2021. május 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás nyári sport és tematikus táborok támogatására

2004. május 27.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a Julianus Testvériskola Program keretében nyári sport és tematikus táborok támogatására.


1) A pályázat célja, jogcíme

A pályázat célja magyarországi és határon túli középiskolák által közösen szervezett tematikus és sport táborainak, programjainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a más régióban élő (határon túli vagy anyaországi) magyarság életének és kultúrájának megismeréséhez, és a szabadidő aktív és tartalmas eltöltésével lehetővé teszik a 14–18 éves korú fiatalok közösségi élményeinek kialakítását, egyúttal intézményi kapcsolatok létrejöttét vagy a már meglévő kapcsolatok elmélyítését.
A pályázat célcsoportja azok a magyarországi középiskolák, és határon túli magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező - középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban: középiskolák), melyek a fenti célnak megfelelő programok megvalósítását vállalják.
A pályázat keretében támogatás nyújtható a közös nyári tematikus és sport táborozási programok megvalósításához szükséges dologi kiadások (elsősorban szállás, étkezés, utazás, valamint a tematika megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének) és a tematika megvalósításához szükséges személyi juttatások (a megpályázott összeg maximum 10 %-a erejéig) költségeinek biztosításához.

2) A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.
A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 1. számú mellékletében meghatározott XX. Oktatási Minisztérium fejezet 11/7/5 Határon túli magyarok oktatásának és kultúrájának támogatása fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.

3) A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely utófinanszírozással kerül átutalásra.
A pályázatok a mellékletként csatolt programterv és az előzetes költségkalkuláció alapján kerülnek elbírálásra. A költségeket teljesítés után, az iskola nevére kiállított számlák alapján - a beérkezett pályázatok számától és támogatási igényétől függően - legfeljebb a pályázati feltételeknek megfelelő költségtervben leírt összeghatárig térítjük meg.
A pályázott támogatás mértéke a pályázatot benyújtó magyarországi középiskola esetén legfeljebb a program bruttó összköltségének 70%-a lehet, határon túli középiskola esetén a program bruttó összköltségének 100%-a lehet.

4) Pályázatot nyújthatnak be

Magyarországi középiskolák, határon túli magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező - középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok.
A pályázatot a tábor megrendezésének országa szerinti középiskola nyújtja be, amely egyúttal felvállalja a pályázattal kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatok elvégzését (harmadik ország területén megvalósuló tábor nem támogatható.) Határon túli iskolák esetében, amennyiben az iskola nem rendelkezik devizaszámlával, egy, az iskolához közel álló, deviza bankszámlával rendelkező alapítvány, egyesület vagy polgári társulás nyilatkozata szükséges a devizaszámla használatáról és az átutalt támogatás a pályázó iskolának történő kifizetéséről.

5) A pályázat érvényességének speciális feltételei

  • a táborozás 2004. június 1. és 2004. augusztus 31 között valósul meg;
  • egy középiskola csak egy pályázatot nyújthat be;
  • a táborozás időtartama legalább 4 nap (3 éjszaka), legfeljebb 10 nap (9 éjszaka);
  • a pályázat tárgyát képező tábor résztvevőinek a létszáma minimum 30 fő, amelynek legalább egyharmada másik régióból kell, hogy érkezzen (a létszámok nem tartalmazzák a kísérőtanárok számát);
  • megfelelő dokumentáció (részletes beszámoló, élménynapló, az iskola nevére kiállított számlák, fotók stb.) csatolásával már megrendezett táborral is lehet pályázni;

6) Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, amelyek

  • a Julianus Testvériskola Program keretében korábban már támogatott középiskolák közös rendezvényei;
  • az egy határ menti régión belül megvalósuló táborok, amelyek jobban elősegítik a természetes földrajzi adottságokból származó kapcsolatok további erősödését;
  • a táborozás tartalmaz olyan programelemet, amely elősegíti a közösségépítést, a fiatalok aktivitását, környezeti nevelését és a régió turisztikai értékeinek megismerését;
  • nagyobb arányú önrészt vállalnak (magyarországi táborok esetében);

7) A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázatok értékelését a szakértői bizottság az alábbi szempontrendszer szerint végzi.

Értékelési szempontrendszer

1. Szakmai megalapozottság

Milyen létszámú fiatalt táboroztat?

Milyen létszámúak a másik régióból érkező fiatalok?

Mennyire következetesek, célnak megfelelőek és gyakorlatiasak a javasolt tevékenységek?

Mennyire nyújt élményt és értéket a célcsoportnak a pályázati program?

Mennyire következetes összességében a program megtervezése?

Mennyire járul hozzá a testvériskolai kapcsolatok kialakulásához?

2. Egyéb szempontok

Mennyiben segítik a pályázó eddigi tapasztalatai a vállalt célok megvalósítását?

Mennyire megalapozottak a költségvetés tervezett összegei, költségnemeinek belső arányai?

A kért támogatás milyen arányban tartalmazza a más régióból érkező diákok és kísérő tanáraik részvételének költségeit?

Mekkora az önrész aránya?


Az érvényes pályázatokról az Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium 2004. július 15-ig közösen dönt. Az elbírálásról az Oktatási Minisztérium minden pályázót a döntést követő 15 napon belül értesít, továbbá a nyertes pályázatok listáját a www.om.hu valamint a www.martonaron.hu honlapon közzéteszi. A pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázókkal a Márton Áron Szakkollégium támogatási szerződést köt, amelyben rögzíti az elnyert támogatás elszámolásának részletes feltételeit és határidejét.

8) Pályázatkezelő

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya
Ügyintéző: Szantner Viktor
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: +36-1-4737191

Professzorok Háza
Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda
Ügyintéző: Kondert Annamária
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Telefon: +36-1-4610163

9) A pályázat benyújtása

A pályázat beadási határideje: 2004. június 20.
Pályázni az Oktatási Minisztérium ügyfélszolgálatától, a Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programirodától, illetve az egyes régiókban működő Agora Irodáktól igényelhető adatlapon lehet. Az adatlap letölthető az Internetről is a www.om.hu, (pályázatok), illetve a www.agorairoda.net (pályázatok) címekről is.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton egy példányban a következő címre kérjük eljuttatni:

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya
Julianus Testvériskola Program
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további felvilágosítást a pályázatról:

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya
Ügyintéző: Szantner Viktor
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: +36-1-4737191

Professzorok Háza
Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda
Ügyintéző: Kondert Annamária
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Telefon: +36-1-4610163

E-mail: julianus@htof.ph.hu
Web: www.julianusprogram.hu

AGORA IRODÁK

ORSZÁG

Megbízott iroda/szervezet

Ügyintéző

Elérhetőségek

Magyarország

Agora Központi Iroda
1037 Budapest
Kunigunda útja 35., C fszt. 4

Mihály Erzsébet

Tel.: +36-1-368-88-60/214
Fax: +36-1-240-48-04
E-mail: agora@mad.hu

Horvátország

Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek)
Drinska 12/A

Pajrok Andrea

Tel./Fax: + 385-31-275-358
E-mail: hmdk-agora@os.hinet.hr

Szerbia-Montenegro

Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka (Subotica)
Boris Kidrič u. 7.

Stangl Krisztina

Tel./Fax: +381-24-551-711
E-mail: suagora@eunet.yu

Románia

Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár
(Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) utca 2-4/55.

Nagy Tímea

Tel./Fax: +40-264-430-907
E-mail: agora@rdslink.ro

Csíkszeredai Agora Iroda
530210 Csíkszereda
(Miercurea-Ciuc)
Gál Sándor u. 9.

Szabó Kázmér

Tel./Fax: +40-266-317-440
E-mail: agora@lazarus.topnet.ro

Marosvásárhelyi Agora Iroda
540069 Marosvásárhely (TîrguMures)
Targului (volt Sáros u.) 18.

Budai Sándor

Tel./Fax: +40-265-206-300
E-mail: agora.vasarhely@fx.ro

Szlovákia

Révkomáromi Agora Iroda
94501 Révkomárom (Komárno)
Tiszti Pavilon, P.O.Box 71

Szabó Helga

Tel./Fax: +421-35-77-13-841
E-mail: komarom@agora2001.sk

Pozsonyi Agora Iroda
81103 Pozsony (Bratislava)
Klariska (Klarisszák u.) 7.

Soóky Éva

Tel./Fax: +421-2-544-10-411
E-mail: pozsony@agora2001.sk

Ukrajna

Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo)
vul. Sztefanika (Sztefanika u.) 12.

Farkas György

Tel./Fax: +380-31-41-240-78
E-mail: info@agora.uz.ua

Szlovénia

Lendvai Agora Iroda
9220 Lendva (Lendava)
Malom utca 3/I.

Kuprivecz József

Tel/Fax: +386-2-57-72-726
E-mail: agora.lendava@email.si

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a www.om.hu és a www.martonaron.hu honlapokon ad tájékoztatást.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok