2021. május 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Socrates/GRUNDTVIG - Felnőttoktatás és alternatív tanulási módok

2004. szeptember 21.
A Grundtvig program célja, hogy európai együttműködési tevékenységek révén elősegítse a felnőttoktatás európai dimenziójának kialakulását. A szakmától független, általános ismeretek oktatását támogatja.
A program értelmezésében felnőttnek számítanak a 25 év feletti személyek, valamint azok a 16-24 éves fiatalok, akik nem részesülnek közép- vagy felsőfokú képzésben.
Az AIFSZ képzések, a diplomához vezető képzések és a közoktatási tevékenységek (kivétel a "dolgozók esti iskolája"-típusú oktatási formák) nem minősülnek felnőttoktatásnak. A program elválasztja a felnőttoktatást és a felnőttképzést is: a felnőttek számára indított, OKJ végzettségek adó képzések nem a Grundtvig, hanem a Leonardo da Vinci program keretében kaphatnak támogatást.
 
Kik pályázhatnak?
A programban részt vevő 31 ország bármely iskolarendszeren belüli vagy kívüli felnőttoktatással foglalkozó intézménye és szervezete (népfőiskolák, társadalmi, oktatási, művelődési, kulturális intézmények vagy civilszervezetek, stb.) pályázhat.
 
Milyen pályázati típusok léteznek?
A Grundtvig program négy pályázati típusa különböző szintű nemzetközi együttműködési tevékenységeket támogat:
 • Együttműködési projektek /Grundtvig 1;
 • Tanulási kapcsolatok / Grundtvig 2;
 • Felnőttoktatói mobilitás / Grundtvig 3;
 • Hálózatok és tematikus szemináriumok / Grundtvig 4.
 
Grundtvig 1 - Együttműködési projektek
A felnőttoktatási kínálat javítása és bővítése közös projektmunka révén

Projekttípusok
1. Tanfolyamok kidolgozása a felnőttoktatásban dolgozók számára
Ennek a projekttípusnak a célja, hogy növelje a tanárok, igazgatók és más felnőttoktatásban dolgozók rendelkezésére álló európai képzési kurzusok hozzáférhetőségét és minőségét. A maximálisan két év időtartamú projektek három szakaszból állnak:
 • kurzus kidolgozása/korszerűsítése (általában az 1. év alatt);
 • a kurzus kipróbálása a projektben dolgozó országokból származó résztvevőkkel;
 • a kurzus legalább két alkalommal történő megszervezése tandíjmentesen a Grundtvig 3 pályázók számára egész Európában (általában a 2. év második felében).
A kurzusoknak nincsen minimális vagy maximális időtartama, de általános elvárás, hogy legalább 20-30 tanítási órát tartalmazzanak.
 
2. Általános projektek
Az ide tartozó projektek célja a felnőttoktatás minőségének és/vagy európai dimenziójának erősítése a felnőttoktatásban dolgozók számára tartott kurzusoktól különböző eszközökkel, nevezetesen az alábbi módokon:
 • A felnőttoktatás tartalmának és szolgáltatásának javítása
 • A felnőttoktatás javítása rendszer/oktatáspolitikai szinten
 • A tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása felnőtt tanulók számára
 • A felnőttoktatás irányításának javítása

A projektek maximum három évre kaphatnak támogatást. Ugyanakkor minden projekt utolsó 6-12 hónapjának a terjesztési tevékenységekkel kell foglalkoznia, amelyeknek a partnertársulásban részt vevő minden országra (és ha lehetséges, azokon kívülre is) ki kell terjedniük.

Pályázati határidő: 2005. március 1.

A 2005. márciusi pályázati fordulón való részvétel előfeltétele a 2004. november 1-jei előpályázati fordulón való sikeres továbbjutás. A 2004. november 1-ig esedékes előpályázatokat és a 2005. március 1-ig esedékes főpályázatokat a koordináló intézménynek a pályázati űrlapon szereplő címre kell megküldenie.
 
 
Grundtvig 2 - Tanulási kapcsolatok
Középpontban a tanulási folyamat
A tanulási kapcsolat pályázattípus elsősorban olyan intézmények részvételét támogatja, amelyek még kevés tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi együttműködés és a projektszerű munka terén. Az együttműködés célja a felnőttek tanulási képességének fejlesztése, amely révén az egyén képes felismerni a személyes és szakmai fejlődéséhez szükséges tanulási igényét, valamint kiválasztani, és eredményesen kihasználni a számára megfelelő tanulási lehetőségeket.

A projektekben legalább három, különböző országbeli partner vesz részt, amelyek közül legalább egy EU-tagállamból származik. A projektek időtartama egy vagy két év lehet. Az évi támogatás mértéke intézményenként átlag 7-8 000 euró.

Pályázati határidő: 2005. március 1.

Az egyazon projektben részt vevő partnerek pályázata megegyezik, kivéve a költségvetési fejezetet, amelyet minden partner saját maga készít el (természetesen a többi résztvevővel egyeztetve). A nemzeti irodák külön-külön bírálják el a pályázatokat, majd egymás közt egyeztetnek arról, hogy mely projekteket fogadják el.
 
2005. február 1-jével már felnőttoktatási intézmények is pályázhatnak Comenius nyelvtanár-asszisztens fogadására!


Grundtvig 3 - Felnőttoktatói mobilitás
Egyéni ösztöndíjak módszertani továbbképzéseken való részvétel támogatására
Ez a pályázattípus felnőtt tanulókkal foglalkozó oktatók, tanácsadók, vezetők továbbképzését teszi lehetővé szervezett nemzetközi szeminárium vagy egy tetszőleges külföldi felnőttoktatási intézményhez történő látogatás keretében. A látogatás célja az oktató szakmai és nyelvi fejlődése, valamint az intézmények közti együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzése.

A fogadó intézménnyel a pályázó veszi fel a kapcsolatot a pályázat benyújtása előtt és a fogadási szándékról szóló igazolást mellékeli a pályázathoz. A fogadó intézmény kiválasztásához segítséget nyújt a Tempus Közalapítvány honlapja, amelyen a Grundtvig Kurzuskatalógus, valamint számos külföldi intézmény képzési ajánlata tekinthető meg. Az Arion Kurzuskatalógus még szabad kurzusaira is nyerhető Grundtvig 3 támogatás. (Az Arion kurzuskatalógust a Socrates / Arion akcióra vonatkozó információk között találja meg a www.tka.hu címen.)

A tanulmányutak legfeljebb 4 hétig tartanak. Az ösztöndíj a tanulmányút utazási és megélhetési költségeihez járul hozzá. A támogatás maximális összege 1.500 euró, amelyből a tanfolyami díj nem haladhatja meg a 750 eurót.

Ebben a pályázati típusban nem támogatható:
 • nyelvtanárok részvétele külföldi módszertani továbbképzésen (ezt a Socrates / Comenius 2.2.c akcióban tehetik meg);
 • kutatási tevékenység,
 • az iskolaköteles korúak számára végzett oktatás vagy a közoktatás keretében végzett munka
A közoktatásban, a szakképzésben vagy a felsőoktatásban dolgozó oktatók kizárólag akkor pályázzanak, ha szorosan az általános célú felnőttoktatáshoz kapcsolódik a tanulmányút témája (pl. írás-olvasás-számolás tanítás felnőtteknek, a felnőttoktatás módszertana, kulturális tevékenységek oktatási céllal felnőttek számára, stb. - ld. még a pályázati kiírást!).

Pályázati határidő:
A 2004/2005-ös tanévben az alábbi határidőkkel, a tervezett kiutazás előtt legalább 8 héttel lehet pályázatot benyújtani a Socrates Nemzeti Irodához:
 • 2004. július 15.
 • 2004. szeptember 1-től folyamatosan, a kiutazást megelőzően legalább 8 héttel lehet pályázatot benyújtani a Grundtvig 3 akcióban. A pályázatokat minden hónap első hetében bíráljuk el.
A tanulmányutat 2004. augusztus 1. és 2005. július 31. között lehet megvalósítani. A pályázatokat on-line és postai úton is el kell juttatni a Tempus Közalapítványhoz a fent megadott határidők valamelyikére.
 
 
Grundtvig 4 - Grundtvig hálózatok és tematikus szemináriumok

2005-ben 2 pályázattípus részesül támogatásban:
1. Grundtvig hálózatok támogatása
A hálózatok célja az újszerű módszerek és jó példák európai szintű értékelése és terjesztése, az ugyanazon a területen vagy témában tevékenykedő Grundtvig projektek közötti együttműködés megvalósítása. Az Európai Bizottság egy adott témakörben egynél több hálózatot nem támogat.
 
2. Grundtvig tematikus szemináriumok
Maximum 50.000 eurós, egyéves támogatásokra lehet pályázni, amelyek célja, hogy a Grundtvig 4 hálózatok számára megteremtsék az alapokat azokban a témakörökben, amelyek jelenleg még nem rendelkeznek ilyen hálózattal.
Azon szemináriumok, műhelymunkák vagy egyéb események szervezése kaphat támogatást, amelyek segítenek az elért eredmények (és az alkalmazott módszertanok) értékelésében és terjesztésében, különösen a Grundtvig 1 és Grundtvig 2 projekteknél, de más innovatív, a témával kapcsolatos, más forrásokból finanszírozott kísérleteknél is.
Ahhoz, hogy a támogatási feltételeknek megfeleljenek, a támogatásra pályázó partnertársulásoknak legalább három, a Socrates-ben való részvételre jogosult országból származó szervezetet kell magukban foglalniuk, amelyek közül az egyiknek EU-tagállamnak kell lennie. Mindegyik szemináriumnak találkozási lehetőséget kell biztosítania a korábbi Grundtvig projektekben vagy más kísérletekben/kísérleti koncepciókban részt vevő szervezetek képviselői számára, mégpedig a lehető legtöbb SOCRATES ország bevonásával.
 
Pályázati határidő: 2005. március 1.
 
A 2005. márciusi pályázati fordulón való részvétel előfeltétele a 2004. november 1-jei előpályázati fordulón való sikeres továbbjutás. A 2004. november 1-ig esedékes előpályázatokat és a 2005. március 1-ig esedékes főpályázatokat a koordináló intézménynek a pályázati űrlapon szereplő címre kell megküldenie.

Az itt szereplő pályázati felhívások csak kivonatok, kérjük, hogy minden esetben olvassa el a 2005-ös Pályázati Felhívás és a 2005-ös Pályázati Útmutató megfelelő részeit, és pontosan tartsa be a pályázati űrlapok kitöltési útmutatójában szereplő elvárásokat!

További információ:
Tempus Közalapítvány/ Socrates Nemzeti Iroda
1134 Budapest Váci út 37.
Tel: 237-1300, Fax: 239-1329
Infóvonal: 237-1320
e-mail: info@tpf.hu
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok