2021. május 17.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás "Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatására

2006. január 31.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén 2006-ban megrendezésre kerülő "Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatására.

1. A pályázat célja: a felhívás tárgykörébe tartozó rendezvények lebonyolítási költségeinek támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók, vagy olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: OM) vagy Márton Áron Szakkollégium (a továbbiakban: MÁSZ) által e tárgyban folyósított támogatásaival mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogató felé.
 
3. Általános tudnivalók:
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OM megküldi a központi nyilvántartást vezető Határon Túli Magyarok Hivatala részére.
 • Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön rendezendő tábor költségeinek támogatására lehet, kizárólag az erre a célra rendszeresített új pályázati adatlapon, amely letölthető a www.om.hu honlapról. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A megvalósítandó programnak legalább 20 tanuló anyanyelvi képességeinek fejlesztéséhez kell segítséget nyújtania.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legnagyobb összeg - a táborozásban résztvevők létszámától függetlenül - 500.000,- Ft.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény alapján a XX. fejezet, 7/13/4. Határon túli magyar értelmiségi és anyanyelvi programok nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 • A pályázatokról az OM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező politikai államtitkára dönt az OM Határon Túli Magyarok Irodája és az MÁSZ képviselőikből álló Értékelési Bizottság javaslata alapján.
 • Egy pályázó szervezet több táborra is kérhet támogatást.
 • A nyertes pályázókkal a MÁSZ köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, lehetőség szerint a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja a nyertes pályázó hivatalos értesítését követő naptári nap, véghatárideje a programot követő 2. naptári hónap utolsó munkanapja, de legkésőbb 2007. február 15.
 • A nyertes pályázó a szerződés mellé köteles csatolni a létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban, valamint a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a pályázatban a következő tételekből előzetesen megjelölt költségek fedezhetők: határon túli résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 15 %-ának mértékéig.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 • Nem pályázhatnak a Magyarország területén táboroztatók, az OM-mel vagy MÁSZ-szal vitás elszámolásban álló szervezetek, valamint magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.
 • Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektromos vagy szóbeli értesítést követő 7. naptári napig, de legkésőbb március 7-ig van lehetőség.
 • További felvilágosítás az OM HTMI telefonszámain: 473-7586; 473-7512
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Irodája új adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, mellékelve a szervezet alapító okiratának másolatát, szükség esetén magyar nyelvű fordítását.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a MÁSZ-ba kell eljuttatni (1037 Budapest, Kunigunda u. 35.), a pályázat személyesen is leadható ugyanott.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2006. február 28.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2006. március 14.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • A leadott program területi szükségessége, minősége, megvalósíthatóságának realitása
 • Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
 • Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
 • Interregionális együttműködés lehetősége
 • A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó szakmai előzmények
 • Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat
6. A pályázat elbírálásáról 2006. március 17-ig kizárólag e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OM, valamint a MÁSZ honlapján is.

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Irodája
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok