2021. május 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás az úgynevezett nyugati - kizárólag európai - szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatására

2005. május 19.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével pályázatot hirdet az úgynevezett nyugati - kizárólag európai - szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatására.

1. A pályázat célja: A 2005. évi tábor-pályázati keretből eddig nem részesült európai területek e felhívás tárgykörébe tartozó rendezvényeinek költségtámogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: Európai területen - de nem a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén - működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak.
 
3. Általános tudnivalók:
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Oktatási Minisztérium megküldi a központi nyilvántartást vezető Határon Túli Magyarok Hivatala részére.
 • Pályázni csak a megjelölt területi hatályú országokban (tehát nem a Szátv. országaiban) élő, magát magyar nemzetiségűnek valló, 6-19 éves tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szervezett tábor költségeinek támogatására lehet, kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely letölthető a www.om.hu honlapról. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A táborozásra nem érkezhet tanuló a Szátv. országaiból, ugyanakkor a foglalkozásvezető vagy közreműködő anyanyelvi tanárokra ez nem vonatkozik.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legkisebb összeg 100.000,- Ft, a legnagyobb összeg - a táborozásban résztvevők létszámától függetlenül - 700.000,- Ft.
 • Egy pályázó szervezet csak egy táborra kérhet támogatást.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. törvény alapján a XX. fejezet, 7/13/1. Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 • A pályázatokról az Oktatási Minisztérium nemzetközi helyettes államtitkára dönt a Márton Áron Szakkollégium képviselői és az OM Határon Túli Magyarok Főosztálya javaslatának figyelembevételével.
 • A nyertes pályázókkal a Márton Áron Szakkollégium köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, lehetőség szerint a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • Nem megfelelő dokumentációval elküldött pályázat esetén hiánypótlásra a szerződés kedvezményezett által történő aláírásáig van lehetőség.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználási kezdő határideje a hivatalos értesítést követő naptári nap, véghatárideje a rendezvényt követő 2. naptári hónap utolsó munkanapja. Az elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni.
 • A támogatás folyósítása egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A nyertes pályázó a szerződés mellé köteles csatolni a létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban, gazdálkodó szervezet esetében a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt is.
 • A pályázathoz beadáskor kötelező csatolni a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) Oktatási és Ifjúsági Szekció vezetőjének támogató véleményét.
 • Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a következő tételek fedezhetők a támogatásból: résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak, szerzői honoráriumok (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 15 %-ának mértékéig.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
 • Továbbá előnyt jelenthet, ha a tábor hiánypótló, a térségben egyedüli, esetleg más országokból érkezett növendékeket fogad.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 • További felvilágosítás az OM HTMF telefonszámain: 473-7512; 473-7634
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, mellékelve a szervezet alapító okiratának másolatát.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Márton Áron Szakkollégiumba kell eljuttatni (1037 Budapest, Kunigunda u. 35.), a pályázat személyesen is leadható ugyanott.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2005. június 15.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2005. június 27.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • A leadott program minősége, megvalósíthatósága
 • Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
 • Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
 • Interregionális együttműködés
 • A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó előzmények
 • Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat
6. A pályázat elbírálásáról 2005. június 28-ig e-mailen, annak hiányában telefonon küldünk értesítést. Az eredményt közzétesszük az OM, valamint a MÁSZ honlapján.

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya
Pályázati adatlap
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok