2023. április 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Balassi Bálint Intézet ösztöndíjpályázata kreditalapú magyar nyelvi-hungarológiai képzésre nem magyar anyanyelvűek számára

2004. március 9.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Balassi Bálint Intézet pályázatot hirdet 10 hónapos komplex magyar nyelvi – hungarológiai képzésre olyan külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és fiatal, 29 évnél nem idősebb diplomások számára, akik hungarológiai vagy hungarológiával érintkező tanulmányokat folytatnak, ill. folytattak, s a jövőben is a magyar nyelv és kultúra megismertetésével kívánnak foglalkozni.

A PROGRAM LEÍRÁSA

A program a Pécsi Tudományegyetemnek a Balassi Bálint Intézetbe kihelyezett, kreditrendszerű részképzéseként működik.

A program egyik fő célja, hogy a hallgatók a magyar nyelv elsajátításában jelentős lépést tegyenek előre, ezért – az induló nyelvi szint függvényében – 12-28 nyelvi órán vesznek részt hetente. A nyelvoktatás 8-10 fős csoportokban zajlik, és akkreditált, közép, ill. felsőfokú nemzetközi ECL nyelvvizsgával zárul. Erről a hallgatók angol és magyar nyelvű bizonyítványt kapnak.

Az induló nyelvi szint határozza meg, hogy a hallgatók milyen mélységben és tantárgystruktúrában tanulnak hungarológiai tárgyakat. A hungarológia oktatás általános célja, hogy a hallgatók olyan orientációs pontokat, ismereteket, ill. tudásszerkezetet kapjanak, amelyek birtokában képesek lesznek átlátni a Magyarországon zajló kulturális, politikai, társadalmi, művészeti történéseket, és lexikális tudásukat a gyakorlatban is alkalmazni tudják.

A hungarológiai szaktárgyak oktatása egyetemi jellegű, előadások és szemináriumok formájában valósul meg. A vizsgák előtt két-, ill. háromhetes felkészülési idő áll a hallgatók rendelkezésére.

A hungarológiai program tantárgyai között kötelező, kötelezően választható és fakultatív tárgyak egyaránt találhatók. A tantárgyak összesített listája a következő:

Előadások:A magyar irodalom történetének áttekintése; Bevezetés a magyar művészettörténetbe; Bevezetés a magyarság néprajzába; Magyar történelmi alapismeretek; Magyarország természetföldrajza és gazdasága

Szemináriumok:A hungarológia története és jelene; A magyar irodalom kanonikus alkotásai – szövegolvasás és recepciós műveletek; A magyar mint idegen nyelv oktatásának módszertana; A magyar társadalom ma: politikai, szociológiai és etnikai problémák; Bevezetés a magyar zenetörténetbe; Bevezetés a magyarság néprajzába; Jogi alapismeretek; Kortárs irodalom és irodalomkritika; Leíró nyelvészet; Magyarország kulturális élete ma; Magyarország politikai folyamatai a rendszerváltás után; Magyarország történelme a 20. században; Műfordítási gyakorlatok; Művészettörténet; Történelmi szövegek értelmezésének lehetőségei és módszertana; Szellemtörténet; Színháztudomány.

A KÉPZÉS SZERKEZETE

"A" programvariáns (Az induló nyelvi szint: kezdő)

 • 1. szemeszter: heti 28 nyelvóra
 • 2. szemeszter: heti 14 nyelvóraheti 18 hungarológiai óra

"B" programvariáns (Az induló nyelvi szint: alapfok)

 • 1. és 2. szemeszter:
  heti 14 nyelvóra
  heti 18 hungarológiai óra

"C" programvariáns (Az induló nyelvi szint: középfok)

 • 1. és 2. szemeszter:
  heti 12 nyelvóra
  heti 18 hungarológiai óra

(A programok részletes ismertetése az intézet honlapján található: www.bbi.hu)

A PÁLYÁZAT MÓDJA

A pályázónak ki kell töltenie a mellékelt Kérdőívet és Jelentkezési lapot. (Kezdő hallgatók kitölthetik angol nyelven is.)

A kitöltött Kérdőívhez és Jelentkezési laphoz csatolni kell a leckekönyv (index) vagy a diploma másolatát, és az így összeállított anyagot el kell juttatni az alábbi címre:

Balassi Bálint Intézet
Tamás Emília
1016 Budapest, Somlói út 51. II. em. 200.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2004. április 19.

A Balassi Bálint Intézet az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • 16.000 Ft/hónap ösztöndíj
 • ingyenes tananyag
 • diákigazolvány
 • egészségbiztosítás
 • térítésmentes kollégiumi elhelyezés

A hallgatónak vállalnia kell :

 • beiratkozáskor a diákigazolvány elkészítésének költségét : kb. 1500 HUF (kb. 6 EUR)
 • a nyelvvizsga költségét, amelynek összege 19 000 HUF (kb. 80 EUR)
  (befizetési határidő: 2005. március 4.)
 • az étkezés és a közlekedés költségét.

A pályázat eredményéről a Balassi Bálint Intézet legkésőbb 2004. május 7-ig értesíti a pályázókat.

Amennyiben a pályázó nem nyeri el az ösztöndíjat, lehetősége van a programot önköltséges formában is igénybe venni. Ebben az esetben a térítési díjak a következők:

 • Oktatás, tananyagok: 990.000 HUF (Kb. 3.800 EUR)
 • Kollégiumi szállás: 220.000 HUF (Kb. 900 EUR)

Az intézet az önköltséges hallgatókkal is hallgatói jogviszonyt köt a képzés időtartamára, így őket is megilleti a kedvezményekre jogosító diákigazolvány.

Az ösztöndíj csak egyszer vehető igénybe.
Pályázatot faxon és e-mailben nem fogadunk el!

További tájékoztatás a Balassi Bálint Intézet Tanulmányi Irodáján (Budapest I. kerület, Somlói út 51. 243. szoba) kapható, ill. az intézet honlapján olvasható.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok