2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Világ-Nyelv program pályázatai

2005. augusztus 30.
A Világ-Nyelv pályázati csomag az Oktatási Minisztérium 2003-ban útjára indított átfogó idegennyelv-tudás fejlesztési koncepció egyik legfontosabb eleme, mely a meghirdetett tevékenységek révén a nyelvoktatás minden szintjét támogatja.

Nyelv+szakma középfokon alprogram

1. Kísérleti oktatási projektek

A pályázattípus célja
 
A kísérleti oktatási projektek átfogó célja az egész tanévre kiterjedő új idegennyelv-oktatási program szakmai és tárgyi előfeltételeinek biztosítása.

A pályázásra jogosultak köre
  • Azok a szakközépiskolák és az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő felsőoktatási intézmények, amelyek vállalják, hogy a 2005/2006-os tanévben egy vagy több évfolyamon megkezdik egy vagy több szaktárgy egészben vagy részben idegen nyelven történő oktatását a tanórák minimum 30%-ában, az angol, francia vagy német nyelvhez kapcsolódóan.
  • Azok az intézmények, amelyekben jelenleg kéttannyelvű oktatás folyik, abban az esetben jogosultak pályázásra, amennyiben a támogatásból bevezetendő, idegen nyelven oktatandó szaktárgy nem érinti a korábban az intézményben idegenen nyelven oktatott szakmacsoportokat.
  • Azon pályázók, akik 2003-ban vagy 2004-ben sikeresen pályáztak a Nyelv+szakma középfokon, illetve a Váltogató alprogram Kísérleti oktatási projektek pályázattípusában, pályázhatnak a 2005/2006-os programévben is, de más szakmacsoporthoz kapcsolódó szaknyelv oktatására, illetve a projekt keretében más tanár belföldi/külföldi továbbképzésére, mint amit a 2003-as vagy 2004-es pályázat támogatásával megvalósítottak.
A pályázat benyújtásának határideje 2005. október 10.

2. Oktatási segédanyagok előállítása

A pályázattípus célja
 
A pályázattípus általános célja olyan magas színvonalú szaknyelvi és módszertani anyagok létrehozása, amelyek alapul szolgálhatnak a Nyelv+szakma középfokon kísérleti oktatási projektek keretében az angol, német vagy francia nyelv használatának bevezetéséhez a szakmacsoporthoz kapcsolódó szaktárgyak tanításában.

A pályázásra jogosultak köre
 
Oktatással vagy oktatáskutatással foglalkozó és a témában kiemelkedő szakértelemmel rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve ezek konzorciumai.
A pályázat benyújtásának határideje 2005. október 10.

3. Alapfokú nyelvtanfolyamok

A pályázattípus célja
 
Az egész életen át tartó tanulás jegyében ezen pályázattípus célja, hogy a szakképző intézményekben főállásban oktatók angol, német vagy francia nyelven történő nyelvtanulását támogassa, amennyiben ezen nyelvekből még nem rendelkeznek nyelvvizsgával.

A pályázásra jogosultak köre
 
Azok a közép- vagy felsőfokú szakképző intézmények, amelyek vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetében legalább 3 - a fenti feltételeknek megfelelő - oktatójukat beiskolázzák egy alapfokú nyelvtanfolyamra egy olyan, a 2001/101. felnőttképzési törvény szerint akkreditált képzőintézményhez, amely az oktatandó idegen nyelv oktatásához akkreditált programmal rendelkezik.
A pályázat benyújtásának határideje 2005. október 10.

4. Iskolai hálózatok kialakítása

A pályázattípus célja
 
A pályázattípus célja, hogy helyi és regionális együttműködési hálózatok jöjjenek létre a szakképző intézmények között. A hálózatok feladata, hogy megteremtsék a feltételeket (pl. közös adatbázis, szakmai fórumok, kölcsönös szakmai segítségnyújtás) ahhoz, hogy az eddig a Világ-Nyelv és egyéb nyelvi pályázatokban megszerzett, a szakmai ismeretek idegen nyelven történő elsajátításával kapcsolatos tapasztörténő elsajátításával kapcsolatos tapasztalatokat és tudást hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tegyék a többi intézmény számára; elősegítsék az eredmények beépülését a képzés rendszerébe, és ezáltal megsokszorozódjon az eddigi eredmények hatása. A hálózatok a hét magyarországi régió területén kerülnek kiépítésre. A bírálat során szempont a hálózatok egyenletes regionális eloszlása.

A pályázásra jogosultak köre
 
Szakképző intézmények konzorciumai, amelyek közül a főpályázó részt vett legalább egy nyelvi projektben, és jogosult az eredmények terjesztésére.
A pályázat benyújtásának határideje 2005. október 10.

Mesterfokon alprogram

Külföldi tanárjelöltek/tanárok fogadása magyar középfokú szakképző intézményekben

A pályázattípus célja
 
A program átfogó célja a magyar középfokú szakképző intézmények szaknyelvi oktatásának fejlesztése.

A pályázásra jogosultak köre
 
Bármely magyarországi középfokú szakképző intézmény, de előnyt élveznek a nyelvi előkészítő osztályokat indító iskolák.
A pályázat benyújtásának határideje 2005. október 31.
A pályázattípus keretében előzetes pályázatot beadott intézményeknek nem kell újra pályázniuk, őket a Tempus Közalapítvány megkeresi a pályázati szándék megerősítése céljából.

Nyelvi előkészítő évfolyamon megvalósított jó gyakorlatok bemutatása

A pályázattípus célja
 
A pályázattípus célja kettős. A pályázó iskolák egyrészt bemutathatják a 2004/2005-ös tanévben a nyelvi előkészítő évfolyam bevezetése során szerzett tapasztalataikat, korszerű módszertani eljárásaikat, továbbá a jövőre irányuló elképzeléseiket. Másrészt a pályázati anyag elkészítése elősegítheti az iskola önértékelési folyamatát, a dokumentáció teljessé tételét és az esetleges nehézségek azonosítását.

A pályázásra jogosultak köre
 
Azok a középiskolák, amelyek a 2004/2005-ös tanévben nyelvi előkészítő évfolyamot indítottak.
A pályázat benyújtásának határideje várhatóan 2005. november 30.

A részletes pályázati felhívás és a pályázati űrlap megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján.

További információ:
Tempus Közalapítvány
1438 Budapest 70, Pf. 508.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu

A Tempus Közalapítvány minden pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére, azok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.
A Tempus Közalapítvány előzetes formai bírálatot végez a beadási határidő előtt, a formai bírálati határidőre beküldött pályázatok esetében, így a pályázónak a hivatalos beadási határidőig hiánypótlás keretében lehetősége van javítani az esetleges formai hibákat. Az előbírálati határidőket lásd az egyes pályázati formák kiírásában.
A Tempus Közalapítvány pályázati programjaiban a döntések ellen - sem méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs lehetőség.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok