2021. május 17.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás szórvány kollégium építésére

2004. június 10.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével meghívásos pályázatot hirdet szórvány kollégium építésére.

1. A pályázat célja:

Épülő kollégium befejezéséhez történő hozzájárulás Romániában, különös tekintettel az Erdélyben jelenlévő magyar közösség nagy létszámára, az ottani szórványmagyarság magas arányára. A szórványmagyarság identitásának megőrzését hatékonyan segítik elő azok a kollégiumok, ahol lakhatásuk és magyar nyelvű szakmai képzésük lehetősége biztosított.

A cél elérése érdekében a nyertes pályázó az általa megnevezett kollégium felépítését, befejezését vállalja: a hatályos magyar közbeszerzési, illetve építési tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kiválasztott építési vállalkozót, szervezetet megbízza az építési munka kivitelezésével, az Oktatási Minisztérium által adományozott támogatásból finanszírozza a költségeket, ellenőrzi az építési munkát.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 1. Geszty Ferenc Alapítvány (Déva, Románia)
 2. Téka Alapítvány (Szamosújvár, Románia)
 3. Kallós Zoltán Alapítvány (Válaszút, Románia)

3. Általános tudnivalók

A pályázat keretében odaítélhető összes támogatás: 90 millió Ft.

Pályázónként egy kollégium építésére, befejezésére lehet pályázatot benyújtani.

A támogatásból nem fedezhető állami vagy önkormányzati tulajdonú ingatlan építése.

A nyertes pályázókkal a Márton Áron Szakkollégium szerződést köt és annak alapján megfelelően gondoskodik a támogatás kifizetéséről. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elszámolható költségekről vonatkozó részletes információt a Márton Áron Szakkollégium és a nyertes pályázó között létrejött támogatási szerződés tartalmazza.

A pályázatokról az Oktatási Minisztérium nemzetközi helyettes államtitkára dönt. Az elbírálás határideje: 2004. július 31. A pályázat eredményét az Oktatási Minisztérium honlapján közzétesszük, a pályázókat írásban értesítjük a döntéstől számított 8 napon belül.

A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.

4. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot írásban, magyar nyelven, postán vagy személyesen kell eljuttatni az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 2004. július 15-ig.

A postai úton benyújtott pályázat esetében a postai feladás időpontja számít. A határidőn túl beérkezett és nem a pályázati felhívásnak megfelelően elkészített pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

5. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • az épülő kollégium bemutatása, szakmai indokoltsága;
 • a teljes építési munkára vonatkozó költségterv, a pályázat benyújtásáig megvalósult építési munka pénzügyi beszámolója, illetve annak bemutatása, hogy a felmerülő költségeket milyen forrásból finanszírozták;
 • pályázat költségvetése: a kollégium befejezésének költségterve (a hátralévő építési munka költségvetése, a pályázónak az építkezéssel kapcsolatban felmerülő szükséges kiadásaira vonatkozó költségterv), vonatkozó árajánlat (ha van), milyen egyéb forrás áll rendelkezésre az építési munkához;
 • a kollégium tulajdoni és egyéb dologi jogi viszonyainak bemutatása (az eredeti dokumentumokkal, vagy az eredeti dokumentumok hiteles másolatával);
 • a kollégium építéséhez szükséges, megfelelő hatósági (építésügyi, tűzvédelmi, közműves) engedélyek bemutatása;
 • az illetékes szakhatóság által jóváhagyott építési-műszaki tervdokumentáció;
 • a pályázat benyújtásáig elkészült épületrész stb. dokumentációja;
 • a kollégium építésével kapcsolatos szakértői tanulmány (ha van);
 • a kollégium építési, kivitelezési ütemterve, a rész- és véghatáridő feltüntetésével;
 • a pályázat benyújtásáig megvalósult építési munka kivitelezőjének bemutatása, a kivitelező milyen jogviszonyban állt a pályázóval, vannak-e még fennálló követelések a pályázó és a kivitelező között;
 • a pályázó létezését igazoló, három hónapnál nem régebbi okirat vagy annak hiteles másolata, továbbá aláírási címpéldány vagy egyéb, az aláírási jogosultságot igazoló okirat.

A pályázat beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást levélben, e-mailen vagy faxon lehet kérni a következő címen: Oktatási Minisztérium, Határon Túli Magyarok Főosztálya, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., e-mail: papp.eszter@okm.gov.hu, fax: +361 331 8780.

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya

Budapest, 2004. június 10.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok