a Balassi Bálint Intézet munkatársai adnak részletes tájékoztatást.)
 • Zeneművészeti és képzőművészeti terület esetén írásbeli ajánlás a pályázó tehetségéről és szakmai tudásának fokozatáról.
 • Érettségi bizonyítvány másolata (ezt utólag is el lehet küldeni, ebben az esetben a középiskolai éves bizonyítványok másolata).
 • Kézzel írott önéletrajz.
 • Jelentkezési lap kitöltése.
 • Egyoldalas rövid beszámoló: Miért szeretnék Magyarországon tanulni? (a beszámolót bármilyen nyelven be lehet adni).
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám a 2005/2006-os tanévben: 40 fő

A pályázat beküldési - postai beérkezési - határideje: 2005. február 15.
 
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2005. március 15., amelyet követően 30 napon belül értesítést küldünk a pályázat eredményéről.

Az Oktatási Minisztérium a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A tanév 2005. szeptemberének első napjaiban kezdődik, a pontos kezdési időpontról és egyéb praktikus tudnivalókról minden nyertes pályázó az értesítéssel együtt kap tájékoztatást.

Az érdeklődők az alábbi telefonszámon kaphatnak további részletes információkat az ösztöndíjjal kapcsolatban:
Wurst Erzsébet
Ausztria, Tel/fax: 00-43-1-887-3908
A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre 1 példányban elküldeni:
 
Wurst Elisabeth
A-1230 Wien Ketzergasse 376-382-/2/2
Austria
Mobil: 00-43-6644649505
Fax: 00-43-18873908
 
A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetők a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma (www.om.hu) és a Balassi Bálint Intézet honlapjáról (www.bbi.hu).II. Magyar nyelvi és hungarológiai képzés
 
A magyar nyelvi és hungarológiai állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású fiatalok magyar nyelvtudásának és magyarságismeretének fejlesztése.
 
A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Bálint Intézetben kerül sor. A pályázat meghirdetésével és lebonyolításával összefüggő feladatokat a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által irányított Teleki Pál Alapítvány látja el. A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Balassi Bálint Intézettel közösen hozza meg, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A pályázat magyarul beszélő, 18. életévét betöltött, - elsősorban - egyetemista korú, külföldi állampolgársággal (szlovák, ukrán, román, szerbia és montenegroi, horvát és szlovén állampolgárság kivételével) rendelkező magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a magyar nyelvtudás, társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Balassi Bálint Intézet szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben, a Balassi Bálint Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatában, vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 
A képzés leírása:
 
A program magyar nyelvi és hungarológiai (magyarságismereti) tanulmányokat tartalmaz, emellett lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz és művészettörténet tantárgyakat tanulnak a hallgatók. (Azoknak a hallgatóknak, akiknek előképzettsége, nyelvtudása lehetővé teszi, egyetemi, kreditrendszerű hungarológiai programot biztosítunk.) A program hungarológiai tanulmányokból záróvizsgával, magyar nyelvből önköltségesen letehető államilag elismert közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával fejeződik be (a vizsga díját a beiratkozáskor kell befizetni). Azoknak a legkiválóbb hallgatóknak, akik az első szemeszter végén sikeres felsőfokú nyelvvizsgát tesznek, az Balassi Bálint Intézet javaslatára az ösztöndíj adományozója lehetőséget biztosít, hogy vendéghallgatóként egy, legfeljebb két egyetemi kurzuson is részt vehessenek. Az érdeklődők számára az intézet heti 4 órás tanfolyamon teszi lehetővé, hogy megismerkedhessenek a magyar mint idegen nyelv oktatásának módszereivel.
Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek igazolatlan mulasztása esetén az ösztöndíjra való jogosultság azonnal megszűnik.

A képzés és az ösztöndíj időtartama 10 hónap (2005. szeptember-2006. június), a program indulásának pontos

Az ösztöndíj tartalma:
 • ingyenes képzés
 • 16 000 Ft/hó ösztöndíj
 • kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban)
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
 • ingyenes egészségügyi ellátás (kivéve fogszabályozás, fogpótlás, plasztikai műtétek)
A pályázót érintő költségek:
 • utazás költségei
 • étkezés költségei
 • nyelvvizsgadíj (ORIGO középfok: 9500 Ft, felső fok: 12700 Ft; ECL "C" vagy "D" 19000 Ft)
 • személyes költségek
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére:
  kb. 150 - 200 USD / hó.
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten
 • 1 belföldi kirándulás (kb. 15-18.000 Ft), 1 erdélyi kirándulás (kb. 50-55.000 Ft).
A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:
 • kitöltött jelentkezési lap
 • kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról
 • kézzel írott önéletrajz
 • tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelvű tanulmányokat végzett, ezek igazolása)
 • társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása másolatban.
 • A pályázó nyilatkozata, amelyben kötelezi magát a tanfolyam és a Balassi Bálint Intézet szabályainak betartásáról, valamint az őt érintő költségek vállalásáról.
A tanfolyam, valamint a Balassi Bálint Intézet részletes szabályzatai letölthetők az intézet honlapjáról, valamint beszerezhetők a Teleki Pál Alapítványtól vagy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodájától.

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 20 fő
 
A pályázat beküldési - postai beérkezési - határideje: 2005. március 20.
 
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2005. március 30, amelyet követően 30 napon belül értesítést küldünk a pályázat eredményéről.

Az Oktatási Minisztérium a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

Az érdeklődők az alábbi telefonszámon kaphatnak további részletes információkat az ösztöndíjjal kapcsolatban:
 • Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
  e-mail: jn2@nyu.edu
  tel: (00-1-212) 505-9658 (az esti órákban), irodai fax: (00-1-212) 995-4149
  magyarországi telefon: 36-1-337-9560
 • Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfő-szerda-péntek)
  tel.: (00-1-973-208-0450); fax: (00-1-973) 208-1451
A pályázatokat az alábbi címre kérjük, 1 példányban határidőre elküldeni:
 
Dr. Judit Kesserü Némethy
1053 Budapest,
Veres Pálné u. 8.
 
A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetők a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma (www.om.hu) és a Balassi Bálint Intézet honlapjáról (www.bbi.hu).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok