2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Európa Tanács

2006. november 21.
Az Európa Tanács 1949-ben alakult kormányközi szervezet, amelynek fő céljai az alábbiak:
 • védelmezze az emberi jogokat, a pluralista demokráciát és a jog primátusát;
 • támogassa az európai kulturális identitás és sokszínűség értékeinek tudatosítását;
 • keresse a társadalmi problémák (kisebbségek, xenofóbia, intolerancia, környezetvédelem, klónozás, aids, szervezett bűnözés, stb.) megoldási lehetőségeit, óvja az európai polgárok életminőségét;
 • fejlessze Európa demokratikus stabilitását a politikai, jogalkotási és alkotmányozási reformok támogatásával.
További információkat az Európa Tanács hivatalos honlapján olvashat angol és francia nyelven.
Az Európa Tanácsnak jelenleg 46 tagállama van.
A kulturális, az oktatási, a tudományos, a sport és az ifjúsági együttműködés alapja az 1954-ben aláírt Európai Kulturális Egyezmény (European Cultural Convention/Convention Culturelle Européenne). Az Európai Kulturális Egyezményt 49 európai állam írta alá.
Magyarországot 1990. november 6-án vették fel az Európa Tanács tagjai közé.
Tárcánk a Közoktatási Bizottság (CDED) és a Felsőoktatási és Tudományos Bizottság (CDESR), a Kulturális Bizottság (CDCULT) és a Kulturális Örökségvédelmi Bizottság (CDPAT) valamint az Eurimages munkájában vesz részt.
Képviselőink:
 • a CDESR-ben Csirik János professzor, Szeged
 • a CDED-ben Boldizsár Gábor, OKM szakmai főtanácsadó
 • a CDCULT-ban Szabó-Pap Gabriella, OKM vezető főtanácsos
 • a CDPAT-ban Jékely Zsolt, OKM főosztályvezető-helyettes
 • az Eurimages-ban Kézdi-Kovács Zsolt filmrendező.
Az Európa Tanács kiemelten kezeli a több szakterület együttes munkáját előirányzó ún. transzverzális programokat. Ezek jelenleg:
 • Interkulturális és vallásközi párbeszéd a konfliktusok megelőzésére és kezelésére
 • Identitástudat, állampolgári tudatosság és a közös európai kulturális értékek összefüggése
 • A kulturális sokszínűség (diverzitás) megőrzése.
A közoktatási programok az Európa Tanács céljaihoz kötődnek. A kiemelt projektek az alábbiak:
 1. A XX. század történelmének tanulása, tanítása
 2. Nyelvoktatás politikák a soknyelvű és multikulturális Európáért
 3. A demokratikus állampolgár nevelése
A projektek eredményei ajánlásokban, kézikönyvekben, kiadványokban realizálódnak. Az egyes projektek keretében megszervezett szemináriumokon, konferenciákon számos magyar szakértő, tanárképző szakember és a közoktatásban dolgozó pedagógus vesz részt. A részvétel hasznát igazolják például a történelem, az emberismeret és az idegen nyelv kerettanterveiben visszaköszönő európai ajánlások.
A legnépszerűbb állandó programok
 • a tanártovábbképzés, amelynek keretében évente 30-40 hazai pedagógus jut el. Az OM 1995 óta minden évben 25 ösztöndíjat ajánl fel egy hazai továbbképzésre.
 • az Európa az iskolában pályázat és verseny, amelyen évente mintegy ezer iskola több ezer tanulója vesz részt.
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1994-ben úgynevezett kibővített részegyezmény keretében hozta létre az Élő Nyelvek Európai Központját (Centre Européen pour les Langues Vivantes - CELV / European Centre for Modern Languages - ECML). Jelenleg 32 tagállam írta alá a részegyezményt.
Az Élő Nyelvek Európai Központja az Európa Tanács nyelvpolitikájának elterjesztésére, a tanárképzés és továbbképzés korszerűsítésére, nyelvoktatási kutatások menedzselésére, stb. hivatott intézmény. Középtávú és éves programjainak vezetői között jelentős számban vannak magyar szakemberek.
A Központ irányító testülete a tagállamok egy-egy képviselőjéből álló Igazgató Tanács, amelynek 1996-tól egyik alelnöke Boldizsár Gábor.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok