2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a 2009/2010. tanévi köztársasági ösztöndíj pályázati felhívásához

2009. április 23.
Az oktatási és kulturális miniszter köztársasági ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 104. § (5) bekezdése alapján - a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.

A Kormányrendelet értelmében - a 2008/2009. tanévtől kezdődően - az oktatási és kulturális miniszter által adományozott ösztöndíjra szóló pályázatot nem a miniszter írja ki, hanem a felsőoktatási intézmény. A 24. § (4) bekezdése alapján az intézménynek a pályázásra kellő időt biztosítva, a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőzően, az intézményben szokásos módon közzé kell tennie a pályázati felhívást.

A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma - a 2008. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően - az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő.

A pályázat kiírásakor - tekintettel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre valamint ezen ösztöndíj hagyományaira - javasoljuk, a felsőoktatási intézmények fordítsanak kiemelt figyelmet az alábbi kérdésekre:

a) az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege
  • a 2009. szeptember-december közötti időszakra a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján 34 000 Ft havonta,
  • a 2010. év első hat hónapjára vonatkozóan havi összege az adott évre szóló költségvetési törvényben meghatározott összeg egy tizede
b) a köztársasági ösztöndíjra az intézmény azon teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek

c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak - az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával - legkésőbb 2009. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie a miniszter részére az ösztöndíj adományozására; amely javaslatot az alapképzésben és a mesterképzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten kell megtennie

d) a 2009/2010. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2009/2010. tanévben folyósítható; amennyiben a hallgató - a képzési időnek megfelelően - páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2009/2010. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2009/2010. tanév második, tavaszi félévében) folytatja

e) amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Ftv. 50. §-ában valamint 76. §-ában meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel - kivéve az előző pontban meghatározott esetben -, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható

f) abban az esetben, ha az ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatási és kulturális miniszter
- az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére - jogosult ezen hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni

g) a köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani és rögzíteni, figyelembe véve az egyenlő bánásmód követelményét. Ennek keretében az intézmény jogosult azt is megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása illetve az intézményi rangsor felállítása során.

A szenátus javaslatát az ösztöndíjban részesítendő hallgatókról az Intézményi rangsor felterjesztése című nyomtatványon a felsőoktatási intézmények küldik el - a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdése szerint - 2009. augusztus 1-jéig az oktatási és kulturális miniszter részére.


Budapest, 2009. április 20.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok