2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás: Világ - Nyelv Program / Mértékelés alprogram

2004. április 20.
Doktori kutatómunka támogatása: Idegen nyelvi nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet területén külföldi könyvtári kutatómunkát végző hallgatók részére

A jelen pályázattípus lehetőséget biztosít külföldön történő könyvtári kutatómunkára olyan PhD hallgatók részére, akiknek témája szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet szakterületekhez. Előnyt élveznek azon pályázók, akiknek kutatómunkája az osztálytermi gyakorlatban közvetlenül is hasznosítható eredményekkel szolgál.

A pályázásra jogosultak köre

Idegen nyelvi nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet doktori programokon résztvevő, kutatási tervvel rendelkező PhD hallgatók.

A pályázás módja

A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. – 2005. május 31.

A külföldi könyvtári kutatómunka időtartama: 14 nap.

A fogadó intézménnyel a hallgató veszi fel a kapcsolatot és megszerzi a visszaigazolást arról, hogy az intézmény mikor kész fogadni őt. A fogadónyilatkozatnak tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás pontos dátumát.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja

Az elnyerhető támogatás összege a következő tételek között oszlik meg:

  • Utazási költségtérítés: A program a külföldi intézményhez egyszeri oda- és visszautazás költségeihez a tényleges költségeknek megfelelően, de egységesen maximum 75 000 Ft-tal járul hozzá.
  • Könyvtárhasználati és fénymásolási költségek: Maximum: 35 000 Ft.
  • Ösztöndíj: A külföldi tartózkodás költségeinek fedezésére a doktori hallgatók ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj összege nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett összegeket. Az itt fel nem sorolt országokban adható ösztöndíj nagysága egyéni elbírálás alá esik, de nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot. (A szállásról a hallgató gondoskodik.)

Ország

Ft / 14 nap

Ország

Ft / 14 nap

Ausztria

80 000

Lettország

50 000

Belgium

80 000

Liechtenstein

90 000

Bulgária

55 000

Litvánia

55 000

Ciprus

70 000

Luxemburg

80 000

Csehország

55 000

Málta

70 000

Dánia

100 000

Németország

90 000

Egyesült Királyság

100 000

Norvégia

100 000

Észtország

110 000

Olaszország

80 000

Finnország

90 000

Portugália

60 000

Franciaország

90 000

Románia

55 000

Görögország

70 000

Spanyolország

70 000

Hollandia

80 000

Szlovákia

55 000

Írország

100 000

Szlovénia

70 000

Izland

90 000

Svédország

100 000

Lengyelország

50 000

   

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

  • a hallgató leckekönyvének másolata;
  • a hallgató PhD kutatási terve;
  • a kutatási tervről kettő szakvélemény;
  • a fogadóintézmény a hallgató részére – postai úton vagy faxon – megküldött visszaigazolása.

A pályázat beadásának módja

A pályázás minden esetben a pályázattípus hivatalos űrlapjának kitöltésével (kizárólag szövegszerkesztővel) és postai úton, ajánlott küldeményként, három – eredeti aláírással ellátott – nyomtatott példányban való megküldésével történik a Tempus Közalapítvány postacímére.

Pályázati határidő:
2004. május 15.

A 2004-es Világ – Nyelv Pályázati Felhívás és útmutatóban rögzített – a pályázat beadásával kapcsolatos – általános tudnivalók és feltételek; valamint a pályázati űrlap a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető.

További információ:
Tempus Közalapítvány / Világ – Nyelv Programiroda
1134 Budapest, Váci út 37.
Postacím: 1438 Budapest 70. Pf.508.
Infóvonal: (1) 237-1320
E-mail: vilagnyelv@tpf.hu
Internet: www.tlka.hu

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok