2021. május 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás Magyarországon vagy magyar felsőoktatási intézmények kihelyezett képzésein szerzett oklevelek honosíttatásában való közreműködésre

2006. június 14.
1. A pályázat célja:

A magyar felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek romániai honosításának költségeihez történő hozzájárulás.

2. A pályázat tárgya: A pályázat útján lehetővé válik, hogy a nyertes - megfelelő személyi és tárgyi infrastruktúrával rendelkező - szervezet segítse a hazatérőket az oklevelek honosítási eljárása során.

3. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Romániában bejegyzett és működő, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, gazdasági társaságok.

3. Általános tudnivalók:

A nyertes pályázóval a Márton Áron Szakkollégium (a továbbiakban: MÁSZ) köt szerződést az elbírálási határidőt követő 45 napon belül, és annak alapján megfelelően gondoskodik a támogatás kifizetéséről. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. A felhasználási és elszámolási határidőket, illetve az elszámolható költségekre vonatkozó részletes információkat a MÁSZ és a nyertes pályázó szervezet között létrejött támogatási szerződés tartalmazza, a támogatás felhasználási határidejének kezdő időpontja azonban legkorábban 2006. augusztus 1. lehet, a felhasználási határidő utolsó napja pedig nem lehet későbbi időpont, mint 2007. május 15.

A pályázat forrása a XX. fejezet 11/7/13/1. jogcím. A rendelkezésre álló forrás összege 3 millió forint, melyet teljes egészében a pályázat nyertese használhat fel a diplomahonosítási pályázat céljainak megfelelően.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:
 • A pályázó ismeretei a magyar és román honosítási szabályok különbözőségéről, az abból adódó problémákról.
 • Diplomahonosítási, viszonossági eljárásokban szerzett tapasztalat.
 • Az eljárások lefolytatásához szükséges személyi és tárgyi infrastruktúra megléte.
A nyertes pályázóval megkötött támogatási szerződés alapján kizárólag a következő költségek számolhatók el:
 • Fordítás és szerkesztések honoráriuma
 • Személyi juttatások (összegük nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 10 %-át)
 • Hitelesíttetés költségei
 • Honosítási díjak
 • Különbözeti vizsgák díja
 • Bukaresti hivatali kiszállások költsége
A pályázatokról az OKM államtitkára dönt, a MÁSZ főigazgatójának és az OKM Határon Túli Magyarok Irodája vezetőjének javaslatára. A döntés meghozatalának határideje: 2006. július 27.

A pályázat eredményét az elbírálási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül közzétesszük az OKM és a MÁSZ honlapján, a pályázó szervezeteket pedig írásban értesítjük.

4. A pályázat benyújtása:

A pályázatot írásban, magyar nyelven, 2 példányban postán vagy személyesen kell eljuttatni a MÁSZ címére (1035 Budapest, Kunigunda útja 35.)

A pályázatok beérkezési határideje: 2006. július 14.

A határidőn túl beérkezett, a nem a pályázati felhívásnak megfelelően elkészített valamint hiányos pályázatokat érvénytelennek tekintjük. Hiánypótlásnak nincs helye.

5. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • A kitöltött pályázati adatlapot a pályázó nevével, székhelyével, képviselőjének, kapcsolattartójának nevével, telefonszámával valamint elektronikus elérhetőségével.
 • A pályázó szervezet bemutatását, tevékenységének ismertetését, különös tekintettel azokra az eredményekre, amelyek azt igazolják, hogy a pályázó szervezet alkalmas a jelen pályázati felhívásban meghirdetett feladat ellátására;
 • A pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek, feladatok megvalósításának ismertetését, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségvetési tervet;
 • A megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, a megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezését.
6. A pályázathoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:
 • A pályázó létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés vagy működési engedély) egyszerű másolatát és magyar nyelvű fordítását.
 • A pályázó aláírt nyilatkozatát:
  • A pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk valódiságáról és hitelességéről;
  • Arról, hogy a pályázó a román jog szabályai alapján nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;
  • Arról, hogy nincsen a magyar államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása;
  • Arról, hogy a jelen pályázati felhívásban meghirdetett tevékenység, feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe;
  • Arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett magyarországi köztartozása
  • Arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban, illetve a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul;
  • Arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
  • Arról, hogy a pályázat eredményének a pályázat kiírói általi közzétételéhez hozzájárul.
A pályázat beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket. A pályázatra egyebekben a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12./2005. (IV. 19.) OM rendelet szabályai vonatkoznak.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást levélben, telefonon, e-mailen vagy faxon lehet kérni a következő címeken:
 • Kulisity István, Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Irodája, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Tel: (06-1)-473-77-57, fax: 331-8780. E-mail: istvan.kulisity@nefmi.gov.hu
 • Mihály Erzsébet, Márton Áron Szakkollégium, Budapest 1035, Kunigunda útja 35. tel: (06-1)-368-88-60/188-as mellék, fax: 250-6887. E-mail: zsoka@mad.hu

Budapest, 2006. június 13.

OKM Határon Túli Magyarok Irodája
Márton Áron Szakkollégium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok